ინტერპერსონალური ურთიერთობა: მნიშვნელობა, ტიპები, მნიშვნელობა და სხვა!

  • გააზიარეთ ეს
Jennifer Sherman

Სარჩევი

რა არის ინტერპერსონალური ურთიერთობა?

ადამიანი ბუნებით სოციალური არსებაა, ანუ მას სჭირდება ადამიანებთან ურთიერთობა და კონტაქტი. თუმცა, ყოველთვის არ არის ადვილი სხვადასხვა პიროვნების, გემოვნების, მოსაზრებებისა და კონცეფციის მქონე ადამიანებთან ცხოვრება. და სწორედ აქ ჩნდება ინტერპერსონალური ურთიერთობა, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა კავშირი და კავშირი, რომელსაც თითოეული ადამიანი ამყარებს სხვა ადამიანებთან.

ეს კავშირი შეიძლება იყოს ოჯახური ციკლის, მეგობრობის ციკლის, გარემოს ადამიანებთან. სამუშაო, რელიგიური და ა.შ. და ამ სტატიაში უფრო ღრმად გაიგებთ, რა არის ინტერპერსონალური ურთიერთობები, როგორ ერევა ისინი თქვენს ცხოვრებაში და თქვენს გარემოში და ურთიერთობებში და როგორ გააუმჯობესოთ ურთიერთობები თქვენს კომპანიასა და კორპორატიულ გარემოში. ბედნიერი კითხვა!

ინტერპერსონალური ურთიერთობის მნიშვნელობა

ინტერპერსონალური ურთიერთობა ბევრად სცილდება ორ ან მეტ ადამიანს შორის კავშირს. იგი ეფუძნება რიგ სტანდარტებს და აქვს მრავალი მახასიათებელი, ტიპი და კომპონენტი. ქვემოთ შეამოწმეთ კარგი ინტერპერსონალური ურთიერთობის მნიშვნელობა და მისი მთავარი განმარტება.

ინტერპერსონალური ურთიერთობის განმარტება

ინტერპერსონალური ურთიერთობა, ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის მიხედვით, არის ურთიერთობა ორ ან მეტ ადამიანს შორის. , და შეიძლება იყოს ჩასმული ოჯახის, სკოლის, სამსახურის ან საზოგადოების კონტექსტში. ეს არის ურთიერთობა, რომელიც გულისხმობს ქცევის ნორმების ერთობლიობას, რომელიცჩართული და რომ ამ ჩართულობის მისაღწევად ურთიერთობები უნდა იყოს უფრო ჯანსაღი, რათა ყველაფერი კარგად იმუშაოს, ჯანსაღი ინტერპერსონალური ურთიერთობის განვითარებამ შეიძლება უკეთესი შედეგი მოიტანოს როგორც კომპანიისთვის, ასევე თანამშრომლისთვის.

როდესაც მუშაობ ისეთ გარემოში, სადაც თავს კარგად გრძნობ. მასში შექმნილი ურთიერთობებით, ავტომატურად ადამიანი უფრო მოტივირებულად გრძნობს თავს იმ სიტუაციების ვარიაციების ფონზე, რომლებშიც პროფესიული გარემო უზრუნველყოფს. შესაბამისად, შედეგები, რომლებიც ამ თანამშრომელს შეუძლია წარმოადგინოს, პირდაპირ აისახება კომპანიის შედეგებზე.

გაზრდილი პროდუქტიულობა

კომპანიას, რომელიც ცდილობს ინვესტირებას ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში, აქვს თავისი თანამშრომლების უფრო მაღალი პროდუქტიულობა, რადგან დადებითი ფსიქოლოგიური ატმოსფერო მთავრდება მოტივაციის ამაღლებასა და პროფესიონალთა ეფექტურობის ამაღლებაზე.

ამით, თავად თანამშრომელი, რომელიც აღიარებულია თავისი შესანიშნავი საქმიანობით, მთავრდება მოტივირებულად და სიამოვნებით უთმობს თავის დროსა და ძალისხმევას ამ კომპანიისთვის. აირჩია, გაზარდა თქვენი პროფესიული კმაყოფილების ხარისხი.

