Arend archetype: wat het is, kwaliteiten, schaduwzijde, hoe te gebruiken en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat betekent het archetype van de adelaar?

Het arend dierenarchetype is gerelateerd aan eigenschappen als verreikende visie, onafhankelijkheid, hoge eigendunk, macht, kracht, wijsheid, welvaart en veerkracht. Momenteel wordt dit archetype gebruikt door veel mensen die al een leiderschapspositie hebben of willen bereiken.

Dit archetype kan bovendien ook worden gebruikt als je een groot obstakel moet overwinnen, financiële onafhankelijkheid zoekt, je potentieel beter wilt verkennen, je eigen beperkingen wilt overwinnen en met meer vrijheid wilt leven.

Als je de adelaar als je krachtdier hebt of je met deze energie wilt verbinden, vind je in dit artikel waardevolle informatie over dit onderwerp. Bekijk het!

Meer inzicht in dierlijke archetypen

Dierenarchetypen, krachtdieren of dierentotems krijgen steeds meer aandacht van mensen. Dit concept roept echter nog steeds verschillende twijfels op, dus om je te helpen dit onderwerp beter te begrijpen, zetten we hieronder enkele belangrijke onderwerpen op een rij.

Bekijk hieronder wat dierenarchetypen zijn, de oorsprong van de studie van dit concept, wat jouw dierenarchetype over jou onthult, de krachtdieren vanuit Jungiaans oogpunt en de relatie van dit concept met sjamanisme.

Wat zijn de dierlijke archetypen?

Er zijn verschillende manieren om uit te leggen wat dierlijke archetypen zijn. In sommige tradities van sjamanisme, bijvoorbeeld, worden ze gezien als geesten die tot doel hebben de mens te ondersteunen en te helpen op zijn aardse reis.

Als we Jungs concepten in aanmerking nemen, kunnen we zeggen dat het figuren zijn die een symbolische betekenis dragen. Dat wil zeggen, ze brengen een aantal eigenschappen en bepaalde gedragspatronen met zich mee, die gebruikt kunnen worden om iemands leven ten goede te komen.

Wat je visie ook is, door je te verbinden met je krachtdier, heb je de kans om zelfkennis op te doen, de lessen van dat dier te leren en hulp te krijgen bij specifieke problemen in je leven.

Oorsprong van de studie van dierlijke archetypen

Het concept van krachtdieren is zeer oud, aangezien het een belangrijk onderdeel is van de cultuur van inheemse volkeren op verschillende continenten.

Aan het begin van de 20e eeuw begon dit concept de aandacht te trekken van verschillende mensen die de kennis van het sjamanisme begonnen terug te winnen, een spirituele praktijk die in de afgelopen millennia terrein heeft verloren dankzij de modernisering van de samenleving, die zich steeds verder heeft verwijderd van de natuur en van de levenswijze van de als primitief beschouwde volkeren.

In de loop van de 20e eeuw hebben verschillende geleerden, zoals antropoloog Michael Harner, antropoloog en schrijver Carlos Castañeda en historicus Dee Brown, zich toegelegd op de studie van de levenswijze en spirituele praktijken van inheemse volkeren, waaronder het concept van machtsdieren.

Tegenwoordig krijgt dit idee steeds meer ruimte, niet alleen bij mensen die geïnteresseerd zijn in sjamanisme, maar ook bij mensen die streven naar persoonlijke ontwikkeling. Het arend-archetype wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen in leidinggevende posities of door mensen die grote doelen willen bereiken.

Krachtdieren vanuit Jungiaans oogpunt

Volgens Carl Gustav Jung zijn archetypen voorstellingen of symbolen geladen met betekenis, die door mensen worden gedeeld, zelfs van verschillende volkeren en gedurende vele generaties.

De theorie van Jung legt uit dat er naast de persoonlijke ervaringen die betekenis geven aan een symbool, ook een reeks collectieve ervaringen is, die door de mens in de loop der tijd worden verzameld en worden opgeslagen in het collectieve onbewuste, dat een soort reservoir zou zijn van informatie die door ons allen wordt gedeeld.

