Псалми за успокоение: Вижте 7 псалма за успокоение на душата и сърцето!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Познавате ли псалми, които успокояват душата и сърцето?

В суматохата на ежедневието, по време на работни срещи, стресови ситуации или други разминавания, винаги е важно да отделите време от деня си, за да засилите връзката си с Божественото.

Чрез някои молитви е възможно да се достигне до така мечтаното духовно извисяване, освен, разбира се, да се намери мир и утеха за душата и сърцето. Псалмите са мощни молитви, които са способни да постигнат тази вътрешна хармония за онези, които се молят с тях.

По-долу ще намерите 7 различни псалма, които да се молите в различни моменти от деня. Следвайте ги с внимание и вяра.

Псалм 22

Псалм 22 се смята за една от най-дълбоките молитви на Давид, защото той започва молитвата си с голямо оплакване - факт, който почти позволява на слушателя да усети вътрешната тъга на псалмиста.

В края на псалма Давид показва как Господ го е избавил, цитирайки епизодите от разпятието и възкресението на Исус Христос. Тази молитва все още се използва широко за възстановяване на хармонията в семейните отношения.

Показания и значение

Още от първите думи на Псалм 22 може да се забележи мъката, която изпитва Давид, защото той оплаква своето отдалечаване от Бога. Давид повтаря същите думи, които са казани от Исус Христос на кръста, факт, който прави чувството му на страдание и отчаяние още по-силно.

Сред толкова много страдания Давид изповядва вярата си в същия Бог, който някога е бил възхваляван от родителите му. Псалмистът също така припомня, че Той е бил верен на предишните му поколения и че е сигурен, че Бог ще продължи да бъде верен и на следващите поколения.

Заради тези спомени за семейството в тази молитва Псалм 22 често се използва за онези, които търсят мир и утеха в семейните отношения. Така че, ако изпитвате някакви проблеми в дома си, обърнете се към този псалм с вяра. В края на молитвата Давид показва как е бил спасен от Бога и обещава да благовести от негово име.

Молитва

"Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо си далеч от помощта ми и от думите на вика ми? Боже мой, викам денем, но не чуваш; и нощем, но не намирам покой.

Но ти си свят, възцарен на похвалите на Израил; бащите ни се уповаваха на теб; уповаваха се, и ти ги избави; викаха към теб, и се спасиха; уповаваха се на теб, и не се посрамиха. Но аз съм червей, а не човек; укор на хората, и презрян от народа.

Всички, които ме виждат, ми се подиграват, изпъват устни и клатят глави, като казват: "Той се уповава на Господа; нека го избави; нека го спаси, защото Той се наслаждава на него." Но Ти си Този, Който ме изведе от утробата; Ти ме запази, докато бях още в утробата на майка си. В Твоите ръце бях хвърлен от утробата; Ти си моят Бог от утробата на майка ми.

Не се отдалечавайте от мене, защото бедата е близо, и няма кой да ми помогне. Много бикове ме обкръжиха; силни васански бикове са около мене; отварят устата си срещу мене като ревящ лъв. Изля се като вода, и всичките ми кости са излезли от ставите; сърцето ми е като восък, разтопило се е сред вътрешностите ми.

Силата ми е изсъхнала като грънчарско гърне и езикът ми се цепи с небцето; ти ме постави в праха на смъртта. Защото ме обграждат кучета; сборище от злосторници ме обгражда; те прободоха ръцете и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости; те ме гледат и се взират в мен.

Разделят дрехите ми помежду си и хвърлят жребий за дрехата ми; но Ти, ГОСПОДИ, не се отдалечавай от мен; бъди силен, побързай да ми помогнеш; избави ме от меча и живота ми от силата на кучето; спаси ме от устата на лъва, да, избави ме от рогата на дивия вол.

Тогава ще възвестя Твоето име на братята си; ще Те възхваля сред събранието; вие, които се боите от Господа, възхвалявайте Го; всички синове на Яков, прославяйте Го; всички потомци на Израил, бойте се от Него; защото Той не е презрял и не се е отвратил от скръбта на страдащия, нито е скрил лицето Си от него; но когато е извикал, го е послушал.