ორგანიზაციული კლიმატის გაუმჯობესება

როდესაც კომპანია ზრუნავს ჯანსაღი ინტერპერსონალური ურთიერთობების განვითარებაზე, ცხადია, რომ ეს დამოკიდებულება, ნელ-ნელა, გადაიქცევა ამ ორგანიზაციის კლიმატში. ამ ასპექტის, როგორც რაღაც კულტურული შეფასებით,ეს ფორმას იღებს და პირდაპირ გავლენას ახდენს კომპანიის კლიმატზე.

კომპანია, რომელიც ავითარებს ამ დამოკიდებულებას, საბოლოოდ სთავაზობს უფრო ჰარმონიულ გარემოს თანამშრომლებს, რომლებიც, თავის მხრივ, გახდებიან უფრო პროდუქტიულები და მოტივირებულები კომპანიის შიგნით. კომპანია.

უფრო ეფექტური კომუნიკაცია

ჯანსაღი ურთიერთობა მთავრდება უფრო ეფექტური კომუნიკაციით. ეს ყველაფერი მთავრდება კომპანიის კომუნიკაციაში შიდა თუ გარე ხმაურის თავიდან აცილებაში. იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ კომუნიკაციის საშუალებით ვახერხებთ ჩვენი მოთხოვნილებების გამოვლენას, უფრო განვითარებული ინტერპერსონალური ურთიერთობებით, ეს კომუნიკაცია სულ უფრო თავდაჯერებული ხდება.

თუმცა, უფრო ეფექტური კომუნიკაცია უზრუნველყოფს უკეთეს შედეგებს და მეტ კმაყოფილებას. კომპანიის თანამშრომლებისთვის, რითაც ქმნის ორგანულ და უფრო ჰუმანურ სისტემას.

როგორ გავაუმჯობესოთ ინტერპერსონალური ურთიერთობები კომპანიაში

ყველა იმ უპირატესობის გათვალისწინებით, რაც შეიძლება ჰქონდეს პროფესიულ გარემოში ჯანსაღი ინტერპერსონალური ურთიერთობის განვითარებას, ქვემოთ ჩამოვთვლით ზოგიერთს. დამოკიდებულებები, რომლებიც შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი ინტერპერსონალური ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად.

ჩადეთ საკუთარი თავი სხვის ადგილზე

იცით, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს საკუთარი უნიკალური გზა ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან გამკლავებისთვის, თქვენ საბოლოოდ გესმით ჯანსაღი ურთიერთობის მნიშვნელობა, როდესაც ჩვენჩვენ ვზრუნავთ სხვის მსოფლმხედველობაზე. ხშირად, მიზეზის მფლობელად ყოფნის სურვილი ნიშნავს, რომ არ ისწავლო მეტი ახალი შესაძლებლობებისგან თავის დახურვით.

ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვზრუნავთ სხვა ადამიანის თვალსაზრისის გაგებაზე, ჩვენ ვზრდით მეტი კავშირის შექმნის შანსს. მათთან, მას, უფრო ჯანსაღ ურთიერთობას. ურთიერთობის პროცესი უფრო ადვილი ხდება, როდესაც ჩვენ ასევე ვაქცევთ ყურადღებას სხვა ადამიანის საჭიროებებს.

შეცვალეთ თქვენი მიდგომა

როდესაც ცდილობთ გაიგოთ, თუ როგორ აღწევს თქვენი შეტყობინება კონკრეტულ ადამიანამდე, თქვენ იწყებთ გადახდას. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს შეტყობინებას კომუნიკაციის დროს. ხშირად, ეს გავლენა წარმოიქმნება საკუთარი თავის გამოხატვის გზით. არაძალადობრივი კომუნიკაციის არჩევა შეიძლება იყოს შესანიშნავი ალტერნატივა ადამიანთან მიახლოებისას უფრო ზუსტი ყოფნისა.