Ter illustratie: als je denkt aan een dier als de slang, is een deel van de betekenis die met dat symbool samenhangt persoonlijk. Dat wil zeggen, op basis van je eigen ervaringen kun je erdoor gefascineerd zijn of er bang voor zijn, zeggen dat het mooi of lelijk is, enz.

Volgens het archetype-concept weten we allemaal instinctief waar slangen voor staan, bijvoorbeeld een verraderlijk en gevaarlijk dier, of een dier dat staat voor transformatie omdat het van huid kan veranderen.

Het is precies naar deze collectieve betekenis dat de term archetype verwijst. Net als andere elementen van ons dagelijks leven heeft ook elk dier zijn reeks kenmerken die in het collectieve onbewuste worden bewaard.

Sjamanisme en krachtdieren

Volgens het sjamanisme wordt iemand bij elke geboorte gekozen door een krachtdier, dat hem zal begeleiden op zijn aardse reis, bescherming zal bieden, zal helpen met wat nodig is en zijn kwaliteiten zal delen.

Daarnaast is het sjamanisme ook nauw verbonden met genezing, zowel fysiek, emotioneel als spiritueel. Vaak is het het krachtdier dat de weg wijst voor elke vorm van genezing die je in je leven wenst.

Het is ook vermeldenswaard dat elk krachtdier een andere les leert, die kan worden geleerd door hun gedrag te observeren en hun kwaliteiten bewust over te nemen.

Wat onthult het dierenarchetype over jou?

Door te ontdekken wat je archetypische dier is, krijg je een duidelijker beeld van jezelf. Als je op zijn kenmerken let, zul je beseffen dat je persoonlijkheidstrekken hebt die op dit dier lijken.

Het is vermeldenswaard dat alle krachtdieren positieve en negatieve aspecten hebben. Door ze te observeren, zult u beter begrijpen wat er in u kan worden verbeterd. Bijgevolg zult u ook verbeteringen hebben op verschillende gebieden van uw leven, zoals carrière, liefdesleven, familiale omgeving, enz.

Kwaliteiten van het archetype van de adelaar

Zoals alle krachtdieren heeft het arend-archetype een reeks specifieke kwaliteiten. Als zij jouw archetype is, bezit je zeker al enkele van deze eigenschappen, maar er zijn andere die je met behulp van dit archetype kunt ontwikkelen.

Om hier meer over te weten te komen, zie de onderstaande lijst met de belangrijkste attributen van het arend-archetype, zoals bijvoorbeeld zijn visie, leiderschapscapaciteit, emotionele onafhankelijkheid, kracht, wijsheid en meer.

Visie

Visie is een van de belangrijkste kwaliteiten van het archetype adelaar. Ten eerste kan hij veel verder zien dan mensen en andere dieren. Ter illustratie: vanaf de top van een gebouw van 10 verdiepingen kan een adelaar een mier op de grond zien.

Bovendien hebben de netvliezen van de adelaarsogen veel meer lichtdetectiecellen en heeft deze vogel ook een scherpere waarneming van kleuren. Dit maakt hem tot een uitstekende jager en helpt hem ook bij de bescherming tegen roofdieren.

Een deel van de les van dit dier heeft dus betrekking op het vermogen om verder en duidelijker te zien, zij het in de zin van het vinden van mogelijkheden die anderen nog niet hebben gezien, of zelfs om deze visie te gebruiken om precieze en zekere acties te ondernemen om je doelstellingen te veroveren of om een of ander probleem op te lossen.

Vrijheid

In het algemeen worden alle dieren die kunnen vliegen geassocieerd met vrijheid, maar omdat de vleugels van de adelaar langer zijn dan die van andere vogels, wordt hij door velen beschouwd als het grootste symbool van vrijheid. Zijn vermogen om tot 3.000 meter hoog te vliegen draagt ook bij tot dit idee.

Daarom worden degenen die het archetype van de adelaar tegenkomen, uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vrijheid, vooral in de zin van nadenken over hoe zij verder kunnen kijken en leven dan de beperkingen die door andere mensen, door omstandigheden en zelfs door henzelf worden opgelegd.

