Ascendant in Maagd: in liefde, werk, zonnetekens en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Betekenis van Ascendant in Virgo

Je weet waarschijnlijk wel wat je sterrenbeeld is, toch? De meesten van ons wel, maar hoe zit het met je ascendantteken? Kort gezegd is het ascendantteken het sterrenbeeld dat aan de horizon staat op het moment dat je geboren wordt. In dit artikel kom je alles te weten over het ascendantteken Maagd.

Maagd is het zesde dierenriemteken van het element Aarde. Als je ascendant in Maagd staat, ben je waarschijnlijk iemand die loyaal en stabiel is en ook methode- en normgericht. De heersende planeet van Maagd is Mercurius, waardoor je intelligent, gedisciplineerd en geestig bent.

Zo projecteren mensen met ascendant in Maagd zich als een perfectionist en bezitten zij een analytische en intellectuele geest. Leer meer over de verschillende aspecten van de ascendant in Maagd, eigenschappen en manieren waarop zij reageren op de omgeving en situaties.

Grondbeginselen van Ascendant in Maagd

Bij de geboorte wordt het sterrenbeeld aan de oostelijke horizon het Ascendantteken genoemd, dat de meeste belangrijke kenmerken en aspecten van iemands leven bepaalt. Daarom is ascendant het belangrijkste huis van de geboortehoroscoop of astrologische kaart dat onze visie aangeeft, d.w.z. hoe we de wereld zien en waarnemen en hoe anderen ons waarnemen.

Mensen met een Maagd ascendant, geladen met perfectionisme en bescheidenheid, zijn praktisch, logisch en werken hard om hun doel te bereiken. Lees hieronder meer over de ascendant in dit teken.

Wat is de Ascendant?

De ascendant is het teken van de dierenriem dat aan de oostelijke horizon verschijnt op het moment dat we geboren worden. Dit teken verandert elke 1 à 2 uur door de draaiing van de aarde om haar as. Daarom is het ascendantteken het teken dat het snelst verandert, terwijl het teken van de zon eens per maand verandert en het teken van de maan elke 2-3 dagen.

De ascendanttekens tonen de meest vergankelijke kant van het leven, het vertegenwoordigt de manier waarop je jezelf aan andere mensen presenteert, met andere woorden, de eerste indruk. Bovendien typeert het eerste huis ook de manier waarop je jezelf uitdrukt. Het is hoe jij de wereld "ziet" en hoe de wereld jou "ziet".

Hoe wordt de Ascendant berekend?

In de astrologische kaart is de Ascendant het beginteken van het eerste huis van de dierenriem en wordt daarom altijd weergegeven door een donkere lijn op wat op een klok 9 uur zou zijn. Vanaf het begin van het eerste huis laten we het wiel van de dierenriem tegen de klok in draaien.

Het Ascendantteken verandert elke twee uur, dus je moet de dag en tijd van je geboorte weten om een antwoord te krijgen. Deze berekening wordt gedaan in de geboortehoroscoop en laat zien welk teken op de horizonlijn stond, in oostelijke richting, op het exacte moment dat je geboren werd.

Kenmerken van ascendant in Maagd

Behalve dat ze kalm en rationeel zijn, werken de inboorlingen met ascendant in Maagd altijd aan een oplossing. Deze mensen zijn graag nuttig voor anderen, ze zijn nauwgezet, koppig en kritisch ten opzichte van zichzelf en anderen. Bovendien analyseren en lossen ze altijd de meest complexe problemen op.

ascendanten in Maagd zijn tenslotte zeer vriendelijk en deskundig, opmerkzaam, opmerkzaam en geduldig. Zij zijn zeer selectief in hun vriendschap en koesteren graag hun relaties.

De persoon met Maagd Ascendant heeft verschillende positieve eigenschappen, bijvoorbeeld dat hij/zij graag nieuwe dingen leert omdat hij/zij een actieve geest heeft. Maagd wordt geregeerd door de planeet Mercurius, die de planeet van de geest en van de communicatie is.

