De cycli van liefdesbinding: gevaren, tegeneffecten en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat zijn de cycli van liefdesbinding?

Als je bekend bent met liefdesbinding, heb je vast wel gehoord over de cycli van dit ritueel. De persoon die het slachtoffer is van de boeien gaat door een aantal fasen waarin hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt. De persoon die de boeien heeft aangebracht voelt zich machtig en heeft volledige controle over het slachtoffer.

Deze sensatie komt voort uit een obsessieve geest, die bij de persoon is die het ritueel bevorderde. Naarmate de tijd verstrijkt, raakt het slachtoffer van het ritueel meer en meer betrokken bij de persoon die de koppelverkoop bevorderde, en begint die persoon steeds meer op te zoeken. In dit artikel zult u de fasen van de liefdeskoppeling in meer detail kennen. Bekijk het!

Cycli van liefdesbanden in het slachtoffer

Het slachtoffer van een liefdesbinding doorloopt verschillende fasen. Deze cycli dienen als een soort thermometer voor de actie van de liefdesbinding en geven aan hoe betrokken het slachtoffer is bij het ritueel. Lees hieronder meer over elk van de fasen van deze cyclus!

Verwarring

De eerste cyclus die het slachtoffer van een liefdesbinding doormaakt is die van het gevoel van verwarring. Dit komt doordat zij op een bepaald moment weg wilde blijven van de persoon die het ritueel uitvoerde en nu is het gevoel totaal tegengesteld aan wat zij een paar uur geleden in gedachten had. Het slachtoffer van de bende denkt dus de hele tijd aan de persoon die het ritueel uitvoerde.

In het algemeen gaan bijna alle slachtoffers van liefdesbinding door deze fase heen, althans in de gevallen waarin het ritueel effect heeft, omdat het ook kan voorkomen dat het niet werkt. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder de intentie van degene die de boeien heeft aangebracht.

Spirituele obsessie

De tweede fase van de cyclus van geestelijke binding is obsessie. Dit gebeurt door de invloeden van een geest van laag trillingsniveau. Deze entiteit begint zijn werk door het slachtoffer van de liefdesbinding steeds meer te laten denken aan degene die het ritueel heeft bevorderd, waardoor degene die gebonden was de persoon die het ritueel heeft uitgevoerd gaat denken en missen.

De functie van de geest van een laag trillingsniveau is om de hele tijd naast het slachtoffer te vertoeven, elke dag van de week. Door deze voortdurende invloed is er geen moment waarop het slachtoffer niet denkt aan degene die de binding heeft gemaakt.

Verlies van plezier in eten

Gebrek aan eetlust is ook een gevolg van een liefdesbinding. Als slachtoffer van dit ritueel eet de gebondene uiteindelijk niet meer zoals voorheen. Hij of zij krijgt een zekere afkeer van eten, omdat hij of zij geen plezier meer beleeft aan eten en zich alleen nog gelukkig voelt als hij of zij denkt aan de persoon die de liefdesbinding heeft bevorderd.

Het gebrek aan eetlust van het gebonden individu zet uiteindelijk de deur open voor verschillende andere problemen, zoals ondervoeding, flauwvallen of een ander kwaad dat voortvloeit uit het gebrek aan voedingsstoffen in het lichaam.

Verlies van slaap

Slaap is uiterst belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam. Door liefdesbinding wordt de nachtrust van het slachtoffer onderbroken, zodat hij of zij niet meer kan slapen zoals vroeger. De nachten van de gebonden persoon worden steeds droeviger en troostelozer. Dit komt doordat het slachtoffer, wanneer hij of zij zijn of haar ogen sluit, alleen maar kan denken aan degene die de opdracht heeft gegeven.

Het slachtoffer van de koppeling is zo betrokken bij het ritueel dat zij 's nachts zelfs enkele complimenten hoort van degene die het ritueel heeft bevorderd, en een stem die zegt dat het slachtoffer de verbroken relatiebanden moet herstellen. Dit alles wordt gesuggereerd door de obsessor-geest.

