Dolça bürcündə Yupiter Mənası: Astrologiya, Qrafikdə və daha çoxu üçün!

  • Bunu Paylaş
Jennifer Sherman

Yupiterin Dolça bürcündə olmasının ümumi mənası

Yupiter zehni genişlənmə və xeyirxahlıq planetidir. Onun prioriteti nikbinlik, ümid və inam planeti olmaqla yanaşı, bütövlükdə cəmiyyətin yaxşılığıdır. Dolça bürcündə isə yeniləşmə və müstəqillik susuzluğu var.

Yupiter Dolça bürcündə olmaqla, bu cəhətin doğması tədricən və futuristik olan hər şeyi genişləndirməyə meyllidir. Həyatın müxtəlif sahələrində nümunələri, qaydaları pozmağı və qutudan çıxmağı sevir. Adətən siz özünüzü şeyləri yeniləyərkən və qruplara və ya icmalara üstünlük verirsiniz.

Bu yerlilərin ümumi fikirlərdən çox fərqli fikirlərə malik olduğunu və həmişə bəşəriyyət üçün yaxşılıq haqqında düşündüyünü tapmaq adi haldır. Eqoizm onlarda olan bir şey deyil, əksinə, iradələri daha böyük xeyirin ətrafında fırlanır. Astrologiya üçün Yupiterin Dolça bürcündə yerləşdirilməsinin bütün mənalarına aşağıda baxın.

Astrologiya üçün Dolça bürcündə Yupiter

Dolça bürcündə olan Yupiter sosial təbəqədən, irqdən və ya dindən asılı olmayaraq yerlilərə qarşılıqlı əlaqədən həzz alır. Bu yerlilərin heç bir qərəzləri yoxdur, əksinə, fərqli həyat tərzinin, əxlaqi, sosial və fəlsəfi dəyərlərin hər kəsi öz rahatlıq zonasından çıxardığına və öyrətdiyinə inandıqları üçün fərqliliklərin bəşəriyyətin öyrənməsi üçün çox müsbət olduğuna inanırlar. Onların sevdikləri.

Hörmət və tolerantlıq onların bir hissəsidir.dünyanı qucaqlamaq həvəsi. Boşluq hissi də olduqca yaygın ola bilər, çünki bu vəziyyətdə ən böyük karma müdrikliyinizdən və zehni genişlənmədən düzgün, sağlam və məhsuldar şəkildə necə istifadə edəcəyinizi bilməməkdir. Aşağıda bu yerləşdirmənin daha bir neçə aspekti verilmişdir.

Retrograd Planetlər

Bir planet bir bürcdə geriyə doğru hərəkət edərkən, bu, həmin bürcün əldə edilmiş xüsusiyyətlərinin zamanla geri çəkildiyini göstərir. Yəni bu aspektin doğması bu həyatda keçmiş həyatlarında yaşadığı və geriyə gedən planetin özü ilə əlaqəli bir çox şeyləri yenidən yaşayır. tamamlanmamış və həll olunmamış karmik dərslərlə əlaqələndirilir. Deməli, bu, həyatda hər şeyin yenidən nəzərdən keçirilməsi və dəyişdirilməsi üçün yeni bir fürsət kimidir, təkamülün olması mənasında.

Ancaq bu, qırılmalı və həll edilməli olan bir amildir, əks halda insan artıq baş vermiş həyat vəziyyətlərində ilişib qala bilər, buna görə də enerjinizin çox hissəsi keçmişə sərf olunur və indiki ilə yaşamır, həyatınızı, ambisiyalarınızı və indiki anın dərslərini çətinləşdirir.

Qırmaq. bu enerjidir ki, mən onu, əslində, indiki həyatda yerlinin varlığı üçün vacib olan şeylərə sərf etməliyəm. Mənanı anlamaq və onun necə, nə vaxt və harada uyğunlaşdığını müşahidə etmək lazımdıronun həyatı. Bu addımdan sonra naxışları və pozğun dövrləri qırmaq lazımdır ki, doğum xəritəsində bu aspektdə daha çox harmoniya olsun.

