Psalm 37 Bestudeer: Betekenis, verse, aflewering en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Algemene oorwegings oor die bestudering van Psalm 37

Onder die mooiste en kragtigste psalms in die Heilige Bybel is Psalm 37. Dit spreek verskeie kwessies aan, soos byvoorbeeld vertroue in God. Daar is presies 150 psalms in die Skrif, maar nie een van hulle beklemtoon vertroue in God soveel soos Psalm 37. Daar is 'n baie interessante feit oor die psalms: hulle kan as gesingde gebede beskou word.

Dikwels druk dit uit. verskillende emosies, soos vreugde, hartseer, verontwaardiging en ander dinge. Sodoende bring hulle troos en krag na die moeilike oomblikke van die lewe, benewens die aanbieding van wyse woorde vir verskillende situasies. Wil jy meer weet oor hierdie kragtige Psalm en verstaan ​​wat elke vers beteken? Kyk na dit in hierdie artikel!

Psalm 37 en die betekenis daarvan

Psalm 37 is een van die mooistes in die Heilige Bybel. Hy gee raad en woorde wat vertroue in God aanmoedig. Verder is dit ’n psalm wat afguns beveg en die leser tot rus nooi. Kom meer te wete hieronder!

Psalm 37

Psalm 37 is een van die bekendstes in die Bybel. Daar is verse wat selfs mense ken wat nog nooit die Bybel gelees het nie. Onder die sentrale temas hiervan, wat een van die mooiste psalms in die Heilige Skrif is, kan ons noem: vertroue in die goedheid van God en in die feit dat Hy die beste vir mense het, goddelike beskerming en die vermoë om te wag37 wys dat dit nodig is om te verstaan ​​wat dit beteken om op die Here te vertrou. Baie mense sukkel om hul vertroue in God te stel. Dit is omdat hulle dikwels nie met Hom vertroud is nie. Selfs al kan mense God egter nie sien nie, is dit moontlik om sy sorg en beskerming waar te neem.

Dit lei daartoe dat baie mense op God vertrou en hulle hele lewe aan Hom gee. Om te glo dat God goed is en dat hy altyd die beste vir sy kinders soek, is 'n uitdrukking van die mees opregte vertroue in hom. As uitdrukking van vertroue in God doen die regverdiges goed, nie om beloon te word nie, maar omdat hulle weet dat God goed is.

Die woord vertrou in Psalm 37

Vertrou op die Here en doen wat goed; jy sal in die land woon, en voorwaar, jy sal gevoed word.

Psalm 37:3

Daar is baie mense wat nie die kern van die woord “vertrou” in Psalm 37 verstaan ​​nie. Die waarheid is dat hierdie woord dui op 'n volkome oorgawe aan God. Dit is belangrik om te beklemtoon dat daar 'n groot verskil is tussen om net in God te glo en om jou vertroue in Hom te stel.

Daarom is die essensie van die woord "vertrou" in Psalm 37 'n volkome oorgawe van jouself aan God, vol vertroue dat Hy die beste sal doen. Dit is nie altyd maklik om beheer oor jou lewe aan iemand anders oor te gee nie, maar wanneer jy naby God is, word dit 'n maklike taak.

Wat regtig saak maakbeteken dit vertroue?

Volgens Psalm 37 is dit uiters belangrik om te verstaan ​​dat vertroue nie net verwys na geloof in God nie en dit is nie genoeg om net te glo dat Hy bestaan ​​nie, want dit is nodig om met Hom te verwant, sodat ’n vertrouensband kan opgebou word. Dit is immers net moontlik om opreg op God te vertrou wanneer jy Sy karakter ken.

Daarom beteken om op God te vertrou om jou hele lewe in Sy hande te plaas en te vertrou dat Hy in al jou behoeftes kan en sal omsien. jou planne. Dit is om te glo dat God nie sal faal nie en Sy woord sal hou. Vir vertroue om gebou te word, is dit nodig om God te ken, en dit kan slegs deur die studie van die Skrif gedoen word.

Hoe om God te ken en te vertrou

Alhoewel God iemand persoonlik is, Hy is in 'n lig wat ontoeganklik is vir mense. Dit laat die vraag ontstaan: “Hoe om God te ken en te vertrou?”. Alhoewel dit nie moontlik is om die Skepper te sien nie, is daar Iemand wat na hierdie aarde gekom het en Homself aan die hele mensdom geopenbaar het.

