Значението на числата в нумерологията и как те влияят на живота ни!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Съдържание

Числата са ориентир!

От най-малката частица, открита някога от човека, до сложни биологични или астрономически структури като съзвездия и галактики, числата винаги присъстват. Има хора, които казват, че те са начинът на общуване с Бога, и дори за тези, които са скептични по отношение на съществуването на универсален създател, числата имат своето значение и своите тайни.

Нумерологията изучава начина, по който числата направляват човешкото съществуване, като прави паралели и връзки между най-различни области на живота с числата и техните специфични значения.

Чрез таблици за преобразуване на символите от името на човека се извършват изчисления, за да се стигне до числа, които описват влиянието върху аспекти като изразяване, отношение, личност и житейски път. В някои аспекти на нумерологията при нумерологичното изчисление се взема предвид и датата на раждане.

Пътувайте с нас на това пътешествие из нумерологията и разберете как да тълкувате числата според кабалистичното и питагорейското познание. Ще разберем и как да разчитаме числата според бизнес нумерологията.

Как да тълкуваме числата в нумерологията

В нумерологията, независимо от коя страна идва, числата служат като ориентир в търсенето на дълбоко себепознание и връзката ни с външния свят, независимо дали става въпрос за ситуации или хора, с които живеем.

Чрез името на анализираното лице стигаме до цифрова цифра, която ще послужи като основа за тълкуване. Като цяло нумерологията не се разглежда като свръхестествена или като незабавно решение на проблемите.

Асертивността на анализа на числата като цяло е висока, което е накарало все повече хора от различни култури по света да възприемат тази техника. Преминаваме към разбиране на начина, по който числата се тълкуват в кабалистичната, питагорейската и бизнес нумерологията.

Как да тълкуваме числата в нумерологията на Кабала?

За Кабала, еврейска философска религиозна система, възникнала през Средновековието, точно както думите и буквите, числата имат енергийна основа. Всяка буква, превърната в число, носи скрита енергия, която ще бъде основа за тълкуване на всички най-дълбоки аспекти на индивида.

Това е най-старата форма на нумерологията и се основава на еврейската азбука, която за разлика от римската азбука с 26 букви има 22 знака. В този клон на нумерологията се анализира само името на човека, без да се взема предвид датата на раждане.

Кабалистичната нумерология се използва широко при избора на име преди раждането на детето, а също и при промяна на имената на възрастни хора, за да се промени енергията, която носят числата, свързани с буквите.

Как да тълкуваме числата в питагорейската нумерология?

Питагор, древногръцки философ и математик, се смята за баща на съвременната нумерология. Питагоровата нумерология взема предвид числата от 1 до 9, както и главните числа 11 и 22, като ги свързва с енергиите, идващи от космоса.

В този клон на нумерологията има таблица, която свързва азбуката с числата и чрез нея се анализира името. тази таблица днес е най-използваната за изчисления на нумерологични анализи.

Според питагорейската нумерология всяко число е свързано с определен аспект на човека и всяко число има различни енергии, като има положителна и отрицателна страна. За Питагор числата превеждат ефирните аспекти на Вселената на физически план. Поради това тя има голямо значение в живота на индивида, като например е ориентир за професионалните призвания.

Как да тълкуваме числата в бизнес нумерологията?

В този аспект на нумерологията фокусът е връзката на числата при избора на имена за компании. Чрез нумерологията на бизнеса се избира или променя името на бизнеса, като се отчита към кой сегмент принадлежи и каква цел се търси.

За изчислението и нумерологичния анализ на бизнеса се взема предвид името, с което компанията е или ще бъде позната на хората. От него се прави анализ, като се взема предвид специална таблица, предназначена за този наклон на нумерологията.

В бизнес нумерологията има три вида числа: число на мотивацията (сбор от гласните и говори за това, което искате да направите), число на впечатлението (сбор от съгласните и е свързано с външния вид, който компанията има или ще има пред обществеността) и число на изразяването (сбор от всички букви и е свързано с уменията на бизнеса).