Simvol və məna

Yupiter planeti ilə simvollaşdırılır. Ruhun Yarım Ayı. Deyirlər ki, Materiya və Ruh bir-biri ilə harmoniyada olduqda, hər biri digərini dərk etmək qabiliyyətinə malikdir. Qərbdə bu simvol Şərqdə fərdin doğulmasından yaranan yetkinliyi simvolizə edən Maddənin Xaçı ilə görülür, buna görə də insanın keçmiş həyatlarında maddiləşdiyi və müdrikliyini formalaşdıran hər şeydir.

Retrograd Yupiter vəziyyətində bu simvol tərsinə çevrilir və şərqdə Materiyanın Xaçını qərbə aparan Ruhun Yarım Ayını göstərir. Buna görə də, yerli bilir ki, bu həyat, keçmiş həyatlarının nəticəsi olaraq, yer üzündə yaşaması lazım olanları doğuran şeydir, yəni bu fərdlər üçün həyat çox müsbət bir mənəvi səyahətə çevrilir. bunun üstünlüyü.

Dolça bürcündə Yupiter Retrogradı olanların şəxsiyyəti

Bu cəhət yeni insanlara o qədər də açıq olmamaqla yanaşı, insanı artıq baş vermiş hadisələrə çox bağlı edə bilər. və onların həyatındakı vəziyyətlər.həyat. Bu yerləşdirmənin yerli sakinlərinə hətta bədən ifadələrində belə daha qapalı rast gəlmək olur.

Onlar daha dözümsüz və son dərəcə inadkardırlar. Çətinlik buradadırfikirlərin qəbul edilməməsi və dünyaya qarşı fikirlərində çox sərtlik və ekstremizmlə dəqiq məşğul olurlar. Onlar cəmiyyətə və bütövlükdə həyata biganə qalan insanlar ola bilərlər.

Sanki hər şey onlara göz yumur və bu insanların həyatında heç bir konkret əhəmiyyət kəsb etmirmiş kimi. Bu yerlilərin bütövlüklə maraqlanmadan yaşamaq üçün öz qabarcıqlarını qurmaları adi haldır.

Retrogradların Bürclərə Təsiri

Retroqrad olan hər şey işığı və təkamülü çəkməkdə müəyyən çətinlik çəkir. Buna görə də, bu cəhət bu insanlar üçün hər şeyi daha mürəkkəb və mürəkkəb edir, çünki retrograd olan planetin faydalarını çıxarmaqda böyük çətinlik var. Və bu, bu aspektin kölgələrini dəyişdirmək və dəyişdirmək cəhdlərinin çətin bir işidir.

Hətta bu, hər bir fərd üçün bunun onun həyatında necə əks olunduğunu tam və düzgün dərk edənə qədər sirr olaraq qalır. Ən böyük problem məhz retrograd planetin bir neçə tərəfinin olması və onun hərəkət etdiyi düzgün ölçünün aşkar edilməsidir, çünki işarənin, evin və aspektin çox böyük qiymətləndirilməsi tələb olunur.

Mənası ilə yanaşı. planetin özlüyündə, hər tərəfdən bu cəhətin işığı və kölgəsi olmaqla, onun içində olduğu bürcün geniş bir anlayışına ehtiyac var. Bu, fərdin yeni, dərin, daxili və xarici anlayışıdır və hər bir fərd üçün unikaldır.biri.

Yupiter və Astrologiya üçün Planetlər

Yupiter Günəş sistemində mövcud olan səkkiz planetdən biridir və hətta ən böyük planetdir. Bürcün tam dövrəsini etmək təxminən 12 il çəkir və hər bürcdə bir il sərf edir.

O, Oxatan bürcünün hökmdarıdır, ona görə də bu aspektin yerliləri bu planetlə çox tanışdırlar, çünki Məhz bu yerdə özünü evdəki kimi hiss edir və onun ən böyük faydaları gözə çarpır.