ამგვარად, ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და უფრო მეტად აფასებენ თქვენს სათქმელს. ამიტომ, ფიქრი და ადაპტირება, თუ როგორ მიუახლოვდებით ვინმეს, დაგეხმარებათ ყოველდღიურად მიაღწიოთ ჯანსაღ ურთიერთობებს.

მართეთ პირველი სამი წუთი

როდესაც ვინმესთან საუბრის დაწყებისას, ნორმალურია, რომ შეეცადოთ მეტი ისაუბროთ საკუთარ თავზე, ან განსაჯოთ და ნაჩქარევი დასკვნები გამოიტანოთ იმაზე, თუ რას ამბობს სხვა ადამიანი. ადამიანების მეტი მოსმენით დაწყება და არა განსჯის გამოვლენა დაგეხმარებათ გაიგოთ უფრო მეტი მის შესახებ.

მაშ ასე,პირველ სამ წუთში, როდესაც დაიწყებთ კონტაქტს, შეეცადეთ დაუთმოთ ადამიანს მეტი სივრცე სალაპარაკოდ. დაიმახსოვრე, რომ მას ალბათ ჰქონდა შენთან დაკავშირების ან გარკვეული გზით მოქცევის მიზეზი. გარდა ამისა, მეტი მოსმენა დაგეხმარებათ უფრო თავდაჯერებულად კომუნიკაციაში.

აქტიური მოსმენა

აქტიური მოსმენის უნარის შექმნა გავლენას მოახდენს თქვენს მიერ შემოთავაზებულ ურთიერთობებზე. როდესაც მზად ხართ უფრო ყურადღებით მოუსმინოთ სხვების ნათქვამს, თქვენ გეხმარებით პრობლემების უკეთესი გადაწყვეტილების მიღებაში, გაზრდით თანაგრძნობის აღქმას და, შესაბამისად, უფრო ჭეშმარიტი ურთიერთობების დამყარებას.

გარდა ამისა, აქტიური მოსმენა არის ინსტრუმენტი, რომელიც ქმნის შესაძლებელია ურთიერთობის გაუმჯობესება სწორედ საუბარში ჩაღრმავების შესაძლებლობით. ეს არის შესაძლებლობა მიაწოდოთ ადამიანს უფრო ჭეშმარიტი მოსმენა, რაც მას არ ეშინია გაუგებრობის.

ისაუბრეთ მეტი საკუთარ თავზე

ყველა ადამიანს აქვს დიდი გამოცდილება ცხოვრებაში. რაც უფრო ძველია, მით უფრო დიდია გამოცდილება. საკუთარი ბარგის დაფასება და სხვებთან გაზიარება გაზრდის კავშირის წერტილების ხარისხს. თუ ფიქრობთ, რომ ადამიანები აკავშირებენ და სწავლობენ ისტორიების საშუალებით, ყველაფერი, რაც თქვენ იცხოვრეთ და გააზიარეთ, შეუძლია თქვენი ურთიერთობები უფრო ჯანსაღი და ჭეშმარიტი გახადოს.

გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ადამიანი აგებულია ძლიერი და ძლიერი მხარეებით.გულწრფელობა, და რომ თქვენი გამოცდილების გაზიარება მათთან და როგორ გრძნობთ თავს სიტუაციებთან დაკავშირებით, ძალიან ჭკვიანი გზაა სხვა ადამიანებთან დაახლოებისთვის. ასე რომ, ნუ შეგეშინდებათ საკუთარი მოგზაურობის გაზიარება.

მართეთ არავერბალური ენა

როდესაც ვსაუბრობთ კომუნიკაციაზე, ჩვენ არ შეგვიძლია დავივიწყოთ არავერბალური ენა. ხშირად ჩვენი სხეული იმაზე მეტს გამოხატავს, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია, ანუ ჩვენი პოზა ჩვეულებრივ ბევრს ამბობს, უფრო მეტსაც კი ვიდრე სიტყვები.

მიმიის გამომეტყველება, მკლავების პოზიცია და სად ვიყურებით რამდენიმე მაგალითია. არავერბალური კომუნიკაცია და ბოლოს სხვა ადამიანებისთვის შეტყობინებების გადაცემა. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოთ ყურადღებიანი, შეეცადოთ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე საუბრის დროს, გარდა ამისა, ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, რომ შეხედოთ ადამიანს თვალებში, რადგან ეს დამოკიდებულება მთავრდება გამჭვირვალობის უფრო დიდი გრძნობით.