Zo beïnvloedt deze planeet het ascendantteken, waardoor haar inboorlingen blijk geven van ongelooflijke mentale vermogens, die denken, kritiek, overweging en vindingrijkheid omvatten. Zie hieronder de positieve tendensen van de ascendant in Maagd volgens zijn gedrag.

Praktisch

Mensen met een Maagd Ascendant hebben een praktische en niet starre aanpak van elk soort probleem. Ze houden ervan als ze productief zijn en al hun taken kunnen volbrengen. Ook voelen ze zich voldaan als ze op een praktische manier bijdragen aan de maatschappij.

Over het algemeen zijn mensen met een Maagd Ascendant zeer georganiseerd en gedetailleerd, ze willen dat alles op de juiste plaats staat en verspillen geen tijd aan het opruimen van rommel of wanorde.

Oprecht

Inwoners met een Maagd Ascendant zijn zeer gemotiveerd en toegewijd, ze werken zo dat alles wat ze doen altijd perfect is en dat hun leven georganiseerd blijft. Ze zijn altijd oprecht, ze houden van de waarheid, ongeacht wie die pijn doet.

Bovendien zijn het loyale mensen op wie men kan rekenen omdat zij de waarheid spreken en handelen. Een overdreven oprechtheid kan echter soms omslaan in eisen en perfectionisme, eigenschappen die ook tot hun aard behoren.

Modesto

Het individu met ascendant in Maagd toont zich aan de wereld met charisma en bescheidenheid. Als goede luisteraar geeft hij ook altijd goede raad, ook al lijkt hij zelden emotioneel betrokken bij anderen.

Daarnaast helpen inboorlingen met deze ascendant je uit een probleem of situatie, nemen ze risico's voor je en verrassen ze je met een natuurlijke bescheidenheid op een wat kritische en gereserveerde manier. Bij veel mensen met de Maagd ascendant zit een stille charme. Ze gaan gemakkelijk om met nieuwe mensen en situaties en hebben daardoor altijd veel te bieden.

Slim

De persoon met Maagd-Ascendant heeft de neiging zeer intelligent en een beetje mysterieus te zijn. Hij spreekt met fatsoen en bedenkt altijd hoe hij dingen op een vernieuwende manier kan doen. Hij zegt echter zelden meer dan nodig is of deelt persoonlijke dingen over zichzelf met andere mensen.

Deze inboorlingen kunnen ook hardnekkige denkers zijn, wat betekent dat ze hun geest bijna nooit rust gunnen.

Negatieve neigingen van Ascendant in Maagd

Mensen geboren onder de Maagd Ascendant hebben een beweeglijke en alerte geest. Ze zijn analytisch, perfectionistisch en tot hun vele waarden behoren hun roeping tot dienstverlening of hun verlangen om de mensen om hen heen te helpen en hun eergevoel.

Ondanks zoveel kwaliteiten is het ook een feit dat inboorlingen geboren met de Ascendant in Maagd bepaalde negatieve neigingen hebben, ze kunnen erg angstig, verlegen en besluiteloos zijn. Zie hieronder hoe deze neigingen zich manifesteren bij de Ascendant in Maagd.

Onbeslist

Wie geboren is onder de ascendant Maagd brengt de karakteristieke besluiteloosheid mee als deel van zijn persoonlijkheid. Behalve besluiteloos zijn ze altijd in de verdediging uit angst om gezien te worden als iets minder dan perfect.

Ze zijn ook bezig met actieve verbeelding en kunnen zich honderden verschillende uitkomsten voorstellen voor elke situatie. Maar ze zien, verbeelden en maken zich vaak obsessief zorgen over het ergste. De neiging van iemand met ascendant in Maagd om zich obsessief zorgen te maken over perfect zijn, is de bron van bijna al hun donkere trekjes.

Criticus

Een persoon met ascendant in Maagd wordt gewoonlijk geassocieerd met een neiging tot zelfcensuur en zelfkritiek die slopend kan zijn. Zij stelt vragen bij en bekritiseert intern elke beweging die zij maakt, wat leidt tot extreme niveaus van angst en zelfs chronische ziekte, met de impact op het zenuwstelsel van dwang en overdaad.