Yupiter əqli və mənəvi sahənin bir hissəsi olan hər şeyə aiddir. Mənəviyyat və iman üzərində son dərəcə diqqət mərkəzində olduğu üçün görmək mümkün olandan kənara çıxır. Şəxsin prinsipləri və fəlsəfələri Yupiterin doğum xəritəsindəki mövqeyi ilə də əlaqələndirilir.

Astral qrafikdə Yupiter

Yupiter şansları ilə tanınan planetdir. Astral xəritədə hansı evdə olmasından asılı olmayaraq, fərd üçün böyük şanslar gətirəcəkdir. Baş verənlərdən asılı olmayaraq nikbinliyin həyatın bir hissəsi olması lazım olduğunu və hətta hər şey planlaşdırıldığından fərqli getsə belə, insanın hər şeyin olması lazım olduğu kimi olduğuna inanmaq və ümid etmək lazım olduğunu öyrədən planetdir.

Yupiter həmişə baş verən hər şeyin həllini göstərəcək, xüsusən də insan özünü yaxşı və tam hiss etmədikdə. O, insanların həyatında qoruyucu və müsbət egregor yaradan bir planetdir. Sadəcə kim kömək edirhəyatın mənasını tapmaq və irəli getmək.

Yupiterin idarə etdiyi həyat sahələri

Genişləmə və inkişaf Yupiterin çox dəyər verdiyi şeylərdir. Deməli, bu, insanın təhsilinə, səyahətinə, biliyinə, öyrətməsinə, öyrənməsinə aiddir. Bu, mənəviyyatla, fəzilətin işlədilməsi və xəyalların yetişdirilməsi ilə məşğul olan aspektdir.

Yupiter fərdin öz mahiyyəti ilə necə davranması və onu necə qidalandırmaq və böyütmək haqqında çox şey deyir. sağlam yol. Beləliklə, o, insanın həyatının hiss olunmayan, lakin ruha aid olan bütün tərəflərini təmsil edir.

İnsanın ağlını və zəkasını qidalandırması önə çəkilir. Enerji və mənəvi sahənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, həyatın yüngül gətirdiyi şeylərdən necə həzz almaq olar.

Yupiterin planet tranziti

Planetlər bütün varlıqları boyu daim hərəkətdədirlər. Astrologiyada, planetar tranzit dedikdə, bu, bir planetin müəyyən bir bürc bürcünə daxil olmasını nəzərdə tutur və bu, fərdin və bütövlükdə cəmiyyətin xarici məsələlərə necə reaksiya verdiyini müəyyən etməyə səbəb olur.

Yupiterin vəziyyətində onun tranziti hər bürcdə 8 aydan bir il yarıma qədər dəyişir. Buna görə də, bu, genişlənmə və böyümə dövrüdür və onun pis tərəfində həddindən artıqlığı vəmübaliğələr.

Bədənin Yupiterlə əlaqəli hissələri

Hər planetin hər şeyin və hər kəsin ətrafında hərəkət edən öz enerjisi var, lakin insan bədəninin həmişə planetlərin çox oynadığı hissələri var. daha çox enerji və fərdlərdən müəyyən diqqət tələb edir.

Yupiter planeti qaraciyər, öd kisəsi, hipofiz vəzin arxa payı (böyümə ilə əlaqədar) və budlara diqqət tələb edir. Çox güman ki, bu orqanlarda problemləri olan şəxslər Yupiterin təmsil etdiyi hər şeydə disfunksiya və balanssızlığa malikdirlər.

Dolça bürcündə Yupiterlə hansı risklər və mənfi cəhətlər bağlıdır

Bütün aspektlər Doğum cədvəlinin müsbət və mənfi tərəfləri var. Buna görə də, həyatda hər şeydə tarazlıq tapmaq üçün əlinizdən gələni etmək çox vacibdir. Dolça bürcündə Yupiter zəif balanslı olduqda, doğma insanı çox cılız və inadkar etməyə meyllidir. Yalnızlıq əvəzinə tənhalığı ortaya çıxarmaq.

