Betekenis van Mars in Weegschaal in de astrologische kaart: van mannen, vrouwen en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Betekenis van Mars in Weegschaal

De positie van Mars in Weegschaal brengt bij zijn inboorlingen een groot verlangen naar evenwicht. Deze mensen zoeken gewoonlijk hun hele leven naar manieren om hun taken zo perfect en harmonieus mogelijk uit te voeren.

Alles wat niet voldoet aan de voor deze inboorlingen noodzakelijke eisen van perfectie zal door hen zeker op de een of andere manier worden verworpen. De wil van Mars zal echter alleen worden uitgevoerd als deze door de zorgvuldige zeef van Weegschaal gaat.

Door de grotere controle die het teken Weegschaal biedt, kunnen acties erg ingewikkeld zijn en vaak komt de Weegschaal in een situatie van besluiteloosheid terecht. Lees verder om meer te weten te komen over de effecten van dit teken.

Mars in Weegschaal grondbeginselen

De behoefte aan goedkeuring van de samenleving zal zeer groot zijn voor degenen die Mars in Weegschaal in hun astrologische horoscoop hebben. Met deze planeet zullen zij verzwakt zijn en hun assertieve energieën zullen aan kracht inboeten onder invloed van Weegschaal.

Weegschaal is een van de gezelligste tekens van de dierenriem en vanwege deze eigenschap om de gezelligheid te stimuleren, kunnen de invloeden van Mars nogal verlegen worden. Hoewel het een planeet is die opvallende acties bevordert, zullen de inboorlingen meer aarzelen en niet zo direct zijn als ze zouden kunnen zijn.

De strijd om invloed kan een zeer aanwezig kenmerk zijn in de persoonlijkheid van deze inboorlingen, die te maken krijgen met de oorlog tussen Mars en Weegschaal om te beslissen wie meer aanwezig zal zijn in hun houding.

Mars in de mythologie

Mars is de zoon van Jupiter en Juno, in de Griekse mythologie bekend als Ares. In tegenstelling tot zijn zus, Minerva, die stond voor rechtvaardige oorlog en diplomatie, stond Mars bekend als de god van de bloedige oorlog. Zijn belangrijkste kenmerken zijn agressiviteit en geweld.

De figuur die Mars voorstelt is die van een krijger. Zijn beeld gaat meestal gepaard met oorlogslansen en een schild in zijn handen. Een van de grootste krachten van deze god was destabilisatie en vernietiging.

Mars in de astrologie

Geassocieerd met mannelijke seksualiteit, vertegenwoordigt deze planeet in de astrologie kracht en moed. Hij is de held die vecht voor autonomie en is altijd op zoek naar competitie en leiderschap.

De invloed van deze planeet is zo sterk op zijn inboorlingen dat hij kan worden omschreven als de kracht die deze mensen van de plaats doet komen. Daarom werkt hij als de belangrijkste stimulans voor hen om de zo gedroomde overwinning te zoeken.

Weegschaal kenmerken

Geregeerd door Venus, de bekende Godin van de Liefde, is Weegschaal een teken dat waarde hecht aan schoonheid en relaties. Mensen van dit teken hebben een grotere neiging om hun gedachten te concentreren op hun relaties. Ze investeren echter meestal niet in vurige passies, maar in stabiele liefdesrelaties.

Voor de Weegschaal hebben woorden veel meer waarde dan welke houding dan ook. Wat tegen de inboorlingen van dit teken wordt gezegd, staat vast in hun geheugen en zullen zij zich voor altijd herinneren. De zoektocht naar evenwicht is constant in het leven van de Weegschaal, die ernaar streeft zijn doelen op de beste manier te bereiken.

Op zoek naar alles wat mooi is in het leven, zijn deze mensen geneigd zich volgens dit criterium uit te drukken, waarbij zij schoonheid gebruiken om te communiceren met de wereld waarin zij leven. Daarom hebben deze inboorlingen een zeer sterke neiging en een ontwikkelde aanleg voor kunst en dans.

De manier waarop deze mensen zich tegenover de wereld gedragen is berekend op nauwkeurigheid en evenwichtigheid. Het doel is de wereld met benijdenswaardige elegantie naar hen te laten kijken.