Значение на числото 1 в нумерологията

Като цяло числото 1 се свързва с началото и изключителността. То е свързано с лидерството, творчеството, силата на волята и постиженията. То е обединението на енергиите, които са движещата сила на великите инициативи. Негативният аспект на числото 1 представлява авторитарността и егоизма, до които може да доведе изключителността.

Често прекомерната самоувереност или лидерските позиции водят индивида до състояние на егоцентризъм, така че обърнете голямо внимание на това, ако видите числото 1 в нумерологичния си анализ. Прочетете, за да разберете какво ни казват кабалистичната, питагорейската и бизнес нумерологията за влиянието на числото 1.

Номер 1 в кабалистичната нумерология

В Кабала числото едно олицетворява сътворението, където Бог е създал светлината, а също така е определил и тъмнината. Хората под влиянието на числото едно са склонни да бъдат лидери от самото си раждане, без да се страхуват да бъдат пионери в някоя област или новаторска идея.

Те са личности с голяма смелост и инициативност, но могат да имат голямо его, което е отрицателната страна на числото 1 за Кабала.

Число 1 в питагорейската нумерология

В питагорейската нумерология 1 е началото на всичко и символизира преди всичко индивидуалността и новаторския дух. То представлява еманацията на творческата енергия във Вселената и е свързано с мъжествеността, смелостта и инициативността за постигане на целите.

Хората под влиянието на числото едно в нумерологичния си анализ са амбициозни, смели и обичат физическите дейности, както и да упражняват лидерство по естествен начин. Недостатъкът е, че тези силни страни на числото едно могат да предизвикат отрицателни характеристики, ако не се работи правилно върху тях, като авторитарност и арогантност.

Номер 1 в бизнес нумерологията

Числото 1 според бизнес нумерологията сигнализира за иновации, надеждност и лидерство. Компаниите, които имат числото 1 в резултат на нумерологичен анализ, имат голям потенциал за растеж и да станат първи в своя сегмент.

Числото 1 в бизнес нумерологията е благоприятно за компаниите в областта на недвижимите имоти, финансите и здравното осигуряване и вероятно ще постигнат честен успех в света на бизнеса.

Значение на числото 2 в нумерологията

Числото 2 в нумерологията допълва числото 1 и носи аспекти на спокойствие и тишина в противовес на енергията на движение и лидерство на числото 1. Чувствителността и финесът на числото 2 го свързват с женските енергии, тъй като е число, което търси балансирано съжителство с другите числа.

Той е натоварен с интуиция и носи усещане за баланс при разрешаването на ситуации, като се счита за число, свързано с дипломацията, солидарността, емоциите и търпението.

Поради тази висока енергия на спокойствие и размисъл числото 2 има и своята отрицателна страна, когато има подчинение, съмнения в действията, прекомерна срамежливост и несигурност като цяло. Нека видим по-долу различните тълкувания на числото 2 според различните видове нумерология.

Номер 2 в кабалистичната нумерология

Числото 2 в кабалистичната нумерология се отнася за втория ден от сътворението, когато Бог отделя водата от земята и не смята работата си за добра. Това е числото, при което индивидът не се движи от своето его, като по този начин е в дисонанс с числото 1.

За кабалистичната нумерология числото 2 е числото на хората с дарбата да умиротворяват и да разрешават проблемите по спокоен и мирен начин. Лицата, управлявани от числото 2, според този аспект на нумерологията може да имат склонност да бъдат зависими, което може да донесе страдание.

Число 2 в питагорейската нумерология

За питагорейската нумерология 2 е свързано с енергиите на колективната работа и се смята за числото на хората, които поставят доброто на другите пред себе си. Това е число, изпълнено с енергия на сътрудничество, чувствителност и дипломатичност.

Негативната страна на числото 2 в питагорейската нумерология се проявява именно тогава, когато тази кооперативна и чувствителна енергия не се обработва по правилния начин, което поражда несигурност и прекомерна срамежливост, както и нежелание за физически контакт и прекомерна чувствителност.

Номер 2 в бизнес нумерологията

Що се отнася до номер 2 по отношение на компаниите и предприятията, като цяло имаме сценарий, в който екипът от работници ще бъде движещата сила, а сътрудничеството между тях и ръководството на компанията може да доведе до фантастични резултати.

