Кабала нумерология: произход, как работи, как да се изчислява и още!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Знаете ли какво е Кабала нумерология?

Вероятно сте чували за Кабала или за нейната нумерология, но знаете ли наистина какво е Кабала Нумерология? Материалният живот и човешкото тяло предоставят 5-те сетива, за да усвоим информацията и кодовете на Земята и да разберем живота, за да направим най-доброто, което можем, с него.

Но историята на душата на всяко същество отива далеч отвъд това. Кабалистичната нумерология води началото си от еврейския мистицизъм и има за цел да отиде отвъд тези пет човешки сетива, като въвежда методи за изучаване на тълкуването на знаците на Вселената, като например числата и математиката.

По този начин е възможно да се разберат великите божествени истини, скрити от човечеството и живота на Земята. Елате и проверете тайните на тези хилядолетни техники, като техния произход и функциониране, и разберете какво означават числата във вашия живот!

Разбиране на нумерологията на Кабала

Кабала Нумерологията е един от многото методи за опознаване на законите на Вселената, въведени от Кабала. По този начин тази наука съчетава философски, религиозни, научни и духовни аспекти, за да обясни явленията в живота, било то самото сътворение или събитията, природни или социални, които следват едно след друго.

Ето защо е много полезно да се разбира нумерологията на Кабала. От съответствието на стойностите с всички съществуващи букви е възможно да се разбере свръхестественият духовен енергиен заряд, който нещо или някой носи. От това е лесно да се приеме по-добре начинът, по който се случват нещата, и да се работи в полза на тази енергия, което неминуемо ще даде плодове.

По-долу са изтъкнати някои основни аспекти на нумерологията на Кабала, като например нейната история, как работи и дори как да се изчислят тези енергийни стойности. Елате и проверете!

Произход и история

Самата кабала не е религия, а набор от методи за изучаване на универсалните закони, които се стремят да рационализират в материалния свят замислите на духовния план. Същественият произход на кабала е в еврейския мистицизъм, който, въпреки че е много по-стар от тези дати, започва да се пише във вида, в който го познаваме, през VI и VII в., но е популяризиран отXII.

Интересът към Кабала през XXI в. предизвиква спорове в еврейската общност, тъй като има хора, които твърдят, че това трябва да бъде знание, ограничено до малцина в рамките на религията. Има обаче и такива, които твърдят, че с оглед на трудностите, пред които е изправено човечеството, това трябва да бъде знание, разпространено по целия свят.

Какво е Кабала Нумерология

Нумерологията на Кабала е техника за свързване на енергията на числата в Кабала с буквите на азбуката. По този начин, чрез съпоставяне на всяка буква с цифрова стойност, е възможно да се приписват значения на нещата и хората.

Това е така, защото основната идея е, че Вселената винаги се управлява от едни и същи закони, а съществуването не е нищо друго освен превод на тези енергийни центрове в материя. По тази причина се предполага, че всичко може да бъде преведено, ако се намери съответният код.

В този контекст числата са просто още един код, способен да преведе великите истини. Ето защо нумерологията на Кабала е наука, която декодира числата, за да придаде енергиен смисъл на всичко съществуващо.

Как работи

Според нумерологията на Кабала всяка буква от азбуката има съответна стойност, както следва. По същия начин има значение, свързано с всяко от числата от 1 до 9. Освен това числата 11, 18, 22, 33, 44, 55, 66, 77 и 108 също имат специфични значения, свързани с тях, тъй като се наричат майсторски числа.

По този начин, за да получите резултат за нещо, което искате да откриете цифровата енергийна кореспонденция, е необходимо да съберете всички съответни стойности на всяка буква от името и накрая да добавите стойностите помежду им, докато се получи число между 1 и 9 или едно от главните числа.

След като бъде намерено последното число в изчислението, е необходимо да се провери какво е свързаното с него значение, за да се открият характеристиките на нещо или някого.

Стойностите, свързани с всяка от буквите на азбуката, са: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=9, K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80, S=90, T=100, U=200, V=200, W=200, X=300, Y=9, Z=400.

