De heilige Cosme en Damian: geschiedenis, gebed, sympathie, afbeelding en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wie waren de heilige Cosmas en Damian?

De traditie vertelt dat de heilige Cosme en Damianus tweelingbroers waren, geboren rond de 3e eeuw, in de regio Arabië. Afkomstig uit een adellijke familie, predikte de moeder van het paar altijd de leer van het christendom aan haar kinderen.

Beiden werkten als arts, op vrijwillige basis, met als enig doel het helpen van mensen die dat het meest nodig hadden. Naast hun roeping voor de geneeskunde wijdden de broeders ook een groot deel van hun leven aan het verkondigen van de woorden van God. Juist daardoor kregen ze te maken met vervolging, wat hen uiteindelijk de dood injoeg.

Omdat zij op vrijwillige basis werkten, kregen zij beiden de faam dat zij niet van geld hielden. Dit was echter niet zo. Men kan zeggen dat de heilige Cosme en de heilige Damianus alleen wisten hoe zij geld op de juiste plaats moesten zetten. En zo zullen zij talloze leringen nalaten voor hun gelovigen. Meer details van dit verhaal volgen hieronder.

Geschiedenis van Sint Cosme en Damiaan

Geboren in de stad Aegean, in Arabië, kregen de broeders de gelegenheid om te studeren in Syrië, in een uitstekend opleidingscentrum, waar zij leerden en zich specialiseerden op het gebied van de geneeskunde.

Sindsdien is er veel veranderd in het leven van de heilige Cosmas en Damian.

Het leven van de heilige Cosmas en Damianus

Van jongs af aan kregen de broers thuis een christelijke opvoeding, onder invloed van hun moeder, Theodata. Het geloof van de vrouw en haar leer waren zo sterk dat God het middelpunt werd in het leven van Cosmas en Damianus. Tijdens hun verblijf in Syrië specialiseerden de broers zich beiden in de wetenschappen en de geneeskunde.

De broeders hebben zich ook onderscheiden in de ontdekking van nieuwe behandelingen voor verschillende ziekten. Daarnaast waren de heilige Cosmas en de heilige Damianus ook grote voorbeelden van solidariteit, omdat zij op vrijwillige basis vele behoeftigen verzorgden. Deze gegevens vindt u hieronder.

Sint Cosmas en Sint Damianus en Gods medicijn

Door de invloed van hun moeder zijn Cosmas en Damianus altijd zeer gelovig geweest, en zo gingen zij, midden in de heidense samenleving waarin zij leefden, op zoek naar manieren om mensen te evangeliseren. Zo werd de gave van de geneeskunde een bondgenoot in deze missie.

Door de vrijgevigheid en naastenliefde van beiden begonnen zij mensen op de weg van het goede te brengen, door het woord van God tot hen te brengen. De broeders rekenden geen geld voor hun diensten en gebruikten medicijnen om iedereen te helpen die dat nodig had, vooral de meest behoeftigen, met deze gave, bemiddeld door hun geloof in God.

De missie van de heilige Cosmas en Damianus was om niet alleen lichamelijke ziekten te genezen, maar ook de kwalen van de ziel, en daarom zijn beiden tegenwoordig beschermheiligen van artsen, apothekers en medische faculteiten.

De vervolging van Cosmas en Damianus

In de tijd dat Cosmas en Damianus leefden, was er een grote vervolging tegen christenen, bemiddeld door keizer Diocletianus. De broers leefden door het verspreiden van het woord van God, en dit bereikte al snel de oren van de keizer. Zo werden beiden beschuldigd van het beoefenen van tovenarij en hiervoor werden ze gevangen gezet.

Onder arrest werden Cosme en Damian ruw van de plaats waar zij hun patiënten behandelden verwijderd en voor de rechtbank gebracht. De aanklacht van hekserij werd ingediend om het simpele feit dat de broers hun zieken genazen, zodat de rechtbank hen beschuldigde van het propageren van een verboden sekte.