გაითვალისწინეთ განსხვავებები

იმის აღიარება, რომ სამყარო შედგება განსხვავებებისაგან და რომ თქვენნაირი არავინ არსებობს, არის შეეცადოთ დააფასოთ უფრო მრავალფეროვანი და შემოქმედებითი სამყაროს მშენებლობა. ეს ყველაფერი იწყება იმ განსხვავებების მიღების მცდელობით, რომლებიც ნებისმიერი ტიპის ურთიერთობის შემადგენელი ნაწილია.

მცდელობა იცხოვრო იმ ადამიანებთან, რომლებიც შენგან განსხვავებულად ფიქრობენ, დაგეხმარებათ არ დარჩეთ სოციალურ ბუშტში. თუ გახსნილი ხართ იმისთვის, რაც განსხვავებულია, გახდებით უფრო თანამგრძნობი და მეტიშემოქმედებითი.

რა არის ინტერპერსონალური ურთიერთობების ყველაზე დიდი სარგებელი?

როდესაც ცდილობთ იმუშაოთ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებზე, ყოველდღე უფრო მეტად იწყებთ საკუთარი თავის გაგებას, აუმჯობესებთ სამყაროს და ადამიანებთან ურთიერთობის გზას. იმის გათვალისწინებით, რომ სამყარო ადამიანებისგან შედგება, როცა ახერხებ უფრო ჯანსაღი ურთიერთობების დამყარებას, შენი ცხოვრება უფრო სავსე ხდება.

ასე რომ, თუ დაიწყებ ყურადღებას იმაზე, თუ როგორ ცდილობ ადამიანებთან შენი ურთიერთობის დამყარებას, წვლილი შეიტანოს მათ განვითარებაში (როგორც პიროვნულ, ისე პროფესიულ), პოზიტიურ გავლენას ახდენს მათ ურთიერთობებზე და, ძირითადად, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.

აჩვენე, როგორ უნდა მოხდეს ეს ურთიერთქმედება საზოგადოების წევრებს შორის.

ინტერპერსონალური ურთიერთობა შეიძლება გამოირჩეოდეს სხვადასხვა გრძნობებით, როგორიცაა სიყვარული, თანაგრძნობა, მეგობრობა და სხვა საერთო ღირებულებები. მაგრამ ის ასევე შეიძლება გამოირჩეოდეს კამათით, სიძულვილით, კონფლიქტებით, მტრობით, ჩხუბით და სხვა კონფლიქტებით, რომლებიც შეიძლება მოხდეს გარკვეულ სიტუაციებში.

კარგი ინტერპერსონალური ურთიერთობის მნიშვნელობა

არავის შეუძლია მარტო იცხოვროს. , რადგან მათაც კი, ვინც მარტო ცხოვრობს, სჭირდება სხვა ადამიანები მათი მოთხოვნილებების, მათი საკვების და სხვა მნიშვნელოვანი სერვისების დასაკმაყოფილებლად, გარდა სხვა ადამიანებთან ურთიერთობისა და მნიშვნელოვანი კავშირების დამყარების აუცილებლობისა. ჩვენ გვჭირდება ვინმე, ვისი იმედიც უნდა გვქონდეს და სწორედ ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი ინტერპერსონალური ურთიერთობები.

თუ ადამიანებს პატივისცემით და გულითადად ვეპყრობით, იგივე ბრუნდება. ამ კავშირების ჩამოყალიბებით, შესაძლებელია გარკვეულ ჯგუფებთან მიახლოება, კარგი შესაძლებლობების მიღება, სასიამოვნო ადამიანების გვერდით და ყოველთვის ვინმეს მიმართვა, როცა საჭიროა. ამისთვის აუცილებელია ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს არ არის გაცვლა, არამედ ადამიანური ბუნება, რომელსაც ყოველთვის სჭირდება თანხლება.