Dit heeft alles te maken met het feit dat Weegschaal een zeer sterke invloed heeft in deze combinatie en dit teken staat erom bekend zijn energie te concentreren en te investeren in dingen die in die zin mooi en aangenaam zijn. Daarom moeten zij altijd de schijn ophouden om ervoor te zorgen dat de wereld hen positief ziet.

Smaak voor schoonheid

Door de invloed van Weegschaal zal de inwoner die deze combinatie heeft een grotere waardering hebben voor de schoonheden van het leven. Weegschaal, geregeerd door de planeet Venus, kan worden omschreven als een soort Aphrodite.

Hun focus en energie zullen gericht zijn op de schoonheden van het leven. Hun aandacht zal zich richten op alles wat hen het gevoel geeft dat ze voor de mooiste dingen van de wereld staan. Het komt dan ook vaak voor dat deze mensen juist vanwege dit verlangen naar schoonheid de artistieke wereld ingaan.

Romantiek

In hun relaties is deze inboorling meestal vol charme en romantiek. Het zijn mensen die in verreweg de meeste gevallen langdurige relaties zoeken en niet geneigd zijn tot grote, verwoestende verliefdheden.

Zij cultiveren relaties waarin hun partners voortdurend worden geprezen en gaan op zoek naar serieuze partners. Dit leidt soms tot een vroeg huwelijk.

Heerlijkheid

Zij zijn uiterst beleefd en waarderen dit soort houding bij de mensen om hen heen. Op deze manier maakt beleefdheid deel uit van de persoonlijkheid van de inwoner met Mars in Weegschaal.

In het algemeen streven deze mensen naar meer evenwicht en vallen zij niet graag ten prooi aan provocaties die dit zorgvuldig gecultiveerde gedrag in gevaar zouden kunnen brengen. Deze manier van omgaan met mensen is iets waar deze inboorlingen veel waarde aan hechten.

Sensualiteit

Aangezien deze combinatie veel van de invloed van Weegschaal vertoont, die graag in het middelpunt van de belangstelling staat en zeer sensuele en seksuele eigenschappen heeft, maken deze inboorlingen er een punt van hun partners voor zich te winnen door hen met deze trucs te verleiden.

Over het algemeen staan mensen met Mars in Weegschaal erom bekend dat ze op het eerste gezicht verliefd worden op hun partner. En omdat het over het algemeen mensen zijn die weinig actie ondernemen, gebruiken ze hun gereedschap uiteindelijk alleen als ze daar een opening voor hebben.

Negatieve neigingen van Mars in Weegschaal

Een van de grootste problemen voor deze inboorling is het omgaan met momenten van spanning in het leven. Wanneer zij zich onder druk gezet voelen door deze situaties, hebben mensen met Mars in Weegschaal de neiging erg gestrest te raken en uiteindelijk de mensen om hen heen te dwingen alleen datgene te volgen waarin zij geloven, door het als het juiste te beschouwen.

In deze gespannen situaties kunnen deze personen alle diplomatie vergeten. Ze creëren onnodige conflicten, verliezen hun hoofd en beginnen eindeloze ruzies. Bij een moment van stress handelen ze meestal met sarcasme en cynisme.

Behoefte aan goedkeuring

Zelfbevestiging tegenover de maatschappij is een van de meest gecompliceerde eigenschappen waar deze inboorling mee te maken heeft. Dat komt omdat deze mensen leven te midden van de spanning om aan de wereld te moeten bewijzen dat ze ergens toe in staat zijn en dat ze hun doelen inderdaad kunnen bereiken, zelfs als niemand daaraan twijfelt.

Als gevolg daarvan zullen deze inboorlingen worstelen om de goedkeuring te krijgen van de mensen om hen heen en om ervoor te zorgen dat ze goed worden geaccepteerd in alles wat ze willen doen. Dit kan een weg van lijden zijn voor Libiërs.

Ruzies en conflicten

Omdat Mars de God van de Oorlog vertegenwoordigt en de Weegschaal iedereen tevreden wil stellen, zal het aanvankelijke conflict met zichzelf zijn, maar met de wereld kan deze inwoner zo besluiteloos zijn over wat hij/zij moet doen, dat er gevechten kunnen ontstaan uit volstrekt willekeurige situaties.

