Engel Samuel: oorsprong, geschiedenis, teken, vieringen, gebed en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Leer alles over Aartsengel Samuel!

De Aartsengel Samuel is de beschermer van het teken Ram en heerser over de planeet Mars. Zijn oorsprong ligt in het begin van de Schepping, dat wil zeggen dat deze engel een van de oudste is en voorkomt in belangrijke passages van de heilige teksten.

Altijd geassocieerd met de energieën van kracht, moed en strijd, is Samuel vooral een engel van zuivering.

Op zijn voorstellingen houdt hij zijn beroemde zwaard van vuur vast, dat het kwaad vernietigt en de geest herstelt, maar soms verschijnt hij met een kelk, als symbool voor het behoud van het heilige in ieder mens.

De ontmoeting met de engel Samuel

We zullen de oorsprong en de geschiedenis van de engel Samuel kennen en ook de visuele kenmerken, symbolen, rariteiten en dierenriemassociatie bespreken. Kijk maar!

Oorsprong en geschiedenis

De engel Samuel is een engelachtige entiteit die deel uitmaakt van de orde der aartsengelen, een groep in de hiërarchie der engelen die bestaat uit acht hemelse wezens. Aartsengelen bekleden onder meer de leiding over engelenkoren.

Samuel staat ook bekend als Camael en wordt beschouwd als een van de oudste door God geschapen engelen. Hij speelt een belangrijke rol in het begin van de mensheid, toen hij verantwoordelijk was voor de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden.

Deze aartsengel is ook een prominent figuur in de Joodse traditie. Zijn associatie met het teken Ram en de planeet Mars onthult zijn krachtige energieën voor de goede strijd.

Visuele kenmerken

Wat we weten over de visuele kenmerken van aartsengel Samuel komt voort uit de visies van kunstenaars op de heilige teksten, omdat de beschrijvingen in de geschriften beknopt zijn en er geen naamsvermelding is van de engel die het bevel geeft Adam en Eva uit het paradijs te verdrijven.

Sommige geleerden duiden deze engel aan als Samuel (of Camael), terwijl anderen hem identificeren als Jophiel. In elk geval vermeldt de bijbelse passage dat hij een vlammend zwaard hanteerde.

Zijn associatie met de furie van het vuur betekende dat hij vaak werd afgebeeld met rood, woest haar. Zijn gewaden zijn van de oorlog, maar er zijn variaties waarin hij wordt afgebeeld met een kelk in de hand.

Belangrijkste taken

Verbonden met de orde der Aartsengelen, zijn de toeschrijvingen van de Aartsengel Samuel gevarieerd, maar altijd geassocieerd met posities van leiderschap.

In die zin voert dit hemelse wezen niet alleen het bevel over de engelenhordes in de episode van de verdrijving van Adam en Eva uit de hof van Eden, maar wordt het soms ook geïdentificeerd als een van de engelen die belast waren met de vernietiging van Sodom en Gomorra.

Deze voorstellingen illustreren de eigenschappen van Samuel, gericht op de krachtige energieën van vernietiging en reiniging. Hij is een aartsengel die de leiding heeft over kracht en moed, waardoor hij een regulerende invloed uitoefent op de Ariërs.

Engel Samuel en het teken Ram

De Aartsengel Samuel is de beschermer van hen die geboren zijn onder het teken Ram. De kracht van Samuel kan daarom worden opgevat als een positieve invloed op het temperament van de Ariër, want de energieën die deze engel uitstraalt hebben de neiging agressiviteit en impulsen te beheersen en bieden reflectie en voorzichtigheid.

Op dezelfde manier accentueert de aanwezigheid van Samuel de moed en het rechtvaardigheidsgevoel en inspireert hij de Ariërs om hun doelen en dromen op een intense en gedurfde manier na te streven. Het krachtige vuur dat door zijn zwaard wordt gespuwd, heeft dus een tweeledig doel: het kwaad zuiveren en de essentiële liefde in de geesten van de Ariërs aanwakkeren.

Symbolen van de Aartsengel Samuel

Uit de heilige geschriften die bekend staan als de Pentateuch, waarin de mogelijke verschijningen van deze engel staan, hebben wij de symbolische elementen verzameld die aan Samuel worden toegeschreven. In de episode van de verdrijving uit het Paradijs wordt hij gezien met een heilig zwaard dat vuur spuit.

Het beeld van het vlammende zwaard is daarom een primair symbool van zijn zuiverende kracht. Hij wordt echter ook vaak afgebeeld met een kelk in de hand, die het leven en de bestemming symboliseert.

Kortom, de kelken symboliseren het innerlijk, wat zich in de materie bevindt. De Aartsengel Samuel is ook verbonden met de symbolen van de planeet Mars, met al zijn connotaties van strijd, en met de kleur rood.