ინტერპერსონალური ურთიერთობა და ინტრაპერსონალური ურთიერთობა

თუ ინტერპერსონალური ურთიერთობა არის კავშირი სხვა ადამიანებთან და გამოცდილება არსებებთან, ადამიანები მთლიანად ჩვენგან განსხვავებული ურთიერთობაინტრაპერსონალური არის ის, თუ როგორ ვუკავშირდებით საკუთარ გრძნობებსა და ემოციებს.

ის განსაზღვრავს, თუ როგორ იქცევა თითოეული ადამიანი ყოველდღიურ სიტუაციებთან შეჯახებისას - საკითხები, რომლებიც შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ან ძალიან ცუდი. იმისთვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს კარგი ინტრაპერსონალური ურთიერთობა, მნიშვნელოვანია ჰქონდეს თვითშემეცნება, როგორც მოკავშირეები და ყოველთვის ეცადოს გამოიყენო თვითკონტროლი, თვითდადასტურება და თვითმოტივაცია.

რაღაც მნიშვნელოვანია ფიქრი. რომ ეს კონსტრუქცია ღამით არ ხდება ღამით და დიახ, ეს არის ის, რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა იყოს საზრუნავი, ბოლოს და ბოლოს, სტიმული იცვლება, ჩვენ ვვითარდებით და ამით ვამთავრებთ ჩვენი მოთხოვნილებების შეცვლას.

ინტერპერსონალური ურთიერთობის სახეები

ურთიერთობის თითოეულ ფორმას, ადამიანთან თუ გარკვეულ ჯგუფთან, აქვს უნიკალური გზა, აგებული ურთიერთობის საკუთარი თავისებურებებით. თუმცა ინტერპერსონალური ურთიერთობა შეგვიძლია სამ ტიპად დავყოთ. შეამოწმეთ რა არის ისინი შემდეგ თემებში.

პირადი ინტერპერსონალური ურთიერთობა

ეს არის ურთიერთობის ტიპი, რომელიც არსებობს ჩვენი ცხოვრების პირველივე დღეებიდან. ეს არის ურთიერთობები, რომლებსაც ჩვენ ვამყარებთ გარკვეული სისხლით კავშირების, გამოყვანის ან საერთო ინტერესების მეშვეობით. ზოგიერთი მაგალითია კავშირი საკუთარ ოჯახთან, შექმნილ მეგობრობასთან, თანაკლასელებთან, კოლეჯთან, სამსახურთან ან თუნდაც სასიყვარულო ურთიერთობასთან.

რადგან ეს არის ურთიერთობის ტიპი.ჩვენ დაბადებიდან დღემდე. მას აქვს დიდი გავლენა ჩვენი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, იმაზე, თუ როგორ ვუკავშირდებით სამყაროს, ღირებულებებს და პირად გემოვნებას.

პროფესიული ინტერპერსონალური ურთიერთობა

პროფესიონალური ინტერპერსონალური ურთიერთობა ფოკუსირებულია ურთიერთობის ტიპზე, რომელიც დაფუძნებულია კავშირების დამყარებაზე, რომელიც მიმართულია პროფესიონალურ პროექტებზე ან რაიმე კორპორატიულ სფეროში, ანუ ეს არის ის, რაც ხდება ბიზნესის სამყარო და რომელიც უფრო და უფრო იზრდება კომპანიებში, ბევრჯერ პროდუქტიულობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ადამიანი მუშაობს უფრო ჰარმონიულ და თხევად გარემოში.

ურთიერთობა პირდაპირ კავშირშია კულტურასთან. რომ გარკვეული კომპანია აქვს. ადამიანური რესურსების სექტორი პასუხისმგებელია კომპანიის კულტურასა და თანამშრომელს შორის ურთიერთობის დამყარებაზე, რომლის დაქირავებაც სურს, ასევე მართოს კომპანიის ურთიერთობა იმ თანამშრომელთან, რომელსაც უკვე აქვს კავშირი.