Това е страхотна енергия, която се излъчва от наличието на правилните хора за правилните роли в компанията, а това само по себе си вече е нещо страхотно в бизнес средата.

Това е отличен номер за компании за набиране на персонал, неправителствени организации и други браншове, свързани с обединяването и координирането на големи групи хора за общото благо.

Значение на числото 3 в нумерологията

Числото 3 е натоварено с мощни значения. В религиозен план то се отнася до Светия дух и символизира обединението на тялото, ума и душата. То представлява триъгълник, който е важен геометричен символ за различни култури.

В китайската култура то се смята за съвършено число, тъй като е пресечната точка на небето и земята, в резултат на която се е появило човечеството. Проследете какво ни казват кабалистичната, питагорейската и бизнес нумерологията във връзка с числото 3.

Число 3 в кабалистичната нумерология

В Кабала основната характеристика на числото 3 е учтивостта. Хората, които имат число 3 в нумерологичното си изчисление по Кабала, притежават дарбата да общуват и да взаимодействат. Те са талантливи, весели и имат творчески способности над средните.

Лесното решаване на проблеми е друга характерна черта на хората с числото 3 в името им. Те обичат да се наслаждават на хубавата страна на живота и на печалбите, получени чрез работата им. Отрицателната страна е свързана със завистта и клюките и са склонни да бъдат раздразнителни хора, когато ги критикуват.

Число 3 в питагорейската нумерология

В питагорейската нумерология 3 е резултат от съединението на 1 и 2, което представлява множественост и е свързано с енергията на общуването, изразяването и адаптирането.

Лицата, управлявани от енергията на числото 3, обикновено са много дружелюбни и оптимистични, много общителни и хармонични в междуличностните си отношения. Те излъчват силен магнетизъм и са ключов елемент за стимулиране на развитието на хората около тях.

От друга страна, те могат да имат затруднения при завършването на проекти или планове, тъй като имат донякъде преувеличена страна, която може да им попречи. Колкото и да изглеждат избухливи или разсеяни, те имат много педантично чувство за наблюдение.

Номер 3 в бизнес нумерологията

Фирмите или бизнесът, при които нумерологичното изчисление дава резултат 3, ще бъдат облагодетелствани в сферата на изразяването, комуникацията и творчеството.

В бизнес нумерологията числото 3 е предназначено за компании, които се фокусират върху взаимодействието с целевата си публика чрез творчески начини и много използване на словото.

Браншовете, свързани с детски развлечения, и компаниите, които се занимават с шоу програми и концерти, са особено облагодетелствани от енергията на числото 3.

Значение на числото 4 в нумерологията

Като дизайн на самата цифра, 4 се отнася до затворени и твърди ъгли. Тя носи усещане за солидност и за всичко, което може да бъде осезаемо. Тя е силно свързана със символа на четириъгълника и кръста, като по този начин носи силно значение.

В японската култура числото 4 се избягва дори да бъде произнасяно, защото е свързано със смъртта. Числото все още се цитира в книгата "Апокалипсис" в Библията, както и в индийските Веди, което придава на това число свещен аспект.

Като цяло числото 4 носи усещане за организираност и стабилност. То присъства в различни представяния, като например 4-те сезона и 4-те кардинални точки. Продължаваме с тълкуванията на числото 4 според различните аспекти на нумерологията.

Номер 4 в кабалистичната нумерология

Хората, които се управляват от силата на числото 4 според нумерологията на Кабала, са предимно честни и почтени. Те не се справят добре с лъжата и ценят искреността с добре изградено чувство за истина.

Те са от хората, които поемат сериозни ангажименти и отговорности твърдо и неотклонно, което ги прави донякъде авторитарни.

Те са привързани към правила и организационни системи както на работното място, така и у дома, които могат да предизвикат много критики от страна на хората, с които работят в екип или са свързани като семейство.

Число 4 в питагорейската нумерология

Цифрата 4 в питагорейската нумерология е тази, която проявява закон и ред. Хората, управлявани от енергията на 4, са рационални и излъчват лоялност и стабилност във всяка област на живота си.