Toen zij ondervraagd werden over hun genezing, waren de broeders niet bang, en antwoordden in niet mis te verstane bewoordingen dat zij in de naam van Christus, door zijn kracht, ziekten genazen. Het tribunaal beval hen dus spoedig beiden hun geloof af te zweren, en de Romeinse goden te aanbidden. De broeders bleven standvastig en weigerden, en zo werden zij gemarteld.

Martelaarschap van Sint Cosmas en Sint Damianus

Nadat ze door de rechtbank waren gekomen op beschuldiging van hekserij, werden Cosmas en Damianus veroordeeld tot de dood door steniging en pijlen. Ondanks alle wreedheid van deze veroordeling stierven de broers niet, wat de woede van de autoriteiten nog verder aanwakkerde.

Na het incident werd bevolen dat de broeders op een openbaar plein zouden worden verbrand, maar tot verrassing van velen bereikte het vuur hen niet eens. Ondanks al het lijden bleven de broeders God loven en waren zij dankbaar dat zij voor Jezus Christus moesten lijden.

Na het vuurgebeuren werd bevolen dat beiden door verdrinking zouden worden gedood. Opnieuw greep de goddelijke hand in en werd het paar door engelen gered. Tenslotte onthoofden de gemartelde mannen op bevel van de keizer de hoofden van de broers en stierven zij beiden.

Sint Cosme en Damiaan in Umbanda en Candomblé

Wanneer men het over São Come en Damião heeft, denkt men meestal in eerste instantie aan het katholicisme. Het is echter fundamenteel te zeggen dat zij ook hun belang hebben binnen Umbanda en ook Candomblé.

Begrijp hieronder iets meer over dit syncretisme binnen andere religies, en bekijk meer details over dit charismatische broederduo. Bekijk het.

Ibejis, of Eree

Volgens de leer van de Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília zijn Ibejis en São Cosme e Damião niet dezelfde mensen, maar zijn beide broers met een zeer vergelijkbaar levensverhaal.

De ibejis zijn Afrikaanse godheden, die volgens de Candomblé elk probleem oplossen dat aan hen wordt voorgelegd, in ruil voor speelgoed en snoepjes. De legende vertelt ook dat een van de broers verdronk. Hierdoor was de ander diep bedroefd en vroeg de zogenaamde Oppergod hem ook mee te nemen.

Zo werd na de dood van de broers een beeld van beiden op aarde achtergelaten, waarvan gezegd werd dat ze nooit gescheiden konden worden. Vanaf dat moment werden aan het beeld beloften gedaan, ook door het aanbieden van snoep of speelgoed.

Dat komt omdat de slaven, toen zij in Brazilië aankwamen en deze godsdienst creëerden, om hun diensten te kunnen verrichten, hun goden associeerden met de heiligen van de katholieke kerk, aldus Pai Nino, voorzitter van de Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília.

Onschuld en zuiverheid

In Afrikaanse religies hebben ibejis altijd zuiverheid vertegenwoordigd, evenals onschuld en goedheid. Beide hebben altijd vreugdevolle en harmonieuze energieën overgebracht, zodat hun aanwezigheid, zowel fysiek als spiritueel, altijd vrede bracht in de omgeving.

Volgens de legende begonnen de ibejis in de geneeskunde op 7-jarige leeftijd. Het is dus bekend dat het kind zelf de zuiverheid van de kindertijd in zich draagt. Dit feit diende dus nog meer om dit kenmerk in de ibejis te markeren.

Het feest van Cosme en Damian

Het feest van Kom en Damião of Ibejis vindt plaats op 27 september, en wordt gevierd in verschillende uithoeken van Brazilië. Tegenwoordig kan worden gezegd dat dit feest een belangrijk populair Braziliaans feest is geworden, vooral in het zuiden en zuidoosten. Op deze dag is het gebruikelijk onder de gelovigen om een gerecht te maken dat "caruru dos meninos" wordt genoemd, of "caruru dos santos".