Emotionele onafhankelijkheid

In tegenstelling tot andere vogels leven arenden niet in groepen. Bovendien bouwen ze hun nesten op grote hoogte, ver weg van andere arenden, maar ook van andere soorten. Daarom staat de arend voor emotionele onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

Wie de adelaar als krachtdier heeft, heeft een groot vermogen om te bereiken wat hij wil, zonder van iemand afhankelijk te zijn. Zelfs zonder steun of hulp gaan ze door, omdat ze hun eigen visie op wat ze willen als leidraad hebben. Ze laten zich ook niet beïnvloeden door de mening van anderen, omdat ze een heel duidelijk idee hebben van wat ze voor zichzelf willen.

Eigenwaarde

Het archetype van de adelaar houdt ook verband met zelfwaardering, dat wil zeggen het vermogen om je eigen waarde en kwaliteiten te begrijpen en te erkennen wat je te bieden hebt. Deze dierentotem brengt als les de noodzaak om jezelf te accepteren, maar zonder zelfgenoegzaam te worden.

Ten slotte is het goed erop te wijzen dat de adelaar wordt geassocieerd met mensen die vertrouwen hebben in hun eigen oordeel en niet bang zijn om zich te uiten of te zoeken naar wat zij menen te verdienen.

Obstakels overwinnen

Een andere zeer belangrijke kwaliteit van het arendsarchetype is zijn vermogen om obstakels te overwinnen. Sommige trekvogels kunnen in één dag grote afstanden afleggen, en hij is nauwkeurig in de omgang met zowel prooien als roofdieren.

Zij is een symbool van veerkracht, kracht en energie en daarom een geweldig archetype om je mee te verbinden als je voor een uitdaging staat of een doel wilt veroveren.

Kracht en sterkte

De adelaar is ook een symbool van macht en kracht. Doorheen de geschiedenis werd hij geassocieerd met vele godheden, ter illustratie: in de Griekse mythologie verandert Zeus in een adelaar om bliksem en donder te kunnen beheersen.

Het beeld van de adelaar op zich is al imposant, maar ook zijn kenmerken dragen bij tot dit idee. Het is een deskundige jager, wat mogelijk is dankzij zijn gezichtsvermogen en de kracht van zijn klauwen en snavel, die hem niet alleen in staat stellen kleine dieren met gemak te vangen, maar ook in de vlucht te dragen.

Deze eigenschappen worden getoond bij individuen die dit dier als gids hebben, door het vermogen om hun eigen doelen na te streven, een hoge mate van veerkracht en veel wilskracht.

Leiderschap

De adelaar als krachtdier is ook een symbool van leiderschap, juist vanwege zijn scherpe zicht en zijn vermogen om snelle en precieze beslissingen te nemen. Sommige soorten vliegen rond de 50 km/u, maar wanneer hij een prooi vindt, handelt de adelaar snel en slaagt hij erin de ongelooflijke snelheid van 300 km/u te bereiken wanneer hij duikt.

Dit is dus een archetype dat ons het belang leert van precisie, van het moment om energie te sparen en het moment om snel te handelen. Eigenschappen die zeer belangrijk zijn voor wie enige vorm van leiderschap uitoefent.

Wijsheid en welvaart

Er zijn verschillende redenen waarom wijsheid wordt geassocieerd met de adelaar, zoals de precisie waarmee dit dier handelt en zijn precieze, verreikende visie.

Bovendien kan deze vogel ook boven de wolken vliegen en wordt zijn nest op grote hoogte gebouwd. Deze mogelijkheid tot verheffen wordt geassocieerd met zowel grote geestelijke vermogens als goddelijke wijsheid.

Dit archetype wordt ook geassocieerd met voorspoed en wordt gebruikt door veel mensen die vooruit willen in het beroepsleven en het zakenleven.

De les die de adelaar in dit aspect biedt, is om met vertrouwen na te streven wat je wilt, door gebruik te maken van alle middelen die je in je voordeel hebt. En zo de vrijheid te bereiken die de uitbreiding van je financiële middelen biedt.

Schaduwzijde van het archetype adelaar

Zoals alle archetypen heeft ook de adelaar zijn schaduwzijde, dat wil zeggen een reeks negatieve eigenschappen die vermeden moeten worden.