Alles lijkt saai

De persoon die het slachtoffer is van een liefdesband gaat door een periode waarin alles zinloos en op geen enkele manier aantrekkelijk lijkt. De persoon die het slachtoffer is van een liefdesband begint zelfs te stoppen met activiteiten die belangrijk zijn voor zijn levensonderhoud, zoals werk.

De belangstelling voor studies verdwijnt ook, waardoor het slachtoffer van de afranseling uiteindelijk het academische leven volledig opgeeft. Het slachtoffer van de afranseling houdt uiteindelijk steeds meer op met voor zichzelf te zorgen, inclusief het opgeven van de zorg voor zijn persoonlijke hygiëne.

De terugkeer

Aangezien de vastgebonden persoon aan niets anders kan denken dan aan de nabijheid van degene die de opdracht tot vastbinden gaf, neemt het slachtoffer uiteindelijk de houding aan om de relatie te herstellen in de hoop geluk en verlichting van alle spanning te vinden in de armen van degene die de opdracht tot vastbinden gaf.

De liefdesbinding doet het slachtoffer wanhopig op zoek gaan naar de persoon die het ritueel heeft bevorderd, in de hoop dat de relatie weer wordt zoals die voorheen was. Daarmee zet de obsessor-geest zijn werk voort om de gevoelens van het slachtoffer van de binding te misleiden en te manipuleren, waardoor zij gevangen blijft.

Totale controle van de waarnemer

Tenslotte neemt de obsessor, om de cyclus van liefdesbinding te beëindigen, de totale controle over het slachtoffer. Zolang er betalingen zijn voor het werk van de geest, zal hij steeds meer blijven handelen. Na het einde van het handelen van deze entiteit zullen er in deze relatie geen twee vrije mensen meer zijn die elkaar liefhebben.

Een van hen is er alleen omdat ze beïnvloed is door de obsessor-geest, maar haar gevoelens zijn niet waar, er is geen oprechte liefde meer in haar daden en gedachten. Het enige wat het slachtoffer van de zweepslag doet, is zich laten bevelen door de obsessor.

Gevaren van liefdesbanden

Degene die een liefdesbinding gaat uitvoeren moet zich volledig bewust zijn van alle risico's die deze praktijk met zich meebrengt voor het slachtoffer. Dit ritueel grijpt rechtstreeks in in het persoonlijke leven van de persoon die is vastgebonden, met ernstige gevolgen. Lees meer in de volgende onderwerpen!

Interferentie

De impact die een liefdesbinding heeft op het leven van het slachtoffer van dit ritueel is onschatbaar. De persoon die lijdt onder de bindingen denkt gewoon aan niets anders, behalve aan het opzoeken van de opdrachtgever. Hij zet belangrijke zaken in het leven, zoals studie en werk, volledig opzij.

Van deze twee zaken hangt haar levensonderhoud af, en het slachtoffer laat deze zaken eenvoudigweg links liggen om op zoek te gaan naar de geliefde. Tot de gevolgen van het vastbinden voor het slachtoffer behoren voortdurende nachtmerries, het onvermogen om vrij te kiezen en ook het verlies van diverse kansen.

Tegeneffect

Liefdesbinding kan het tegenovergestelde effect hebben voor de persoon die om dit ritueel heeft gevraagd. De persoon die de binding heeft gedaan, kan alles wat hij in zijn leven heeft bereikt, geruïneerd zien en in een toestand van lichamelijke en geestelijke ellende leven. Het is belangrijk dat de persoon die op zoek gaat naar een binding, bereid is de gevolgen daarvan te dragen.

Het liefdesbindritueel kan er ook voor zorgen dat de geliefde zich verder verwijdert. In sommige gevallen, wanneer het ritueel niet werkt, zie je precies het tegenovergestelde effect. In plaats van dat de geliefde dichterbij komt, verwijdert hij zich juist.