De beroemde caruru wordt meestal gratis uitgedeeld aan kinderen tijdens de viering, terwijl er in Rio de Janeiro ook een traditie is van het uitdelen van gratis popcorn, snoep en snoep, ook voor de kinderen. Tijdens alle vieringen is het mogelijk om het gevoel van dankbaarheid van de gelovigen jegens Cosme en Damião waar te nemen.

Symboliek in het beeld van de heilige Cosme en Damianus

Zoals alle heiligen draagt het beeld van de heilige Cosme en Damianus talrijke symbolieken in zich. Van de groene tuniek, via de rode mantel, tot de palm van de broers, al deze details hebben hun eigen speciale betekenis.

Bovendien dragen hun interpretaties vaak de sporen van de geschiedenis van dit duo. Om al deze details te begrijpen, volg de onderstaande lectuur aandachtig.

De groene tuniek van Cosme en Damian

Het groene tuniek van deze twee dierbare broers is een symbool van hoop; het staat ook voor het leven dat de dood overwint. Het is dus belangrijk te bedenken dat de broers tijdens hun martelaarschap tweemaal de dood overwonnen hebben.

Men begrijpt dus dat de heilige Cosmas en Damianus hun leven gaven voor Christus, en hem zelfs in momenten van marteling niet verloochenden. Hierdoor ontvingen zij het eeuwige leven van de Schepper. Daarnaast natuurlijk het feit dat zij zich toelegden op de geneeskunde, en vele levens redden, zodat zij zelfs tijdelijk de dood van hun patiënten konden overwinnen.

De rode mantel van Cosme en Damian

De mantel van São Cosme en Damião is rood om iedereen te herinneren aan het martelaarschap dat zij beiden ondergingen. Het is goed te bedenken dat zij beiden werden onthoofd omdat zij christenen waren en Christus niet verloochenden tegenover de keizer.

Omdat zij bovendien de gave van de geneeskunde hadden en veel mensen hadden genezen, niet alleen van lichamelijke pijnen maar ook van pijnen van de ziel, werden de heilige Cosmas en Damianus ook beschuldigd van hekserij, een feit dat bijdroeg tot hun trieste martelaarschap.

De witte kraag van Cosme en Damian

Het wit op de kraag van de heilige Cosmas en Damianus staat, zoals men zich kan voorstellen, symbool voor zuiverheid, een zuiverheid die altijd aanwezig is geweest in de harten van de broeders, een gevoel dat ook blijkt uit hun beroep, dat zowel het lichaam als de ziel van de zieken verzorgde.

Men begrijpt dat alle genegenheid en toewijding die zij de patiënten aanboden een extra stap betekende in de richting van hun genezing.

Het medaillon van Cosme en Damian

Het medaillon van de heilige Cosmas en Damianus heeft een heel eenvoudige en bijzondere betekenis. Het vertegenwoordigt niets meer en niets minder dan het geloof dat de broeders tijdens hun leven in Christus hadden.

Men ziet dat de medaillons het gezicht van Jezus hebben, en zo de dokter der doktoren voorstellen, de dokter van de hele mensheid, en zo herinneren aan het beroep van de broeders die tijdens hun leven veel mensen hebben gered.

De Cosme en Damian geschenkdozen

Men kan zien dat Cosme en Damianus kleine geschenkdozen in hun handen dragen, die op hun beurt twee verschillende betekenissen hebben. Ten eerste staan ze voor de medicijnen die de broeders als geschenk voor hun patiënten klaarmaakten. Vanwege dergelijke daden kregen ze de titel beschermheilige van artsen en apothekers.

De andere betekenis van de geschenkdoos symboliseert echter wat men zou kunnen zeggen het grootste geschenk dat het paar hun patiënten kon geven, het onderwijs over godsdienst en geloof in Christus.

De palm van Cosme en Damian

De palm van de broeders vertegenwoordigt een zeer nobele boodschap. Hij betekent de overwinning van de heilige Cosmas en Damian op hun martelaren, dat wil zeggen de overwinning op elke vorm van zonde en op de dood.

