Циганската колода: картите, тяхното тълкуване, значения и още!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Съдържание

Значение на картите в циганската колода

Циганската колода няма толкова много карти, колкото обикновената колода, но всяка от тях има специално значение. 36 карти имат собствено име, което се отнася до тяхното значение и до отпечатаните върху тях мотиви.

Рисунките върху картите изобразяват хора, природни елементи и предмети, които ще ви помогнат да разтълкувате значението им.

Следователно, циганските карти могат да донесат много отговори на различни аспекти от живота на тези, които се стремят да направят рисунка, термин, който съответства на сесия на тълкуване на картите, които излизат. Така че, за да научите повече за това как работи циганската палуба, следвайте тази статия!

Циганската палуба

Циганската колода, или Lenormand, е комплект карти, който се използва за четене на бъдещето и прави много категорични предсказания за различни аспекти от живота на хората, които търсят четенето ѝ. Вижте по-долу основните ѝ аспекти!

Състав

Циганската колода се състои от 36 компонента. Те могат да се нарекат така, защото освен картите има и рисунки, които превеждат различни значения за тълкуване.

Затова колодата се използва за разчитане на това как ще протече определена част от живота на човека и е много добра в отговорите на въпроси с "да" или "не". По този начин тя дава бързи, лесни и правилни отговори за бъдещето.

Освен това със сигурност тълкуването е най-важната част от разчитането на тези 36 знака на колодата.

Циганско таро

Циганското таро е практическият начин, по който да използвате циганската колода и да направите своето четене. Следователно, това е начинът, който се използва, за да започнете тълкуването на изтеглените карти и да направите предсказание.

Въпреки че е с италиански произход и в първоначалния си вид има 78 карти, Таро е включено в ромската култура и така се превръща в широко разпространен символ, използван по целия свят.

Накратко, Таро е начин за гадаене, предсказване и тълкуване на нечие бъдеще, като за целта ви е необходим човек, който познава всяка от тези карти.

Тълкуването

Когато четете циганската колода, трябва да познавате картите, които са на масата, но не само тяхното значение ще определи предсказанието.

Най-напред картите се разбъркват старателно, за да се гарантира, че нищо не е подготвено или репетирано. След това лицето, което иска да узнае за съдбата си, избира 3 карти. В този момент то прочита картите и започва тълкуването им.

Освен че използва значението на картите като основа, тарологът ще използва и собственото си тълкуване, за да направи предсказанието. Следователно влиянието на човека, който чете картите, е определящ фактор за четенето.

Четирите цвята на циганската колода и техните значения

В циганската колода има много карти с различни красиви гравюри, но тя има и прилики с обикновената колода: цветовете. Имената им са същите като на Таро, но значенията със сигурност са други, тъй като говорят за тълкувания на живота и човешките чувства. Вижте всеки един от тях по-долу!

Чаши

Костюмът на сърцата представлява елемента на водата, а също и усещанията и чувствата, затова картите от този цвят ще ви разкрият въпроси, свързани с това отношение. Картите от циганската колода, свързани с този цвят, са Кучето, Рицарят, Сърцето, Щъркелът, Къщата, Звездите, Циганката, Луната и Дървото.

Като цяло тази група от циганската колода прави много добри и положително изразени предсказания, които носят големи постижения. Ако обаче са изтеглени с карти от елемента огън, те могат да бъдат лоши новини.

Golds

Значението на картите от цвета на диамантите може да бъде свързано с името на цвета, тъй като те принадлежат към елемента земя и говорят за материални или земни неща. Картите от този цвят на циганската колода са: Книга, Слънце, Ключ, Препятствия, Риба, Пътища, Гроб, Птици и Коса.

На първо място, този костюм може да донесе добри, но и лоши предсказания. В крайна сметка той има неутрална природа и затова зависи от съпровода на други костюми в четенето, за да разберем накъде ще наклони.

Стикове

В циганската колода жезълът представлява стихията на огъня, а също и същността на човешката креативност, която може да се прояви в различни области на ежедневието. Картите, които принадлежат към този цвят, са: Планини, Змия, Мишка, Кръст, Облаци, Бич, Пръстен, Мечка и Лисица.

Този костюм е този, от който хората бягат, този, при който температурата в стаята се променя дори когато се свали. Това е така, защото той е отговорен за всички лоши и негативни прогнози за една маса.

