Interpersoonlijke relaties: betekenis, soorten, belang en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat is een interpersoonlijke relatie?

De mens is van nature een sociaal wezen, dat wil zeggen, die behoefte heeft aan relaties en contact met mensen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om samen te leven met mensen met verschillende persoonlijkheden, smaken, meningen en opvattingen. En dat is waar interpersoonlijke relaties om de hoek komen kijken, wat niets anders is dan de band en verbinding die ieder mens aangaat met andere mensen.

Deze verbinding kan zijn met mensen uit de familiecyclus, de cyclus van vriendschappen, de werkomgeving, religieuze, enz. En in dit artikel zult u op een diepere manier begrijpen wat interpersoonlijke relaties zijn, hoe ze interfereren in uw leven en in de omgevingen en relaties die u hebt, en hoe u de relaties in uw bedrijf en bedrijfsomgeving kunt verbeteren. Veel leesplezier!

Betekenis van interpersoonlijke relatie

De interpersoonlijke relatie gaat veel verder dan de band tussen twee of meer mensen. Zij is gebaseerd op een reeks normen en heeft vele kenmerken, soorten en componenten. Bekijk hieronder het belang van een goede interpersoonlijke relatie en de belangrijkste definitie ervan.

Definitie van interpersoonlijke relatie

De interpersoonlijke relatie is, volgens de psychologie en sociologie, de relatie tussen twee of meer mensen, die kan worden ingevoegd in familie-, school-, werk- of gemeenschapsverband. Deze relatie impliceert een reeks gedragsnormen die bepalen hoe deze interacties tussen leden van de samenleving moeten plaatsvinden.

Interpersoonlijke relaties kunnen worden gekenmerkt door verschillende gevoelens, zoals liefde, mededogen, vriendschap en andere gedeelde waarden, maar ze kunnen ook worden gekenmerkt door geschillen, haat, conflicten, vijandschap, ruzies en andere conflicten die zich in bepaalde situaties kunnen voordoen.

Het belang van goede intermenselijke relaties

Er is niemand die alleen kan leven, want zelfs degenen die alleen leven hebben andere mensen nodig om in hun behoeften, hun voedsel en andere belangrijke diensten te voorzien, naast de behoefte aan hun eigen relatie met andere mensen en het opbouwen van belangrijke banden. We hebben iemand nodig om op te rekenen, en daarom zijn intermenselijke relaties zo belangrijk.

Als we mensen met respect en hartelijkheid behandelen, keert hetzelfde terug. Met deze gevormde banden is het mogelijk om bepaalde groepen te benaderen, goede kansen te krijgen, aardige mensen in de buurt te hebben en altijd iemand te hebben tot wie men zich kan wenden als dat nodig is. Hiervoor is het nodig om met mensen om te gaan. Dit is geen ruil, maar de menselijke natuur om altijd begeleid te moeten worden.

Interpersoonlijke relatie en intrapersoonlijke relatie

Als de interpersoonlijke relatie de verbinding is met andere mensen en de ervaring met mensen die totaal anders zijn dan wij, dan is de intrapersoonlijke relatie de manier waarop wij ons verhouden tot onze eigen gevoelens en emoties.

Het bepaalt hoe elke persoon handelt wanneer hij geconfronteerd wordt met dagelijkse situaties - zaken die heel goed of heel slecht kunnen zijn. Voor een goede intrapersoonlijke relatie is het belangrijk om zelfkennis als bondgenoot te hebben, en altijd te proberen zelfbeheersing, zelfbevestiging en zelfmotivatie uit te oefenen.

Iets belangrijks om over na te denken is dat deze opbouw niet van vandaag op morgen gebeurt, maar iets is dat een leven lang een aandachtspunt moet zijn, per slot van rekening veranderen de prikkels, evolueren we en daarmee veranderen we uiteindelijk onze behoeften.

Soorten interpersoonlijke relaties

Elke manier van relateren, of het nu met een persoon is of met een bepaalde groep, heeft zijn eigen unieke manier, met zijn eigen bijzonderheden van de opgebouwde relatie. Maar we kunnen de interpersoonlijke relatie in drie soorten verdelen. Kijk in de volgende onderwerpen wat dat zijn.

Persoonlijke interpersoonlijke relatie

Dit is het type relatie dat vanaf onze eerste levensdagen aanwezig is. Dit zijn de relaties die we opbouwen door een bloedband, opvoeding of gemeenschappelijke interesses. Enkele voorbeelden zijn de band met iemands familie, opgebouwde vriendschappen, schoolgenoten, universiteit, werk of zelfs een liefdesrelatie.

Omdat het een type relatie is dat vanaf de geboorte aanwezig is, heeft het een grote invloed op de vorming van onze persoonlijkheid, hoe we ons verhouden tot de wereld, waarden en zelfs persoonlijke smaak.