De heilige Cosmas en Damianus hebben hun leven gegeven voor Christus, en daarom zijn zij opgevaren naar de hemel en daar herboren om eeuwig te leven. Het is goed te bedenken dat de tweeling de dood verkoos boven het verloochenen van Jezus en hun geloof. Zo ontvingen zij aan het einde van hun leven de overwinning die de heiligen wordt aangeboden, en daarom dragen zij een palmblad in een van hun handen.

Hoe de rozenkrans van Sint Cosme en Damiaan te bidden

Zoals bij alle goede gebeden is het voor het bidden van de rozenkrans van de heilige Cosme en Damianus van fundamenteel belang dat u een rustige plaats opzoekt waar u zich kunt concentreren zonder gestoord te worden. Het is ook belangrijk dat u tijdens het bidden een kaars voor de broeders aansteekt.

In het volgende kunt u iets meer leren over alle mysteries van de rozenkrans van de heilige Cosme en Damian. Volg het met geloof.

Eerste mysterie

Alvorens verder in te gaan op de mysteries, is het belangrijk uit te leggen dat de rozenkrans begint met het kruisteken en een "ik geloof". Onmiddellijk daarna wordt op de eerste grote kraal van de rozenkrans een Onze Vader gereciteerd, en op de eerste drie kleine kralen een Weesgegroet. Tenslotte wordt op de tweede grote kraal een Erewoord gezegd.

Aan het einde van deze gebeden kunt u uw verzoek doen, en dan begint het Eerste Mysterie, dat wordt uitgevoerd om stil te staan bij de geboorte van de heiligen Cosmas en Damianus en het feit dat zij geboren zijn in een christelijke familie, die hen alle leer van het christelijk geloof heeft meegegeven.

Zo bidden de gelovigen tijdens het Eerste Mysterie voor alle tweelingbroers en voor alle gezinnen in het algemeen, opdat zij altijd vol harmonie mogen zijn, zoals het geval was met de heilige Cosme en Damian.

De volgorde van het gebed is als volgt: op de grote kraal wordt een Onze Vader gebeden, op de kleine kralen wordt het Onze Vader gebeden:

Heiligen Cosme en Damian, doe voorbede bij God voor mij.

Genees mijn lichaam en ziel, en moge ik altijd ja zeggen tegen Jezus.

En tenslotte een Eer aan de Vader. Deze volgorde van gebeden wordt in alle mysteries herhaald.

Tweede mysterie

In het Tweede Mysterie is het de bedoeling de geneeskundige studies van de broeders Cosme en Damian te overdenken. Zo maken de gelovigen op dit moment van de gelegenheid gebruik om te bidden voor al die mensen die de gelegenheid en de gave hebben om zich aan deze studie te wijden, zodat zij als professionals hun vak kunnen inzetten voor het welzijn van hen die dat het meest nodig hebben.

Derde mysterie

Het Derde Mysterie gaat over de gehele uitoefening van het medisch beroep van de heilige Cosmas en Damianus in het leven. Zo wordt men tijdens deze gebeden steeds herinnerd aan de wijze waarop een arts zijn patiënt moet begrijpen, zowel naar lichaam als naar ziel. Op dit moment neemt men ook de gelegenheid te baat om genezing te vragen voor alle ziekten.

Vierde mysterie

Tijdens het Vierde Mysterie staan we stil bij alle vervolging die de broeders ondergingen, tot aan hun gevangenneming. In deze periode bidden we om kracht, zodat we altijd met geloof en hart alle moeilijkheden en zelfs vervolgingen die we in het leven kunnen tegenkomen, aankunnen.

Vijfde mysterie

In het vijfde en laatste Mysterie ten slotte overwegen we de martelingen en het martelaarschap die de heiligen Cosmas en Damianus hebben doorgemaakt. Beiden waren grote voorbeelden van geloof, die de dood verkozen boven het verloochenen van Christus. Op dit moment nemen de gelovigen de gelegenheid te baat om nog meer trouw aan Jezus te vragen, om Hem onvoorwaardelijk lief te hebben, zelfs in het aangezicht van moeilijkheden.