Как да изчислите своя брой

За да изчислите числото си в нумерологията на Кабала, първо е необходимо да проверите съответствието в стойностите на всяка буква от името ви. За тази цел резултатът се определя по-добре, ако се провери числото, съответстващо на пълното ви име, име и фамилия.

След това всички стойности на всяка буква трябва да се съберат, за да се получи краен резултат, който може да варира между стотици и хиляди. Оттук нататък числата в този резултат трябва да се сумират, докато се получи число между 1 и 9 или едно от главните числа, чието значение може да се наблюдава.

Така, ако предположим, че името ѝ е Мария да Силва, анализът трябва да се извърши по следния начин:

M=30, A=1, R=80, I=9, A=1, D=4, A=1, S=90, I=9, L=20, V=200, A=1.

И така, съберете стойностите: 30 + 1 + 80 + 9 + 1 + 4 + 1 + 90 + 9 + 20 + 200 + 1 = 446. След това добавете 4 + 4 + 6 = 14 и накрая 1 + 4 = 5. Така кабалистичното число на Мария да Силва е числото 5.

Значение на числата в нумерологията на Кабала

Нумерологията на Кабала включва изучаването на значенията, свързани с числата чрез енергията, прикрепена към всяко едно от тях, която има логическо съответствие и управлява всички неща. По този начин е необходимо да се знаят тези значения, за да може да се наблюдава как числата влияят на хората, местата и всичко, което човек иска да знае енергийния заряд.

По-долу са описани значенията на всяко от числата, присъстващи в изследването на Кабала Нумерология, като например числото 5, което призовава към свобода и движение, или числото 2, което се превръща в баланс. Изчислете важните числа в живота си и проверете резултатите!

Номер 1

За нумерологията на Кабала енергията, свързана с числото 1, е тази на пионерството, оригиналността, съзиданието и лидерството. 1 носи всичко, което е първоначално, което служи като източник за много неща и което идва от желанието за промяна и иновации.

По този начин хората, повлияни от числото 1, притежават характеристиките на перфектния лидер и трябва да търсят дейности, в които могат да правят нещата по свой собствен начин, но трябва да се пазят от прекомерна самоувереност и известен преувеличен егоцентризъм. Тази енергия е много положителна, но и много силна и трябва да се насочва по правилния начин.

Номер 2

В кабалистичната нумерология числото 2 носи енергията на баланса, т.е. на разширеното виждане за поляризираните аспекти на нещата, което е един от основните закони на Вселената.

По този начин влиянието на енергията на числото 2 внася в живота на човека способност за изслушване, солидарност и другарство. Това е човек, който е много състрадателен и услужлив, който желае да установи мир, където и да отиде.

Това е енергия с много висока вибрация, тъй като е пряко свързана с причините за любовта и братството. Въпреки това човек трябва да внимава да не се увлече и да не позволи да бъде използван от онези, които не разбират това позициониране.

Номер 3

Числото 3 в нумерологията носи енергията на оптимизма и еволюцията към един по-справедлив свят. По този начин то е свързано и с общуването, радостта и интелигентността.

Хората с кабалистично число 3 имат много колективен усет, винаги намират добри решения за сложни проблеми и вярват, че животът е преход към това да бъдеш щастлив и да правиш добро на другите.

Освен това те са много приятни хора, заслужават доверие и са оптимисти, но трябва да бъдат уважавани, склонни са към нетърпение и могат да бъдат измамени, когато се сблъскат с маскирани лица, тъй като не вярват, че злото в света е реално.

Номер 4

Кодовете, преведени от числото 4, според нумерологията на Кабала, се отнасят до нещата на правилното им място, задължението за ангажираност и организация, така че всичко да тече по най-добрия възможен начин.

По тази причина хората, събитията и всички други универсални енергийни центрове, които получават влиянието на числото 4, са склонни да бъдат много отговорни и честни в думите и отношенията си. Тук царят ред, дълг и ангажираност. Необходимо е само да знаете как да се справяте с тези въпроси, за да не станете авторитарни и негъвкави.

Номер 5

5 е числото, което в нумерологията носи идеята за промяна и адаптация и не позволява на Вселената да остане статична, позволявайки на множествеността, така важна за безкрайността.