Jesus is dus die hoogste manifestasie en openbaring van God. Dit is in Christus dat mense God kan ken. Dit is deur Jesus Christus dat ons God, Sy karakter en Sy geregtigheid kan ken.

Die konsep van verlustiging

Die woord “verlustiging”, wat verskeie kere in die Bybel en ook in Psalm 37, dit beteken om tevrede te wees, om behae te hê in God. Hierdie woord het egter 'nselfs dieper betekenis, wat is om te borsvoed. Dit beteken dat "behae in God" beteken dat die mens behae in hom moet hê en homself soos 'n kind in sy skoot moet plaas.

Die mens is klein, daarom het hy nodig dat God vir hom sorg. hom en beskerm hom. Behae in God is noodsaaklik om 'n verhouding met Hom te vestig, aangesien dit afhanklikheid van Hom toon en ook die verlange na suiwer en egte geestelike melk.

Begeertes na Christus, na die Gees en nie na selfsug nie

Wanneer mense die karakter van God ken, begin hulle Hom, Sy woorde en Sy beloftes vertrou. Dit vestig 'n vertrouensverhouding. Vanaf die oomblik dat 'n mens op God vertrou, is dit ook moontlik om behae daaruit te put om naby Hom te wees.

Daarom bestaan ​​die verhouding met God uit stadia en, in almal van hulle, wat moet heers in die hart mens is die begeerte om God te dien en te gehoorsaam. Dit is egter nie altyd wat gebeur nie, want selfsug is in die menslike hart aanwesig. Daarom moet elke mens wat aan God getrou wil wees, afstand doen van sy selfsugtige begeertes en gehoorsaam wees.

Die konsep van oorgawe

Soos mense met God verband hou deur gebed en studie van Sy Woord, hy verstaan ​​die karakter van 'n God van liefde en barmhartigheid, maar ook van geregtigheid. Daarom is dit natuurlik dat vertroue in dieSkepper versterk meer en meer. Oorgawe, in die Bybel, dui op volkome vertroue in God, wat maak dat die mens alle terreine van sy lewe aan die Here wy.

Om hierdie rede dui die konsep van “oorgee”, in Psalm 37, niks aan nie. meer as onderwerping aan die wil van God. Dit is nie meer die begeerte van 'n selfsugtige hart wat seëvier nie, maar die wil van die Here.

Rus en wag, 'n daad van geloof, vertroue en kennis

In Psalm 37, van die Die oomblik wanneer 'n mens op God vertrou, gee hy al sy weë oor aan die Skepper. Nadat alles gelewer is, wat oorbly, is om te rus en te wag, vol vertroue dat God die beste sal doen. Rus en wag is net gevolge wat duidelik is in die persoon wat besluit het om te vertrou en alles aan God oorgegee het.

Rus en wag is dus niks meer as 'n gevolg van die vertroue wat geheel en al in God en in gestel is nie. jou voorsienigheid. Daarom is rus en wag in God dade van geloof en vertroue, en slegs diegene wat weet wie God is kan sulke besluite neem.

Waarom word rus en wag in Psalm 37 as 'n daad van geloof en vertroue beskou?

Rus en wag is dade van vertroue in God. Dit is omdat hierdie gesindhede gevolge is van vertroue op die Skepper. Niemand besluit om in God te wag en te rus sonder om eers kennis te hê van Sy karakter of sonder om enige vertroudheid met die Here te hê nie.Daarom is rus en wag in God net 'n gevolg van 'n verhouding met Hom.

Een van die hoofbeklemtonings van Psalm 37 is vertroue in God. Dit is moontlik om op te let dat dit deur 'n proses gebou word. Eerstens, mense soek God ken deur die studie van die Heilige Bybel en gebed; dan probeer hy God gehoorsaam en daarna besluit hy om te rus en op die Here te wag.

in die Here.

Al hierdie temas word in Psalm 37 aangespreek en is uiters relevant vir almal se lewe. Hierdie psalm het reeds versterk en sal voortgaan om baie mense wat deur moeilike situasies gaan, te versterk.

Betekenis en verduideliking van Psalm 37

Onder die verskillende temas wat deur Psalm 37 aangebied word, kan ons vertroue noem , vreugde en oorgawe. Hierdie psalm is 'n uitnodiging vir die gelowige om sy vertroue in God uit te oefen, ten spyte van die omstandighede. Baie mense praat van vertroue, maar min bring dit werklik in die praktyk.

