Псалм 128: Библейско изследване за живота, семейството и благоденствието. Прочетете го!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Проучване на Псалм 128

Псалм 128 е един от най-разпознаваемите и провъзгласявани псалми в Библията. Получил заглавието "Страх от Бога и щастие в дома" в повечето преводи на Свещената книга, библейският откъс има само шест стиха, които изричат благословии за дома на онези, които търсят и се уповават на Бога.

Задълбоченото изучаване на този библейски текст е необходимо за онези, които търсят убежище в Писанията и вярват, че практикуването на написаното е изход от проблемите. В този случай се оказва влияние върху семейната сфера.

Продължавайте да четете тази статия, тъй като сме подготвили пълна компилация от проучвания, които обсъждат последиците от всеки отделен израз в Псалм 128 и показват как те могат да повлияят на живота на онези, които вярват. Вижте я!

Попълнете Псалм 128

За да започнем нашата компилация по най-добрия възможен начин, вижте пълния Псалм 128 по-долу, с транскрибирани всички стихове. Прочетете го!

Стихове 1 и 2

Блажен е онзи, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища; ще ядеш делото на ръцете си, ще бъдеш щастлив и всичко ще ти бъде наред.

Стих 3

Жена ти в дома ти ще бъде като плодоносна лоза, децата ти - като маслинови стръкове около трапезата ти.

Стихове 3 до 6

Ето, колко е благословен човекът, който се бои от ГОСПОДА! ГОСПОД да те благослови от Сион, за да виждаш благоденствието на Йерусалим през дните на живота си, да виждаш децата на децата си. Мир на Израел!

Библейско проучване върху Псалм 128

Както и другите библейски изследвания, които можете да намерите на нашия уебсайт, това размишление върху Псалм 128 се основава директно на Библията, а не на тълкувания на трети страни.

Затова в този раздел ви представяме подробно написаното в тази глава от книгата Псалми, стих по стих. Вижте!

Благословени са онези, които се боят от Господа

В началото на Псалм 128 псалмопевецът изказва още едно от т.нар. блаженства - добре познати библейски изрази, които носят думи на благословение на хора с определено поведение.

Тук блаженствата са адресирани към хората, които вървят по пътищата, определени от Бога, подчинявайки му се във всичко. Предложената благословия е човек да има мир и спокойствие, за да води живота си и да може да се издържа с работата си.

В общи линии пасажът напомня за библейския откъс от Битие, в който Бог определя, че Адам ще започне да яде от "потта на лицето си", което се отнася до прехраната чрез тежък труд, след основния грях, извършен от него и Ева.

В текста обаче ясно се казва, че за онези, които изпълняват волята на Създателя, тази на пръв поглед жестока присъда престава да бъде бреме и се превръща в просто и приятно изпълнение. (Прочетете стих 2 от Псалм 128)

Просперитет

От стих 3 до 6 псалмистът завършва блаженствата и подчертава, че е блажен онзи, който се прекланя пред Бога Творец и следва Неговите наредби, без да се пита повече.

В края на главата се споменават Йерусалим и Израел: "Господ да те благослови от Сион, за да виждаш благоденствието на Йерусалим през дните на живота си, да виждаш децата на децата си. Мир на Израел!".

Когато се цитират думите "децата на твоите деца", думите на благословията отново са насочени към семейния просперитет на послушните. Когато се цитират благословиите за Израел и неговата столица Йерусалим под формата на думите "просперитет" и "мир", разбираме, че псалмистът смята успеха на еврейската държава за триумф и за живота на богобоязливите.

Мълчаливото разбиране, което можем да имаме в края на четенето на този псалм, е, че позоваването на термина "благоденствие" в текста включва много повече елементи, като продължаване на рода и спокойствие за живот, а не само материални и финансови блага, които често се свързват с тази дума.

Псалм 128 и семейството

Сред блаженствата, отправени към онези, които се подчиняват на Бога, стих 3 от Псалм 128 се отнася до благополучието, което може да се изпита в дома на онези, които се боят от Господа.

Изразът "Жена ти в дома ти ще бъде като плодоносна лоза", който се намира в началото на стиха, се отнася до плодовитостта на съпругите на богобоязливите мъже. И, разбира се, пасажът се отнася до верността, която въпросната жена сама предлага на Господ.

В част "Б" на стиха е написано: "Децата ти, като маслинови стръкове, заобикалят трапезата ти." Тук псалмистът, вдъхновен от Бога, посочва, че децата, родени от мъже и жени, които се боят от Твореца, също ще бъдат плодородни и ще продължат благословения род.

Освен това се споменава маслиновото дърво, много разпространено в района на Израел и споменато няколко пъти в Библията, от което се добива маслината, от която се извлича зехтинът. Зехтинът от своя страна винаги е бил ценен деликатес за евреите, израелтяните и евреите.

Така символиката ни кара да вярваме, че псалмистът говори и за ценността и гордостта, които децата на страшни родители създават, далеч отвъд обикновеното биологично възпроизводство.

Как да постигнем хармония и мир с изучаването на Псалм 128

В края на нашето изучаване на Библията ще се спрем на поуките, които Псалм 128 носи, и на начините да приложим на практика всичко, което може да се разбере от прочитането на този библейски пасаж. Разберете!

Молете се

За онези, които вярват в Словото Божие, препоръката "да се молим непрестанно" вече е практика. Така или иначе, винаги си струва да се подчертае, че според самата Библия нито едно от поученията, благословиите или заповедите няма стойност в живота на онези, които не се молят, защото този акт, за мнозина омаловажен, в основата си е връзката между човека и Твореца.

Чрез молитвата се дават напътствия, а начинът за прилагане на практика на поученията, усвоени при четенето на Писанията, е вдъхновен от самия Бог чрез Светия Дух в сърцата на онези, които дават своя принос.

Имате добър семеен живот

Всички семейства имат проблеми, независимо дали те са големи или малки. Първата стъпка за излизане от конфликтите и дисхармонията, които в крайна сметка могат да се настанят в дома, обаче е взаимното усилие на компонентите на този род.

Не е достатъчно само да намирате думите, написани в Псалм 128, за красиви, необходими са действия и отречения, за да се материализират тези изрази в дома ви. Обичайте семейството си повече от всички останали!

Работете с достойнство и честност

Блаженствата, описани в Псалм 128, насочени към работата и прехраната, са свързани, макар текстът да не го посочва изрично, с честността и почтеността на характера.

Би било несправедливо и противоречиво Писанията да насочват благословии към злодеите. Ето защо, ако желаете да имате мир и благоденствие от работата на ръцете си, въз основа на написаното в Псалм 128, трябва да сте богобоязливи и да следвате Неговите заповеди, което включва честна работа и пълна почтеност пред хората.

Ще донесе ли изучаването на Псалм 128 благословии за мен и семейството ми?

Както можем да видим по време на нашето проучване, да, благословени са онези, които обръщат внимание на написаното в Псалм 128, според Библията. Въпреки това си струва да отбележим, че самото изучаване и пасивното разбиране на написаното в "писмото" не гарантира благословии.

В началото на текста псалмопевецът посочва, че "блажен е онзи, който се бои от Господа и ходи по Неговите пътища". С това онези, които пренебрегват Божиите заповеди, изцяло или частично, вече са изключени.

Важно е също така да се подчертае, че изпълнението на заповедите на Твореца е свързано с редица добри практики, които сами по себе си оказват влияние върху споменатите проблеми. Например няма смисъл да искате щастливо семейство, ако се отнасяте зле с близките си; също така е невъзможно да получите благословията на Вечния в професионалния си живот, ако сте нечестни.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.