God Ganesha: zijn geschiedenis, beeld, eigenschappen en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wie is Ganesha?

De god Ganesha staat bekend als het goddelijke symbool van wijsheid en fortuin en is een figuur die voorkomt in de Vedische cultuur, maar ook uiterst belangrijk is en veel gebruikt wordt in de Hindoeïstische religie. Hij wordt gekenmerkt door een zittende persoon met het hoofd van een olifant en 4 armen. In de volksmond wordt hij ook wel de Heer van de Obstakels genoemd.

Deze god bezit een bewonderenswaardig logisch geweten, maar de symboliek van het zijn van de "Vernietiger van Obstakels" maakt alle devotie rond hem tot dit geloof. Door de kracht van zijn symboliek wordt deze godheid ook vereerd in Thailand, Nepal, Sri Lanka en in verschillende andere landen. Hij gaat over grenzen heen met zijn kracht en erkenning. Lees hieronder meer over hem.

Ganesha's verhaal

Zoals alle godheden die grote bekendheid genieten, zijn er verschillende verhalen en verklaringen over de god Ganesha die het hoofd van een olifant bezit. Veel geschriften zeggen dat hij met zo'n hoofd is geboren, andere dat hij het in de loop der tijd heeft gekregen.

Het punt is dat Ganesha de zoon is van Parvati en Shiva, die twee zeer machtige hindoegoden zijn. Als eerste zoon van Shiva, de opperste, ultieme en regenererende god en Parvati, de moedergodin van de vruchtbaarheid en de liefde, is hij daarom een belangrijk symbool van intelligentie en wordt hij beschouwd als degene die paden opent, geluk brengt en iedereen naar het beste leidt.

Onthoofd door Shiva

Een van de bekendste verhalen over de god Ganesha is dat de godin Parvati, de hindoegodin van de liefde en de vruchtbaarheid, hem uit klei schiep zodat ze bescherming kon krijgen en omdat ze zich erg alleen voelde in haar leven.

Op een mooie dag, terwijl Parvati een bad nam, vroeg ze haar zoon om op de deur te letten en niemand binnen te laten. Juist die dag kwam Shiva vroeg en vocht met de god omdat hij voor de deur stond. In een vlaag van woede hakte Shiva het hoofd van Ganesha af en later, om zichzelf te verlossen, verving hij het hoofd van de god door dat van een olifant.

Geboren uit Shiva's lach

Het verhaal dat Ganesha's hoofd is onthoofd door Shiva is niet het enige dat bestaat. Het op één na bekendste verhaal is dat de god rechtstreeks uit Shiva's lach werd geschapen, maar Shiva vond hem te verleidelijk en gaf hem daarom het hoofd van een olifant en een enorme buik.

Welke reden Shiva ook had om het hoofd van zijn zoon te veranderen in een olifantenhoofd en zijn enorme buik, deze twee kenmerken werden uiteindelijk een zeer belangrijk symbool voor de geschiedenis en de werkelijke betekenis van deze god, omdat zijn olifantenhoofd wordt gezien als het symbool van wijsheid en kennis en zijn grote buik staat voor vrijgevigheid en acceptatie.

Toewijding aan Ganesha

Ganesha wordt beschouwd als de god die alle obstakels van de paden verwijdert, niet alleen materieel maar ook spiritueel. Veel geleerden zeggen zelfs dat hij de god van de obstakels is, omdat hij het vermogen heeft om alles wat niet meer dient in het leven van hen die hem toegewijd zijn te elimineren, maar hij legt ook stenen op het pad van hen die op de proef gesteld moeten worden.

Deze god heeft vele rollen voor zijn toegewijden, zoals bijvoorbeeld het verlichten van alle problemen, het brengen van goeds aan mensen in nood en natuurlijk het brengen van leringen aan hen die moeten leren van hun eigen fouten en uitdagingen, want voor Ganesha zijn obstakels belangrijk bij de vorming van karakter, en het is precies met die gedachte dat hij handelt.

Buiten India

Het is niet moeilijk om Ganesha te vinden in huizen met andere religies en culturen dan de Vedische en Hindoeïstische. Deze god en zijn symboliek van geluk en het wegnemen van obstakels in de weg, groeide op buiten India, zijn geboorteplaats.

De god heeft veel aanbidders en festivals vanwege zijn symboliek. Niet alleen vanwege zijn opvallende en gedenkwaardige verschijning, maar omdat zijn betekenis heel breed is, passend bij allerlei geloven en geloofsovertuigingen, ongeacht de plaats.