Onmogelijkheid tot omkeren

Het ergste van alles is dat dit individu nooit echt zal houden van de persoon die de koppeling bevorderde. Het slachtoffer van het ritueel wordt beïnvloed door een obsessieve geest, ze heeft geen echte gevoelens.

Als gevolg daarvan zullen beide partijen bij het ritueel ongelukkig zijn, omdat de liefdesband, als hij eenmaal is vastgebonden, niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Negatieve schulden

Een ander gevaar in verband met de uitvoering van liefdesbinding is negatieve schulden met entiteiten van een laag trillingsniveau. Hoezeer de persoon die de liefdesbinding heeft uitgevoerd het proces ook opgeeft en oprechte spijt betuigt dat hij dit ritueel heeft uitgevoerd, de negatieve resultaten zullen nog lang blijven hangen.

De prijs die betaald moet worden voor een liefdesbinding is hoog, dus degene die eraan denkt om zo'n ritueel uit te voeren moet bereid zijn om iets op te offeren. Het beste is om te proberen de relatie die niet werkte opzij te zetten en verder te gaan. Niemand zou gedwongen moeten worden om van iemand te houden.

Karma

In het geval van degene die de liefdesbinding deed, wordt de wet van Karma toegepast op het leven van mensen in de vorm van lijden in hun liefdesleven. Dit komt doordat degene die een liefdesbindingsritueel bevordert, rechtstreeks ingrijpt in de vrije wil van mensen en hun vrijheid wegneemt.

Niemand verdient het om aan een ander vast te zitten en van zijn keuzevrijheid te worden beroofd vanwege een relatie die niet werkte. Alle mensen worden vrij geboren en dat moet zo blijven, zonder van hun eigen vrijheid te worden beroofd.

Tegengestelde effecten waarop u de ligplaats heeft aangevraagd

Naast de tragische gevolgen die het slachtoffer ondervindt van liefdesbinding, kunnen ook degenen die om dit ritueel hebben gevraagd lijden, omdat de prijs die voor dit ritueel moet worden betaald vrij hoog is. Kom meer te weten in de volgende onderwerpen!

Berouw

Het eerste tegengestelde effect dat optreedt bij de persoon die de liefdesbinding verricht is een sterke spijt, die kan optreden nadat het ritueel is uitgevoerd, of zelfs op het moment dat het wordt uitgevoerd. De waarheid is dat de persoon die de liefdesbinding verricht veel last heeft van deze spijt.

De persoon die de koppelverkoop bevordert, zal niet kunnen genieten van de voordelen van dit ritueel. Dit is echter niet het belangrijkste probleem dat voortvloeit uit de praktijk van de koppelverkoop, er zijn vele andere complicaties die zich voordoen wanneer dit ritueel wordt uitgevoerd.

Hoofdpijn

De hoofdpijn die optreedt bij de persoon die het ritueel heeft gedaan, is zeer sterk. Dit is een van de meest voorkomende symptomen bij degenen die een liefdesbinding hebben gedaan. Over het algemeen is de persoon die de binding uitvoert degene die de hoofdpijn voelt.

Hoofdpijn als symptoom van liefdesbinding kan enkele dagen aanhouden. Het is echter belangrijk op te merken dat de sterkte van het uitgevoerde ritueel ook rechtstreeks ingrijpt in het resultaat ervan.

Braken en misselijkheid

Braken en misselijkheid zijn een ander symptoom dat op de lijst van kwalen staat die het slachtoffer zou krijgen, maar die uiteindelijk naar de persoon gaan die het ritueel uitvoerde. Het slachtoffer zou namelijk sterke misselijkheid, braken en misselijkheid ervaren zonder aanwijsbare oorzaak. Daarmee krijgt de persoon die het ritueel uitvoerde alle symptomen die voor het slachtoffer bestemd waren.

