11-и дом за астрологията: какво показва, синхронност, знаци и още!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Съдържание

Общо значение на 11-и дом за астрологията

11-и дом е свързан с интеграцията. той открива пред индивида възможността да излезе извън рамките на своята субективност, за да се свърже с нещо по-широко от своя образ. затова е врата към бъдещето и към установяване на продуктивни социални контакти в много различни области.

По този начин 11-и дом говори за всичко, което е полезно и е придобито чрез работа. Той се занимава с възнаграждението за усилията, положени за еволюцията, особено като човешки същества. Поради това той е известен и като Дом на добрия дух.

В статията ще бъдат разгледани повече подробности за 11-и дом, като се имат предвид неговите послания и влиянията, които получава от планетите и знаците, които заема. За да научите повече, четете нататък.

Къща 11, нейните принципи, области на живот и норми за тълкуване

11-и дом говори за контактите, създадени през целия живот. Той също така говори за възможността за интеграция с идеология и с по-колективно мислене, което дава на хората волята да живеят отвъд собствената си идентичност, изостряйки чувството им за колективност и общност.

Освен това този сектор разкрива енергии, свързани с желанието за експериментиране, което е характерно за знака на Водолея, управител на този дом, и за Уран - планета, която по време на своите астрологични транзити насърчава социалните трансформации.

По-долу ще бъде разгледана допълнителна информация за House 11. За да научите повече за нея, продължете да четете статията.

11-и дом, дом на надеждата, приятелите и обществото

11-и дом е свързан с това да бъдеш част от обществото. Той се занимава с това как човек се справя с групите, в които участва, и разкрива значението на приятелството в живота. Така че това е раздел от хороскопа, в който се обсъждат колективни въпроси и как действията с другите помагат да се определи идентичността на човека. Друг интересен аспект на 11-и дом е надеждата, особено що се отнася докъм бъдещето, което може да породи интензивна връзка с духовността.

Какво ни показва къща 11

Чрез единадесети дом може да се видят възможностите и перспективите за бъдещето, особено когато човек се замисли какви са приоритетите му в живота. Освен това той отговаря за придаването на смисъл на живота в обществото и представлява всички организации, в които човек участва, както в работата, така и в личния си живот.

Това е и мястото в хороскопа, което говори за желанията, мечтите и надеждите на родения по по-задълбочен начин от другите домове, особено защото добавя колективност към тези въпроси.

11-и дом и принципът на синтеропията

Синтропията е противоположност на ентропията, т.е. говори за възможностите за организация на определена система. Така че, когато се замислим за посланията на 11-и дом, неговата роля става по-ясна и синтеропията се явява като начин за овладяване на хаоса и вмъкване на индивида в обществото, като го кара да преодолее индивидуалното си виждане за света.

Благодарение на това работата му в организации и групи става по-ефективна, така че да може да постига колективните си цели по-лесно и без много предизвикателства.

Социална осведоменост

11-и дом е местожителство на Водолея и Уран. Макар че знакът е насочен към социални действия и има за основна грижа бъдещето на човечеството, планетата е поколенческа и когато преминава през което и да е място в астрологичната карта, носи промени.

Те обаче не се усещат от отделния човек, а от цялото поколение, от което той или тя е част. По този начин това спомага за събуждането на по-голямо социално съзнание. Родните хора желаят да се вмъкнат в групи и организации, за да направят нещо положително за обществото, оставяйки своеобразно наследство за света.

Приятели и приятелства

Приятелите се появяват в 11-и дом като начин за придаване на смисъл на живота в обществото. По този начин те са вратата към групите, към които човек се присъединява, за да преследва целите си да направи нещо за обществото.

Освен това приятелите са хора, чиито нагласи съвпадат с нашите, така че те одобряват личността ни и откриват възможности за честен диалог по всяка тема чрез чувството за принадлежност и доверие, което ни вдъхват.

Желание за трансцендиране

Силата на съзиданието е застъпена и в 11-и дом, който говори за прозренията и колективното несъзнавано, пораждайки желанието за преодоляване на индивидуалността, за да се направи нещо за групата. По този начин той разкрива желанието за творческо единение с другите.

Тъй като всички са свързани, особено в случаите на групи от приятели, е възможно да се поставят нови цели и да се постигне много повече. Това също така дава възможност да се ползват повече плодовете на свършената работа и да се визуализира социалното въздействие на положените усилия.

Общо правило за тълкуване на планетите в домовете

Домовете могат да имат присъствието на една или повече планети, които ще повлияят на начина, по който роденият се справя с въпросите, обсъждани от тях. Следователно общото правило за тълкуване е да се възприемат сходните и различните точки между планетите и посланията на домовете.

