Angstcrisis: ken de symptomen, oorzaken, hoe ermee om te gaan en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat is een angstcrisis?

Bij een angstaanval hebben mensen een sterk gevoel van angst, nervositeit en onzekerheid. Ze hebben het gevoel dat er elk moment iets heel ergs en onbeheersbaars kan gebeuren. Meestal krijgen mensen een angstaanval door stressvolle situaties, zoals een examen, een presentatie of het verlies van een dierbare.

De symptomen die worden ervaren door degenen die een angstaanval doormaken zijn onder andere: verhoogde hartslag, tintelingen in het lichaam, gevoel van lichtheid in het hoofd. Een manier om te proberen de angst te verminderen is een moment van langzame ademhaling, waarbij u uw ogen sluit. Dit zal helpen de hartslag te normaliseren en uw ademhaling te kalmeren.

In het artikel van vandaag vindt u wat informatie over angstcrisis, zoals de symptomen die aangeven dat er sprake is van een angstcrisis, wat de crisis veroorzaakt, hoe u ermee om kunt gaan, tips over hoe u iemand die dit probleem doormaakt kunt helpen en enkele manieren om crises te voorkomen.

Symptomen van angstcrisis gebeuren

De symptomen van een angstcrisis ontstaan door een onbalans van het hormoon adrenaline dat in het bloed circuleert. Dit feit doet zich voor wanneer mensen een belangrijke situatie meemaken, zoals bijvoorbeeld een presentatie, maar wanneer deze symptomen frequent worden, kan dit een teken zijn van een angststoornis.

In dit deel van het artikel zult u enkele symptomen begrijpen van mensen die een angstcrisis doormaken: extreme en plotselinge angst, hartkloppingen, misselijkheid, flauwvallen, enz.

Extreme en plotselinge angst

De symptomen van een angstcrisis zijn zeer uiteenlopend, en soms beseffen mensen niet snel dat zij een crisis doormaken. Een van deze symptomen is een extreme angst zonder verklaring of duidelijke reden.

Angst kan ontstaan door de plaats waar de persoon zich bevindt, een actuele situatie of een interne herinnering. Het kan oncontroleerbaar zijn, verwijzend naar een niet-bestaande dreiging, tijdens een angstaanval worden alle gevoelens en gedachten geëxtrapoleerd, waardoor mensen zich anders gedragen dan normaal.

Hartslag

Een ander symptoom dat tijdens een angstaanval kan worden opgemerkt, is een versnelling van de hartslag. Dit symptoom maakt het angstbeeld nog erger, omdat het ervoor zorgt dat de persoon bezorgd en bang wordt.

Daarnaast kunnen mensen ook pijn op de borst krijgen, wat de angst voor een hartaanval versterkt. Door de bezorgdheid over een mogelijke hartaanval raken mensen dus nog meer van slag en wordt het gevoel van angst versterkt. Tachycardie kan ook pijn in andere delen van het lichaam veroorzaken, waardoor de crisis verergert.

Misselijkheid

Tijdens een angstaanval kunnen mensen zich ook misselijk voelen, inclusief de drang om over te geven. Meestal blijft het gevoel uit, maar het is zeer onaangenaam en verstoort uiteindelijk de eetgewoonten van mensen.

Afhankelijk van de intensiteit van de misselijkheid tijdens de aanval, kan er weliswaar geen braken optreden, maar wel maagklachten. Dit symptoom kan lange tijd aanhouden en veel ongemak veroorzaken.

Ik voel me zwak.

Naast het symptoom misselijkheid kunnen mensen met een angstaanval ook het gevoel hebben flauw te vallen. Meestal vallen mensen niet echt flauw, maar voelen ze het ongemak van het gevoel de controle over hun lichaam te verliezen.

Dit gevoel is vrij intens, en bovendien kunnen mensen wazig zien en kunnen hun knieën wankelen, waardoor ze zich moeilijk kunnen bewegen. Daarom is het belangrijk om bij dit symptoom hulp te vragen en een plek te zoeken om te gaan zitten.

Gevoel van dood

Mensen die door een angstcrisis gaan, kunnen ook een gevoel van dood ervaren, wat een van de meest beangstigende symptomen is. Dit gevoel is nogal wreed omdat het een angstaanjagende en onverklaarbare angst veroorzaakt.

Zelfs als er geen echte bedreiging is voor het leven van mensen, hebben ze het gevoel dat er elk moment iets kan gebeuren en hen het leven kan kosten. In deze crisissituaties is het een grote hulp om begeleid te worden door iemand die begrip heeft.

Ontkoppeling van het heden

Een ander probleem van mensen die aan angstaanvallen lijden is een dissociatie van het heden. Dit gebeurt omdat de gevoelde sensaties extreem erg zijn en kunnen leiden tot een emotionele overbelasting.

