Proučavanje psalama 37: značenje, stihovi, dostava i još mnogo toga!

  • Podijeli Ovo
Jennifer Sherman

Opća razmatranja o proučavanju Psalma 37

Među najljepšim i najmoćnijim psalmima u Svetoj Bibliji je Psalam 37. On se bavi nekoliko pitanja, kao što je povjerenje u Boga, na primjer. U Svetom pismu postoji tačno 150 psalama, ali nijedan od njih ne naglašava povjerenje u Boga koliko Psalam 37. Postoji vrlo zanimljiva činjenica o psalmima: mogu se smatrati pjevanim molitvama.

Često, oni izražavaju različite emocije, poput radosti, tuge, ogorčenja i drugih stvari. Na taj način unose utjehu i snagu u teške životne trenutke, osim što predstavljaju mudre riječi za različite situacije. Želite saznati više o ovom moćnom psalmu i razumjeti šta svaki stih znači? Provjerite to u ovom članku!

Psalam 37 i njegovo značenje

Psalam 37 jedan je od najljepših u Svetoj Bibliji. On daje savjete i riječi koje podstiču povjerenje u Boga. Nadalje, to je psalam koji se bori protiv zavisti i poziva čitaoca na odmor. Saznajte više u nastavku!

Psalam 37

Psalam 37 je jedan od najpoznatijih u Bibliji. Postoje stihovi koje znaju čak i ljudi koji nikada nisu čitali Bibliju. Među središnjim temama ovog, koji je jedan od najljepših psalama u Svetom pismu, možemo spomenuti: povjerenje u dobrotu Božju i u činjenicu da On ima najbolje za ljude, božansku zaštitu i sposobnost čekanja.37 pokazuje da je neophodno razumjeti šta znači vjerovati u Gospodina. Mnogim ljudima je teško da se pouzdaju u Boga. To je zato što oni često nisu upoznati s Njim. Međutim, čak i ako ljudska bića ne mogu vidjeti Boga, moguće je uočiti njegovu brigu i zaštitu.

To dovodi mnoge ljude da se pouzdaju u Boga, predajući Mu cijeli svoj život. Vjerovanje da je Bog dobar i da uvijek traži najbolje za svoju djecu je izraz najiskrenijeg povjerenja u njega. Kao izraz povjerenja u Boga, pravednici čine dobro, ne da bi bili nagrađeni, nego zato što znaju da je Bog dobar.

Riječ pouzdanje u Psalmu 37

Uzdajte se u Gospoda i uradi šta dobro; stanovat ćeš u zemlji, i zaista ćeš biti nahranjen.

Psalam 37:3

Postoji mnogo ljudi koji ne razumiju suštinu riječi "povjerenje" u Psalmu 37. Istina je da ova riječ ukazuje na potpuno predanje Bogu. Važno je naglasiti da postoji velika razlika između samo vjerovanja u Boga i povjerenja u njega.

Zato je suština riječi "povjerenje" u Psalmu 37 potpuno predanje sebe Bože, uvjeren da će On učiniti najbolje. Nije uvijek lako prepustiti kontrolu nad svojim životom nekom drugom, ali kada ste blizu Boga, to postaje lak zadatak.

Ono što je zaista važnoda li to znači poverenje?

Prema Psalmu 37, izuzetno je važno shvatiti da se povjerenje ne odnosi samo na vjeru u Boga i nije dovoljno samo vjerovati da On postoji, jer je neophodno biti u vezi s Njim, tako da može se izgraditi veza poverenja. Na kraju krajeva, moguće je iskreno vjerovati u Boga samo kada poznajete Njegov karakter.

Stoga, vjerovati u Boga znači staviti cijeli svoj život u Njegove ruke i vjerovati da On može i da će se pobrinuti za sve vaše potrebe tvoji planovi. To je vjerovanje da Bog neće iznevjeriti i da će održati svoju riječ. Da bi se izgradilo povjerenje, potrebno je poznavati Boga, a to se može učiniti samo kroz proučavanje Svetog pisma.

Kako spoznati i vjerovati Bogu

Iako je Bog neko lično, On je u svjetlu nedostupnom ljudskim bićima. Ovo postavlja pitanje: „Kako znati i vjerovati Bogu?“. Iako nije moguće vidjeti Stvoritelja, postoji Neko ko je došao na ovu zemlju i otkrio se cijelom čovječanstvu.