Als de adelaar jouw krachtdier is, lees dan hieronder wat meer over de aspecten waarvoor je moet oppassen, zoals arrogantie, ruzies, moeilijkheden in de liefde en zelfs het gevaar dat dit archetype biedt voor bazen.

Arrogantie

Een van de aspecten van de schaduwzijde van het arend-archetype is arrogantie, die bijvoorbeeld kan ontstaan door overmatig zelfvertrouwen. Vaak is een van de lessen die degenen die deze vogel als krachtdier hebben, moeten leren om te luisteren naar en respect te hebben voor de mening van anderen, of die nu afkomstig is van iemand met meer ervaring of niet.

Daarom is het belangrijk te weten hoe je de kwaliteiten van de adelaar, zoals kracht en zelfvertrouwen, in je voordeel kunt gebruiken, zodat je een duidelijk besef hebt van je waarde, maar laat dit je relaties niet belemmeren, vooral niet in je beroepsleven.

Gevaar voor werkgevers

Mensen met de adelaar als krachtdier worden om verschillende redenen vaak gezien als een gevaar voor werkgevers. Ten eerste, omdat ze zeer onafhankelijk zijn, hebben deze mensen moeite met werken in een groep of zelfs met het accepteren van andermans mening.

Ten tweede, omdat ze erg sterk en onafhankelijk zijn, hebben ze ook moeite met het volgen van regels die voor iedereen gelden. Ten slotte wordt dit archetype ook geassocieerd met visionaire mensen die altijd op zoek zijn naar nieuwe ideeën, wat niet altijd gewaardeerd zal worden in een werkomgeving waar hiërarchie belangrijk is.

Geschillen

Geschillen en conflicten komen ook vaak voor als kenmerken van de schaduwzijde van het arendsarchetype. Vaak worden ze veroorzaakt doordat degenen die met dit archetype geassocieerd worden sterke meningen hebben en niet bang zijn om te vechten voor wat zij denken dat juist is.

Het is daarom uiterst belangrijk om voorzichtiger te zijn in relaties en op professioneel gebied, vooral om te leren zijn emoties onder controle te houden, de standpunten van anderen te accepteren en het juiste moment te kennen om te spreken en te luisteren.

Moeilijkheden in de liefde

De stevige persoonlijkheid, kenmerkend voor het archetype adelaar, kan er ook voor zorgen dat het individu problemen heeft in het liefdesleven. Deze hebben vooral te maken met de moeilijkheid om de meningen en verlangens van de ander te accepteren of om de eigen fouten te erkennen.

Daarom is het noodzakelijk om met deze aspecten te werken, zodat niet alleen de liefdesrelatie, maar ook alle andere op een lichtere, meer bevredigende en gezondere manier worden beleefd.

Verdere informatie over dierlijke archetypen

Nu je al weet wat de dierenarchetypen zijn en wat de belangrijkste eigenschappen van het arendarchetype zijn, is er nog wat belangrijke informatie over dit onderwerp. Bekijk hieronder wat het doel is van de dierenarchetypen, hoeveel je er kunt hebben, hoe je de jouwe kunt ontdekken en nog veel meer.

Wat is het doel van de dierlijke archetypen?

Dierenarchetypen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Ten eerste is dit een uitstekende manier om zelfkennis op te doen, want door je krachtdier te ontdekken krijg je de kans om zijn belangrijkste kenmerken te leren kennen.

Zo zul je ook begrijpen wat je sterke kanten en je schaduwkant zijn en dus weten waaraan in je gewerkt moet worden, zodat je beter leeft.

Bovendien zijn ze geweldige bondgenoten in het proces van fysieke of emotionele genezing, aangezien elk krachtdier een specifiek medicijn biedt. Dit betekent niet dat de traditionele geneeskunde terzijde moet worden geschoven, maar het is een geweldig alternatief voor wie holistische behandelingen zoekt als aanvulling op de traditionele.

Er zij ook op gewezen dat voor het sjamanisme het pad dat door de krachtdieren wordt geleerd een manier is om beter te leren leven, met zichzelf, met andere mensen en zelfs met de natuur.