Vieringen van de engel Samuel

Binnen de vieringen van de katholieke kerk is er geen specifieke cultus gewijd aan de verering van de engel Samuel, maar in de Anglicaanse kerk wordt hij wel vereerd. In de traditie van de Kabbala wordt hij gevierd als de hoeder van de sefirá Gueburah, het vijfde deel, of vrucht, van de Boom des Levens, die verband houdt met kracht en moed.

In de esoterische lijn van Umbanda wordt Samuel geassocieerd met Ogum, en beschouwd als de bemiddelaar van zijn pacificatietrilling. In die zin wordt hij vereerd in esoterische varianten van de cultus voor Ogum. Wat betreft de vieringen die niet verbonden zijn met specifieke religies, wordt deze engel aangeroepen in gebeden die worden versterkt door de vlam van rode kaarsen, bij voorkeur op dinsdag.

Interessante feiten over de engel Samuel

Er zijn verschillende interessante feiten rond de aartsengel Samuel. De Hebreeuwse variant van zijn naam, Khamuel, betekent "woede van God". Er zijn echter variaties die bevestigen dat zijn naam "iemand die God zoekt" betekent.

Sommige onderzoekers van de Hebreeuwse teksten plaatsen hem als de engel aan de rechterhand van de Heer. Wat de kabbalistische engelencategorieën of koren betreft, bekleedt deze aartsengel de positie van leider van de groep Machten.

Als een van de vroegste door God geschapen engelen zou Samuel toezicht hebben gehouden op de schepping van de dieren en zijn bescherming aan hen hebben verleend. Een andere weinig genoemde toekenning van Samuel is de last van sociale karmas.

Verbinding met Aartsengel Samuel

Bekijk de meest effectieve manieren om een diepe verbinding met Aartsengel Samuel te bereiken door kennis van sympathie, gebed en andere informatie die relevant is voor jouw devotie.

Toewijding aan de engel Samuel

Devotie tot de Aartsengel Samuel vindt meer aanhangers in de sfeer van specifieke tradities, zoals de Kabbalistische, maar deze engel is ook vereerd binnen de Anglicaanse Kerk, waar hij wordt gevierd met een feest op 29 september onder de titel Sanctus Chamuel.

De esoterische overtuigingen en het religieuze syncretisme associëren hem met andere kennissystemen, bijvoorbeeld zijn rol als bewaker van het teken Ram en van de planeet Mars. In Umbanda is er een associatie van de Aartsengel Samuel met de energieën en vibraties van Ogum.

Daarom vindt de devotie tot Samuel een ruime plaats in de hedendaagse wereld, vooral onder hen die de kabbalistische engelen vieren.

Hoe vraag je de engel Samuel om hulp?

Er zijn geschikte methoden en rituelen om de positieve straling van de Aartsengel Samuel, en die van alle engelen, in maximale potentie te ontvangen. Een daarvan is het gebed, dat bij voorkeur op dinsdag kan worden uitgevoerd, de dag van de week die het meest vatbaar is voor de trillingen van de planeet Mars.

Wij stellen voor een rode kaars te gebruiken, de kleur die geassocieerd wordt met Martiaanse en dus Arische energieën, die sterk aanwezig zijn in de symbologie rond Samuel. Omdat het een warme kleur is, die de kanalen van liefde en kracht opent, helpt de aanwezigheid van rood om de bescherming van deze engel in te roepen. Een andere manier om zijn voorspraak in te roepen is door middel van sympathieën.

Sympathie voor de Aartsengel Samuel

Om de bescherming van de Aartsengel Samuel aan te roepen, verzamel je de volgende voorwerpen: een afbeelding die een engel voorstelt (het kan een hanger zijn of een gedrukte afbeelding); een wit bord, anjerblaadjes of een rode roos, een rode kaars en een wierook naar keuze.

Plaats de kaars in het midden van de schaal en omring deze met de bloemblaadjes. Breek de wierook in kruimels en verspreid deze over de schaal. Plaats de schaal voor de beeltenis van de engel, steek de kaars aan en bid om zijn bescherming. Giet na het branden van de kaars de inhoud van de schaal in stromend water. Deze sympathie moet op dinsdag worden uitgevoerd.

Gebed tot de Aartsengel Samuel

Aartsengel Samuel, mijn ijverige beschermer, bescherm mij tegen het kwaad en inspireer mij altijd om het goede te doen. Verbrand met uw zwaard de negatieve energieën en verlicht mijn wegen met uw vuur. Zuiver mijn leven. Leid mij naar innerlijke balans, breng mij vrede en reden voor de oplossing van mijn conflicten.

Moge wijsheid het noorden van mijn leven zijn, en moge uw liefde mij de aanleg geven voor de strijd en de visie om goed van kwaad te onderscheiden. Aartsengel Samuel, keer mij af van wrok en het verlangen naar wraak. Moge ik empathie en nederigheid hebben ten opzichte van mijn buren. Amen.