Door dit gedrag kunnen inboorlingen met deze ascendant buitensporig veel tijd besteden aan het overdoen van dingen, het maken van kritische zelfevaluaties en zich buitensporig veel zorgen maken over de evaluaties van anderen.

Verlegen

Mensen met een Maagd Ascendant zijn introverte mensen die in hun hoofd leven en voorzichtig zijn met hun emoties. Het tonen van hun gevoelens bedreigt hun perfecte imago van kalm, rustig en altijd in controle te zijn.

Nogmaals, het is de angst om gezien te worden als iets minder dan perfect dat hen ertoe brengt hun donkere emoties te onderdrukken tot het punt waarop ze ontploffen van woede of wegzakken in een diepe depressie.

In extreme gevallen kunnen zij zich zelfs afzonderen uit angst om een ernstige ziekte op te lopen. Zelfs de kleinste aanwijzing van een ziekte leidt ertoe dat zij het internet afstruinen om zich op het ergste voor te bereiden, wat hun angst voor de gezondheid alleen maar vergroot.

Perfectionist

De ascendant in Maagd maakt inboorlingen gedetailleerd, precies en gelooft dat alles wat ze doen precies goed moet gebeuren. Ze hebben een scherp oog voor fouten en merken onvolkomenheden op in alles wat ze doen.

In het extreme geval kunnen zij neurotische perfectionisten worden die een irrationele angst hebben om iets minder dan perfect te doen. Omdat zij perfectionisten zijn, is het voor hen moeilijk te aanvaarden dat de mensen van wie zij houden hun fouten hebben, net als iedereen. Wanneer zij kritiek hebben, denken zij niet aan de gevolgen die hun woorden kunnen hebben.

Ascendant in Maagd in verschillende levensgebieden

Ascendant Maagd is het teken van organisatie, strengheid en hard werken. In het dagelijks leven kun je je dagen met nauwgezetheid structureren. Wie Ascendant Maagd heeft, houdt van nature van organiseren, ordenen, prioriteiten stellen, dingen of mensen analyseren of bekritiseren.

In vriendschaps-, familie- en liefdesrelaties zien deze inboorlingen loyaliteit als een persoonlijke waarde waar ze goed voor moeten zorgen. Als ze verliefd worden, doen ze dat met al hun passie, ook al duurt het even voordat ze hun gevoelens voor iemand toegeven. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan hieronder meer over deze kenmerken.

Verliefd

Wat de liefde betreft heeft de ascendant in Maagd invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het rationele gevoel overheerst praktisch het gebied van de liefde, dus het is onwaarschijnlijk dat deze inwoner zich volledig aan zijn passies zal overgeven.

Zelfs als ze verliefd zijn, zullen mensen onder deze ascendant elke stap analyseren en zich op een delicate manier uitdrukken, altijd rustig om niet gekwetst of teleurgesteld te worden. Ze geloven in stabiele relaties en leven op zoek naar een speciaal persoon. En als die wordt beantwoord, geven ze hun hart op een oprechte en gepassioneerde manier.

Aan het werk

In de werkomgeving begrijpt de Maagd onder zijn Ascendant informatie gemakkelijk en heeft hij het vermogen kennis te delen en door te geven.

Als zeer detailgerichte en perfectionistische mensen zijn de banen die aandacht voor details vereisen ideaal, evenals activiteiten die organisatie, discipline en een analytische houding bij het zien van feiten vereisen.

Omdat ze graag het gevoel hebben nuttig te zijn, zoeken ze altijd banen die hen zo lang mogelijk bezig houden, want verveling maakt hen woedend.

Ascendant in Maagd en combinaties volgens de elementen

De ascendant in Maagd beïnvloedt de manier waarop inwoners van elk van de twaalf zonnetekens zichzelf in de wereld projecteren. Dit gebeurt met elke astrologische combinatie die verband houdt met de elementen, je moet weten hoe je het negatieve moet beheersen en goed gebruik maken van het positieve in je ascendant.

De eigenschappen van de ascendant bepalen dus hoe mensen zich gedragen en hoe interacties tussen hen verlopen. Zie daarom hieronder hoe het teken Maagd zich gedraagt in ontmoetingen met de vier elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water.