Hoe ontdek je je dierenarchetype?

Er zijn verschillende manieren om uw dierenarchetype te ontdekken. Ten eerste kunt u die dieren observeren waarmee u affiniteit heeft. Waarschijnlijk heeft u een grote bewondering of belangstelling voor een bepaald dier en bezit u zelfs voorwerpen met dit symbool, zoals kleding, decoratieve voorwerpen enz.

Je kunt ook een lijst maken van je belangrijkste persoonlijkheidskenmerken en die vergelijken met enkele archetypen om uit te vinden met welke je meer affiniteit hebt.

Ten slotte zijn er online geleide meditaties en zelfs tests beschikbaar die je bij deze taak kunnen helpen. Bij twijfel is het interessant om deze hulpmiddelen te gebruiken, omdat ze sneller en eenvoudiger resultaat bieden.

Hoeveel dierlijke archetypes kun je hebben?

Volgens de tradities van het sjamanisme wordt ieder mens bij zijn geboorte gekozen door een krachtdier, dat hem zijn leven lang zal vergezellen, zijn eigenschappen zal delen, als gids zal dienen en hem op zijn reis zal helpen.

Het komt echter vaak voor dat mensen zich gedurende hun leven verbinden met andere krachtdieren. Soms gebeurt dit op natuurlijke en onbewuste wijze, als gevolg van de omstandigheden waarmee die persoon wordt geconfronteerd of wat hij wil bereiken.

Maar het is ook mogelijk dit bewust te doen, door het dier waarmee je je wilt verbinden te kiezen aan de hand van zijn kwaliteiten. Deze verbinding kan tot stand worden gebracht door dit dier te observeren, door erover te leren of zelfs door er specifiek op te mediteren.

Wat is de betekenis van het arend archetype?

Het archetype van de adelaar wordt geassocieerd met groot leiderschap, visionaire, sterke en onafhankelijke mensen. Het is gerelateerd aan de zoektocht naar wijsheid, welvaart, vrijheid en het overwinnen van obstakels.

In zijn negatieve aspect heeft het archetype van de adelaar als belangrijkste attributen arrogantie, conflicten, moeite met het aangaan van gelukkige relaties en het volgen van regels. Dit zijn dus de aspecten van dit archetype die zorg en aandacht behoeven.

Hoe gebruik je het arend archetype?

Om dit archetype te gebruiken moet men zich eerst verbinden met de energie van dit dier, hetzij door studie van zijn bijzonderheden, door observatie of zelfs door meditaties en visualisaties speciaal voor dit doel.

Het belangrijkste is echter om de kwaliteiten die dit dier bezit in je leven te integreren, wat in de meest uiteenlopende situaties kan worden beoefend, al is het met kleine stapjes.

In de praktijk kun je beginnen met het verbeteren van je zelfvertrouwen, het erkennen van je kracht, het creëren van een duidelijke visie op het doel dat je wilt bereiken, het zelfstandig nemen van beslissingen en het maken van praktische plannen voor het overwinnen van de obstakels waarmee je wordt geconfronteerd.

Wat zijn de voordelen van het kennen van je dierenarchetype?

Het kennen van je dierenarchetype is een uitstekende manier om jezelf te ontwikkelen, zowel vanuit spiritueel als persoonlijk oogpunt. Ook omdat je door de eigenschappen en het gedrag van dit dier te observeren, de kans krijgt jezelf beter te begrijpen.

Volgens het sjamanisme dient het krachtdier ook als gids, beschermt, ondersteunt en helpt het de mens op zijn reis, en biedt het de leer van zijn medicijn aan om de fysieke, emotionele en spirituele gezondheid te herstellen van degenen die zijn kennis zoeken.

Op deze manier is het mogelijk om een meer harmonieuze en bevredigende manier van leven te vinden, hetzij met zichzelf, hetzij met andere mensen of zelfs met de natuur.

Nu je dit allemaal weet, doe je best om deze kennis in je leven te integreren. Zonder twijfel zal het arend-archetype je helpen obstakels te overwinnen en je doelen te bereiken.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.