Мечове

Картите от цвета на мечовете съответстват на елемента въздух и на въпроси, свързани с подсъзнанието и мислите на индивида, които могат да бъдат или да не бъдат в равновесие. Цветът на мечовете в циганската колода включва следните компоненти: Циганин, Цветя, Котва, Дете, Лилии, Карта, Кораб, Градина и Кула.

Костюмът на мечовете може да има неутрално тълкуване, но ако компонентите му са придружени от карти с негативни послания, като една от костите на тоягите, например, те са склонни да доведат до лоши или нежелани предсказания.

Картите от циганската колода и техните значения

В циганската колода има различни знаци, които имат различно значение в зависимост от набора изтеглени карти или от тълкуването на човека, който чете. Затова е необходимо да познавате картите на циганското таро и да знаете значението на всяка от тях.

Карта 1: Рицарят

В циганската колода карта 1: Рицар означава, че човекът, за когото е изтеглена, ще се сблъска с някои несгоди в живота.

Въпреки това човек трябва да запази спокойствие, тъй като бъдещето зависи главно от действията, които човек предприема през този период, независимо дали са добри или лоши.

Карта 2: Детелина или препятствия

Карта 2 от циганската колода, Детелината или Препятствията, се появява в четенето, за да предупреди, че много изпитания ще се изпречат на пътя на този човек.

На първо място обаче това писмо носи послание за вяра, така че най-важното е да не губите вяра в това, което ви прави добри, и да се надявате, че възраждането ще е скоро.

Карта 3: Корабът или морето

В циганската колода третата карта, наречена Корабът или Морето, е компонент, който предсказва настъпването на добри ситуации в живота на човека.

Така че добрите новини могат да дойдат отвсякъде и оттам, откъдето най-малко ги очакваме. Затова трябва да сме нащрек, за да не пропуснем тези добри моменти.

Карта 4: Къщата

Картата Къща е четвъртата карта от циганската колода и при четенето показва добрата структура, която има консултантът. Така че вероятно този човек има много дисциплина и добра воля.

Затова прогнозата е, че този човек ще успее да постигне много цели и постижения, ако остане фокусиран върху тях.

Карта 5: Дървото

При разчитането на циганската колода петата карта - Дървото - изглежда показва, че има много корени. С други думи, този човек има на кого да се опре, защото там има помощ, която няма да го остави да падне.

Освен това в това писмо се говори главно за семейните отношения на индивида и за това как той се държи със семейното си ядро.

Карта 6: Облаци

В циганската колода шестата карта, "Облаци", означава, че съветникът има замъглен ум, поради което не знае какво да прави и е изгубен.

Нещо повече, в това писмо се казва, че се е случила някаква грешка, нещо, което е било разбрано погрешно и което може да причини сериозни щети, ако не бъде разрешено незабавно и не се постави на чисто.

Карта 7: Змията

Седмата карта от циганската колода, наречена Змията или Змията, означава всичко, което носи със себе си стереотипът за змиите.

Следователно премахването на тази карта предсказва чувства като предателство, завист и фалш в живота на човека, които със сигурност са негативни и нежелани прогнози за всеки.

Карта 8: Гробът

В циганската колода осмата карта, Гробът, означава трансформация и затова това тълкуване е свързано с цикъла на живота, който започва и свършва отново и отново.

По този начин тази карта предвижда обновяването на индивида и преформулирането на понятия, които преди това са били утайки за него. Така тя се проявява и като чиракуване.

Карта 9: Цветята или букетът

Деветата карта от циганската колода, Цветята или Букетът, изглежда показва, че човекът ще има причина да се усмихва много скоро.

По този начин тази карта олицетворява радостта, щастието и единението, като носи спокойствие на консултанта, който ще продължи да живее със спокойна душа, благодарение на положителната енергия, която тази карта носи.

Карта 10: Коса

В циганската колода присъствието на десетата карта, Коса, означава, че в живота на човека, който я избере, ще настъпи внезапна промяна.

Следователно това може да е свързано с края на взаимоотношенията, смъртта на близки хора и разстоянието между хората. Затова е добре да сте подготвени за всичко, което идва.

Карта 11: камшикът

Единадесетата карта от циганската колода, камшикът, показва, че ще има много воля и контрол върху всички аспекти на живота на консулата.

В този смисъл то означава зрялост и твърда ръка при справянето с всяка ситуация, която може да се появи пред индивида. Това е така, защото той ще бъде достатъчно сериозен и спокоен, за да се изправи пред нея.