Professionele interpersoonlijke relatie

De professionele interpersoonlijke relatie richt zich op het soort relatie dat gebaseerd is op het opbouwen van banden voor professionele projecten of iets in het bedrijfsleven.

De personeelssector is belast met het opbouwen van een relatie tussen de cultuur van het bedrijf en de werknemer die het wil aannemen, en met het beheer van de relatie van het bedrijf met de werknemer die al een band heeft.

Virtuele interpersoonlijke relatie

Met de toenemende popularisering van het internet komt dit type relatie tegenwoordig steeds vaker voor. Het is het type relatie dat wordt opgebouwd via de banden die ontstaan door sociale netwerken, online spelletjes, fora of internetgemeenschappen, of zelfs dating applicaties. Vaak is dit type gerelateerd aan vrijetijdsaspecten die de persoon beoefent.

Over het algemeen heeft deze relatie de neiging zich niet te verdiepen (zoals een relatie die gericht is op de fysieke wereld). Naarmate de tijd vordert, hechten mensen echter meer waarde aan relaties die via het digitale medium zijn opgebouwd - zelfs bij het opbouwen van professionele relaties of het aangaan van een langdurige liefdesrelatie.

Basiscomponenten van interpersoonlijke relaties

Om een interpersoonlijke relatie te karakteriseren, zijn drie zeer belangrijke componenten nodig: het "ik", de andere persoon en de omgeving die de ene persoon met de andere verbindt. In de volgende onderwerpen zullen wij meer over deze drie componenten spreken.

De "I"

Hier komen onze essentie en onze wil, die het gedrag sturen, om de hoek kijken. Een belangrijke rol speelt ons verlangen om ons te willen verhouden en onze ervaring met anderen te delen.

Van nature moet de mens een relatie met andere mensen opbouwen, omdat de aard van het leven en de afhankelijkheid zelf een minimale relatie mogelijk maakt. Maar voor een verdieping is eigenbelang nodig om zich open te stellen om een grotere verbinding op te bouwen.

De andere

Een interpersoonlijke relatie bestaat niet door één persoon. Daarom is voor een interpersoonlijke relatie de deelname van een andere persoon nodig, die die verbinding tussen jou en haar tot stand brengt.

Bijvoorbeeld een vriend, een familielid, een collega op het werk, een nieuwe vriendin, enz.

De omgeving

Wanneer een interpersoonlijke relatie wordt opgebouwd, zij het virtueel, professioneel of persoonlijk, is wat het ontstaan van deze relatie kenmerkt de omgeving. Voor een toenadering tussen twee mensen moest er een plaats zijn die voor hen een ongewoon punt was om een verbinding tot stand te brengen.

De omgeving zou echter de plaats zijn die ons dichter bij de ander brengt (zoals werk, school, college, of het eigen huis).

Pijlers van interpersoonlijke relaties

Om een gezondere intermenselijke relatie te kunnen opbouwen, zijn er enkele belangrijke pijlers die helpen bij de vorming van deze relaties. Pijlers die, indien in acht genomen en met genegenheid beoefend, kunnen helpen bij het opbouwen van gezondere relaties. Bekijk hieronder wat de pijlers zijn.

Zelfkennis

Het kennen van de eigen emoties, verlangens en wensen is een belangrijke stap naar een meer solide zelfontwikkeling. Rekening houdend met het feit dat de emoties die we voelen veel weerspiegelen op de relaties die we creëren, wordt zelfkennis een pijler die helpt om meer stevigheid te brengen in de bereikte relaties.

Wie zichzelf niet kent, weet uiteindelijk niet hoe hij zich tot zichzelf moet verhouden en weerspiegelt dit in de relaties die op zijn weg verschijnen. Het gebrek aan zelfkennis geeft uiteindelijk kracht aan explosieve, verkeerde, agressieve en beledigende houdingen - wat uiteindelijk kritiek en ruzie in de hand werkt.

Behalve dat het onze relatie met het zelfbeeld verslechtert, worden sommige reacties van anderen als iets persoonlijks opgevat, waardoor het moeilijk wordt conflicten op te lossen.

Geschiktheid voor het milieu

Het is belangrijk om de interacties tijdens relaties te selecteren volgens de omgeving, dat wil zeggen, afhankelijk van de omgeving waarin de relatie is opgebouwd zijn er verschillende niveaus van nabijheid en intimiteit. Bijvoorbeeld, in een werkomgeving overheersen meer formele interacties, en een beetje meer afstand, om zich te concentreren op de duidelijkheid van onderhandelingen, taken en de routine zelf.professioneel.

Dit betekent niet dat u geen vrienden kunt worden met iemand met wie u werkt, maar dat u moet zoeken naar duidelijke grenzen voor relaties in die omgeving die tijdens de werkdag moeten worden gerespecteerd. Elke omgeving heeft over het algemeen zijn regels en uitzonderingen.