ვირტუალური ინტერპერსონალური ურთიერთობა

ინტერნეტის მზარდი პოპულარობით, ამ ტიპის ურთიერთობა დღესდღეობით უფრო ხშირი ხდება. ეს არის ურთიერთობის ტიპი, რომელიც აგებულია სოციალური ქსელების, ონლაინ თამაშების, ინტერნეტ ფორუმების ან თემების ან თუნდაც გაცნობის აპების მიერ შექმნილი ობლიგაციების მეშვეობით. ხშირად, ეს ტიპი დაკავშირებულია ადამიანის მიერ დასვენების ასპექტებთან.

ზოგადად, ეს ურთიერთობა არ გაღრმავდება (მაგ.ფიზიკურ სამყაროსთან ურთიერთობა). თუმცა, რაც დრო გადის, ადამიანები უფრო მეტად აფასებენ ციფრული მედიის საშუალებით აშენებულ ურთიერთობებს - თუნდაც პროფესიულ ურთიერთობებს ან ხანგრძლივ სასიყვარულო ურთიერთობას.

ინტერპერსონალური ურთიერთობის ძირითადი კომპონენტები

ინტერპერსონალური ურთიერთობის დასახასიათებლად აუცილებელია სამი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტის არსებობა. ისინი არიან „მე“, სხვა ადამიანი და გარემო, რომელიც აკავშირებს ერთ ადამიანს მეორესთან. შემდეგ თემებში ამ სამ კომპონენტზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ.

"მე"

აქ მოდის ჩვენი არსი და ჩვენი ნება, რომელიც განაპირობებს ქცევას. მნიშვნელოვანი როლი არის ჩვენი სურვილი, დავუკავშიროთ და გავუზიაროთ გამოცდილება სხვა ადამიანებს.

ბუნებით, ადამიანებს სჭირდებათ ურთიერთობების დამყარება სხვა ადამიანებთან, რადგან თავად ცხოვრების ბუნება და ბუნებაზე დამოკიდებულება ქმნის მინიმალურ ურთიერთობას. თუმცა, იმისთვის, რომ გაღრმავდეს, საკუთარი ინტერესი გახსნას უფრო დიდი კავშირის დასამყარებლად.

მეორე

ინტერპერსონალური ურთიერთობა არ არსებობს ერთი ადამიანის მეშვეობით. ამიტომ ინტერპერსონალური ურთიერთობის არსებობისთვის აუცილებელია სხვა ადამიანის მონაწილეობა, რომელიც ქმნის ამ კავშირს შენსა და მათ შორის.

მაგალითად მეგობარი, ნათესავი, თანამშრომელი, ახალი შეყვარებული. და ა.შ. ანანუ არსებითია, რომ არსებობდეს სხვა ადამიანი ინტერპერსონალური ურთიერთობის გასამყარებლად.

გარემო

ინტერპერსონალური ურთიერთობის აგებისას, იქნება ეს ვირტუალური, პროფესიული თუ პირადი, ამ ურთიერთობის გაჩენას ახასიათებს გარემო. იმისთვის, რომ ორ ადამიანს შორის დაახლოება არსებობდეს, უნდა არსებობდეს ადგილი, რომელიც მათთვის უჩვეულო წერტილი იქნებოდა, რათა დაიწყონ კავშირის შექმნა.

თუმცა, გარემო იქნება ის ადგილი, რომელიც გვაახლოებს მეორესთან. ადამიანი (როგორც, მაგალითად, , სამუშაო, სკოლა, კოლეჯი ან სახლი).

ინტერპერსონალური ურთიერთობების საყრდენები

იმისათვის, რომ შეძლოთ უფრო ჯანსაღი ინტერპერსონალური ურთიერთობის დამყარება, არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საყრდენი, რომელიც ეხმარება ამ ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. სვეტები, რომლებსაც ყურადღებით დააკვირდებით და გამოიყენებთ, დაგეხმარებათ ჯანსაღი ურთიერთობების დამყარებაში. შეამოწმეთ ქვემოთ რომელია სვეტები.