Карта 12: Птиците

При разчитането на картата Циганка картата Птиците сякаш казва, че ежедневието на консула ще бъде спокойно. Засега всичко ще бъде обградено от лекота и щастие.

Тези характеристики ще действат главно върху отношенията между човека, който го е изтеглил в колодата, и другите хора от неговия социален кръг.

Карта 13: Детето

В циганската колода 13-ата карта, Детето, разкрива на гадателя качествата на децата, като изобретателност, щастие и чистота.

Затова трябва да внимаваме да не бъдем прекалено наивни и да не се оставим да бъдем увлечени от фалшиви истини или от недобронамерени хора, които предават лоши енергии.

Карта 14: Лисицата

Четиринадесетата карта от циганската колода, Лисицата, идва, за да предупреди за някои капани, които съдбата е подготвила за консултанта.

Затова човек трябва да бъде внимателен към ситуациите, за да не попадне в капани и засади, които могат да възникнат по пътя, и да не бъде изненадан от тях.

Карта 15: Мечката

Картата Мечка, петнадесетата карта в циганската колода, може да означава много различни ситуации, когато е изтеглена. Така че това зависи от тълкуването на човека, който я тегли.

Възможните резултати от нея са свързани с чувствата на майчинство, фалш и дори сексуалното желание на хората. Затова е необходимо да я тълкуваме заедно с другите карти, които излизат, за да имаме по-широк резултат.

Карта 16: Звездата

В циганската колода 16-ата карта, Звездата, означава защита на индивида, който я изтегли. Така човек може да си представи, че е воден от светлина или нещо божествено.

По този начин не забравяйте да благодарите на ангелите и на Вселената за тази защита, които винаги ще бъдат на разположение, за да отблъснат лошите предзнаменования и други негативни чувства, които могат да възникнат.

Карта 17: Щъркел

Седемнадесетата карта от циганската колода - Щъркелът - показва, че настъпват нови ситуации. Ще се открият нови пътища в нов етап от живота на консултиращия се.

Така че, когато и да бъде взето, то ще бъде свързано с възможности и нови шансове. Освен това може да означава и ново начало за човек, който вече е имал трудно минало.

Карта 18: Кучето

Кучето, осемнадесетата карта от циганската колода, изглежда показва, че консултантът има много близък човек, който е ценен приятел.

Ето защо, ако този човек все още не е пристигнал, трябва да се надяваме да го видим да влезе в живота на човека, да разпространява добри енергии и добри чувства и да го води към правилните пътища и щастието.

Карта 19: Кулата

В циганската колода деветнадесетата карта, Кулата, показва, че предстои изолация. Така че лицето, което прави четенето, ще бъде затворено и без комуникация.

Това обаче означава също, че ще има размисъл върху самия себе си, който ще помогне за самопознанието. Следователно тази карта може да означава и еволюцията и съзряването на индивида, постигнати чрез този самоанализ.

Карта 20: Градината

Двадесетата карта от циганската колода - Градината - е нарисувана, за да каже, че човекът е обичан от много хора. Затова трябва да цени тези приятелства.

Това е така, защото рядко се среща "градина", която цъфти толкова красиво и заслужава допълнителни грижи.

Карта 21: Планината

В циганската колода двадесет и първата карта, наречена Планината, означава, че предстои голямо предизвикателство. Затова е необходимо човек да има голяма решителност, дисциплина и смелост, за да се изправи пред него.

Карта 22: Път

Двадесет и втората карта от циганската колода, наречена Път, означава, че възможностите за консултанта са безкрайни. Следователно това е изключително положителна карта, защото означава, че пътищата са отворени за избора на индивида, без да има никакви препятствия пред него.

Карта 23: Плъхът

Картата Плъх, двадесет и третата карта от циганската колода, показва, че умората е на път да почука на вратата на консултанта.

Затова този човек ще изпита много голяма загуба на енергия и трябва да се подготви да не се плаши и да продължи напред.

Карта 24: Сърцето

В циганската колода картата "Сърце", 24-та карта от колодата, разкрива стереотипа, който фигурата на сърцето представлява в обществото.

Затова се свързва с любовта, романтиката, страстта и чувствата на индивида. Въпреки това човек трябва да внимава да не се отдаде прекалено много и да не се окаже с наранено сърце.

Карта 25: Пръстенът

Пръстенът, двадесет и петата карта от циганската колода, сякаш предупреждава, че индивидът скоро ще има много здрава и дълготрайна връзка. Освен това съучастието и другарството също са силни характеристики на тази карта. Затова той трябва да се подготви за това щастие.