Nog 'n punt wat deur Psalm 37 beklemtoon word, is dat dit nie genoeg is om net op God te vertrou nie, 'n mens moet vertroue in Hom met vreugde uitspreek. Dit is nie God se wil dat sy kinders hom moet vertrou nie, maar dat hulle daaroor neerslagtig moet wees. Ten slotte is daar nog 'n punt wat deur hierdie psalm beklemtoon word, wat die oorgawe van 'n mens se weë aan God is, met die vertroue dat Hy die res sal doen.

Vertroue en volharding van Psalm 37

Psalm 37 dit is een van die bekendstes van die 150 teenwoordig in die Bybel. Dit bied temas soos vertroue in God, volharding in jou weë, gee jou hele lewe aan die Skepper, die vreugde om hom te vertrou en ook die vermoë om geduldig te wees en wys om te wag. Dit is 'n kragtige psalm en dit wys die beloning wat die regverdiges sal ontvang as hulle getrou is aan hul oortuigings.

Dus, Psalm 37dit bied 'n kontras tussen die regverdige en die goddelose, sowel as die toekoms wat elkeen van hulle tref. Die wêreld is vol ongeregtighede, daarom word hierdie psalm sterk aanbeveel vir mense wat verontreg voel.

Interpretasie van Psalm 37 deur verse

Psalm 37 bied verse wat baie betekenisvol en bemagtigend is vir enigiemand . Mense in benoude situasies kan bemoediging vind in die woorde van hierdie psalm. Kom meer te wete oor hierdie kragtige gebed in die volgende onderwerpe!

Verse 1 tot 6

Moenie kwel oor kwaaddoeners nie, en beny ook nie die wat ongeregtigheid doen nie.

Want hulle sal gou afgekap word soos die gras en verdor soos die groenigheid.

Vertrou op die Here en doen goed; so sal jy in die land woon, en voorwaar, jy sal gevoed word.

Verlustig jou ook in die HERE, en Hy sal jou gee die begeertes van jou hart.

Laat jou weg oor aan die HERE; vertrou op Hom, en Hy sal dit doen.

En Hy sal jou geregtigheid voortbring soos die lig en jou oordeel soos die middag.

Die eerste ses verse van Psalm 37 maak 'n duidelike sinspeling op die ontevredenheid van die regverdiges vanweë die voorspoed van dié wat kwaad doen. Hierdie verontwaardiging is egter tydelik, aangesien kwaaddoeners behoorlike beloning sal ontvang vir hul bose werke. Die hoop van die regverdiges moet daarin wees dat God regverdig is.

Slegs die wat God gehoorsaam envolkome oorgee aan Hom sal werklik voorspoedig wees. Die voorspoed van die goddelose is vlugtig. Die harte van die regverdiges moet bly wees in die Here, met die wete dat Hy vir altyd goed en regverdig is. Verder is materiële welvaart nie alles nie. 'n Mens moet 'n rein hart hê en op God vertrou.

Verse 7 tot 11

Rus in die Here en wag geduldig op Hom; wees nie kwel oor hom wat voorspoedig is op sy weg nie, oor die man wat bose planne uitvoer.

Hou op van toorn en verlaat die toorn; wees glad nie verontwaardig om kwaad te doen nie.

Want kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat op die Here wag, sal die aarde beërwe.

Want nog 'n kort tydjie, en die goddelose sal daar nie wees nie; jy sal sy plek soek, en dit sal nie verskyn nie.

Maar die sagmoediges sal die aarde beërwe en hulle verlustig in die oorvloed van vrede.

Verse 7 tot 11 gaan voort met 'n tema van verse 1 tot 6, dat regverdige mense baie keer verontwaardig voel oor die voorspoed van goddelose mense. Die uitnodiging wat die psalmis egter maak, is dat die weldoeners nie hieroor kwaad moet wees nie en op die Here moet wag, want Hy sal geregtigheid bring.

So toon Psalm 37, in hierdie gedeelte, ook 'n waarskuwing. , want voel Haat vir kwaaddoeners maak dat goeie mense van hulle hou. Daarom moet die regverdiges wag op die geregtigheid wat van God af kom. Sagmoedige mense wat hul haat vir hul opsy skuifsoos, sal die aarde beërwe, soos een van die verse van hierdie psalm sê.