Dakle, Isus je vrhovna manifestacija i otkrivenje Boga. U Hristu su ljudska bića u stanju da upoznaju Boga. Kroz Isusa Krista možemo spoznati Boga, Njegov karakter i Njegovu pravdu.

Koncept užitka

Riječ "ushićenje", koja se pojavljuje nekoliko puta u Svetoj Bibliji i također u Psalam 37, znači biti zadovoljan, uživati ​​u Bogu. Međutim, ova riječ ima ajoš dublje značenje, a to je dojenje. To znači da "uživanje u Bogu" znači da čovjek treba da uživa u njemu i da se kao dijete stavi u svoje krilo.

Ljudsko biće je malo, stoga mu je potreban Bog da se brine o njemu. njega i zaštiti ga. Uživanje u Bogu je od suštinskog značaja za uspostavljanje odnosa s Njim, jer pokazuje zavisnost od Njega, kao i čežnju za čistim i pravim duhovnim mlekom.

Želje za Hristom, za Duhom, a ne za sebičnošću

Kada ljudska bića upoznaju karakter Boga, počinju vjerovati Njemu, Njegovim riječima i obećanjima. Time se uspostavlja odnos povjerenja. Od trenutka kada se čovjek pouzda u Boga, također je moguće uživati ​​u njegovoj blizini.

Stoga, odnos s Bogom se sastoji od faza i, u svima njima, onoga što mora prevladati u ljudsko srce je želja da služimo i slušamo Boga. Međutim, to se ne dešava uvek, jer je sebičnost prisutna u ljudskom srcu. Stoga, svako ljudsko biće koje želi da bude vjerno Bogu mora se odreći svojih sebičnih želja i poslušati.

Koncept predaje

Kao što se ljudska bića odnose prema Bogu kroz molitvu i proučavanje Njegove Riječi, razume karakter Boga ljubavi i milosrđa, ali i pravde. Stoga je prirodno da povjerenje uKreator sve više jača. Predaja, u Bibliji, označava potpuno poverenje u Boga, zbog čega ljudsko biće sve oblasti svog života posveti Gospodu.

Iz tog razloga, koncept "predanja", u Psalmu 37, ništa ne ukazuje više od potčinjavanja Božjoj volji. Više ne prevladava želja sebičnog srca, nego volja Gospodnja.

Odmori se i čekaj, čin vjere, povjerenja i znanja

U Psalmu 37, od U trenutku kada se ljudsko biće pouzda u Boga, sve svoje puteve predaje Stvoritelju. Nakon što sve isporučimo, ostaje samo da se odmorimo i čekamo, uvjereni da će Bog učiniti najbolje. Odmor i čekanje samo su posljedice koje su evidentne kod osobe koja je odlučila vjerovati i sve je predala Bogu.

Tako odmaranje i čekanje nije ništa drugo nego posljedica povjerenja koje je u potpunosti položeno u Boga i u tvoje proviđenje. Stoga su odmor i čekanje u Boga djela vjere i povjerenja, a takve odluke mogu donijeti samo oni koji znaju ko je Bog.

Zašto se odmor i čekanje smatraju činom vjere i povjerenja u Psalmu 37?

Odmor i čekanje su djela povjerenja u Boga. To je zato što su ovi stavovi posljedica povjerenja u Stvoritelja. Niko ne odlučuje da čeka i odmara se u Bogu, a da prethodno nije upoznao Njegov karakter ili da nije bio upoznat sa Gospodom.Stoga su odmor i čekanje u Bogu samo posljedica odnosa s Njim.

Jedan od glavnih naglaska Psalma 37 je povjerenje u Boga. Moguće je primijetiti da se gradi kroz proces. Prvo, ljudska bića nastoje upoznati Boga kroz proučavanje Svete Biblije i molitvu; onda pokušava da posluša Boga i nakon toga odlučuje da se odmori i čeka na Gospoda.

u Gospodu.

Sve ove teme obrađene su u Psalmu 37 i izuzetno su relevantne za svačiji život. Ovaj psalam je već ojačao i ojačat će mnoge ljude koji prolaze kroz teške situacije.