Различията също са много важни, защото пораждат търкания, които могат да се отразят в цялата астрологична карта, превръщайки влиянията, които биха могли да бъдат полезни, в предизвикателства. Затова тези аспекти трябва да бъдат внимателно анализирани, за да се направи добро тълкуване на планетите в домовете.

Общо правило за тълкуване на надписите в къщите

Има знаци, които в по-голяма или по-малка степен предпочитат посланията, които носи определен дом. Това се дължи на това колко удобно се чувстват в това пространство. Например ако Ракът е в 4-и дом, знакът е в своето жилище и следователно се чувства много удобно, проявявайки своите положителни характеристики.

Но ако в същото пространство се появи знак, ориентиран към индивидуалност, това показва напрежение. Ето защо определянето на точките на напрежение и сходство между знаците и домовете също е много важно за анализа на рождената карта.

Планетите и звездите в 11-и дом

Планетите и звездите, присъстващи в домовете на астрологичната карта, служат за по-подробна информация за личността на родения, като подчертават как той се справя с проблемите, които се разглеждат от дома, когато се отчита това влияние.

Следователно всяка от тях има своето отражение по различен начин и все още има други фактори, които трябва да се вземат предвид, като знака, заемащ дома, и присъствието на други планети в същия дом. Всичко това може значително да промени общото послание на планетите в домовете.

Тези аспекти ще бъдат коментирани по-подробно в следващия раздел на статията, така че ако искате да научите повече за това, прочетете и научете подробности.

Слънце в 11-и дом

Присъствието на Слънцето в 11-и дом разкрива родени, които ценят свободата. Те обичат да разполагат със собствено пространство и обикновено не приемат да се задържат на едно място. Те също така ценят приятелствата си и са склонни да развиват няколко такива през целия си живот.

Също така е възможно да се твърди, че поради енергията на движение и действие на Слънцето позицията в 11-и дом е благоприятна за социални въпроси, защото предлага по-голяма чувствителност. По този начин роденият ще може да се бори за това, в което вярва.

Луна в 11-и дом

Разположението на Луната в 11-и дом разкрива родените, за които чувството за колектив е приоритет. Поради това те поставят групите над себе си. Това е важно за родените, за да могат да изградят своята емоционална сигурност. Може да се посочи, че това астрологично разположение разкрива и хора, които са отдадени на грижата и създаването на връзки, независимо дали те саприятелство или дори за бъдещи бизнес партньорства.

Меркурий в 11-и дом

Присъствието на Меркурий в 11-и дом води до по-голяма комуникативна способност, така че идеи като свобода и творчество се увеличават за тези, които имат тази позиция. Струва си да се отбележи, че всичко това може да се засили в зависимост от ситуацията, което се случва поради импулсивността на Меркурий.

Така че родените с тази планета в 11-и дом имат сериозна склонност да се ангажират с хуманитарни въпроси като цяло, особено когато могат да обуздаят импулсите си и да се съсредоточат.

Венера в 11-и дом

Чувствителността е една от най-ярките характеристики на позицията в 11-и дом. Това е така, защото тя представлява хора, които не могат да останат безразлични към проблемите на другите и се опитват да направят всичко по силите си, за да помогнат, осигурявайки благополучие.

Понякога хората с това позициониране поставят себе си на заден план, за да се възползват от интересите на други хора. Друг много интересен аспект на позиционирането е тяхната отдаденост на приятелството, нещо съществено за живота им.

Марс в 11-и дом

Без съмнение спешност е първата дума, която идва на ум, когато говорим за присъствието на Марс в 11-и дом. Родните в тази позиция искат да помагат на другите постоянно и правят всичко възможно, за да развеселят околните. Те са много мотивирани и изключително жизнени хора и могат да изглеждат малко властни. Затова трябва да внимават дада не налагате волята си на другите около вас.

Юпитер в 11-и дом

Юпитер е известен като планетата на справедливостта и когато се появи в 11-и дом, носи добри новини. Това се случва, защото планетата може да стимулира индивида да се ангажира повече със социални каузи.

Струва си да се спомене, че това участие може да се осъществи и чрез присъствието на приятели, които са споделили идеите си и са накарали желанието за иновации да започне да се формира, което може да бъде интересно в дългосрочен план.

Сатурн в 11-и дом

Когато Сатурн е разположен в 11-и дом, това е планета, която може да създаде трудности при взаимодействието в социалната сфера. Тя също така показва, че има голяма вероятност роденият да има трудности във взаимоотношенията през живота си, да няма много приятели или дори любовници.

Чувстват се несигурни и се страхуват, че няма да могат да угодят на другите, затова предпочитат да останат с малко приятели, отколкото да рискуват отново да не бъдат оценени. По принцип хората, които имат тази позиция, имат дългогодишни приятели и са останали такива.