Bu insanların qaraciyərdə, öd kisəsində və bədənin böyüməyə dəyər verən hissələrində fiziki bədənlə üzləşən problemlər adi haldır. Bundan əlavə, zehni sahədə daha həyəcanlı bir zehni var, diqqəti cəmləmədən hər şeydən bir az istəyər, hətta şəxsi dövrlərindən, peşələrindən uzaqlaşa və həyat şeylərinə aid olmama hissi keçirə bilər. .

Onlar mənəviyyat axtarmaq əvəzinə gedən insanlar ola bilərözlərini işğal etmək və hiss etdikləri daimi boşluğu doldurmaq üçün xarici şeylər axtarırlar. Dolça bürcündə Yupiterin tarazlıqdan kənar aspektləri ilə diqqətli olmaq lazımdır ki, onlar fərdin fiziki və ruhi sağlamlığı üçün risk olmasın.

Dolça bürcündə olan Yupiter inanır ki, hər kəsin dünyada öz yeri var və öyrənmək və təkamül etmək üçün bu mövqelərdə olmaq lazımdır. Bundan əlavə, bu aspektə sahib olan insanlar inanırlar ki, hər bir insan cəmiyyətə çox dəyərli töhfə verir və dünyanı bu qədər gözəl, zəngin, mürəkkəb və zövqlü edən fərqlərdir.

Budur, bəzi xüsusiyyətlər bunlardır. sevgi, davranış, iş və daha çox sahələrdə bu mövqeyə sahib olanların.

Davranış və Xüsusiyyətlər

Bu cəhətin yerliləri yaxşı intellektə malik olan və çox sevən orijinal insanlardır. fikrinizi müxtəlif mövzularla genişləndirin. Balansda olduqda çox faydalı bir yerləşdirmədir, çünki Dolça yenilikçi ideyaları sevən bir işarədir və Yupiter zehni genişlənmə planetidir.

Onlar hər zaman və etdikləri hər şeydə çağırışı hiss etməyə meyllidirlər. dünyanı yaşamaq üçün daha yaxşı bir yerə çevirmək. Buna görə də onlar həmişə sosial yönümlü fikir və ideyaların axtarışındadırlar. Onlar çox ağıllı, azad, eyni zamanda fəal və ixtiraçıdırlar.

Onlar daim fikir hərəkətindədirlər. Onlar özlərini tələyə düşmüş hiss etməyi sevmirlər və daha az fikirlərinə qadağa qoyulmasını sevmirlər. Qrafikdə bu cəhətin kimin olduğunu müəyyən etmək üçün bir söz olsaydı, bu, empatiya olardı.

Bu, başqalarına kömək etməyi, yeni yaşayış üsullarını kəşf etməyi və həyatı təcrübədən keçirməyi xoşladığı üçün. adətən insanlardıryer üzündə sadəcə bu təyyarədən həzz almaq üçün deyil, yeni baxışlar yaratmaqla dünyada fərq yaratmaq üçün var olanlar.

Disharmony-də

Bir aspekt disharmoniyada olduqda, yerli bunun nəticələrini hiss edir. onların kölgələri işıq və xeyirxahlıqdan daha çox parlayır. Yupiter Dolça bürcündə tarazlıq pozulur, o deməkdir ki, doğum xəritəsində bu cəhəti olan insanlar çox yüksək mühakimə qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar həmçinin saxta insanları öz həyatlarına cəlb edə bilərlər.

Ətrafındakı insanların fikirlərinə hörmət etmədən öz fikirlərini daha çox qəbul etdirə bilərlər. Onlar hələ də çox inadkar olmağa meyllidirlər və başqalarını daha az dinləməyə və daha çox danışmağa başlayırlar, sanki birlikdə yaşadıqları insanlardan üstündürlər. Ola bilsin ki, onlar dözümsüz və əlverişsiz olurlar.

Eşqdə

Yupiter Dolça bürcündə və sevgi dolu münasibətdə olmaq partnyordan böyük etibar tələb edən bir hərəkətdir. Dolça kişisi aşiq olduqda, bu hiss haqqında şübhəyə yer yoxdur, çünki başqalarına aşiq olmaq onlar üçün çətindir və bu baş verdikdə, tərəfdaşlarından onlarla və nə etdikləri ilə bağlı çox güvən gözləyirlər. hiss edin.