Značenje i objašnjenje Psalma 37

Među raznim temama predstavljenim u Psalmu 37, možemo spomenuti povjerenje , radost i predaja. Ovaj psalam je poziv vjerniku da ukaže svoje povjerenje u Boga, uprkos okolnostima. Mnogi ljudi govore o povjerenju, ali rijetki su to zapravo i primjenjuju u praksi.

Još jedna stvar koju ističe Psalam 37 je da nije dovoljno samo vjerovati u Boga, već se mora izraziti povjerenje u Njega s radošću. Nije Božja volja da mu deca veruju, već da oni budu utučeni zbog toga. Konačno, postoji još jedna stvar koju naglašava ovaj psalam, a to je predaja svojih puteva Bogu, uzdajući se da će On učiniti ostalo.

Pouzdanje i upornost Psalma 37

Psalam 37 jedan je od najpoznatijih od 150 prisutnih u Bibliji. Predstavlja teme kao što su povjerenje u Boga, upornost na svojim putevima, predavanje cijelog života Stvoritelju, radost povjerenja u njega, kao i sposobnost strpljenja i mudrosti čekanja. Ovo je moćan psalam i pokazuje nagradu koju će dobiti pravedni ako budu vjerni svojim vjerovanjima.

Tako, Psalam 37predstavlja kontrast između pravednih i zlih, kao i budućnost koja svakog od njih zadesi. Svijet je pun nepravdi, pa se ovaj psalam toplo preporučuje ljudima koji osjećaju nepravdu.

Tumačenje psalma 37 prema stihovima

Psalam 37 predstavlja stihove prilično značajne i osnažujuće za svakoga . Ljudi u teškim situacijama mogu pronaći ohrabrenje u riječima ovog psalma. Saznajte više o ovoj snažnoj molitvi u sljedećim temama!

Stihovi 1 do 6

Ne brinite se zbog zlikovaca, niti zavidite onima koji čine bezakonje.

Jer oni će uskoro će se pokositi kao trava, i uvenuti će kao zelenilo.

Uzdajte se u Gospoda i činite dobro; tako ćeš stanovati u zemlji, i zaista ćeš biti nahranjen.

Uživaj se također u GOSPODU, i on će ti ispuniti želje tvoga srca.

Prepusti svoj put LORD; uzdaj se u njega, i on će to učiniti.

I on će iznijeti tvoju pravednost kao svjetlost, i sud tvoju kao podne.

Početnih šest stihova Psalma 37 jasno razjašnjavaju aluzija na nezadovoljstvo pravednika zbog prosperiteta onih koji čine zlo. Međutim, ovo ogorčenje je privremeno, jer će zlikovci dobiti odgovarajuću nagradu za svoja zla djela. Nada pravednika mora biti u činjenici da je Bog pravedan.

Samo oni koji se pokoravaju Bogu ipredati se u potpunosti Njemu će zaista napredovati. Prosperitet zlih je prolazan. Srca pravednika treba da se raduju u Gospodu, znajući da je On dobar i pravedan zauvek. Nadalje, materijalni prosperitet nije sve. Čovjek mora imati čisto srce i vjerovati u Boga.

Stihovi 7 do 11

Počivaj u Gospodinu i čekaj ga strpljivo; Ne brini se zbog onoga koji napreduje na njegovom putu, zbog čovjeka koji čini zle namjere.

Prestani s gnjevom i ostavi gnjev; ne ljutite se što zlo činite.

Jer će zlikovci biti istrijebljeni; ali oni koji čekaju na Gospoda baštinit će zemlju.

Jer još malo, i zlih neće biti; tražit ćeš njegovo mjesto, i neće se pojaviti.

Ali krotki će naslijediti zemlju, i uživat će u obilju mira.

Stihovi od 7 do 11 nastavljaju temu od 1. do 6. stiha, da se, mnogo puta, pravedni ljudi osjećaju ogorčeni zbog prosperiteta zlih ljudi. Međutim, poziv psalmiste je da se dobročinitelji ne ljute zbog toga i da čekaju u Gospodu, jer će On donijeti pravdu.