Het beeld van Ganesha

Alle beelden van alle goden hebben een verschillende betekenis. Juist daardoor hebben ze een verschillend geloof en zijn ze voor gelovigen nog specialer en belangrijker.

Het beeld van Ganesha is zeer verschillend en gedetailleerd. Elk deel van hem heeft een betekenis. Deze god is mens noch dier, wat hem nog merkwaardiger, anders en gedenkwaardiger maakte. Zijn menselijk lichaam en zijn olifantenhoofd, naast zijn 4 armen en zijn brede buik maken hem bijzonder.

De olifantenkop

Het grote olifantenhoofd van de god Ganesha symboliseert wijsheid en intelligentie. Als zodanig zou het mensen in staat stellen veel meer na te denken over hun leven, met meer aandacht en consideratie naar anderen te luisteren en meer na te denken over de dingen om hen heen alvorens beslissingen te nemen.

De buik

Zijn grote buik staat voor vrijgevigheid en acceptatie. Voor Ganesha is een van de belangrijkste dingen het goed verteren van obstakels, in de zin van meer begrip hebben voor de dingen die om hem heen gebeuren. De buik toont zijn grote capaciteit om alles wat nodig is door te slikken en te verwerken, zodat veel kennis en overwinnen wordt overgedragen.

De oren

Zijn oren staan voor het aandachtig luisteren naar toegewijden. Ze symboliseren de eerste twee stappen van een toegewijde, namelijk "Sravanam" wat "Luisteren naar het onderricht" betekent en "Mananam" wat reflectie is. Voor Ganesha zijn deze twee stappen noodzakelijk voor de evolutie van hen die in hem geloven.

Ogen

De ogen van Ganesha zijn bedoeld om verder te zien dan wat kan worden gezien en aangeraakt. Voor deze god is het leven niet alleen wat zich in de materiële wereld bevindt, maar ook alles wat zich in het spirituele bevindt. De obstakels en veroveringen die Ganesha in het leven van zijn volgelingen maakt, bevinden zich niet alleen op dit vlak, maar ook in de ziel.

De bijl in de hand

Zijn bijl dient om de gehechtheid aan alle materiële bezittingen af te snijden. De behoefte om altijd verbonden te zijn met wat men in de hand kan houden, wordt voor deze god gezien als iets ongezonds. Daarom moet men elke gehechtheid en waardering voor de dingen van dit vlak afsnijden, zodat het mogelijk is de dingen vollediger en onbaatzuchtiger waar te nemen, te leren en te overwinnen.

De bloemen op de voeten

Ganesha heeft op zijn afbeelding bloemen aan zijn voeten die de gave symboliseren van het delen van alles wat men heeft. Vrijgevigheid is voor deze god een van de sterkste dingen, en daarom is het nodig om al je bezittingen, wijsheid en kennis te delen met de mensen om je heen. Voor Ganesha is het uiterst belangrijk om empathie en mededogen te beoefenen.

De laddus

Voor Ganesha zijn beloningen belangrijk om zijn toegewijden op het pad naar evolutie te houden, of dat nu een pad is met veel obstakels of zonder, want in beide gevallen is er veel vastberadenheid nodig om het te overwinnen.

De muis

De rat is een dier dat in staat is alles kapot te knagen, ook de koorden van onwetendheid, van alles wat wijsheid en kennis wegneemt. Daarom is de rat een voertuig dat gedachten beheerst en altijd alert is, zodat mensen in hun diepste innerlijk verlicht worden met wijsheid en goede dingen en niet andersom.

De Bijenkorf

De colmilho staat voor alle offers die nodig zijn om geluk te bereiken. Alles wat opgegeven, geheeld, opgeofferd en getransformeerd moet worden om een vol, gelukkig en verlicht leven te hebben dat draait om wijsheid, kennis en vrijgevigheid.

Kenmerken van Ganesha

Alle eigenschappen van de god Ganesha worden beschouwd als eigenaardig omdat ze unieke betekenissen hebben. Het meest opvallende kenmerk van deze god is juist zijn wijsheid en intellect. Voor Ganesha gebeurt alles precies zoals het moet gebeuren, zelfs de obstakels die niet uit de weg worden geruimd.

Hij ziet het geluk niet alleen in de materiële wereld, maar ook in alles wat door levenservaringen wordt verworven, of het nu spiritueel, mentaal of materieel is. Daarom is het voor hem van fundamenteel belang om met het goede en het slechte in het leven om te gaan, en dat er vaak offers moeten worden gebracht om het ware geluk te verkrijgen.