Ascendant in Maagd met vuurtekens

De combinatie van de Ascendant in Maagd met de Vuurtekens helpt om hun instincten te beheersen, waardoor de inboorlingen nadenken en diplomatiek zijn. Met de eigenschap analytisch en kritisch te zijn, geeft het teken Maagd evenwicht aan de impulsiviteit van Ram, Leeuw en Boogschutter, die deel uitmaken van de Vuurgroep.

Deze combinatie levert een positieve eigenschap op, omdat zij beter gaan nadenken voordat zij hun mening voorstellen en aan de wereld bekendmaken. Anderzijds is het letten op details, zelfkritiek en overdreven perfectionisme niet altijd een positieve eigenschap voor deze tekens.

Ascendant in Maagd met aardetekens

De associatie met de tekens van het element Aarde met de ascendant in Maagd onthult organisatie, vastberadenheid en toewijding in de productiviteit van hun werk. Het zijn mensen die geneigd zijn nog analytischer en vastberadener te zijn om een taak te volbrengen.

Ze zijn attent en gericht als het gaat om relaties, hoewel de tekens van deze groep met een Maagd ascendant het gemakkelijker vinden om zich af te zonderen. Ten slotte versterkt de invloed van de Maagd ascendant de toch al aanzienlijke vastberadenheid van de inboorlingen van deze tekens en scherpt hun vermogen tot analyse aan.

Ascendant in Maagd met luchttekens

Als de Maagd Ascendant wordt geassocieerd met tekens van het element Lucht, heeft het gebied van communicatie en intellect een groot voordeel. De Maagd Ascendant wordt vastberadener in het uitvoeren van hun activiteiten. Ze zijn echter terughoudender als het gaat om emoties.

De combinatie van de tekens van dit element met de Maagd ascendant neigt naar een meer gereserveerd gedrag en een meer vastberaden temperament dan gebruikelijk is bij de inboorlingen van deze tekens. Daarom worden intelligentie en communicatievermogen bevorderd door de interactie tussen de Luchttekens en de ascendant in Maagd.

Ascendant in Maagd met watertekens

Op het eerste gezicht kan de associatie tussen de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen met de Ascendant in Maagd verontrustend lijken, maar ze is zeer positief, want ze stabiliseert de uitbarstende emoties van deze groep en helpt bij concentratie en vastberadenheid. Ze versterkt ook de banden tussen vrienden en familie. Anderzijds kan ze bijdragen tot een toename van onzekerheid.

Bovendien beïnvloedt de ascendant in Maagd deze tekens door de meer overdreven aspecten van hun emotionaliteit te helpen en te verzachten. Het kan deze tekens ook meer concentratie geven, waardoor hun inboorlingen de doelen kunnen bereiken die zij belangrijk vinden.

Zonnetekens met ascendant in Maagd

Terwijl de Zon je huidige bewuste richting en levensfocus beschrijft, en de Maan je onbewuste aanleg en verleden, geeft de Ascendant een manier van zijn aan die het verleden, het heden en de toekomst overstijgt en omvat.

Het beschrijft de manier waarop je met de buitenwereld omgaat en hoe je de energieën die de Zon, de Maan en de rest van je geboortekaart vertegenwoordigen tot leven brengt.

Alles wordt gefilterd door de ascendant vanuit een gezichtspunt. Hij geeft de functie van je ziel aan en daarmee een fundamenteel onderdeel van je lot. Lees verder en leer de invloed van de ascendant in Maagd op de zonnetekens.

Ascendant in Maagd en Zon in Ram

De Ram Maagd Ascendant wijst op een scherp intellect met een intuïtief begrip van de essentie en het vermogen om voor zichzelf te denken. Deze persoon heeft een creatieve geest en genereert originele ideeën en plannen. Ze heeft de neiging ongeduldig en snel te zijn, kan zeer energiek zijn of er zeker van zijn dat ze altijd gelijk heeft.

Zij domineert vaak gesprekken, mist ontvankelijkheid en het vermogen om te luisteren, wordt in haar houding gekenmerkt als een autoritair persoon, en heeft in het algemeen veel controle over wat zij doet.