Tako, Psalam 37, u ovom odlomku, također pokazuje upozorenje , jer osjećaj Mržnje prema zlikovcima čini da se dobri ljudi dopadaju. Stoga, pravednici moraju čekati pravednost koja dolazi od Boga. Krotki ljudi koji ostavljaju po strani svoju mržnju prema svojojkao, naslediće zemlju, kako kaže jedan od stihova ovog psalma.

Stihovi 12 do 15

Zli spletkare protiv pravednika, i protiv njega škrguće zubima.

Gospod će mu se smijati, jer vidi da dolazi njegov dan.

Zli izvuku mač i savijeju luk, da pobiju siromašne i uboge, a pravednika ubiju.

Ali njihov će mač ući u njihovo srce, i lukovi će im biti slomljeni.

U gornjem odlomku Psalma 37, psalmista predstavlja zle bijesne protiv pravednika i zavjeru protiv njih. Zli ljudi su sposobni na sve da unište druge i vide kako se njihovi planovi ostvaruju. Međutim, pravednik se može osjećati sigurno, jer u jednom od stihova od 12 do 15, Psalam 37 pokazuje da Bog gleda na loše ponašanje zlih i da će djelovati u pravo vrijeme.

Tako, iako danas zli ne dižite mačeve i lukove na pravednike, oni i dalje kuju planove i na sve načine pokušavaju da naude dobrim ljudima. Međutim, istina je da će njihovi planovi biti osujećeni i zlo koje čine vratit će se njima samima.

Stihovi 16 do 20

Malo što pravednik ima vrijedi više od bogatstva mnogo zlih.

Jer će ruke zlih biti slomljene, a GOSPOD podržava pravednika.

Jehova poznaje dane pravednih, i baština će njegova trajati dovijeka.

Neće bitiposramit će se u dane zla, i nasitiće se u dane gladi.

Ali zli će nestati, a neprijatelji Gospodnji bit će kao salo jaganjca; oni će nestati, i u dimu će nestati.

Stihovi 16 do 20 Psalma 37 nose vrlo važnu poruku. Mnogi ljudi smatraju da su novac i dobra koja imaju samo rezultat njihovog vlastitog truda, ali istina je da im Bog nije dopustio ili dao snagu i pamet da rade, nikada ne bi postigli ono što imaju. Dakle, Gospod je taj koji održava pravednike.

Štaviše, pravednici traže blago i dobra veća od onih koja postoje na Zemlji, gdje je sve propadljivo. Stoga je prosperitet zlih prolazan, ali blagostanje pravednika će biti vječno. Samo Bog može pružiti vječno blago za svoju djecu.

Stihovi 21 do 26

Zli pozajmljuju i ne vraćaju; ali pravednik pokazuje milost i daje.

Jer oni koje on blagoslovi baštiniće zemlju, a oni koji su prokleti od njega bit će odsječeni.

Koraci dobrog čovjeka su utvrđeni od Gospoda, i uživa na putu svome.

Čak i ako padne, neće biti zbačen, jer ga Gospod podupire svojom rukom.

Bio sam mlad, a sada Ja sam star; ali nikad nisam vidio pravednika ostavljenog, niti njegovo sjeme kako prosi kruh.

On je uvijek milostiv i daje u zajam, a njegovo sjeme jeblagoslovljen.

U Psalmu 37, božanski nadahnuti psalmista pravi nekoliko poređenja između karaktera pravednika i zlih. Istina je da oni koji se ne povinuju Božjim zapovestima navlače prokletstva na sebe. To je zbog činjenice da Božja naredba služi zaštiti ljudskih bića od zla.

Od trenutka kada zli ne poslušaju Boga, on će požnjeti plodove svojih djela. Što se tiče pravednika, Bog je uvijek spreman dati im snagu, da se izdržavaju. Psalmista, prenoseći dobrotu Božju kroz generacije, kaže da nikada nije vidio pravednika ostavljenog, jer je Gospod taj koji ih podržava.

Stihovi 27 do 31

Odstupite od zlo i činiti dobro; i zauvijek ćeš boraviti.

Jer Gospod voli sud i neće napustiti svoje svete; oni su sačuvani zauvek; ali će sjeme zlih biti istrijebljeno.