Те често се възприемат като твърди и безкомпромисни, утвърждаващи авторитета си по отношение на организацията или начините на изпълнение на работата. Те защитават традициите и често са конформисти, но са самоуверени и имат огромни способности да изпълняват най-тежките задачи с голяма твърдост и самодисциплина.

Негативната страна на влиянието на числото 4 върху човека е прекомерната привързаност към миналото, липсата на гъвкавост и прекалената критичност към хората около него.

Номер 4 в бизнес нумерологията

Компаниите под влиянието на това число имат голям шанс за успех в дейности, свързани със сигурността, физическата грижа (фитнес зали или клиники за красота) и дейности, свързани с финансовия сектор (брокери на операции на финансовите пазари или банки).

Тъй като числото 4 е натоварено с енергии, свързани с твърдост, стабилност и добре изразени форми, то може да се използва и в отрасли, свързани с гражданското строителство, и по въпроси, свързани със стабилността на семейството. Освен това те са благоприятни за осъществяване на успешни партньорства с органи на публичната администрация.

Значение на числото 5 в нумерологията

Тъй като заема средата на първите числа (от 1 до 9), числото 5 представлява равновесие. То се отнася и за човека, тъй като е резултат от добавянето на четирите крайника (крака и ръце) към туловището.

Числото 5 носи усещане за единство и равновесие и е сбор от четирите сетива (допир, вкус, мирис и слух), както и числото на раните на Христос, когато е бил разпнат.

То играе централна роля в китайската култура, тъй като е сбор от ин (две) и ян (три) и освен това представлява кръст в идеограмата, използвана от числото 5.Вижте какво ни казват различните видове нумерология за числото 5.

Номер 5 в кабалистичната нумерология

Тъй като се намира в средата на числата, петицата в кабалистичната нумерология носи предимно енергията на свободата. Тя е свързана с хора, които са господари на собствената си съдба и правят това, което искат.

Свободата да идват и да си тръгват е водеща за хората под влиянието на 5, които обикновено мразят рутината и имат склонност към работа, в която не са обвързани с графици или заповеди на шефове.

Хората, управлявани от числото 5, трябва да внимават да не нарушават правилата и законите, като винаги търсят баланс между свободата и отговорностите в живота.

Число 5 в питагорейската нумерология

В питагорейската нумерология числото 5 носи енергията на сетивата и усещанията, тъй като е числото, свързано с пътуванията и промените. То носи усещане за революция и престъпване на установените правила, както и усещане за изследване на всичко ново.

Като цяло индивидите, управлявани от 5, са сприхави, бързи, импулсивни и изключително любопитни. Склонни са да трупат общи познания по множество теми, без да се специализират в нито една от тях. Въпреки това те са внимателни, надеждни и добри съветници.

Те са склонни да постигат успехи на работни места без фиксирано работно време и трябва да внимават да не бъдат горделиви и прибързани.

Номер 5 в бизнес нумерологията

Заради приключенската си енергия и изследването на всичко ново числото 5 за бизнес нумерология се препоръчва на фирми, които се занимават с пътувания и продават общи продукти на обществеността (например магазини за хранителни стоки).

От гледна точка на енергията за разпространение и разпространение, която носи, той е подходящ и за учебни заведения като колежи или езикови училища.

Фирмите, чиито нумерологични изчисления водят до 5, ще имат голяма вероятност да се разширят с откриването на клонове в други градове, държави или дори в чужбина.

Значение на числото 6 в нумерологията

Цифрата 6 е изпълнена със значения за различни култури, като присъства в звездата на Давид, максималния символ на юдаизма, образуващ шест триъгълника в кръг. В древността тя е била числото на богинята на любовта Венера, а за християните представлява дните на сътворението на света.

Свързва се с възвишени идеали и баланс, справедливост, а в китайската култура числото 6 представлява небето и неговата сила.

Въпреки че символизира добродетели и има голяма сила, числото 6 притежава негативен потенциал, като е наричано числото на лошия късмет от културата на маите и числото на греха в "Апокалипсиса", последната книга на Библията. Вижте по-долу какво казват всеки вид нумерология за числото 6.