Моята похвала ще бъде за Тебе в голямото събрание; ще платя обетите си пред онези, които се боят от Него. Кротките ще ядат и ще се наситят; ще хвалят Господа онези, които Го търсят; нека сърцето ти живее вечно; всички краища на земята ще си спомнят и ще се обърнат към Господа, и всички родове на народите ще се поклонят пред Него; защото господството е на Господа, и Той ще царува над народите.

Всички земни велможи ще ядат и ще му се покланят, и всички, които слизат в пръстта, ще се прекланят пред него, онези, които не могат да запазят живота си. Потомците ще му служат; за Господа ще се говори на бъдещото поколение. Те ще дойдат и ще възвестят правдата му; на народа, който ще се роди, ще разкажат какво е направил."

Псалм 23

Всяка от 150-те молитви, съставляващи Книгата на псалмите, има своя тема, в която е насочена към конкретна ситуация. Всяка от тях е написана в определен момент от историята на еврейския народ. В случая с Псалм 23, освен че вика към Бога, той е разработен и за да остави поучения на хората. Вижте дълбокия му смисъл по-долу и следвайте молитвата с вяра и надежда.

Показания и значение

В Псалм 23 много ясно се отправя молба към божествените сили да пазят вярващите от лъжливи и злонамерени хора. Така тази молитва може да се използва за онези, които се стремят към чисто сърце, свободно от злото. Тя обаче често се използва и за онези, които тръгват на пътешествие, като се молят за закрила, за да стигнат благополучно до крайната си цел.

Едно от най-важните послания на Псалм 22 е това, че в него се казва на хората да се доверяват на Бога и на Неговата върховна сила при всяко несъгласие. Затова винаги, когато прибягвате до тази молитва, имайте вяра и се доверявайте, че всичко ще се случи така, както трябва.

В края на молитвата, в последния стих се казва, че ако следвате пътя, определен от Бога, ще бъдете напълно щастливи и ще изпитвате само радости по време на пътуването си. Затова никога не трябва да се отклонявате от този път.

Молитва

"Господ е моят пастир; няма да имам нужда. Той ме слага да лежа на зелени пасбища; води ме край тихи води; възстановява душата ми; води ме по пътеките на правдата заради името Си. Макар да вървя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

Приготвяш трапеза пред мен в присъствието на враговете ми, помазваш главата ми с елей, чашата ми прелива. Несъмнено доброта и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, и ще живея в дома Господен дълги дни."

Псалм 26

Известно е, че Псалм 26 е молитва на оплакване, но и на изкупление. По този начин посланието му ясно показва, че онзи, който наистина следва Бога, заслужава своето изкупление.

По този начин псалмистът започва, поставяйки себе си в ролята на справедлив човек с чиста съвест, който моли Господ да направи своята преценка. По-долу е представено тълкуването на тази мощна молитва.

Показания и значение

Псалм 26 представя думите на един грешник, който е получил прошка и сега живее в Божията любов. Така Давид казва на Господ, че е направил всичко, за да избегне всяко зло в живота си и да стои твърдо във вярата си.

По този начин псалмистът е напълно наясно, че е успял да остане на правилния път само защото разбира, че Бог му е дал сили за това. По време на молитвата Давид отправя апел за невинност към Господ и показва на читателите как Отец го е спасил и го е запазил на правилния път.

Така тази молитва може да се използва за онези, които се разкайват за греховете си и търсят изкупление и божествена помощ, за да продължат по пътя на светлината.

Молитва

"Съди ме, Господи, защото съм ходил в честността си; на Господа съм се уповавал без колебание.

Изпитай ме, Господи, и ме изпитай; изследвай сърцето ми и ума ми; защото Твоето милосърдие е пред очите ми, и аз съм ходил в Твоята истина; не съм седял с лъжливи човеци, нито ще общувам с развратници.

Ненавиждам събранието на злодеите; не искам да седя с нечестивите. Измивам ръцете си в невинност; и така, Господи, се приближавам до Твоя олтар, за да се чуе гласът на възхвалата и да възвестя всички Твои чудни дела. Господи, обичам пределите на Твоя дом и мястото, където обитава Твоята слава.