Assertieve communicatie

Door je te concentreren op eenvoud bij het communiceren kun je grote geluiden vermijden wanneer je iemand iets probeert over te brengen. Door open te staan voor het ontvangen van feedback en deze op een luchtige manier door te geven, kom je een heel eind om jezelf en de ander beter te begrijpen.

Bewust zijn en proberen een assertieve communicatie op te bouwen is fundamenteel voor het onderhouden van een gezondere relatie, want zo kun je je gevoelens op een meer menselijke manier uiten, zonder jezelf en de ander voor te liegen.

Een parallel alternatief is de geweldloze communicatie die tot doel heeft de toespraken luchtiger te maken en zo verkeerde interpretaties te vermijden, waardoor de kans groter wordt dat de relaties aangenamer en waarachtiger worden.

Empathie

Voor veel mensen wordt het ontwikkelen van empathie als complex beschouwd, omdat het geen gemakkelijke taak is om zich in de schoenen van de ander te verplaatsen. Deze competentie kan echter gedurende het hele leven worden aangeleerd voor wie er belangstelling voor heeft. Het is een instrument dat de kwaliteit van menselijke relaties sterk verbetert.

Als je begrijpt dat wat anders is uiteindelijk de mensheid verrijkt, kom je tot de conclusie dat anders denken of handelen zeer bevorderlijk is voor het ontstaan van nieuwe mogelijkheden. Met andere woorden, empathie is in staat om kennis en percepties toe te voegen en zo bij te dragen aan harmonieuzere relaties.

Ethiek

Als we het over ethiek hebben, denken we meteen aan iets wat met het vakgebied te maken heeft. Ethische relaties opbouwen betekent echter dat je rekening houdt met je eigen waarden en die van de ander, wat voor iedereen voordelen oplevert.

Wanneer men zich goed richt op de sets van beginselen en morele waarden, kan men streven naar de waardering van belangrijke attributen voor een relatie, zoals respect, eerlijkheid en transparantie, waardoor wederzijds vertrouwen ontstaat. Met andere woorden, door een relatie te creëren waarin er vertrouwen is van de kant van beide mensen, wordt deze relatie veel lichter en gezonder.

Vriendelijkheid

Proberen een vriendelijke houding aan te nemen tegenover relaties kan deuren openen voor zowel professionele als persoonlijke aspecten. Ken je dat gezegde "vriendelijkheid genereert vriendelijkheid"? Nou, vriendelijkheid is fundamenteel om te begrijpen hoe een vriendelijke houding kan helpen bij het opbouwen van gezondere relaties.

Een gezonde relatie is vaak gebouwd op de waarneming van details en zorg voor de ander. Met andere woorden, een relatie wordt gevoed door details, en vriendelijk zijn is aandacht besteden aan dingen die vaak onschuldig lijken, maar die uiteindelijk het verschil maken.

Daarom kan het opbouwen van omgevingen en relaties waarin vriendelijkheid de boventoon voert, ervoor zorgen dat mensen zich daar belangrijker voelen.

Voordelen van een professionele interpersoonlijke relatie

Het ontwikkelen van een gezonde interpersoonlijke relatie kan grote voordelen opleveren voor zowel de eigenaar als de werknemer van een bedrijf. Wij hebben enkele van deze voordelen hieronder opgesomd, bekijk ze in de volgende onderwerpen.

Verbeterde resultaten

Als u denkt dat de belangrijkste basis voor het functioneren van een bedrijf is dat er betrokken mensen zijn en dat om deze betrokkenheid te bereiken de relaties gezonder moeten zijn zodat alles goed functioneert, kan het ontwikkelen van een gezonde interpersoonlijke relatie betere resultaten opleveren voor zowel het bedrijf als de werknemer.

Wanneer men in een omgeving werkt waar men zich goed voelt bij de relaties die er worden aangeknoopt, is men automatisch geneigd zich gemotiveerder te voelen voor de variaties van situaties die de professionele omgeving biedt. Bijgevolg zullen de resultaten die deze werknemer kan voorleggen, rechtstreeks van invloed zijn op de resultaten van het bedrijf.

Verhoogde productiviteit

Een bedrijf dat probeert te investeren in interpersoonlijke relaties presenteert een hogere productiviteit van zijn werknemers, omdat de positieve psychologische sfeer uiteindelijk de motivatie verhoogt en de prestaties van de professionals verhoogt.

De werknemer zelf, die erkenning krijgt voor zijn goede prestaties, voelt zich hierdoor gemotiveerd en met meer plezier zijn tijd en moeite besteden aan het bedrijf waarvoor hij heeft gekozen, waardoor zijn mate van professionele voldoening toeneemt.