Bu münasibətin işləməsi üçün bu aspekt onun mənəvi tərəfinə hörmət edən və çox vaxt tək vaxta ehtiyac duyacağını anlayan tərəfdaşa ehtiyac duyur. Bu yerlilərin zehni çox açıqdır və özlərini dərk etmək üçün bir an lazımdır.

ADolça bürcündə Yupiterin münasibətdə olduğu şəxs də ön mühakimə və məhdudiyyətlərdən azaddırsa, ədalətlidirsə və azadlıq axtarırsa, münasibətlər son dərəcə ahəngdar olur. Əgər fədakarlıq və bağlılıq varsa, münasibətlər çox sağlam olacaq.

Bu yerlilər üçün əskiklik, qorxu və qısqanclıq üçün vaxt yoxdur. Buna görə də özlərindən çox əmin olan və nə istədiyini bilən və təbii ki, onlarla eyni şəkildə hərəkət edən insanların yanında olmalıdırlar, çünki həbs hissi Yupiterli insanların marağına son qoyan bir şeydir. Dolça

Peşəkar həyatda

Kimin Yupiter Dolça bürcündədirsə, o, adətən, bütövlükdə cəmiyyətin rifahını əhatə edən işlərə cəlb olunan yerlidir. Buna görə də, peşə həyatına və karyerasına gəldikdə, o, məqsədi olan və yaxşı işlər görən bir şeylə işləməyə çalışır.

Bu xoşbəxt cəhəti olan insanlara sosial cəhətdən heç bir şey əlavə etməyən bir işlə məşğul olmaq çox nadirdir. . Onlar adətən öz ağıllarını və intellektini zənginləşdirə bilən və müəyyən mənada bəşəriyyət üçün daha böyük faydaları əks etdirən peşələr axtarırlar.

Çox müstəqil insanlar olduqları üçün onlar öz bizneslərinə üstünlük verə bilərlər. insanlara izahat vermək ehtiyacı və hətta iş mühitində iyerarxiyanın olmaması. Bu yerliləri könüllü iş görənlərə rast gəlmək adi haldırpullarının bir hissəsini təşkilatlara təhvil vermək və ya bağışlamaq.

Məsələ ondadır ki, onlar bu və ya digər şəkildə peşəyə paralel və ya onun daxilində yenilikçi bir şey edəcəklər. Onlar bir növ könüllülüklə məşğul olacaqlar və əlbəttə ki, müvafiq hesab etdikləri bir şeyi öyrəndikləri müddətcə yalnız peşəkar mühitlərdə olacaqlar, əks halda onlara nəyisə öyrədən və götürən şeyi axtarmağa gedirlər. rahatlıq zonasından kənarda.

Dolça bürcündə Yupiter kişi və qadın

Dolça bürcündə Yupiter olan qadınlar öz içlərində çox açıq və şəfqətli olurlar. Onlar, çox vaxt, çox empatik və başqalarına qayğı göstərməyə və kömək etməyə hazırdırlar. Onlar dostlarına, ailələrinə və hətta tanımadıqları insanlara böyük sevgi hiss edirlər.

Bunlar kənardan daha uzaq və soyuq görünə bilən, lakin son dərəcə humanist qəlbə malik qadınlardır. Onlar adətən iş mühitində faydalı hiss etməkdən həzz və məmnunluq tapırlar və bütövlükdə həyatda çox şanslıdırlar. Sevgi onlara çox sərbəst və mənəvi gəlir.

Bu baxımdan kişilər o qədər də fərqlənmirlər. Onlar çox cəlbedici insanlar olmağa meyllidirlər və uzaqlıq hissi verirlər, amma əslində çox insan və müdrikdirlər. Lazım olanda ehtiyacı olanlara kömək etməyə hazırdırlar.