Не събирайте душата ми при грешници, нито живота ми при кръвопийци, в чиито ръце има злодеяние и чиято десница е пълна с подкупи; а колкото до мен, аз ходя в своята честност; изкупи ме и ме помилвай. Ногата ми ще стои здраво на равна земя; в събранията ще благославям Господа."

Псалм 28

В Псалм 28 Давид издава думи на дълбоко оплакване, в които отправя молитва срещу враговете си и отправя молба за застъпничество към Бога, за да му помогне в моменти на несъгласие. Вижте по-долу всички тълкувания на тази мощна молитва и проследете пълния текст на молитвата му.

Показания и значение

Псалм 28 показва едно дълбоко послание за силата на вярата пред лицето на Божественото мълчание. Давид започва тази молитва, като споменава Бога като свое убежище и крепост. Псалмистът обаче показва, че се страхува от мълчанието на Отца и затова се опасява, че Господ ще се отвърне от него.

Давид е притеснен, защото има усещането за липса на близост с Бога и затова смята, че Той не е чул молитвите му. В хода на псалма тонът на Давид се променя и той осъзнава, че Господ наистина е чул молбите му и е сигурен, че не се е надявал напразно.

Давид използвал Бога като свой щит пред лицето на цялото зло, с което можел да се сблъска, и когато имал нужда от него, Той му помагал. Така псалмистът укрепил вярата си и отново възвеличил Бога.

Този псалм е послание за онзи момент, когато може да си мислите, че Бог не ви е чул, така че всеки път, когато се обръщате към Него в молитва, имайте вяра и се доверявайте, че дори и пред лицето на изпитанията, ще получите отговор.

Молитва

"Викам към Тебе, Господи, скала моя, не ми мълчи, да не би, като мълча, да стана като онези, които слизат в ямата; чуй гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато издигам ръцете си към Твоя свят храм.

Не ме влачи заедно с нечестивите и с онези, които утвърждават беззаконието, които говорят мир на ближния си, но имат зло в сърцето си. Отдай им според делата им и според нечестието на делата им; дай им според това, което са направили ръцете им; отплати им това, което заслужават.

Понеже не се съобразяват с делата на ГОСПОДА, нито с онова, което са направили ръцете им, Той ще ги събори и няма да ги съгради. Благословен да бъде ГОСПОД, защото чу гласа на моите молби.

ГОСПОД е моята сила и моят щит; сърцето ми се уповаваше на Него и ми помогна; затова сърцето ми скача от радост и с песента си ще Го възхваля. ГОСПОД е сила на народа Си; Той е спасителна крепост за помазаника Си. Спаси народа Си и благослови наследството Си; храни го и го възвисявай до века."

Псалм 42

В Псалм 42 звучат силните думи на човек, който страда, но дори и при някои разногласия продължава да се уповава на Господ.

Според специалистите Псалм 42 вероятно е щял да съставлява една молитва заедно с Псалм 43, но тъй като откъсът се оказал твърде дълъг, той бил разделен на две части, за да могат вярващите да преживеят по-добре възхвалата. Прочетете по-долу.

Показания и значение

В началото на 42-и псалм псалмистът проявява известна тревога дали скоро ще може да се срещне с Бога и стига дотам, че пита Отца къде е. После си спомня, че един ден най-сетне ще може да изпита присъствието на Господа, и в този момент сърцето му се изпълва с надежда.

В хода на молитвата псалмистът показва, че е преживял някои трудности и скърби в живота си. Въпреки това, като се придържа към вярата си, надеждата му не е разколебана, защото той се уповава на вечната Божия благост.

Последните няколко пасажа от тази молитва са малко объркващи, тъй като, макар че псалмистът се доверява на Бога, той също така се пита къде е бил Господ, когато враговете му са го наранявали.

В края на молитвата обаче псалмистът разбира, че дори и сред страданието не може да направи нищо друго, освен да се довери на Божията милост. Този псалм е послание за вас, които преминавате през сътресения и сте загубили вяра. Продължавайте да се надявате и да се доверявате, че Бог ще направи най-доброто за вас.

Молитва

"Както еленът жадува за водни потоци, така душата ми жадува за Тебе, Боже; душата ми жадува за Бога, за живия Бог; кога ще вляза и ще видя лицето на Бога? Сълзите ми са храна денем и нощем; защото постоянно ми се казва: Къде е твоят Бог?