Verse 12 tot 15

Die goddelose bedink plane teen die regverdige, en teen hom kners hy op sy tande.

Die Here sal vir hom lag, want hy sien dat sy dag kom.

Die goddelose trek hul swaard en span hul boog, om die armes en behoeftiges te verslaan en die regverdiges dood te maak.

Maar hulle swaard sal in hulle hart ingaan, en hulle boë sal verbreek word.

In die bogenoemde gedeelte van Psalm 37 stel die psalmis die goddelose voor wat woedend is teen die regverdiges en planne teen hulle. Goddelose mense is tot enigiets in staat om ander te vernietig en te sien hoe hul planne waar word. Die regverdiges kan egter veilig voel, want in een van verse 12 tot 15 wys Psalm 37 dat God die wangedrag van die goddeloses dophou en op die regte tyd sal optree.

Dus, alhoewel vandag die goddeloses moenie swaarde en boë teen die regverdiges ophef nie, hulle beraam steeds planne en probeer in elke opsig om goeie mense skade aan te doen. Die waarheid is egter dat hulle planne gedwarsboom sal word en die kwaad wat hulle doen, na hulleself sal terugkeer.

Verse 16 tot 20

Die bietjie wat die regverdige het, is meer werd as die rykdom van baie goddeloses.

Want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die HERE ondersteun die regverdiges.

Die HERE ken die dae van die opregtes, en sy erfdeel sal vir ewig bestaan.

Sal nie wees niehulle sal beskaamd staan ​​in die dae van onheil, en hulle sal versadig word in die dae van hongersnood.

Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die HERE sal wees soos die vet van lammers; hulle sal verdwyn, en in rook sal hulle verdwyn.

Verse 16 tot 20 van Psalm 37 dra 'n baie belangrike boodskap. Baie mense dink dat die geld en goedere wat hulle het net die resultaat van hul eie pogings is, maar die waarheid is dat as God nie krag en intelligensie vir hulle toegelaat of gegee het om te werk nie, sou hulle nooit bereik het wat hulle het nie. Daarom is dit die Here wat die regverdiges onderhou.

Bowendien soek die regverdiges skatte en goed wat verhewe is as dié wat op aarde bestaan, waar alles verganklik is. Daarom is die voorspoed van die goddelose vlugtig, maar dié van die regverdiges sal ewig wees. Net God kan vir Sy kinders 'n ewige skat voorsien.

Verse 21 tot 26

Die goddelose leen en betaal nie terug nie; maar die regverdige bewys barmhartigheid en gee.

Want die wat Hy seën, sal die aarde beërwe, en die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word.

Die voetstappe van 'n goeie man staan ​​vas. deur die Here, en hy het behae in sy weg.

Al val hy, sal hy nie neergewerp word nie, want die Here ondersteun hom met sy hand.

Ek was jonk, en nou Ek is oud; nog nooit het ek die regverdige verlate gesien nie, en ook nie sy nageslag wat brood soek nie.

Hy is altyd barmhartig en leen uit, en sy saad isgeseënd.

Dwarsdeur Psalm 37 tref die goddelik geïnspireerde psalmdigter verskeie vergelykings tussen die karakter van die regverdige en die goddelose. Die waarheid is, diegene wat nie God se gebooie gehoorsaam nie, bring vloeke oor hulleself. Dit is te wyte aan die feit dat God se opdrag dien om mense teen die bose te beskerm.

Van die oomblik dat die goddelose aan God ongehoorsaam is, sal hy die vrugte van sy dade pluk. Met betrekking tot die regverdiges is God altyd gereed om hulle krag te gee, sodat hulle hulself kan onderhou. Die psalmis, wat die goedheid van God deur die geslagte vertel, sê dat hy nog nooit 'n regverdige verlaat het gesien het nie, want dit is die Here wat hulle onderhou.

Verse 27 tot 31

Wyk weg van kwaad en doen goed; en jy sal vir ewig bly.

Want die Here het die reg lief en Hy sal sy gunsgenote nie verlaat nie; hulle word vir ewig bewaar; maar die nageslag van die goddelose sal uitgeroei word.

Die regverdiges sal die aarde beërwe en vir ewig daarop woon.