Ascendant in Maagd en Zon in Stier

De Stier met ascendant in Maagd is zeer praktisch en verstandig. Hij is ook een georganiseerd en efficiënt persoon en denkt in zeer logische, pragmatische en realistische termen. Concrete feiten, gegevens en informatie is zijn forte.

Hij voelt zich aangetrokken tot logica en het oplossen van problemen met duidelijke en vaststaande antwoorden, in plaats van open, dubbelzinnige en ongrijpbare antwoorden. Hij is gericht op wat eenvoudig, voor de hand liggend, gezond verstand en uitvoerbaar is, in plaats van complex en abstract. Hij heeft echter het geduld om vervelende en repetitieve taken te beheren.

Ascendant in Maagd en Zon in Tweelingen

De ascendant in Maagd en de Zon in Tweelingen wijzen op een uiterst intellectueel en mentaal actief persoon die in alles geïnteresseerd is; hij of zij vat nieuwe ideeën graag snel op en reageert behendig op nieuwe behoeften en omstandigheden.

Behalve dat hij iemand is die ideeën en informatie organiseert, heeft hij het vermogen om efficiënt te communiceren en dit is zijn sterke punt, en een belangrijk aspect, vooral op het werk.

Deze inboorlingen hebben echter de neiging om gemakkelijk gestrest te raken door overmatige mentale activiteit. Ze moeten manieren vinden om zich te ontspannen en tijd te vinden om het rustiger aan te doen, want hun dag is meestal nogal gespannen.

Ascendant in Maagd en Zon in Kreeft

De Kreeft Maagd Ascendant vertaalt zich in een kalme, sympathieke en georganiseerde aard. Je hebt de eigenschap een persoon te zijn die zich zorgen maakt en moet leren overmatige bezorgdheid kwijt te raken, vooral in relatie tot de mensen van wie je houdt.

Deze inwoner heeft de neiging tot kritiek en piekeren over kleine dingen als hij vreest voor zijn welzijn. Huishoudelijke activiteiten zijn ook zijn sterke kant en een belangrijk deel van zijn bijdrage aan het collectieve welzijn. Zijn huis moet dus georganiseerd en schoon zijn, willen hij en zijn gezin zich goed voelen.

Ascendant in Maagd en Zon in Leeuw

Deze Leeuw met Maagd-Ascendant is creatief en zelfexpressief, hij houdt ervan te schitteren en dingen te laten gebeuren, hij is iemand die zijn creatieve intelligentie gebruikt om buitengewone werken te doen, hij heeft een groot vermogen om te communiceren op een warme, charismatische en grappige manier.

De Leeuw met deze ascendant in Maagd heeft ook een glans die betovert en dit is een belangrijk aspect dat hun ziel uitstraalt. Zij moeten zich echter inhouden met hun enthousiasme, want dit maakt hen soms kinderachtig en overdreven.

Ascendant in Maagd en Zon in Maagd

Maagd met ascendant in Maagd is een persoon die beschikt over een subtiele geest met een neiging tot heldere logische analyse. Zij is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, technieken en deskundigheid op een of ander praktisch gebied.

Deze inboorling heeft echter een breed scala aan visie en inzicht, wat hem nog gedetailleerder en methodischer maakt, en zo heeft hij de eigenschap gegevens en feiten tot in detail te observeren, omdat hij altijd de overtuiging wil hebben welke beslissing hij moet nemen en welke weg hij moet volgen.

Ascendant in Maagd en Zon in Weegschaal

Weegschaal met ascendant in Maagd heeft de persoonlijkheid van een eerlijk en rustig persoon. Hij heeft een gave voor diplomatie en communiceert zijn observaties, kritiek en analyse met tact. Zijn onpartijdigheid en nederigheid, evenals zijn vermogen om beide kanten te zien en af te wegen, maken deze Weegschaal tot een goede bemiddelaar of arbiter.

Wetenschap doet een beroep op zijn rationele, logische en ordelijke geest. Een geraffineerd gevoel voor het goede uiterlijk, voor conditie en schoonheid, kleurt echter alles wat hij doet.