Писмо 26: Книгите

При четенето на циганската колода появата на 26-та карта, Книгите, показва търсенето на знания и мъдрост от страна на индивида. По този начин тя показва съсредоточаване върху обучението, решителност, учене и дисциплина за тези, които я изтеглят при четенето на циганско Таро.

Карта 27: Писмото

В циганската колода появата на 27-ата карта, Картата, макар и да означава размяна на съобщения или разговор, може да означава и тайна, която трябва да бъде запазена от консултанта.

Затова е важно да не се увличате прекалено много по клюките и ненужните разговори.

Карта 28: Циганинът

При четенето на карти от циганското тесте 28-ата карта - Циганинът - означава, че в живота на някого ще се появи мъж. Въпреки че не може да се гарантира откъде идва този мъж и каква роля ще играе в живота на гадателя, може да се знае, че той ще бъде от голямо значение. Затова е важно да не го пренебрегвате.

Карта 29: Циганка

В тестето "Циганка" карта 29 "Циганка" сякаш казва, че всички атрибути на женската вселена са на път да се сблъскат с живота на консултиращия се. Този сблъсък може да се случи на работното място, вкъщи, на улицата или във всяка друга социална среда. Това може да бъде нещо много добро, от което трябва да се възползвате.

Карта 30: Лилии

Лилията, тридесетата карта от циганската колода, изглежда разкрива, че животът на човека, който я изтегли, ще бъде потопен в мир и спокойствие.

Освен това други аспекти на тази карта също разкриват доброта, духовен мир и постигната хармония. С други думи, тя винаги носи добри предзнаменования.

Карта 31: Слънцето

В тестето "Циганин" 31-вата карта - Слънцето - може да разкрие при четенето, че в живота на човека ще присъстват положителни енергии. Тези енергии ще донесат много богатство, светлина, лично и професионално израстване в живота на човека, ще осветят неговия път и този на хората около него, защото те са привлечени от тази енергия.

Карта 32: Луната

32-рата карта от циганската колода, наречена Луна, се тегли, за да разкрие какви скрити сили ще действат по пътя на консултанта във всички сфери на живота му.

Освен това тази карта разкрива и женски уклон и носи усещането за страх, несигурност и мъка. Затова е важно да сте нащрек и да се подготвите.

Карта 33: Ключът

В циганската колода тридесет и третата карта, Ключът, означава, че контролът за постигане на нещо е изцяло в ръцете на индивида и вече не е в ръцете на съдбата.

Следователно този човек има силата да постигне всичко, което иска. Всичко ще зависи от волята му да преследва целите си и да стане голям победител.

Карта 34: Рибата

Картата Риба, 34-та карта в циганската колода, изглежда казва, че въпросният човек ще получи много щастие и благополучие в материалната сфера.

Следователно това означава, че индивидът ще бъде успешен в бизнеса и професионалния живот, ще печели много пари. По този начин това послание показва и по-голяма склонност към финансови инвестиции.

Карта 35: котва

Котвата, тридесет и петата и предпоследна карта от циганската колода, изглежда разкрива, че този човек ще има сигурност, когато пожелае и я потърси. По този начин тя означава, че той/тя може да има пространство да развие самоувереност и любов към себе си, тъй като ще бъде много успешен в начинанията си. Следователно това е много добро предзнаменование.

Карта 36: Кръстът

Тридесет и шестата и последна карта от циганската колода, наречена Кръстът, сякаш казва, че въпросният човек ще трябва да направи голяма жертва в близко бъдеще. Затова е важно да се подготви за този момент.

Освен това тази карта може да означава и точка на пристигане, когато човекът е вървял дълго време в една посока и най-накрая е достигнал целта си.

Може ли някой да играе и чете цигански карти?

Циганската колода има много особености, тъй като не е обикновена колода. Това е колода, която включва вярвания и други мистични въпроси, което ще определи начина, по който тя се използва.

Следователно това, което се знае за играта на циганската колода, е, че човек не трябва да позволява на друг човек да играе с колода, която не е негова. Тя е за лична употреба и ако се използва от друг човек, може да загуби ефекта си или да обърка показанията.

От друга страна, когато става дума за четене на Таро от циганската колода, се разбира, че всеки може да направи това четене и да потърси отговори за своята съдба и за съдбата на други хора в колодата. Така че, възползвайте се и направете своето!

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.