Die mond van die regverdige spreek wysheid; hulle tong spreek van oordeel.

Die wet van hulle God is in hulle hart; sy treë sal nie gly nie.

Die psalmis nooi in verse 27 tot 31 van Psalm 37 die regverdiges om nog meer van die bose af te wyk. Die beloning vir diegene wat besluit om reg te loop, is om 'n ewige tuiste te hê. In die volgende vers verhef die psalmis die goedheid van God deur nie sy kinders te verlaat nie en ookbewaar hulle.

Die lot van die goddelose is egter anders: ongelukkig het hulle die pad van verderf gekies en sal die vrugte van hul bose werke pluk. Die volgende verse van Psalm 37 meld ook dat die mond van die regverdiges wyse woorde spreek en dat die gebooie van God in hulle harte is, sodat hulle voetstappe nie gly nie.

Verse 32 tot 34

Die goddelose kyk na die regverdige en probeer om hom dood te maak.

Die Here sal hom nie in sy hand laat en hom nie veroordeel as hy geoordeel word nie.

Wag in die Here en bewaar sy weg, en sal jou verhoog om die aarde te beërwe; jy sal dit sien wanneer die goddelose ontwortel word.

'n Goddelose is iemand wat lewe om goddeloosheid te beoefen, behalwe dat hy in ag neem dat alles wat hy sleg doen, geen gevolge het nie. Daarom is die neiging dat hulle toenemend pervers raak. Die waarheid is egter dat God die dade van hierdie mense sal oordeel en hulle regverdig sal vergeld.

Om hierdie rede nooi Psalm 37 die gelowiges uit om met vertroue op God te wag, want Hy sal hulle verhef en sy geregtigheid bewys. . Maar om dit te kan gebeur, moet die regverdiges hul eie gedrag bewaar.

Verse 35 tot 40

Ek het gesien hoe die goddelose met groot krag versprei soos 'n groen boom in die vaderland.

Maar dit het verbygegaan en verskyn nie meer nie; Ek het na hom gesoek, maar hy kon nie gevind word nie.

Die opregte man neem kennis en beskou die opregtes, want die einde daarvandie mens is vrede.

Wat die oortreders betref, hulle sal as een vernietig word, en die oorblyfsels van die goddelose sal vernietig word.

Maar die redding van die regverdiges kom van die Here; hy is hulle sterkte in die tyd van benoudheid.

En die Here sal hulle help en hulle red; hy sal hulle van die goddelose verlos en hulle red, omdat hulle op Hom vertrou.

Volgens verse 35 tot 40 is dit nie moontlik om die feit te ontken dat baie goddelose mense uiteindelik in alle opsigte groot voorspoed kry nie. Maar die waarheid is dat hierdie voorspoed vlietend is, want die tyd sal kom wanneer geregtigheid sal geskied en die beloning van die goddeloses nie goed sal wees nie, want hulle sal maai wat hulle saai.

In teenstelling met hierdie feit , hoe swaar ook al op hierdie aarde, die regverdiges sal ewige vrede geniet. Wat hulle betref wat die gebooie van God oortree, hulle einde sal vernietiging wees, maar die regverdiges sal gered word, want God sal hulle Vesting wees in die mees benoude oomblikke.

Vertrou, verlustig en red in Psalm 37

Deur die verse van Psalm 37 te ontleed, is dit moontlik om op te let dat daar drie woorde is wat tussen die verse uitstaan, dit is: vertrou, behaag en verlos. Hulle is die basis van die hele bespreking van Psalm 37. Leer meer in die volgende onderwerpe!

Vertrou op die Here en doen goed

Vertrou op die Here en doen goed; jy sal in die land woon, en waarlik, jy sal gevoed word.

Psalms 37:3

In die eerste plek die Psalm

As 'n kenner op die gebied van drome, spiritualiteit en esoterisme, is ek toegewyd daaraan om ander te help om die betekenis in hul drome te vind. Drome is 'n kragtige hulpmiddel om ons onderbewussyn te verstaan ​​en kan waardevolle insigte in ons daaglikse lewens bied. My eie reis na die wêreld van drome en spiritualiteit het meer as 20 jaar gelede begin, en sedertdien het ek baie in hierdie gebiede gestudeer. Ek is passievol daaroor om my kennis met ander te deel en hulle te help om met hul geestelike self te skakel.