Pravednici će naslijediti zemlju i na njoj će zauvijek ostati.

Usta pravednika govore mudrost; njihov jezik govori o sudu.

Zakon njihovog Boga je u njihovom srcu; njegovi koraci neće skliznuti.

Psalmista, u stihovima od 27 do 31 Psalma 37, poziva pravednika da se još više udalji od zla. Nagrada za one koji odluče da pravilno hodaju je da imaju večni dom. U sljedećem stihu psalmista uzdiže Božju dobrotu u tome što ne napušta svoju djecu, a takođersačuvaj ih.

Međutim, sudbina zlih je drugačija: nažalost, oni su izabrali put propasti i požnjeti će plodove svojih zlih djela. Sljedeći stihovi Psalma 37 također govore da usta pravednika govore mudre riječi i da su zapovijesti Božje u njihovim srcima, tako da njihovi koraci ne klize.

Stihovi 32 do 34

Zli gleda na pravednika i traži da ga ubije.

Gospod ga neće ostaviti u njegovoj ruci, niti će ga osuditi kada mu bude suđeno.

Čekaj u Gospodu i čuvaj njegov put, i uzvisit će te da baštiniš zemlju; vidjet ćeš to kad zli budu iskorijenjeni.

Zli čovjek je onaj koji živi da prakticira zlo, osim što smatra da sve što čini loše nema posljedice. Stoga je tendencija da oni postaju sve perverzniji. Međutim, istina je da će Bog suditi djela ovih ljudi i da će im pravedno uzvratiti.

Iz tog razloga, Psalam 37 poziva vjernike da s pouzdanjem čekaju u Boga, jer će ih On uzvisiti i pokazati svoju pravdu . Ali da bi se to dogodilo, pravednici treba da sačuvaju svoje vlastito ponašanje.

Stihovi 35 do 40

Vidio sam kako se zli s velikom snagom širi kao zeleno drvo u domovini.

Ali prošlo je i više se ne pojavljuje; Tražio sam ga, ali ga nisam mogao naći.

Iskren čovjek primjećuje, i smatra uspravnim, jer kraj tomečovjek je mir.

Što se tiče prestupnika, oni će biti uništeni kao jedno, a mošti zlih će biti uništene.

Ali spasenje pravednika dolazi od Gospoda; on je njihova snaga u vrijeme nevolje.

I Gospod će im pomoći i izbaviti ih; on će ih izbaviti od zlih i spasiti ih, jer se u njega uzdaju.

Prema stihovima 35 do 40, nije moguće poreći činjenicu da mnogi zli ljudi na kraju napreduju u svim pogledima. Ali istina je da je ovo blagostanje prolazno, jer će doći vrijeme kada će pravda biti izvršena i nagrada zlih neće biti dobra, jer će požnjeti ono što su posijali.

Za razliku od ove činjenice , koliko god patili na ovoj zemlji, pravednici će uživati ​​vječni mir. Što se tiče onih koji prekrše zapovijedi Božje, njihov kraj će biti uništenje, ali će pravednici biti spašeni, jer će Bog biti njihova Tvrđava u najtežim trenucima.

Vjerujte, uživajte i izbavite u Psalmu 37

Analizirajući stihove Psalma 37, moguće je uočiti da se među stihovima izdvajaju tri riječi, a to su: povjerenje, oduševljenje i izbavljenje. Oni su osnova cjelokupne rasprave o Psalmu 37. Saznajte više u sljedećim temama!

Vjerujte u Gospodina i činite dobro

Uzdajte se u Gospodina i činite dobro; stanovat ćeš u zemlji, i zaista ćeš biti nahranjen.

Psalmi 37:3

Prije svega, Psalam

Kao stručnjak u oblasti snova, duhovnosti i ezoterije, posvećen sam pomaganju drugima da pronađu smisao svojih snova. Snovi su moćno sredstvo za razumijevanje naše podsvijesti i mogu ponuditi vrijedan uvid u naš svakodnevni život. Moje vlastito putovanje u svijet snova i duhovnosti počelo je prije više od 20 godina i od tada sam intenzivno proučavao ove oblasti. Strastveno sam da dijelim svoje znanje s drugima i pomažem im da se povežu sa svojim duhovnim ja.