Deze ontkoppeling van het heden is gerelateerd aan een cerebraal verdedigingsmechanisme dat wordt gebruikt wanneer de hersenen een reële en zeer slechte situatie niet kunnen verwerken. Naast dit gevoel buiten de werkelijkheid te staan, is het na een angstaanval mogelijk om geheugenverlies te hebben.

Je voelt je een waarnemer van iemands crisis...

In een angstcrisis kunnen mensen het gevoel hebben dat ze naar de crisis van iemand anders kijken, zonder te beseffen dat de crisis henzelf overkomt. Het is alsof mensen naar een scène kijken door de ogen van iemand anders.

Na de angstaanval, en bij de presentatie van dit symptoom, zoals in het geval van dissociatie van de werkelijkheid, kunnen mensen geheugenproblemen hebben met betrekking tot gebeurtenissen die plaatsvonden vlak voor de angstaanval.

Ongeordende gedachten

Ongeordend denken is een zeer ingewikkeld symptoom, omdat het de duur van een angstcrisis kan verlengen. Dat komt omdat mensen met ongeorganiseerde, verwarde gedachten uiteindelijk niet logisch kunnen denken en niet rationeel kunnen begrijpen wat er om hen heen gebeurt.

Als gevolg daarvan zijn ze niet in staat hun slechte gedachten te veranderen, wat de sensaties van dood of extreme angst versterkt. Daardoor wordt de angstcrisis erger, wat zeer schadelijk kan zijn voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.

Oorzaken van angstcrisis

De oorzaken van een angstcrisis zijn voor elk individu verschillend, maar in het algemeen houden zij verband met stress, emotionele beroering als gevolg van een of ander conflict, naast andere factoren. Daarom is een onderzoek van elke patiënt noodzakelijk om beter te begrijpen wat de crisis versterkt of veroorzaakt.

In dit deel van het artikel zullen we het hebben over enkele van de mogelijke oorzaken van angstcrisis zoals, psychologische trauma's, stressvolle situatie, genetische factoren en persoonlijke triggers.

Psychologische trauma's

Psychische trauma's kunnen de oorzaak zijn van angst, depressie en zelfs een voortdurend gevoel van ziek zijn. Al deze gevoelens en problemen kunnen worden veroorzaakt door situaties of gebeurtenissen die mensen op een bepaald moment in hun leven leed hebben berokkend, ze worden Post Traumatische Stress genoemd.

Deze psychische stoornis, veroorzaakt buitensporige angst na het ervaren van een zeer schokkende, beangstigende of gevaarlijke situatie. Deelname aan oorlogen, overvallen of huiselijk geweld, bijvoorbeeld, zijn enkele van deze situaties.

Bovendien kunnen deze psychologische trauma's optreden na een onverwachte verandering in het leven van mensen, zoals het overlijden van een naaste. Posttraumatische stress kan dus ook worden geclassificeerd als een angststoornis die wordt veroorzaakt door blootstelling aan traumatische situaties.

Stressvolle situatie

De stressvolle situatie veroorzaakt niet alleen angst, maar is ook verantwoordelijk voor een moeilijke communicatie tussen de persoon die de angstcrisis doormaakt en de andere persoon. Het kan leiden tot een meer gewelddadige, onbeschofte en ongemanierde communicatie.

Stress kan ofwel veroorzaakt worden door de angstcrisis ofwel verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de crisis. Stress zorgt er ook voor dat mensen op zoek gaan naar rechtvaardigingen, excuses, waardoor de persoon de ervaren problemen niet ziet.

Genetische factoren

Er zijn ook genetische factoren die tot problemen met angststoornissen leiden, dus als de ouders aan angststoornissen hebben geleden, zullen hun kinderen mogelijk ook hetzelfde probleem hebben. De ervaring met angststoornissen kan dus op alle leden van een familie worden overgedragen.

Ook al weten we dat de mate van angst per persoon verschilt, zowel de genen als de manier waarop ouders en grootouders zich gedragen en de manier waarop zij kinderen en kleinkinderen opvoeden, beïnvloeden dit probleem ook. Aangenomen wordt dat de meeste psychische stoornissen, waaronder angst, genetische en omgevingsoorzaken hebben.

Hoewel het bekend is dat genetica een groter gewicht heeft, is het mogelijk om, als je het individueel bekijkt, te zien dat er een variatie is in dit mogelijke patroon. Maar in het algemeen, als mensen gevallen van angst bij hun ouders hebben, zullen zij hoogstwaarschijnlijk ook het probleem ervaren.

Persoonlijke triggers

Persoonlijke triggers, of emotionele triggers, werken als barrières die het moeilijk maken om gebeurtenissen te vergeten of zelfs om zich te ontdoen van overtuigingen, meningen en waarden die zeer rigide zijn in het leven van mensen. Zo doen degenen die in het verleden lijdensituaties hebben meegemaakt hun best om nieuwe herinneringen te vormen en een gelukkiger leven te creëren.