Zelfs met alle zoektocht van de Weegschaal naar evenwicht, zullen ongegronde argumenten en eindeloze ruzies op hun pad komen. Hun cynische houding om zichzelf te verdedigen kan uiteindelijk een gevoel van provocatie veroorzaken bij andere mensen, wat zeker zal leiden tot een nog grotere ruzie.

Zoeken naar emotionele troost

Mensen met Mars in Weegschaal hebben een grote aanleg om meteen vanaf het begin duurzame en serieuze relaties aan te gaan. Hierdoor is het gebruikelijk dat deze relaties eindigen in een huwelijk, zelfs op jonge leeftijd.

Daarom zoeken deze mensen naar partners die een grotere houding in de relatie hebben en die de situaties naar hun hand zetten. In veel gevallen annuleren ze zelfs zichzelf, zodat hun partner meer aanzien krijgt.

Passie op het eerste gezicht

Deze inboorlingen hebben een grote neiging om op het eerste gezicht verliefd te worden. Aangezien schoonheid de grootste aantrekkingskracht uitoefent op Libriërs, is het niet ongewoon dat zij verliefd worden met slechts enkele blikken.

Dit kan voor deze mensen ook reden genoeg zijn om snel teleurgesteld te zijn. De reden dat zij al vroeg serieuzere verbintenissen aangaan houdt verband met het feit dat Libriërs geloven dat zij snel de persoon leren kennen met wie zij de rest van hun leven willen doorbrengen.

Dualiteit

Deze eigenschap blijkt uit verschillende handelingen van mensen die Mars in Weegschaal hebben. Als de persoon op het ene moment iets wil, is hij er helemaal op gefocust, maar op een ander moment weet hij het niet eens meer.

Aanvankelijk zijn enthousiasme en opwinding heel gewoon voor de Weegschaal, maar na verloop van tijd kan hij zich realiseren dat het allemaal niet zo was en wordt hij rustiger en laat hij achter wat eens zijn grootste lustobject was.

Inflexibiliteit

Zoals het teken Weegschaal een zeer aanwezige besluiteloosheid in zijn gedrag heeft, kan de combinatie met Mars een moeilijk te hanteren gedrag versterken. Deze inboorlingen, die eenmaal hebben besloten dat ze iets op een bepaalde manier willen, gaan niet graag terug.

De verandering van mening is meestal iets dat alleen van die inboorling komt en op geen enkele invloed van buitenaf rekent. Ze kunnen daarom worden beschouwd als eigenzinnige mensen. Wanneer ze een mening niet willen horen, zullen deze inboorlingen die op geen enkele manier accepteren.

Mars in Weegschaal op verschillende levensgebieden

Mars, die bekend staat als de God van de oorlog, houdt van actie en kan vaak terugvallen op impulsief gedrag, dus hij handelt omdat hij gelooft dat hij moet handelen. Ondertussen neigt Weegschaal naar evenwicht en probeert te begrijpen waarom hij iets wel of niet moet doen.

Met bedachtzame en harmonieuze acties moet het teken Weegschaal het opnemen tegen de impulsieve eigenschappen van Mars in deze combinatie, waardoor ze een ware oorlog zullen uitvechten. Niet alles is verloren voor de planeet Mars: afhankelijk van met wie hij omgaat, kan zijn gedrag wat gematigder worden.

Ook al staan de kenmerken van Mars en Weegschaal op sommige gebieden ver van elkaar af, toch zullen de twee elkaar goed beïnvloeden. Weegschaal hecht aan rechtvaardigheid in zijn handelen en Mars kan de inwoner aanmoedigen om in opstand te komen en te proberen mogelijke problemen van onrecht op te lossen.

Verliefd

In hun relaties zoeken deze inboorlingen een zeer directe weg. Zij houden van diepe, verhelderende gesprekken en laten geen dingen onuitgesproken. Hun manier van omgaan met hun partners is zeer objectief.

Als zij niet langer in een relatie willen blijven, laten deze inboorlingen hun partners al snel weten dat zij de relatie niet verder willen brengen en liever voorkomen dat vertragingen veel grotere problemen zullen veroorzaken.