Уран в 11-и дом

Позицията на Уран в 11-и дом благоприятства диалога. Това е управляващата планета на Водолея, който се намира в този дом, така че неговите характеристики, като например различните мнения, стават много акцентирани.

Поради това родените в него са по-отворени и по-лесно се свързват с духовните въпроси, сякаш търсят някакъв вид трансцендентност. Освен това те преминават без затруднения през най-различни групи - нещо, което също е обща характеристика на знака на Водолея.

Нептун в 11-и дом

Тези, които съдържат присъствието на Нептун в 11-и дом, са хора, посветени на приятелството си. Те обичат да правят каквото могат, за да помагат, и не умеят да се ангажират наполовина, затова се включват в проблемите на приятелите си, за да се опитат заедно с тях да намерят решение.

Затова може да се твърди, че смисълът на живота за тези, които имат Нептун в 11-и дом, е да служат. Те са хора, които обичат да се правят на полезни, но трябва да внимават да не очакват същото отношение в замяна.

Плутон в 11-и дом

Присъствието на Плутон в 11-и дом кара тези родени да се опитват да се свързват със социални каузи, но те трябва да са наистина важни и благородни. Въпреки че обичат да се занимават с тези въпроси, те не са добри в груповото съжителство, което може да се превърне в голямо предизвикателство.

Това недоверие може да се разглежда и като интуиция, тъй като Плутон притежава тази силна характеристика.

Хирон в 11-и дом

Присъствието на Хирон в 11-и дом разкрива хора, които са преживели трудности или недоразумения в живота си, затова изпитват чувство на разочарование, когато осъзнаят, че нещата не отговарят на очакванията им. Тайната за преодоляване на това чувство е да приемат ограниченията си.

Освен това е важно да дадете своя принос към света чрез идеите си, като гарантирате, че оригиналността на мислите ви оказва положително влияние върху живота на други хора, които се нуждаят от начини да изразят себе си.

Знаците в 11-и дом

Така че, както и планетите, знаците също оказват влияние върху посланията, които носи даден дом, и могат да се появят с положителни аспекти или в отрицателни територии за неговите характеристики.

Освен това е важно да се отбележи, че елементите на всеки знак също ще окажат влияние върху начина, по който 11-и дом се отразява в живота на родения, тъй като някои от тях може да имат повече афинитет към неговите послания, като например Въздух, който е насочен към комуникацията, а други може да се чувстват не на място, като например Земя.

По-долу ще разгледаме по-подробно присъствието на знаците в 11-и дом, така че за да научите повече, четете нататък.

Овен в 11-и дом

Когато Овенът се появи в 11-и дом, той разкрива възможността за спорове с приятели. Те ще бъдат чести, но не значими и скоро ще продължите напред. Роденият в тази позиция е човек, който пази приятелите си от юношеството, но винаги среща нови хора.

Що се отнася до плановете му за бъдещето, той винаги е в търсене на нещо ново и раздвижено. Трудно му е да работи в група, защото смята, че неговото мнение струва повече от това на другите.

Телец в 11-и дом

За Телеца 11-и дом е свързан с изграждането на сигурност. Това се дължи на присъствието на приятелите ви и на отношенията, които култивирате с тях. Човекът с този астрологичен знак има малко приятели, но знае, че те са за цял живот, защото са подбрани с ръка.

Все пак си струва да се отбележи, че присъствието на Уран в този дом означава възможност за финансови затруднения, особено в собственото ви начинание. Това може да ви принуди да промените значително плановете си за бъдещето.

Близнаци в 11-и дом

Тези, които имат Близнаци в 11-и дом, са известни с доброто си сърце. Освен това невинността им е друга често споменавана характеристика, която в крайна сметка привлича добри намерения в живота на родения, тъй като всеки, който се приближи, може да усети тяхната чистота.

Не е изключено да откриете хора с Близнаци в 11-и дом, които живеят с по-млади групи. Възрастовият им диапазон им позволява да се движат между няколко различни групи и колкото по-разнообразни са те, толкова по-уютно се чувстват у дома.

Рак в 11-и дом

Хората с Рак в 11-и дом възприемат приятелите си като семейство, което се дължи на идентификацията, която имат с тях, тъй като връзките са създадени въз основа на сродство от емоционална гледна точка. Затова в присъствието на приятели роденият се чувства най-подхранен.

Струва си да се спомене, че този тип човек познава много хора и дори може да ги нарече приятели, но малко от тях са му наистина близки. Освен това този роден човек трудно се справя с големи групи и се чувства некомфортно в подобна ситуация.