Число 6 в кабалистичната нумерология

Хората под влиянието на числото 6 според нумерологията на Кабала са любящи и всеотдайни. Те имат голяма способност за отговорност към близките си и са щастливи, честни и верни.

Обикновено ги търсят, за да дадат утешителна дума на приятелите и семейството в трудни моменти. Тъй като имат голяма способност да обичат, те често стават слепи за недостатъците на другите хора и виждат само техните качества.

Те винаги се опитват да решават проблемите на околните и по тази причина често стават натрапчиви и неудобни. Лицата, управлявани от енергията на числото 6, трябва да се пазят от гордост и безчувственост.

Числото 6 в питагорейската нумерология

В питагорейската нумерология енергията, която предава 6, е в смисъл на синтезиране на отговорности, независимо дали в семейната или социалната област. Домът, семейството и общността са опорни точки за тези, които са под влиянието на числото 6.

Лицата, управлявани от тази енергия, са склонни да бъдат перфекционисти във всичко, което правят, и тъй като са любящи, лесно се справят с хуманитарни проблеми. Емпатията е ключова част от енергията на числото 6.

Негативната страна може да се прояви под формата на несигурност, която прави човека доминиращ и контролиращ, а когато му се противоречи, той става раздразнителен или депресиран. Тъй като имат повишена чувствителност, те могат да се чувстват потиснати в напрегната среда или ситуации.

Номер 6 в бизнес нумерологията

Във връзка със света на бизнеса числото 6 е много благоприятно за филантропски дейности, насочени към действия в общността за подобряване на състоянието на общността, в която работи компанията.

Фирмите или предприятията, чиито числови резултати са 6, ще бъдат успешни и в дейности, свързани със семейни събирания, независимо дали под формата на пространство за събития или компания, фокусирана върху организирането на сватби и рождени дни.

Бюрата, ориентирани към подобряване на дома, като интериорен дизайн, градинарство и архитектура, също са благоприятни под номер 6.

Значение на числото 7 в нумерологията

Числото 7, или съвършеното число, е най-свещеното от всички и е най-значимото за редица религии, митове, а също и за нумерологията. Това число е най-мистичното и най-свързаното с окултното познание и с тайните на Вселената.

В Библията и в редица други религиозни писания има многобройни препратки към числото 7, а в нумерологията то носи силен смисъл на търсене на дълбоко себепознание. 7 също така символизира обновление и осъзнаване. Проследяваме значенията на числото 7 в различните аспекти на нумерологията.

Число 7 в кабалистичната нумерология

В кабалистичната нумерология числото 7 е най-високата вибрация на съвършенството. Това число носи енергията на Бога и представлява 7-те цвята на дъгата и 7-те дни от седмицата. Хората, които са подвластни на енергията, излъчвана от числото 7, са тясно свързани с интуицията, като за тях са характерни търпението и любопитството към тайните на живота и вселената.

Обикновено това са хора, които се стремят да навлязат в сложни въпроси, които за повечето хора имат атмосфера на мистерия и мистицизъм. Те не са много дружелюбни, но избират спътниците си много внимателно и по критерии, които дори те не могат да обяснят.

Те са личности с блестящ ум и огромна способност за анализ и са в състояние да намерят отговори на много сложни и загадъчни за повечето хора теми. Тъй като са интровертни и се интересуват от различни теми, те могат да имат склонност да се изолират и да нямат желание да общуват с други хора.

Числото 7 в питагорейската нумерология

В питагорейската нумерология 7 е еманация на енергията, която формира цялостната Вселена, и е силно свързана с търсенето на окултно знание, интроспекция и вътрешен мир.

Това е числото, свързано с мъдрите и интелектуалните хора, както и с хората, които се впускат в търсене на информация и отговори отвъд разбирането на средата, в която живеят. Хората, управлявани от енергията на числото 7, са подробни и взискателни, особено към себе си.

Често могат да изглеждат безчувствени и дистанцирани, защото са потънали в мисли и въпроси, които повечето хора не биха могли да разберат. По тази причина трябва да внимават да не се изолират или да станат твърде ексцентрични.