თვითშემეცნება

საკუთარი ემოციების, სურვილებისა და სურვილების ცოდნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია უფრო მყარი თვითგანვითარებისკენ. იმის გათვალისწინებით, რომ ემოციები, რომლებსაც ჩვენ ვგრძნობთ, ბევრს აისახება ჩვენს მიერ შექმნილ ურთიერთობებზე, თვითშემეცნება ხდება საყრდენი, რომელიც ეხმარება დაპყრობილ ურთიერთობებს მეტი სიმყარის მოტანაში.

ვინც საკუთარ თავს არ იცნობს, მთავრდება. არ იციან როგორ დაუკავშირდნენ საკუთარ თავს, ასახავდნენ იმ ურთიერთობებს, რომლებიც გზაზე ჩნდება. თვითშემეცნების ნაკლებობა მთავრდებაფეთქებადი, მცდარი, აგრესიული და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულების გაძლიერება - რაც მთავრდება კრიტიკისა და დისკუსიების სასარგებლოდ.

გარდა იმისა, რომ აუარესებს ჩვენს ურთიერთობას საკუთარი თავის იმიჯთან, რაც იწვევს ზოგიერთ რეაქციას, რომელსაც სხვები იყენებენ, როგორც რაღაც პირადს, ართულებს კონფლიქტის მოგვარებას.

გარემოსადმი ადეკვატურობა

მნიშვნელოვანია ურთიერთობების დროს ინტერაქციის შერჩევა გარემოს მიხედვით. ანუ, იმის მიხედვით, თუ რა გარემოშია აგებული ურთიერთობა, არსებობს სიახლოვისა და ინტიმურობის სხვადასხვა დონე. მაგალითად, სამუშაო გარემოში ჭარბობს უფრო ფორმალური ურთიერთქმედება და ცოტა უფრო დისტანციური, ასე რომ ყურადღება გამახვილებულია მოლაპარაკებების სიცხადეზე, ამოცანებსა და თავად პროფესიულ რუტინაზე.

ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არ შეიძლება დაუმეგობრდეს მომუშავე ადამიანთან და დიახ, შეეცადე გაერკვია, რა არის ნათელი საზღვრები ამ გარემოში ურთიერთობებისთვის, რომლებიც უნდა იყოს დაცული სამუშაო დღის განმავლობაში. თითოეულ გარემოს ჩვეულებრივ აქვს თავისი წესები და გამონაკლისები.

თავდაჯერებული კომუნიკაცია

კომუნიკაციის დროს სიმარტივეზე ფოკუსირება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ დიდი ხმაური, როდესაც ცდილობთ ვინმესთვის რაღაცის გადმოცემას. ღიად ყოფნა გამოხმაურების მისაღებად და მისი უფრო მსუბუქად გადაცემაში ძალიან გვეხმარება საკუთარი თავის და სხვების გაგებაში.

იყოს ინფორმირებულობა და მტკიცე კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა ფუნდამენტურია შენარჩუნებისთვის.უფრო ჯანსაღი ურთიერთობა, რადგან ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი გრძნობები უფრო ჰუმანურად, საკუთარი თავის და სხვისი ტყუილის გარეშე.

ალტერნატივა პარალელურად არის არაძალადობრივი კომუნიკაცია, რომელიც მიზნად ისახავს მეტი სიმსუბუქის დამატებას. გამოსვლები, რითაც თავიდან ავიცილებთ არასწორ ინტერპრეტაციებს, ზრდის შანსს, რომ ურთიერთობები იყოს უფრო სასიამოვნო და ჭეშმარიტი.

ემპათია

ემპათიის განვითარება ბევრმა შეიძლება ჩაითვალოს კომპლექსურად, რადგან არ არის ადვილი ამოცანა სხვის ადგილას საკუთარი თავის დაყენება. თუმცა, ამ კომპეტენციის სწავლა შესაძლებელია მთელი ცხოვრების მანძილზე მათთვის, ვინც დაინტერესებულია. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც მნიშვნელოვნად ამაღლებს ადამიანური ურთიერთობების ხარისხს.