Така числото 5 е това, което носи нуждата от свобода, движение и творчество в най-съществената им форма. По тази причина хората с неговата енергия не обичат много рутината и се нуждаят от пространство, за да дадат воля на творческата си енергия.

Енергията, присъстваща в числото 5, е много положителна за предприемачи, пътешественици и артисти. Толкова много свобода обаче изисква внимание към чувството за отговорност и грижата за другите, тъй като този човек може да се окаже непокорен и дори незначителен, тъй като се бори за свободата и волята си с всички сили.

Номер 6

Характеристиките, свързани с числото 6 в символиката на Кабала, са хармония, умереност, приятелство и доверие.

Като цяло това е енергия на успокоението и оптимизма, съответстваща на хора, които са много приятни и надеждни в начина си на общуване. Това е числото на спокойствието, справедливостта и хармонията.

Все пак трябва да се внимава да не се намесвате в живота на другите хора и да се пазите от липса на чувствителност. Добре е да избягвате да мислите, че вашето виждане е най-хармоничното и че то трябва да надделее, до степен да не зачитате чуждото пространство.

Номер 7

Енергията на числото 7 е много широко разпространена през вековете, защото това е числото, което олицетворява съвършенството и божествената пропорция. Затова тези, които имат енергията на 7 като владетел в Кабала нумерологията, са педантични, елегантни, интелигентни и любопитни.

Това е пътят на духовната еволюция и затова при хората с число 7 е възможно да се наблюдава известен мистицизъм, чувствителност и дори интровертност. Това е така, защото това е число с рефлексивен аспект.

Тъй като е много силен, той е способен да насърчава велики мислители, политици и духовни гурута. Необходимо е обаче да се пази от прекомерен песимизъм и изблици на емоции, които могат да донесат проблеми.

Номер 8

Въпросът за материята е тясно свързан с числото 8, като това кабалистично число оказва пряко влияние върху хората, които се стремят към финансов успех и се борят по всякакъв начин за постигането му. В този случай се набляга много на постиженията и признанието в работата.

То може да бъде нещо много положително, ако се спазва по правилния начин. Но е необходимо да се действа честно и самосъхраняващо, така че желанието за богатство и завоевания да не доведе до разруха поради липса на внимание към други важни ценности.

Номер 9

Доверието и честността са добродетелите, които определят хората, повлияни от числото 9. Според нумерологията на Кабала хората, родени под влиянието на 9, са много общителни, лоялни, имат думи и се посвещават на другите с истина и любов.

Толкова голяма отдаденост обаче може да донесе разочарования, защото макар да е известен като добър човек, в крайна сметка не получава същото, тъй като не всеки може да предложи тези ценности. По тази причина този човек може да се почувства самотен. Той трябва да практикува любов към себе си и да се опитва да се отдава само на тези, които умеят да ценят качествата му.

Номер 11

Числото 11, което е едно от главните числа в нумерологията, носи двойна енергия, както от числото 1, което се повтаря, така и от числото 2, което е резултат от сбора на 1+1. Енергията на 1 е лидерство, творчество и ентусиазъм.

От друга страна, числото 2 носи баланс, хармония и братство, разкривайки способността за равновесие, която съществува във Вселената. По този начин то е много мощна комбинация, която може да задвижи личности, способни на големи постижения. Освен това то е число, много свързано с духовността, насочващо високото съзнание.

Номер 18

Според нумерологичните изследвания на Кабала числото 18 съответства на волята на душата. Волята е нещо, което човек притежава и което го кара да извършва добри действия в живота си. Когато волята на душата е изпълнена, тогава се изпълнява волята на Вселената, тъй като душата е частта във всяко същество, която съответства на божественото.

Изпълнявайки волята на душата, а следователно и волята на божественото, индивидът води живот в lona, тъй като действа според това, което желае за него Вселената, господар на всички неща и притежател на истината.

Номер 22

Числото 22 е най-силното главно число, тъй като се появява най-често в отговорите на Вселената, така че винаги, когато се появява в дати, къщи, събития и дори в имена, в него има голяма божествена енергия.