Invloeden van de engel Samuel

We zullen meer leren over de invloeden die de Aartsengel Samuel in verschillende tradities uitoefent, en in contact komen met zijn betekenis en religieuze associaties. Kijk maar!

Engel Samuel in de Bijbel

In de Bijbel wordt de aanwezigheid van de aartsengel Samuel door sommige geleerden in twijfel getrokken. Sommigen identificeren hem als de engel die Adam en Eva uit de Hof van Eden verdreef na hun overtreding van de goddelijke wetten. Anderen beweren echter dat de engel in kwestie in deze heilige passage niet wordt genoemd, maar alleen wordt beschreven als de engel die een zwaard van vuur hanteert.

Volgens sommige onderzoeken zou hij ook hebben deelgenomen aan de vernietiging van de zondige steden Sodom en Gomorra, en aan de episode met Mozes en het ontvangen van de Thora.

Engel Samuel in het Jodendom

In het Jodendom betekenen engelen letterlijk "boodschappers". Er wordt dus aangenomen dat de rol van de aartsengel Samuel in de oude Hebreeuwse traditie vooral bestaat uit het overbrengen en doorgeven van goddelijke boodschappen aan de mensheid.

De Talmoed beschrijft boodschappers, of engelen, als wezens van vuur, wat Samuel, met zijn aan dit element verbonden eigenschappen, tot een opvallende figuur maakt.

Zijn naam betekent in het Hebreeuws "iemand die God ziet", of "iemand die God zoekt", en sommige geleerden vinden in de stam van zijn naam het woord "hitte". Hij wordt genoemd in het apocriefe Boek van Henoch.

Engel Samuel in Kabbala

De Hebreeuwse traditie van de Kabbala biedt een diepgaande kijk op engelen. Volgens Kabbalisten zijn er 72 engelen die verantwoordelijk zijn voor het uitstralen van de belangrijkste goddelijke energieën of attributen. Zij zijn, vanuit dit gezichtspunt, hemelse wezens die Gods kwaliteiten rechtstreeks aan de mensheid doorgeven. In de Kabbala worden engelen geassocieerd met de Sefirotische boom, of Levensboom.

Elke vrucht van deze boom symboliseert een goddelijke kwaliteit en de aartsengel Samuel is verantwoordelijk voor het vijfde deel van de boom, bekend als Gueburah, de manifestatie van kracht, macht en moed. Bovendien situeert de Kabbala Samuel als de aartsengel die de engelgroep van de Machten voorzit.

Angel Samuel in Umbanda

In Umbanda worden engelen gezien als voertuigen die vibraties of energieën overbrengen in samenhang met de orixás, die vaak worden beschouwd als afgezanten daarvan. In dit perspectief is de Aartsengel Samuel gerelateerd aan de kracht van Ogum, orixá die invloed uitoefent op het teken Ram. Er zijn stromingen die Ogum ook in verband brengen met de Aartsengel Michaël.

Samuel is een engel van rechtvaardigheid, een leider van het goede tegen het kwade, en de even krijgshaftige figuur van Ogum biedt een afspiegeling van de kenmerken die zij gemeen hebben. Beiden hebben het zwaard als symbool, en Ogum wordt ook, in syncretisme met het katholieke geloof, geassocieerd met Sint Joris.

Engel Samuel in Numerologie

In de Angelic Numerology worden getallen opgevat als sleutels tot de zuivere en intense energieën van de engelen. Het kennen van het getal van een engel is het openen van de trillingskanalen om hun emanaties te ontvangen. Op deze manier roepen wij, telkens wanneer wij een getal visualiseren dat aan een engel wordt toegekend, hetzij in werkelijkheid of in onze verbeelding, die engelenaanwezigheid op.

Het getal dat verbonden is met de Aartsengel Samuel is 777. Het getal 7 is het getal van de geest en, verdrievoudigd, symboliseert het de energie van de schepping. Met andere woorden, het is een krachtig getal dat een manifestatie is van goddelijke aanwezigheid, met daarin een boodschap van confrontatie met het kwaad en triomf van de liefde.

De Aartsengel Samuel is verantwoordelijk voor het karma van de mensheid!

De Aartsengel Samuel, in zijn krijgersglorie, beschermt tegen het kwaad, maar valt het ook aan. Voorbereid om te vechten tegen negatieve energieën, is deze engel verantwoordelijk voor het karma van de mensheid, dat wil zeggen, hij is een hemels wezen dat waakt over de goddelijke gerechtigheid.

De Ariërs, zijn beschermelingen, laten hun impulsiviteit en vijandigheid temperen door Samuel, die streeft naar evenwicht.

Het is belangrijk te onthouden dat wij ons karma opbouwen uit vrije wil, dat wil zeggen, wij kunnen geholpen worden door de engelen, maar uiteindelijk moeten wij werken aan onze eigen ontwikkeling en zuivering.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.