Лъв в 11-и дом

Единадесети дом е свързан с приятелствата и тъй като Лъвът е естествено общителен знак, когато е разположен в тази част на звездната карта, той има голямо желание да се хареса, така че става още по-приятелски настроен и екстровертен, освен това се опитва да заеме някои дипломатически позиции, за да се грижи за приятелите си.

Това се случва, защото роденият с Лъв в 11-и дом иска да бъде най-специален и да се превърне в референт на добър приятел. Тенденцията е хората с тази позиция да се сближават с онези, които са влиятелни и силни.

Дева в 11-и дом

Когато знакът Дева се появи в 11-и дом, той разкрива родените, склонни към слугуване, особено когато става дума за приятелите им. По този начин знакът иска да направи всичко, което е по силите му, за да помогне, и е наистина отдаден на тази задача.

Това са хора, които искат всичко да върви добре, но по предвиден и предварително планиран начин, без да се намесва твърде много страст. Това се дължи на практичния усет на Девата, който не изчезва напълно дори пред посланията от 11-и дом.

Везни в 11-и дом

Присъствието на Везни в единадесети дом, който вече е насочен към взаимоотношенията, превръща родения в човек, който е напълно общителен. Той винаги е готов да намери нови приятели, но не приема всекиго в живота си. цени изтънчеността и образованието и иска да изгражда приятелства с хора с добър вкус, които умеят да ценят изкуството като цяло.

Въпреки това Везните в 11-и дом могат да се объркат, а родените в тях са склонни да объркват чувствата си, така че границата между любовта и приятелството може да се окаже размита.

Скорпион в 11-и дом

Повърхността е нещо, което Знакът Скорпион презира, и това няма да е по-различно с приятелствата им. Случайните връзки не представляват интерес за тези, които имат този Знак в 11-и дом, и родените търсят хора, с които могат да разкрият всичките си страни, дори и най-лошите. Те вярват в истинските и безусловни приятелства.

Поради интензивността на астрологичното разположение приятелите ви са вашият източник на трансформация и бихте направили всичко за тях. Но ако някой наруши доверието ви, връзката приключва.

Стрелец в 11-и дом

Стрелците не са притежателни или взискателни към приятелите си, затова се разбират добре с всякакви хора и на всички места, където отиват. Затова и голямото им очакване към социалните им кръгове е да могат да ги научат на нещо.

Така че тези, които имат Стрелец в 11-и дом, искат да се развиват заедно с приятелите си и да предават знанията си на хората около тях. Астрологичното разположение вярва в обмена.

Козирог в 11-и дом

Позицията на Козирог в 11-и дом разкрива човек, който има малко близки приятели, но тези приятелства са стабилни и дават много увереност на родения. Затова астрологичното разположение обикновено се появява при по-възрастни хора или при такива със завидна зрялост.

Също така те са склонни да развиват приятелства в професионалното пространство. Родените с Козирог в 11-и дом разбират, че взаимоотношенията трябва да се основават на сигурност, за да могат да се покажат като най-добрите версии на себе си.

Водолей в 11-и дом

Присъствието на Водолей в 11-и дом разкрива човек, който може да преминава през няколко различни групи приятели, без да ги смесва. Освен това той има навика да поддържа редица стари връзки и търси съвет по най-важните си въпроси именно от тези хора, които са част от живота му.

Последните ви приятелства служат за поддържане на социалния ви живот и за изпускане на парата в професионалния ви живот. Функцията на всеки приятел е добре определена за тези, които имат Водолей в 11-и дом, защото тези хора знаят как да разделят нещата.

Риби в 11-и дом

Разположението на Риби в 11-и дом разкрива хора, които са сантиментални и щедри, когато става въпрос за приятелство. Те са грижовни и отдадени по начин, който не познава граници, особено когато тези, които обичат, преминават през някакъв проблем.

Така че тези, които намират Риби в този сектор на картата, трябва да внимават да не се възползват от добротата ви, защото е малко нещо, което не бихте направили, за да видите приятел щастлив. Но като цяло можете да бъдете сигурни, че разположението привлича хора, които са толкова добри, колкото и вие.

Как се проявява любовта в 11-и дом?

Единадесети дом е свързан с колективните дела и приятелството, така че романтичната любов не заема особено място в делата ви, но това не означава, че други форми на любов не присъстват постоянно.

Когато любовта се появява в 11-и дом, тя е свързана с приятелите. Това място в астрологичната карта подчертава значението, което те имат в живота на определен човек, което може да бъде подсилено от присъствието на знак или планета, които повече или по-малко са свързани с приятелството.

Освен това друга форма на любов, която може да се появи в посланията от 11-и дом, е към обществото като цяло. Тя се проявява най-вече в желанието да направим нещо, за да променим света около нас.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.