თუ გესმით, რომ ის რაც განსხვავებულია, საბოლოოდ ამდიდრებს კაცობრიობას, მიხვალთ დასკვნამდე, რომ სხვაგვარად აზროვნება ან მოქმედება ძალიან სასარგებლოა ახალი შესაძლებლობებისთვის. აღმოცენდეს . ანუ, თანაგრძნობას შეუძლია ცოდნისა და აღქმის დამატების უნარი, რაც ხელს უწყობს უფრო ჰარმონიულ ურთიერთობებს.

ეთიკა

როცა ეთიკაზე ვსაუბრობთ, მაშინვე მახსენდება რაღაც პროფესიულ სფეროსთან დაკავშირებული. თუმცა, ეთიკური ურთიერთობების დამყარების მცდელობა ნიშნავს საკუთარი და სხვისი ღირებულებების გათვალისწინებას, რაც სარგებელი მოაქვს ყველას.

როდესაც სწორად არის მიმართული პრინციპებისა და მორალური ღირებულებების ერთობლიობაზე, შესაძლებელია მოიძიეთ ისეთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტების შეფასება ისეთი ურთიერთობისთვის, როგორიცააპატივისცემა, პატიოსნება და გამჭვირვალობა, რითაც გამოიმუშავებს ურთიერთნდობას. ანუ ისეთი ურთიერთობის შექმნით, რომელშიც ორივე ადამიანის ნდობა იქნება, ეს ურთიერთობა გაცილებით მსუბუქი და ჯანსაღი ხდება.

სიკეთე

ურთიერთობებისადმი კეთილი დამოკიდებულების დამყარების მცდელობამ შეიძლება გახსნას კარი როგორც პროფესიული, ასევე პირადი ასპექტებისთვის. იცით, რომ ნათქვამი "სიკეთე შობს სიკეთეს"? კარგია, სიკეთე აუცილებელია იმის გასაგებად, თუ რამდენად შეუძლია კეთილგანწყობილმა დამოკიდებულებამ ჯანსაღი ურთიერთობების დამყარება.

ჯანსაღი ურთიერთობა ხშირად აგებულია დეტალების აღქმისა და სხვაზე ზრუნვით. ანუ, ურთიერთობა მთავრდება დეტალებით იკვებება, ხოლო კეთილგანწყობა ნიშნავს ყურადღების მიქცევას ისეთ რამეებზე, რომლებიც ხშირად უვნებელია, მაგრამ რაც დღის ბოლოს სრულ განსხვავებას ქმნის.

ამ მიზეზით, გარემოს შექმნა. და ურთიერთობები, რომლებშიც სიკეთე ჭარბობს, შეუძლია ინდივიდებს უფრო მნიშვნელოვანი აგრძნობინოს იმ ადგილას ყოფნა.

პროფესიული ინტერპერსონალური ურთიერთობის უპირატესობები

ჯანსაღი ინტერპერსონალური ურთიერთობის განვითარებას შეუძლია დიდი უპირატესობები წარმოქმნას როგორც კომპანიის მფლობელისთვის, ასევე თანამშრომლისთვის. ჩვენ ჩამოვთვალეთ რამდენიმე უპირატესობა ქვემოთ, გადახედეთ მათ შემდეგ თემებში.

გაუმჯობესებული შედეგები

თუ ფიქრობთ, რომ კომპანიის მუშაობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი არის ხალხის არსებობა.

როგორც ოცნებების, სულიერებისა და ეზოთერიზმის სფეროს ექსპერტი, მე მიძღვნილი ვარ დავეხმარო სხვებს სიზმრების მნიშვნელობის პოვნაში. სიზმრები არის ძლიერი ინსტრუმენტი ჩვენი ქვეცნობიერი გონების გასაგებად და შეუძლია შემოგთავაზოთ ღირებული შეხედულებები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩემი საკუთარი მოგზაურობა ოცნებებისა და სულიერების სამყაროში 20 წელზე მეტი ხნის წინ დაიწყო და მას შემდეგ ფართოდ ვსწავლობდი ამ სფეროებს. ვნებიანად ვარ გაზიარებული ჩემი ცოდნის სხვებისთვის და დავეხმარო მათ თავიანთ სულიერ მეთან დაკავშირებაში.