В душата си изливам душата си, като си спомням как вървях с народа, водейки го в шествие към Божия дом, с викове на радост и възхвала, множество, което се радваше. Защо си потисната, о, душо моя, и защо се смущаваш в мен? Чакай Бога, защото още ще Го възхваля за спасението, което е в Неговото присъствие.

О, Боже мой, душата ми се прекланя в мен; защото ще те спомена от Йорданската земя, от Ермон, от планината Мизар. Дълбочината вика към дълбочината при шума на твоите водовъртежи; всички твои вълни и твоите бурени преминаха над мен; но Господ повелява Своята благост денем, и песента Му е с мен нощем, молитва към Бога на моя живот.

На Бога, моята канара, казвам: Защо си ме забравил, защо тъгувам поради гнета на врага, като че ли със смъртоносна рана в костите ми ме укоряват противниците ми, като ми казват постоянно: Къде е твоят Бог?

Защо си повалена, душо моя, и защо се смущаваш в мен? Надявай се на Бога, защото все пак ще Го възхваля, Който е моя помощ и мой Бог."

Псалм 77

Псалм 77 носи ясно послание за болка и страдание, в което псалмистът се обръща към Бога, оплаква се и моли за помощ. Така тази молитва носи със себе си търсенето на Господ в моменти на мъка. Следвайте нейното по-дълбоко тълкуване и опознайте силната молитва на Псалм 77.

Показания и значение

Молитвата в Псалм 77 предизвиква момент на отчаяние и страдание у псалмопевеца. Това е така, защото той преживява реално страдание, което контрастира с всички добри неща, които е чувал за Бога.

Сред толкова много вълнения псалмистът не можел да заспи и прекарал цялата нощ в размисли за положението си. Той обаче си спомнил, че най-доброто, което може да направи, е да се обърне към Бога.

В момент на голямо отчаяние Асаф се пита дали Бог го е забравил и дали Отец някога отново ще бъде милостив. В хода на молитвата псалмистът решава да остави болката настрана и да премести фокуса върху добротата и чудесата на Отец. Така, след момент на съмнение, Асаф се връща към Божието върховенство.

По този начин този псалм може да бъде разбран като предупреждение към онези, които преминават през трудни моменти и поради това се чудят дали Бог не е изчезнал и вече не е в състояние да ги чуе. Ако имате вяра в Отец, вярвайте, че Той никога няма да ви изостави, продължавайте да питате с надежда и в подходящия момент отговорите ще дойдат.

Молитва

"Викам към Бога за помощ; викам към Бога да ме чуе. Когато съм в беда, търся Господа; през нощта протягам ръце без да преставам; душата ми е неутешима! Спомням си за теб, Боже, и въздишам; започвам да размишлявам и духът ми отслабва. Не ми позволяваш да затворя очи; толкова съм неспокоен, че не мога да говоря.

Мисля си за отминалите дни, за отдавна отминалите години; нощем си припомням песните. Сърцето ми размишлява и духът ми се пита: Ще ни отхвърли ли Господ завинаги? Ще ни покаже ли някога отново благоволението си? Любовта му изчезна ли завинаги? Няма ли вече обещание?

Нима Бог е забравил да бъде милостив? В гнева си ли е възпрял състраданието си? Тогава си помислих: "Причината за моята скръб е, че десницата на Всевишния вече не действа. Ще си спомня делата на Господа, ще си припомня древните чудеса. Ще размишлявам за всички Твои дела и ще обмислям всички Твои постижения.

Твоите пътища, Боже, са свети; кой бог е толкова велик, колкото нашият? Ти си Бог, който върши чудеса; Ти показваш силата Си сред народите. Със силната Си ръка Ти изкупи народа Си, потомците на Яков и на Йосиф. Водите Те видяха, Боже, водите Те видяха и се разтрепериха; дори бездните се разтрепериха.

Облаците изсипаха дъжд, гръмотевиците огласиха небесата; стрелите ти проблясваха във всички посоки. Във вихрушката гръмотевиците ти огласиха света, мълниите ти осветиха света; земята се разтресе и потрепери. Пътят ти мина през морето, пътят ти през мощните води и никой не видя следите ти.