Номер 7 в бизнес нумерологията

Във връзка със света на бизнеса числото 7 е благоприятно за компании, които се занимават с тайни и специализирани теми и се фокусират върху много специфична пазарна ниша. То не се счита за добро число за компаниите, тъй като може да доведе до трудности при намирането на специфичната пазарна ниша и по този начин да достигнат до целевата си аудитория.

Поради енергията на задълбочени проучвания, която носи 7, той е подходящ и за компании, занимаващи се с преподаване на конкретен курс или предмет.

Значение на числото 8 в нумерологията

Цифрата 8 символизира безкрайност, нещо, за което няма нито начало, нито край, подобно на дизайна на самия символ, когато е разположен хоризонтално. Тя също така се отнася до междинното звено между небето и земята, физическото и духовното, символизирайки баланс.

В японската култура то се смята за свещено, а за християнството числото 8 символизира възкресението, като по този начин представлява обновяване и просперитет. Преминаваме към значенията на числото 8 за различните видове нумерология.

Число 8 в кабалистичната нумерология

В кабалистичната нумерология числото 8 е много подобно на числото 1, което носи усещането, че всичко е готово и изпълнено. В еврейската традиция на осмия ден се извършва обрязването на децата, което ги прави готови за контакт със свещеното.

Хората, управлявани от числото 8, са склонни да постигат големи успехи в света на бизнеса и са духовно уравновесени и грижовни.

Те са хора с голяма упоритост по отношение на целите си и прегръщат проекти и идеи неуморно. Трябва да внимават да не станат амбициозни или да злоупотребят с властта, която могат да постигнат в материалния свят.

Число 8 в питагорейската нумерология

Числото 8 в питагорейската нумерология е еманация на енергията на победата и просперитета. То представлява доброто управление на материалните блага и признанието пред другите.

Лицата, управлявани от енергията на числото 8, са способни да реализират материалните си амбиции, упорити и твърди в решенията си. Те също така са изключително способни да започнат всичко отначало, като по този начин представят енергията на прераждането, която носи числото 8.

Ако не се работи правилно, енергията на числото 8 може да доведе до прекомерен материализъм и липса на търпение към другите. Тъй като са много самоуверени, хората с числото 8 често могат да станат властни и арогантни.

Номер 8 в бизнес нумерологията

В бизнес нумерологията осмицата носи отлична енергия на съревнование в лицето на конкурентите. Това е енергия, която може да доведе до лидерство на пазара в предизвикателни области.

Числото 8 носи добра енергия за завладяване на бизнес, който ще донесе добри финансови печалби, и е много подходящо за работещите на свободна практика, които ще се конкурират с голям брой хора.

Значение на числото 9 в нумерологията

Като цяло числото 9 представлява завършеност, усилие и сила. То е силно число, което носи в себе си енергии на лидерство, тъй като е сбор от 3 триъгълника, представляващи също мъдрост и почтеност.

В китайската култура той представлява 9-те кръга на небето и затова е число за късмет. Почитан е също в гръцката митология и християнството.

Негативната страна на числото 9 представлява притежание и липса на ръководство и за култури като японската и ацтекската се смята за число, носещо лош късмет. Вижте различните тълкувания на числото 9 според различните видове нумерология.

Число 9 в кабалистичната нумерология

В нумерологията, основана на Кабала, 9 е съвкупност от духовността на всички предишни числа и носи енергията на разбирането и безусловната любов. Хората, повлияни от 9, се разпознават по доверието, което предават, и по отдадеността и разбирането, които излъчват.

Поради безусловната отдаденост, която носи числото 9, хората, повлияни от това число, трябва да внимават за очакванията по отношение на другите. Очакването на същата отдаденост и посветеност по отношение на другите може да доведе до груби и дори неетични действия.

Число 9 в питагорейската нумерология

Числото 9 е числото, което носи космическата енергия на състраданието и братството за питагорейската нумерология. То олицетворява търсенето на съвършенство и завършването на желанията и стремежите. Числото 9 носи със себе си и опита на предишните числа, които носят усещане за духовна цялост.