Onlar sevgi münasibətlərində çox güvənirlər və çox güvənirlər.ətrafınızdakı hər kəsə qarşı səxavətli. İnsanlara dünya haqqında öyrətməyi, onları güldürməyi, təcrübə keçirməyi və onunla böyüməyi sevirlər. Onlar cazibədar, sevən və mehribandırlar.

Uyğunlaşma gücü

Həyatda olan şeylərə uyğunlaşmaq üçün çox möhkəmliyə sahib olmaq lazımdır və Yupiterin Dolça bürcündə yerli sakinləri var və çox, bu möhkəm xüsusiyyət . Əslində, həyatda baş verə biləcək hər bir transformasiya və dəyişiklik onları ovsunlayır.

Onlar çox müdrik ruhlar və azadlığa çox susadıqları üçün həyatın enişli-yoxuşlu olduğunu və bunun da bir hissəsi olduğunu başa düşürlər. təkamül və öyrənmə. Onlar hər şeyin olduğu kimi olduğuna böyük inanırlar və bu səbəbdən də həyatda baş verən çoxsaylı dəyişikliklərə uyğunlaşa bilirlər.

Onlar inanırlar ki, həyatın həmişə eyni olması hətta lütfünü itirə bilər. Ona görə də hər zaman yeniliklər etmək, yenilənmək lazımdır. Dolça bürcündə Yupiterin azadlığı və yüngüllüyü məhz buradan qaynaqlanır.

Yaxşılıq etmək prinsipi

Dolça bürcündə Yupiter başqalarına kömək etməyə meyllidir. Bütövlükdə cəmiyyətin rifahı ilə bağlı hər şey və futuristik ideyalar diqqəti cəlb edir. Bu aspektin yerliləri adətən böyük bir həyat fəlsəfəsi kimi mərhəmətə sahibdirlər və başqaları üçün orada olmaqdan həzz alırlar.

Bu aspektdə humanitar qurumların sosial liderlərinə rast gəlmək olduqca yaygındır. Bu ona görə baş verirbu yerlilər üçün bu həyatın ən böyük dərsi hər bir vətəndaşın, hər mədəniyyətin, hər bir cəmiyyətin və s.-nin unikallığını dəqiq bilmək və anlamaqdır. Bu insanlar üçün zehni genişlənmə məhz sosial və humanitar səbəblərə qarışmaqdan ibarətdir.

Uyğunsuzluqda onlar laqeyd və qeyri-sabit ola bilərlər ki, bu da qeyri-real səbəblərin müdafiəsi və hətta nizam-intizam və məsuliyyətə məhəl qoymaması ilə nəticələnir. aspekt ahəngdar və balanslıdır, bunlar onlar üçün əsas olan iki xüsusiyyətdir.

Fərdilik

Bir insanın doğum xəritəsində Yupiter Dolça bürcündə olduqda, onlar daha gözlənilməz olur və axtarışda olurlar. xarici və daxili bir çox bilik. Bu səbəbdən, onların soyuq insanlar olduğu və hisslərini başqaları qədər göstərmədikləri təəssüratı yarana bilər, məsələn.

Bu yerlilər, həqiqətən də, öz şirkətlərindən həzz alırlar və çünki onların bir çox həyəcanlı, hər zaman bütövlükdə və biliyin genişlənməsinə diqqət yetirən, özlərinə bir az vaxt lazımdır.

Bu cəhəti olan insanların tək qalmağı və vaxt keçirmək üçün daha sakit və təcrid olunmuş yerləri axtarmağı xoşlayırlar. . Onlar üçün azadlıq yaşamaq və öyrənməklə sinonimdir, ona görə də hər şeydən və hər kəsdən bir az qaçmaq lazımdır.

Onlar daha çox fərdi olmağa meyllidirlər, çünki özlərini azad hiss edirlər. İstənilən və hansı vəziyyətlərdəƏgər onlar özlərini tələyə düşsələr, bu, bu yerlilər üçün böyük və sıx bir yükə çevrilir.