Ти си водил народа си като стадо под ръководството на Мойсей и Аарон."

Псалм 83

Псалм 88 показва някои въпросителни на псалмиста във връзка с присъствието и вярата в Божествената сила. Той сякаш представя молитва без отговор, а заедно с нея и страданията, които това чувство предизвиква, заради неразбирането на Божието време. Продължете да четете внимателно и открийте указанията и смисъла на Псалм 88. вж.

Показания и значение

Псалм 88 започва с истински вик на отчаяние - Господ да чуе молбата на псалмопевеца, който се намира на ръба на смъртта.

По време на цялата молитва се вижда, че псалмистът се намира в дълбок мрак, без изгледи да напусне дъното на ямата. Освен че се чувства далеч от Бога, той се чувства отдалечен и от всички, които обича.

Псалмистът коментира, че ако умре, никога повече няма да се чуе гласът му, който да възхвалява Отца. В края на молитвата той повтаря оплакванията си, без да стигне до решение. Вижда само ужаса, който преследва живота му, и завършва с думите, че приятелите му са се отдалечили от него и той се чувства сам.

Има моменти в живота, когато близките ви може дори да се отдалечат от вас. За тези, които имат вяра в Отца, разберете, че някои празноти могат да бъдат запълнени само от Бога и затова не трябва да губите надеждата си.

Към този псалм все още могат да прибягват хора, които са "на ръба на смъртта", както се изразява самият псалмист, и изпитват мъка по този повод. Помолете за застъпничество с вяра и вярвайте дълбоко, че всичко ще се случи в подходящия момент.

Молитва

"Господи, Боже, Който ме спасяваш, към Теб викам денем и нощем. Нека молитвата ми дойде пред Теб; наклони ухото Си към вика ми. Толкова много съм страдал, че животът ми е на ръба на гроба! Аз съм причислен към онези, които слизат в ямата; аз съм като човек, който няма повече сила.

Положен съм при мъртвите; подобен съм на труповете, които лежат в гроба, за които вече не си спомняш, защото са извадени от ръката ти. Положил си ме в най-дълбоката яма, в мрака на бездната. Гневът ти тежи върху мен; с всичките си вълни ме измъчваш. Отблъснал си от мен най-добрите ми приятели, направил си ме отвратителен за тях. Подобен съм на затворник, който не може да избяга; зрението ми е изчезнало.слаб от тъга.

Към Теб, Господи, викам всеки ден; към Теб издигам ръцете си. Показваш ли чудесата си на мъртвите? Възкръсват ли мъртвите и възхваляват ли Те? Възвестява ли се Твоята любов в гроба и Твоята вярност в бездната на смъртта?

Познати ли са Твоите чудеса в областта на тъмнината и Твоите дела на правдата - в земята на забравата; но аз викам към Тебе, Господи, за помощ; молитвата ми идва пред Тебе сутрин.

Защо, Господи, ме отхвърляш и скриваш лицето си от мен? Откакто бях момче, страдах и вървях близо до смъртта; твоите ужаси ме доведоха до отчаяние. Твоят гняв се стовари върху мен; ужасите, които причиняваш, ме погубиха. Те ме обграждат през целия ден като потоп; обгръщат ме изцяло. Ти ми отне приятелите и другарите; тъмнината е единствената ми компания."

Как да познаете псалмите, които успокояват и могат да ви помогнат в живота?

Молитвите, молитвите или както искате да ги наричате, служат за приближаване към Божественото и носят утеха на душата, сърцето и живота ви като цяло.

И така, има безброй псалми и всеки от тях има специфична тема. От вас зависи да намерите този, който е най-близък до настоящия момент от живота ви. Не забравяйте обаче, че винаги трябва да молите Бога за застъпничество с вяра и надежда, че Той ще ви чуе и че когато настъпи подходящият момент, ще намерите отговорите на това, което ви тревожи.

По време на тази статия можете също така да видите, че в някои молитви псалмопевците понякога поставят под въпрос Бога и изпробват любовта му пред лицето на определени трудности. Използвайте това като урок, за да не правите същото. Дори и във времена на сътресения, ако имате вяра в своя Бог, вярвайте, че той подготвя най-доброто за вас.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.