Wijsheid

Voor Ganesha, de God van de Wijsheid, is al deze kennis en verdieping van het leren wat evolutie en verlichting voor mensen steeds dichterbij en steeds beter mogelijk maakt, want voor hem heeft elk traject twee kanten, de goede en de slechte, en beide hebben leringen die verworven moeten worden.

Een persoon met wijsheid is iemand die niet gehecht is aan de materiële bezittingen van het wereldse leven, maar die een evenwicht vindt tussen het spirituele en het materiële, en daarnaast alle onenigheden van het leven doorstaat met veel hoop en dorst om te leren, en dit is precies wat Ganesha verwacht van zijn toegewijden.

Hij reinigt, neemt weg en ontwart obstakels wanneer het nodig is om zo te handelen, maar ware wijsheid komt voort uit het inzicht dat het niet altijd nodig is om schoon te maken, maar dat het vaak nodig is om de dingen precies zo te doorlopen als ze zijn en zijn.

Fortune

Het geluk van Ganesha kan in vele vormen komen, waaronder in de vorm van leringen en kennis. Niets wat Ganesha doet is toevallig. Ook al staat hij bekend om het verwijderen van obstakels, hij gelooft dat er obstakels zijn waar men doorheen moet omdat ze van groot belang zijn voor verlichting.

Spirituele evolutie is voor deze god uiterst belangrijk. Voor hem moeten we niet alleen op zoek gaan naar de materiële goederen die ons omringen, maar ook naar veel innerlijke wijsheid. Degene die zich hiervan bewust is, heeft veel geluk in zijn leven.

Obstakelverwijderaar

De bekendste symboliek van deze god is het verwijderen van obstakels om een volwaardig leven te hebben. Ganesha verwijdert in feite alles wat verwijderd moet worden en wat de evolutie van de mens op het pad niet dient. Hij doet dit echter niet alleen.

Wat veel mensen niet weten is dat er geloven zijn die zeggen dat Ganesha ook obstakels in de weg legt, omdat dit de manier is waarop mensen evolueren en de weg vinden naar het licht en naar grotere spiritualiteit, namelijk door het bewustzijn te hebben deze obstakels te overwinnen en niet alleen te vragen om ze te verwijderen.

Soorten mandala materiaal

Er zijn vele manieren om een toegewijde van de god Ganesha te zijn en hem aanwezig te laten zijn in verschillende momenten van het dagelijks leven. Het is niet nodig om zijn beeltenis ergens te hebben om hem te herinneren, te contacteren en aan te roepen.

Het is mogelijk om een groter contact met de god te hebben via mantra's en via het menselijk lichaam zelf, aangezien Ganesha inwerkt op het Hart Chakra, om wijsheid, fortuin, kennis en intellectuele intelligentie te zoeken, naast Ganesha's grote vrijgevigheid.

Ganesha Mantra

De mantra van Ganesha is een van de bekendste en meest gebruikte in de Hindoeïstische cultuur. Het is mogelijk om alle symbolen en betekenissen van deze god via deze mantra te vinden. De mantra is: Om Gam Ganapataye Namah, van Hindoeïstische oorsprong wat betekent "Ik groet u, Heer van de Troepen".

Het is samengesteld uit "OM" dat de aanroeping en de oerverbinding met hem is, naast "Gam" dat bewegen betekent, naderen, d.w.z. Ganesha ontmoeten, het woord "Ganapati" dat de Heer zelf symboliseert, en Namah dat aanbidding is.

Ganesha Chakra

Omdat Ganesha de god van wijsheid, intelligentie en leren is, zou hij in de eerste chakra zitten, de Muladhara, beter bekend als de Zonnevlechtchakra, die zich bij ieder mens boven op het hoofd bevindt.

Het is precies in dit chakra dat de goddelijke kracht zich manifesteert, en daarom heeft Ganesha zijn permanentie, omdat hij op die manier de krachten die in het leven van de mensen werken commandeert en hen exacte aanwijzingen geeft.

Hoe manifesteert de god Ganesha zich in de westerse cultuur?

In het Oosten is de god Ganesha een van de belangrijkste en meest vereerde, met uiterst belangrijke festivals en herdenkingsdata voor zichzelf. In het Westen zijn deze rituelen niet zo frequent, maar dat betekent niet dat de god niet wordt vereerd.

Zijn symboliek en betekenis voor de westerse cultuur is dezelfde als voor de oosterse cultuur, maar in het Westen is het gebruikelijker dat toegewijden van Ganesha naar hem kijken voor zaken die te maken hebben met geluk en niet altijd spiritueel geluk. Het is niet verwonderlijk om afbeeldingen van deze god in huizen te hebben als symbool van geluk, goede gebeurtenissen en om geld te brengen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.