Devotie tot Sint Cosme en Damiaan

De verering van de heilige Cosme en Damian gaat vele jaren terug, zowel in het katholicisme als in religies van Afrikaanse oorsprong, dus als je echt meer over hen wilt begrijpen, is het essentieel om informatie te kennen zoals hun herdenkingsdatum en natuurlijk hun gebeden.

Vervolgens kunt u ook kennis nemen van een sympathie die hen wordt aangeboden en die krachtig belooft te zijn. Volg het.

Saint Cosme en Damian Sympathie

Aan Cosme en Damian zijn vele sympathieën gewijd, waarvan een van de bekendste speciaal is gemaakt om ziekten te genezen, aangezien de broers bij leven grote artsen waren.

Begin met het maken van een taart gewijd aan de heiligen. Het mag een taart naar keuze zijn, de enige voorwaarde is dat hij gemaakt wordt met veel geloof, vertrouwen en natuurlijk respect. Als je hem klaar hebt, moet je hem versieren naar jouw smaak en in een tuin zetten. Samen met de taart moet je ook twee flesjes frisdrank en twee kleine kaarsjes plaatsen, in roze en blauw.

Steek dan voorzichtig de kaarsen aan en offer ze aan de heilige Cosme en Damian. Maak ondertussen van de gelegenheid gebruik om de voorspraak te vragen voor de genezing van de ziekte die u of de persoon voor wie u het vraagt heeft getroffen. Verlaat tenslotte de plaats zonder om te kijken.

De dag van de heilige Cosme en Damian

Aan de tweeling Cosme en Damian zijn twee verschillende dagen gewijd. Dat komt omdat in de katholieke kerk de heiligendag op 26 september wordt gevierd, terwijl andere volksfeesten, zoals bijvoorbeeld in de meeste Spiritistische Centra, altijd op 27 september worden gevierd.

Welke godsdienst u ook aanhangt en op welke van deze data u het leven van deze heiligen herdenkt, maak er het beste van. Zeg met veel geloof gebeden aan hen op, en vertrouw erop dat dit lieve broeder- en zusterduo altijd met veel mededogen voor u bij de Vader zal bemiddelen.

Gebed van Sint Cosme en Damiaan

"Sint Cosmas en Sint Damianus, uit liefde voor God en de naaste hebben jullie je leven gewijd aan de zorg voor lichaam en ziel van de zieken. Zegen de artsen en apothekers. Bereik gezondheid voor onze lichamen. Versterk ons leven. Genees onze gedachten van alle kwaad. Mogen jullie onschuld en eenvoud alle kinderen helpen om heel lief te zijn voor elkaar.

Met uw bescherming, houd mijn hart altijd eenvoudig en oprecht. Geef dat ik me vaak deze woorden van Jezus herinner: 'Laat de kleine kinderen tot mij komen, want van hen is het koninkrijk der hemelen'. Heilige Cosmas en Heilige Damianus, bid voor ons, voor alle kinderen, artsen en apothekers. Amen".

Voor welke zaken bemiddelen San Cosmas en Damian meestal?

Zoals u in dit artikel hebt gezien, zijn Cosme en Damianus zeer populaire heiligen binnen verschillende religies. De zaken waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen zijn dan ook talrijk, zij zijn immers beschermers van onder meer kinderen, tweelingen, artsen en apothekers.

Onder de vele dingen die u tijdens deze lezing hebt geleerd, hebt u gezien dat de broeders tijdens hun leven grote artsen waren, en daarom is het normaal dat gelovigen uit de hele wereld zich tot hen wenden met de meest uiteenlopende verzoeken om genezing, zowel voor ziekten van de ziel als van het lichaam, aangezien dit een van de belangrijkste oorzaken is die aan hen worden gevraagd.

Binnen Afrikaanse religies gelooft men dat zij op 7-jarige leeftijd in de geneeskunde begonnen, dus hebben zij altijd de zuiverheid van kinderen met zich meegebracht. Daarom worden zij ook altijd herinnerd wanneer een kind in de problemen zit. Wat je ook nodig hebt, geloof dat zij altijd met mededogen voor je zullen bemiddelen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.