Той се свързва с любовта в универсална форма и хората, управлявани от енергията на 9, са щедри, романтични и упорити в професионалните проекти и любовните отношения.

Негативната страна се отнася до притежанието, нарцисизма и консуматорството, тъй като те често изглеждат сложни хора, но това се случва, когато по пътя си срещнат хора, които проявяват мързел или липса на емпатия.

Номер 9 в бизнес нумерологията

Тъй като това е число, което носи енергията на състраданието, числото 9 се препоръчва за компании или предприятия, които могат по някакъв начин да помагат на другите, като неправителствени организации, филантропски организации или в областта на здравеопазването, например.

Ако браншът на дейност е насочен към получаване на печалби, числото 9 може да не е идеално, тъй като представлява края на един цикъл и началото на друг. То може да представлява кратки цикли на успех и препятствия по пътя. Ако нумерологичното изчисление на името на съществуваща компания дава резултат 9, може да се предложи да се промени или адаптира името.

Значение на главните числа в нумерологията

Съставени от два знака (11, 22 и 33), главните числа подсилват и издигат значението и енергията на повтарящите се числа.

Те се смятат за особено ценни в анализа и ако цифровата сума на името на лицето води до главните числа 11 и 22, те не трябва да се добавят, докато числото 33 може да се добави, но ще има диференциран анализ.

По-долу ще видим значението на главните числа 11, 22 и 33 в нумерологията и как те влияят на живота ни.

Значение на числото 11 в нумерологията

Майсторското число 11 носи силата и интензивността на число 1 и мъдростта и спокойствието на число 2, резултат от сбора на 1 + 1. То носи силна духовна и интуитивна енергия.

Хората, управлявани от енергията на 11, са особени, носят силен идеализъм и са личности, които носят решения на проблеми чрез изобретения, насочени към доброто. Това е число, което влияе на амбициите и лидерството, свързани със силата на харизмата.

В нумерологията често го наричат "Идеалист", а освен това е свързан с екстрасензорни способности и мистицизъм.

Значение на числото 22 в нумерологията

Майсторско число 22 е тясно свързано с работата и умението да реализирате идеите на другите хора, като ги прилагате на практика. Това майсторско число оказва влияние върху индивида, който ще има блестящ ум и бързи и ефективни разсъждения. Ще има силна склонност да следва интуицията си, като поема юздите на собствената си съдба.

Който има влиянието на това главно число, ще бъде предопределен за големи постижения, които могат да окажат значително влияние върху човечеството. Нумерологията го определя като "Строител".

Значение на 33 в нумерологията

Главното число 33 съчетава изобретателния и енергичен аспект на 3 с грижовната и майчинска вибрация на 6, което се изразява в силна енергия на грижа за другите и много изобретателност и творчество.

Нарича се "Лидер" и води до това, че хората под негово влияние заемат позицията на учител, който създава иновативни начини да се грижи и преподава с усърдие и любов. Числото 33 е заредено с енергията на далновидността и лидерските способности в допълнение към необичайния самоконтрол.

Обикновено хората, чието основно нумерологично влияние е 33, заемат лидерски позиции, които не се интересуват от личните си амбиции, а от развитието на колектива.

Дали значенията на числата в нумерологията ни показват всичко?

Известна и изучавана от хилядолетия, нумерологията превежда чрез тълкуване на числата енергиите, които ни влияят във всички аспекти на нашето съществуване.

От гледна точка на различни аспекти, като питагорейската, кабалистичната и бизнес нумерологията, числата внасят повече яснота в житейските ситуации, като ни помагат да разширим себепознанието и съзнанието си.

Като цяло категоричността на нумерологичния анализ е много по-голяма от другите мистични знания, поради което той се следва докрай от много хора, било то при вземане на решения или при избора на имена за децата, фирмите и бизнеса им.

Ако търсите отговори чрез нумерологията, потърсете безплатни приложения или сайтове, които могат да ги анализират. Също така се опитайте да разберете какво представлява всяко число и какви енергии излъчва и по този начин ще се възползвате от целия потенциал, който ни носи нумерологията.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.