Числото 22 носи енергията на онези, които са дошли на света за големи постижения и които трябва да бъдат много внимателни по отношение на влиянията, защото тяхната сила е по-голяма от вече известните истини. По тази причина те трябва винаги да слушат сърцето си и да вярват в интуицията и мислите си, защото те са по-висши от тези на тяхното време.

Номер 33

Сред господарските числа чрез повторение числото 33 в нумерологията на Кабала е това, което носи енергията на гостоприемството, на любовта към семейното ядро и на подкрепата от страна на близките.

Поради тази причина хората, които получават влиянието на числото 33 в живота си, притежават голяма сила на привързаност и са склонни да ценят по много развит начин семействата си и хората, които обичат. Енергиите на бащинството и майчинството действат заедно, създавайки връзки на привързаност и гарантирайки растеж в сигурността.

Номер 44

От числото 44 нататък значенията в нумерологията на Кабала вече не са толкова точни, защото се предполага, че човечеството е под присъщата му енергия. Знаейки това, числото 44 се явява като число на реализацията и благоразумието. С други думи, да узрееш, за да постигнеш повече в по-голям мащаб.

Числото 44 излъчва енергиите на 4 и 8, защото 4 + 4 = 8. И двете числа са свързани с реализацията и следователно със Земята. Това е така, защото колкото и магически да са аспектите на съществуването, именно на Земята истината се разкрива и конкретизира, откривайки нови пътища и създавайки безкрайни възможности.

Ето защо е необходимо много уважение и проницателност, за да трансформираме мислите, емоциите и действията си в земни истини.

Номер 55

Нумерологията на Кабала определя, че всеки, който е роден под влиянието на числото 55, притежава цялата сила на реализацията и умственото и духовното извисяване. Така тези хора са склонни да бъдат отворени към медиумизма и трябва да бъдат непредубедени към тези лични аспекти, които носят просветление.

Медиумът не е за всеки, това е способност, ограничена до тези, които имат висока лична енергия и които успяват да се свържат с невидимия свят чрез своите добродетели. Посланието, което това число носи, е, че е необходимо да работите върху тези способности, за да бъде вашият преход на Земята възможно най-ползотворен.

Номер 66

Майсторското число 66 носи една от най-положителните енергии на Кабала Нумерологията. Да притежавате това число в аспектите на живота си със сигурност е подарък от Вселената.

Така самореализацията, безусловната любов, божествената воля, мирът и изпълнението на кармата са някои от аспектите, свързани с това число. Те означават живот, изпълнен с просветление и хармония с целта на душата.

Номер 77

Енергията на числото 7 насочва към съвършенството и към осъществяването на действията в тяхната божествена форма. 77 от своя страна потенцира тази енергия, извеждайки я на по-високо ниво. По този начин тя определя освобождението на душата, защото се съобразява с това, което божествената истина предразполага.

Тук не става въпрос за изпълнение на целта, което би било на индивидуално ниво. Числото 77 разкрива осъзнаването на съвършеното на много нива и носи аспектите на мъдростта, вътрешния мир и хармонията. По този начин няма недоволство, ако има разбиране за причината за цялото.

Номер 108

Последното от главните числа в нумерологията на Кабала, 108, се смята за свещено в много религии, тъй като означава затваряне на циклите и познатото и завършено съвършенство.

Енергията на числото 108 ще бъде като нещо възвишено, което не се вписва в корекции, съмнения или несигурност. Използва се в ритуали за пречистване на душата и приключване на цикли за светло ново начало.

Кабалистичните числа предават хармония и растеж!

Кабалистичните числа показват, че за всичко във Вселената съществува съществено енергийно съответствие. То е част от голям сбор от истини и значения на съществуването, които ръководят живота на Земята.

Поради тази причина познаването на значенията на Кабала нумерологията носи мир и насочва личното и духовното израстване и развитие.

Нещо повече, откъснатото наблюдение на значението на дадено число може да донесе силна енергия в известен смисъл. Въпреки това цялостното му познание заедно показва, че Вселената е огромна маса от сили, които се съчетават в хармония, в смисъла на еволюцията.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.