Wanneer ze echter geconfronteerd worden met een persoon, situatie, handeling of toespraak die hen doet denken aan een pijnlijke ervaring uit het verleden, kunnen ze reacties of houdingen hebben die vreemd zijn aan hun normale manier van handelen. Zo nemen mensen uiteindelijk overhaaste beslissingen die hun welzijn schaden en zelfs leiden tot stress en mentale vermoeidheid.

Hoe om te gaan met angstcrisis

Met alle symptomen en oorzaken die verband houden met angstcrisis is het mogelijk om te zien dat dit een ziekte is die problemen kan veroorzaken voor de algemene gezondheid van mensen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de mogelijke manieren zijn om het probleem aan te pakken.

Hieronder zullen we het hebben over verschillende manieren om met een angstcrisis om te gaan, leren hoe je je los kunt maken van de situatie die de angst veroorzaakt, ademhalingsoefeningen, visualisatie, acceptatie van de werkelijkheid, spierontspanning, het gebruik van de vijf zintuigen en het analyseren van gedachten.

Afstand nemen van de situatie

Jezelf distantiëren van de situatie die de angstcrisis veroorzaakt is één manier om met de crisis om te gaan, dus je concentreren op de symptomen die zich voordoen zal het probleem alleen maar erger maken. Het is dus essentieel om de aandacht weg te nemen van de symptomen, en je te richten op een specifieke activiteit, zoals bijvoorbeeld ademhalen.

Natuurlijk is het geen gemakkelijke taak om de aandacht van het probleem af te leiden, maar het is mogelijk om pogingen tot diepe ademhaling te doen. Een ander belangrijk punt is om professionele hulp te zoeken om mogelijke oplossingen voor angstaanvallen te vinden.

Haal diep adem.

Een van de symptomen tijdens een angstaanval is een snelle ademhaling die uiteindelijk leidt tot hyperventilatie. Op dat moment is het belangrijk om te proberen bewuster te ademen, door langzaam en diep in en uit te ademen. Met deze actie is het mogelijk om de stress te verminderen en de hersenen meer zuurstof te geven, wat ook de concentratie verbetert.

Hiermee is het mogelijk om het gevoel van verstikking en moeite met ademhalen te verminderen, dus als je merkt dat een angstaanval nadert, probeer dan langzaam te ademen. Leg een hand op je buik en de andere op je borst en probeer langzaam te ademen, door het middenrif. Inademen door de neus, de lucht 3 seconden vasthouden en de lucht langzaam weer loslaten door de mond brengt rust.

Visualisatie-oefeningen

Aangezien een van de symptomen fixatie op slechte en tragische gedachten is, is een manier om de angstcrisis te verlichten, dit gedachtenpatroon kwijt te raken. Visualisatieoefeningen zijn een goede manier om het mentale patroon te verbeteren.

Probeer te denken aan een plek die vrede en ontspanning uitstraalt, het kan een landschap zijn, een beekje of een plek uit het verleden die deze sensaties bracht. Leg al je focus op deze visualisatie en voeg meer details toe aan het tafereel. Met deze activiteit is het mogelijk je geest uit het negatieve patroon te halen, je ademhaling te kalmeren en je los te koppelen van de symptomen van angst.

Aanvaarding van de realiteit

Een angstcrisis, vooral de eerste, is een ervaring die de zintuigen van mensen in een wervelwind brengt. Bij ernstigere crises is het heel moeilijk om de situatie onder controle te houden, zelfs als de crisis terugkomt, wat waarschijnlijk zal gebeuren, moet men niet boos worden of tegen de gewaarwordingen vechten.

Acceptatie van de realiteit van de gebeurtenissen is de beste houding, zelfs dit kan helpen om de crisis tijdelijk te verlichten. Dit komt omdat de persoon begrijpt wat er gebeurt, en zo zijn aandacht zo goed mogelijk kan richten op praktijken om de crisis te verbeteren.

De spieren ontspannen

Vaak is de eerste reactie van iemand die een angstcrisis doormaakt het samentrekken van de spieren, wat een verdedigingsmechanisme van het organisme is. Dit veroorzaakt echter meer pijn en ongemak, waardoor het angstgevoel toeneemt.

Probeer daarom niet alleen oefeningen te doen om uw ademhaling te controleren, maar ook om, nadat deze normaler is geworden, uw spieren te ontspannen. Probeer ook met behulp van uw ademhaling de spieren te ontspannen, te beginnen met het hoofd, de nek en vervolgens de punten die tijdens dit proces gewoonlijk erg gespannen zijn, zoals de kaak, de mond, de achterkant van de nek en de schouders.