Het constante braken en de misselijkheid kunnen verschillende problemen veroorzaken voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de mensen die het binden hebben bevorderd. Deze symptomen zouden deel uitmaken van de routine van het slachtoffer.

Desinteresse in socialiseren en uitgaan

Als gevolg van het bevorderen van het ritueel zullen mensen die dit hebben gedaan uiteindelijk volledig hun interesse verliezen in het aangaan van nieuwe vriendschappen en het zich opnieuw verhouden tot een ander. Het niet aangaan van nieuwe vriendschappen of het zich op een gezonde manier verhouden tot andere mensen zal het individu uiteindelijk verdrietig maken.

Geleidelijk aan verliest de persoon die het ritueel heeft gedaan het verlangen om nieuwe mensen te ontmoeten, met vrienden om te gaan en een vriendin of vriend te krijgen. Het gebrek aan verlangen om te daten en het ontbreken van verlangen om te socialiseren zijn gevolgen van de liefdesband.

Constante angst

De voortdurende angst voor het vastbinden van de liefde komt voort uit het feit dat degene die het ritueel heeft uitgevoerd een pact heeft gesloten met een kwade entiteit die op een onvoorspelbare manier handelt, dat wil zeggen dat degene die opdracht heeft gegeven tot het vastbinden van de liefde zal moeten leven met een geest die tegen elke prijs zal proberen zijn doelen te bereiken.

Een van de symptomen van liefdesbinding is het gevoel van constante angst voor deze kwade geest. Je bent je volledig bewust van waartoe deze entiteit in staat is, dus de angst zal steeds meer in je hart groeien en altijd aanwezig zijn in je leven totdat het ritueel niet meer werkt.

Gevoel van vervolging

Het gevoel van vervolging is een van de symptomen van liefdesbinding. De persoon die dit ritueel heeft uitgevoerd heeft het constante gevoel dat hij alleen is en voortdurend wordt vervolgd. Hij kan niet langer de straat op en in vrede zijn omdat hij het constante gevoel heeft dat hij in de gaten wordt gehouden.

Dit symptoom komt voort uit het feit dat de persoon die de koppelverkoop heeft gedaan altijd bang en bevreesd is voor wat er zal gebeuren. De persoon die de koppelverkoop heeft laten doen zal zich ook op verschillende momenten van de dag en vooral 's nachts bekeken voelen.

Het voelen van niet-fysieke aanwezigheden

Het laatste effect dat genoemd moet worden is het voelen van de aanwezigheid van spirituele wezens, wat een van de meest beangstigende gevolgen is voor degenen die een liefdesband maken. De persoon die dit werk heeft bevorderd, zal voortdurend moeten leven met de aanwezigheid van spirituele wezens in zijn huis, op zijn werkplek of een andere plaats waar hij regelmatig komt.

Wanneer dit gebeurt, verdient het aanbeveling dat de persoon die het liefdesbindwerk heeft besteld onmiddellijk geestelijke hulp zoekt, omdat het probleem steeds erger wordt en zeer moeilijk onder controle te houden is.

Is het raadzaam om liefdesbinding uit te voeren?

Het is van fundamenteel belang dat degene die twijfelt over het uitvoeren van een liefdesbindingsritueel begrijpt dat hij dit ritueel het beste kan vermijden. Wie denkt dat dit ritueel alleen datgene zal brengen wat wenselijk is voor degene die het uitvoert, vergist zich. De tegenovergestelde effecten maken deel uit van het liefdesbindingsritueel.

Het ritueel zal bepaalde aspecten met zich meebrengen waar je zeker niet klaar voor bent. De gevolgen van een liefdesband gaan verder dan de persoon die om dit ritueel vraagt, ze betreffen het slachtoffer en ook de persoon die het ritueel bevordert. De negatieve resultaten verschijnen misschien niet onmiddellijk, maar ze zullen waarschijnlijk in de toekomst in je leven voorkomen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.