In het beroep

Omdat zij van nature zeer charismatische mensen zijn, gebruiken de Weegschalen hun gebruikelijke sympathie en diplomatie om op te vallen en goede relaties te krijgen met iedereen in hun omgeving, waarbij conflicten worden vermeden.

Hoezeer zij ook hun hoofd verliezen in momenten van stress, dankzij de invloed van Mars, vinden deze inboorlingen snel hun weg en weten zij conflictsituaties in de werkomgeving te omzeilen om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Iets meer over Mars in Weegschaal

Dit is een gunstige combinatie voor de planeet Mars, die vol is van impulsiviteit, woede en agressiviteit. Aangezien deze God van de Oorlog zijn primitievere emoties niet gemakkelijk onder controle kan houden, zal Weegschaal dit voordeel in het leven van deze inwoner brengen, waardoor hij rustiger wordt.

Dit kan worden beschouwd als een zeer harmonieuze positionering, want al het negatieve dat Mars kan brengen, kan Weegschaal beheersen. En wat in Weegschaal ontbreekt aan actie, zal zeker door Mars worden gegarandeerd.

De inboorlingen die op deze combinatie in hun geboortekaart rekenen, moeten soms ingewikkelde gevechten leveren, maar Weegschaals verlangen naar evenwicht zal ervoor zorgen dat alles uiteindelijk goed komt.

Impulsiviteit x evenwicht

De Libiër is voortdurend op zoek naar evenwicht. Het verlangen naar een harmonieus leven is wat deze inwoner beweegt om de zo gedroomde rust te veroveren. Aan de andere kant hebben we de bijna oncontroleerbare impulsiviteit van Mars.

Maar bijna altijd in deze strijd zal de overwinnaar Weegschaal zijn, die Mars en zijn explosieve en weinig doordachte reacties zal verdubbelen. Harmonie, hoe moeizaam ook, zal heersen.

Mars in Weegschaal bij mannen

Zij gebruiken hun intelligentie om de aandacht van hun begeerders te trekken. Op voortreffelijke wijze beschikken zij over een vermogen tot communicatie, dat belangstelling wekt bij hun partners.

Voor mannen met Mars in Weegschaal is seks veel beter wanneer zij beiden gebruik en misbruik kunnen maken van nieuwigheid, gebruik maken van nieuwe scenario's, uitstapjes en diverse verschillende opties. Zij lopen weg van het gewone en genieten graag van het leven.

Mars in Weegschaal bij vrouwen

Ze waarderen vriendelijke, beleefde mannen die weten hoe ze zich moeten gedragen. Omdat ze grote bewonderaars van schoonheid zijn, zal dit tot uiting komen in hun voorkeuren: ze besteden veel aandacht aan mooie lichamen en hechten waarde aan charmante verschijningen.

Mannen die met Mars in Weegschaal dit soort gevoelens bij vrouwen oproepen, zullen hen zeker al hun sensuele kant laten zien. Dit komt omdat Weegschalen van nature deze aanleg vertonen om hun partners te verleiden.

Is Mars in Weegschaal een gunstige astrologische configuratie voor de liefde?

Dit is in veel opzichten een zeer gunstige combinatie voor de liefde. Dat komt omdat deze inboorlingen door de pure invloed van Weegschaal totaal romantische mensen zijn en de aandacht erop gericht zal zijn dat hun partner zich goed voelt in de relatie. Romantiek zal altijd aanwezig zijn tussen hen beiden.

Maar, om dit te laten werken, moet deze inboorling op zoek gaan naar mensen die steviger zijn en veel meer laten zien, want zij kunnen uiteindelijk individuen worden met beperkte acties in deze zin. Wanneer zij verliefd worden, hebben Weegschalen de neiging om wat liefdesmelodrama's te creëren.

Als zij erin slagen een partner te vinden die bereid is het leven onder ogen te zien, zullen deze mensen zeker geloven dat zij de liefde van hun leven hebben gevonden en geneigd zijn vroeg te trouwen. Aangezien zij van langdurige relaties houden, zullen zij er alles aan doen om dit gevoel voor de rest van hun leven te cultiveren.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.