Patologiya və göstərilən otlar

Yupiter planeti şənlik, nikbinlik, ümid, iman və müsbət düşüncə ilə sinonimdir. Bu, təbəssümlərlə əhatə olunmuş xoşbəxt, sevincli təcrübələr yaşamaq ehtiyacını ifadə edir.

Enerji tamamilə zehni, fəlsəfi və sosial genişlənmədən ibarətdir və buna görə də insanın astral xəritədə olduğu yer üçün ümumidir. Yupiter çox uğurların bir tərəfi olsun. Ancaq nəzərə almaq son dərəcə vacibdir ki, həddindən artıq olan hər şey çox zərərli ola bilər və bu planet fərqli deyil.

Dolça bürcündə Yupiter olan insanda bəzi patologiyalar var, yəni: xroniki bel ağrısı, çoxsaylı miyeloma, endotoksemiya, ayaq biləyi artrozu, ürək çatışmazlığı, venoz çatışmazlıq, varikoz damarları və hemoroid.

Bəzi otlar bu yerlilərin həyatları boyu istehlak etmələri üçün çox uyğundur, məsələn, zəfəran, exinecea, limon otu quşu kimi. göz, ​​at şabalıdı, xərçəngkimilər, ağac qulaq, düymə otu, rəqəmsal və poria kokos.

Dolça bürcündə Yupiterlə əlaqəli sözlər

Bu aspekti daha yaxşı başa düşmək üçün sadə və ədalətli şəkildə , bəzi sözləri bu yerlilərlə əlaqələndirmək və onlar arasında çox ümumi xüsusiyyətləri tanımaq mümkündür.

Məsələn, zehni genişlənmə, böyümə, şans, fürsət, ümid,optimizm. Onlar ünsiyyətcil, ilhamlı, səmimi, sadiq və sadiq yerlilər olurlar. Bundan əlavə, empatik, şəfqət dolu və maraqlıdır.

Dolça bürcündə retrograd Yupiter

Planet Günəş sistemindəki digər planetlərin əksinə hərəkət edəndə geriyə doğru gedir. Yerin görmə qabiliyyətinə malik olanda, planetin “geriyə doğru” hərəkət etdiyi hissi yaranır.

Astrologiyada bu, insanın doğulduğu zaman baş verdikdə, bu aspektin doğması olduğunu göstərir. Sözügedən planetin özəlliyi və əhəmiyyəti olduğu mövzusu ilə bağlı müəyyən çətinliklər var.

Dolça bürcündə Yupiterin geriyə doğru hərəkət etməsi yerli insanı gələcəklə bağlı çox narahat edir. Sanki şeyləri, xüsusən də bütövlükdə cəmiyyətin hələ sınamadığı şeyləri sınamaq acilliyi var. O, çox həyəcanlı bir zehni var və sonunda ətrafdakı hər şey onu cəlb edir.

Həyatın bəzi aspektləri üçün bu yerləşdirmə zərərli ola bilər, məsələn, evlilik üçün, çünki insan öz azadlığının pozula biləcəyinə inanır. , və buna görə də digərinə əlinizdən gələni vermirsiniz. Ancaq bu aspektin yerlilərinin başa düşmədikləri odur ki, onlara lazım olan ən böyük azadlıq fiziki deyil, daha çox əqlidir.

Yəqin ki, bu insan həyatında daha çox vaxt keçirir, çünki o, hər şeyi istisna edir və öz iradəsinə zidd gedən hər kəs və

Xəyallar, mənəviyyat və ezoterizm sahəsində bir mütəxəssis kimi mən başqalarına yuxularında məna tapmağa kömək etməyə özümü həsr edirəm. Xəyallar bilinçaltı zehnimizi anlamaq üçün güclü bir vasitədir və gündəlik həyatımıza dəyərli fikirlər təqdim edə bilər. Xəyallar və mənəviyyat dünyasına səyahətim 20 ildən çox əvvəl başladı və o vaxtdan bəri bu sahələrdə geniş şəkildə təhsil aldım. Mən öz biliklərimi başqaları ilə bölüşmək və onların mənəvi mənlikləri ilə əlaqə saxlamağa kömək etmək həvəsindəyəm.