Ascendant in Maagd en Zon in Schorpioen

Schorpioen met ascendant in Maagd is een persoon met een scherpe en doordringende waarneming en een groot vermogen tot opsporing, indringende analyse en onderzoek.

Deze Schorpioen heeft een discrete en gereserveerde kant en kan zijn eigen adviezen opvolgen. Zijn scherpe humor kan, indien verkeerd gericht, een gewoonte worden van sarcasme, negatieve kritiek en zwarte of bittere humor.

Inwoners van dit teken met ascendant in Maagd leven graag intens. Ze hebben een angstaanjagende waarneming en reactie wanneer ze gekwetst worden, en weten hun gaven te gebruiken voor duistere doeleinden, bijvoorbeeld om wraak te nemen.

Ascendant in Maagd en Zon in Boogschutter

Boogschutter met ascendant in Maagd is iemand met overtuigingen, overtuigingen, filosofische ideeën en meningen die belangrijke eigenschappen zijn die hun hele benadering van het leven beïnvloeden.

Deze Boogschutters denken dat zij de waarheid in pacht hebben en bekritiseren graag het gedrag van anderen om kleine dingen. Zij hebben ook de neiging onrealistisch hoge normen te hanteren wanneer zij proberen hun overtuigingen en idealen oprecht toe te passen.

Boogschutters met Maagd-Ascendant kunnen erg nerveus zijn en daarom moeten zij regelmatige, kalmerende gewoonten cultiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Ascendant in Maagd en Zon in Steenbok

De Steenbok met deze Ascendant heeft zijn vermogen tot objectiviteit, distantie, helderheid, discriminatie, onpartijdigheid en een onbevooroordeelde kijk op de dingen stelt hem in staat zijn doel te bereiken. Deze inwoner wordt zelden misleid. Zijn rustige realisme en onderscheidingsvermogen zijn zijn gaven, evenals zijn liefde voor orde, structuur en eenvoud.

Het zijn meestal gereserveerde mensen die niet erg open zijn over hun gevoelens, zoeken harmonie in hun romantische relaties en zijn voorzichtige mensen die fouten in hun activiteiten proberen te vermijden.

Ascendant in Maagd en Zon in Waterman

Deze inboorlingen met ascendant in Maagd zijn vernieuwers. Ze zijn toegewijd in hun dienstverlening en helpen graag anderen naar vermogen.

Zij houden zich bezig met het introduceren van nieuwe concepten en ideeën of onconventionele methoden. Deze Watermannen hechten meestal veel waarde aan vrijheid. Bovendien maakt deze combinatie van invloeden hen overtuigend en vrijgevig tegenover andere mensen.

Ascendant in Maagd en Zon in Vissen

Geduld en gevoeligheid zijn enkele kenmerken van Vissen met ascendant in Maagd. Naast een enorm vermogen om te luisteren, aandacht te geven, zich in te leven en te praten, bieden zij altijd een helpende hand.

Vissen met een ascendant in Maagd zijn meestal vrijgevige individuen en hebben een aantrekkelijke persoonlijkheid. Ze kunnen een beetje onzeker zijn. Aan de andere kant kunnen de invloeden van hun ascendant ook resulteren in een groot organisatievermogen.

Tenslotte wordt zijn aandacht voor detail en zijn techniek gecompenseerd door zijn inspiratie en grote poëtische verbeelding.

Is de ascendant in Maagd goed voor de carrière?

Mensen geboren met een Maagd Ascendant hebben een groot analysevermogen en zijn zeer georganiseerd. Ze filteren alles in hun hoofd en hechten niet veel belang aan gevoelens. Ze zijn altijd zeer productief en behulpzaam, dus moeten ze een carrière kiezen waarin ze voor anderen kunnen zorgen.

Zij zijn scherpzinnig, tot alles in staat en praktisch, en ook zeer goed met getallen, terwijl hun grotere aandacht voor details van pas kan komen in elk beroep. Daarom is een Maagd als ascendant geweldig voor een carrière, want deze ascendant zorgt ervoor dat het individu altijd het beste van zichzelf geeft, en helpt hen zichzelf en hun talenten meer te leren waarderen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.