Je vijf zintuigen gebruiken

Het gebruik van de vijf zintuigen is ook een manier om de symptomen van de angstcrisis te minimaliseren. Door de zintuigen te activeren zal de persoon zich aanwezig voelen op de plaats waar hij is, en ook in het heden, in het hier en nu.

Om deze oefening uit te voeren, probeer je 5 dingen op te sommen die je ziet, 4 dingen die je met je handen kunt aanraken, 3 geluiden die je op dit moment hoort, 2 geuren die je kunt ruiken en 1 smaak die je kunt voelen. Deze handelingen zullen je in contact brengen met de werkelijkheid en de gedachten en gebeurtenissen die tot de angstcrisis hebben geleid loslaten.

Gedachten analyseren

Op het moment van een angstcrisis is het heel gewoon dat mensen getroffen worden door een lawine van gedachten, waardoor een zeer hoge emotionele lading ontstaat. Daarbij komt in het lichaam adrenaline vrij, die het zenuwstelsel in een staat van alertheid brengt. Om de hoeveelheid en de snelheid waarmee gedachten opkomen te verminderen, is het mogelijk een analyse ervan uit te voeren.

Als u alleen bent, probeer dan ontelbare keren van 1 tot 10 te tellen, zing een liedje of draag een gedicht voor, doe iets waardoor overtollige gedachten verdwijnen.

Tips om iemand in een angstcrisis te helpen

Wanneer iemand een angstcrisis doormaakt, kan hij sensaties voelen als angst, angst en onzekerheid. Deze gevoelens voeden een gevoel van pessimisme, waardoor de persoon alleen maar slechte dingen denkt en verwacht.

In dit deel van het artikel wordt uitgelegd hoe je iemand kunt helpen die een angstcrisis doormaakt, informatie zoals het troosten van de persoon, helpen om de aandacht van de pijn af te leiden en handelen met vriendelijkheid en mededogen.

De persoon troosten

Wanneer je samen bent met iemand die een angstcrisis doormaakt, moet je de persoon troosten. Proberen een reactie van de persoon in crisis af te dwingen zal het probleem alleen maar erger maken, op dit moment hebben ze steun nodig, zodat ze zich niet gedevalueerd voelen.

De steun die deze persoon nodig heeft komt voort uit begrip, dingen zeggen als "je moet het onder ogen zien" of "het gaat wel over" zal een negatief effect hebben op het probleem. De beste manier om op dit moment te steunen is door de persoon welkom te heten en naar hem te luisteren.

Helpen om de aandacht van de pijn af te leiden

Een andere manier om mensen met een angstcrisis te helpen, is hen te helpen de aandacht af te leiden van hun pijn en negatieve gedachten. Om dit te doen, is een idee om te praten over een positieve situatie die is meegemaakt, of over iets dat al gepland is, zoals bijvoorbeeld een reis.

Maar het is belangrijk te onthouden dat zelfs deze ondersteuning met voorzichtigheid moet gebeuren, om niet de indruk te wekken dat u het moment van angst niet het belang geeft dat het toekomt. Probeer de focus met gevoeligheid te veranderen, zodat het mogelijk is na te gaan of het werkt of dat het beter is de strategie te onderbreken.

Vriendelijkheid en mededogen

Vriendelijkheid en medeleven zijn altijd het juiste middel om mensen te helpen die een angstcrisis doormaken. Probeer een warm, geduldig gesprek te voeren, de crisis duurt meestal 25 minuten, dus het is belangrijk om tot het einde aan hun zijde te blijven.

Het is belangrijk empathie te tonen, maar zonder overdreven bezorgdheid te tonen, want dat zal de angst doen toenemen. Rustig en natuurlijk handelen is de beste houding, om de episode niet in iets ergers te veranderen.

Is er een manier om een angstcrisis te voorkomen?

Een angstaanval kan worden geminimaliseerd met bepaalde houdingen, bijvoorbeeld het doen van lichaamsbeweging is bewezen gunstig voor de gezondheid in het algemeen en is zeer positief bij het helpen verminderen van angstaanvallen. Een andere activiteit die hierbij helpt is het beoefenen van meditatie, waardoor mensen hun geest en lichaam kunnen ontspannen.

Een ander belangrijk punt voor de verbetering van het angstbeeld, is het verminderen van de consumptie van alcoholische en cafeïnehoudende dranken, die zeer schadelijk zijn.

Slaap is ook heel belangrijk omdat het helpt de geest en het lichaam te ontspannen, het beoefenen van iets aangenaams voor de persoon is ook van groot nut, schilderen, tekenen, borduren, een instrument bespelen, zijn activiteiten die angstaanvallen helpen verminderen.

In het artikel van vandaag proberen we belangrijke informatie te brengen om mensen te helpen die problemen hebben met angstaanvallen, we hopen dat het helpt om dit probleem beter te begrijpen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.