Verbetering van het organisatieklimaat

Wanneer een bedrijf zich bekommert om het ontwikkelen van gezondere intermenselijke relaties, is het duidelijk dat deze houding, beetje bij beetje, van invloed zal zijn op het klimaat van die organisatie. Door dit aspect te waarderen als iets cultureels, zal dit inhoud krijgen en rechtstreeks van invloed zijn op het ondernemingsklimaat.

Een bedrijf dat deze houding cultiveert, biedt uiteindelijk een harmonieuzere omgeving aan zijn medewerkers, die op hun beurt productiever en gemotiveerder worden binnen het bedrijf.

Efficiëntere communicatie

Een gezonde relatie mondt uit in een efficiëntere communicatie. Dit alles voorkomt interne of externe ruis in de communicatie van het bedrijf. Aangezien het via communicatie is dat wij onze behoeften kunnen uitdrukken, wordt deze communicatie door een meer ontwikkelde interpersoonlijke relatie steeds assertiever.

Een efficiëntere communicatie zorgt echter voor betere resultaten en meer tevredenheid bij de werknemers van een bedrijf, waardoor een organisch en menselijker systeem ontstaat.

Hoe de interpersoonlijke relaties in het bedrijf te verbeteren

Rekening houdend met alle voordelen die kunnen voortvloeien uit het ontwikkelen van een gezonde interpersoonlijke relatie binnen een professionele omgeving, zullen wij hieronder enkele houdingen opnoemen die u kunt gaan toepassen om uw interpersoonlijke relatie te verbeteren.

Plaats jezelf in de schoenen van de ander

Door te weten dat ieder mens zijn eigen unieke manier heeft om met levenssituaties om te gaan, ga je begrijpen hoe belangrijk het is voor een gezonde relatie als we ons bekommeren om het wereldbeeld van de ander. Vaak is het willen zijn van de meester van de rede het ophouden met leren door je af te sluiten voor nieuwe mogelijkheden.

Als we er dus voor zorgen dat we het standpunt van de ander begrijpen, vergroten we de kans op meer verbondenheid met de ander, waardoor een gezondere relatie ontstaat. Het proces van relateren wordt gemakkelijker als we ook aandacht besteden aan de behoeften van de ander.

Uw aanpak aanpassen

Wanneer je probeert te begrijpen hoe je boodschap een bepaalde persoon bereikt, begin je aandacht te schenken aan de impact die je boodschap heeft wanneer je communiceert. Vaak wordt die impact gegenereerd door de manier waarop je je uitdrukt. Kiezen voor geweldloze communicatie kan een goed alternatief zijn om preciezer te zijn bij het benaderen van een persoon.

Op die manier zijn mensen geneigd meer aandacht te besteden en nog meer waarde te hechten aan wat je te zeggen hebt. Je zorgen maken en je manier van iemand benaderen aanpassen zal je dus helpen om elke dag gezondere relaties te krijgen.

Beheer de eerste drie minuten

De normale gang van zaken als je een gesprek met iemand begint is om te proberen meer over jezelf te vertellen, of om te oordelen en conclusies te trekken over wat de ander zegt. Beginnen met meer naar de persoon te luisteren in plaats van een veroordelende houding aan te nemen kan je helpen meer van hem of haar te begrijpen.

Probeer daarom in de eerste drie minuten, wanneer u een contact begint, meer spreekruimte te geven aan de persoon. Houd in gedachten dat hij waarschijnlijk een reden had om naar u toe te komen of op een bepaalde manier te handelen. Bovendien zal meer luisteren u helpen om assertiever te communiceren.

Luister actief

De vaardigheid van het actief luisteren zal een impact hebben op de relaties die u wilt opbouwen. Wanneer u bereid bent zorgvuldiger te luisteren naar wat anderen zeggen, helpt u betere oplossingen te vinden voor problemen, vergroot u uw inzicht in empathie en bouwt u bijgevolg hechtere relaties op.

Bovendien is actief luisteren een instrument dat het mogelijk maakt de relatie te verbeteren, juist door dieper op een gesprek in te gaan. Het is een kans om de persoon een waarachtiger luisterend oor te bieden, zodat deze niet bang is verkeerd begrepen te worden.

Praat meer over jezelf

Ieder mens heeft een enorme hoeveelheid levenservaring. Hoe ouder je bent, hoe groter je bagage aan ervaringen. Door je eigen bagage te waarderen en te delen met andere mensen, verhoog je de mate van verbondenheid. Als je denkt dat mensen verbinden en leren via verhalen, kan alles wat je hebt meegemaakt en gedeeld, je relaties gezonder en waarachtiger maken.

Houd in gedachten dat ieder mens is opgebouwd uit sterke en zwakke punten, en dat het delen van je ervaring met hen en hoe je je voelt over situaties, een behoorlijk slimme manier is om andere mensen te benaderen. Wees dus niet bang om je eigen reis te delen.

Beheer van non-verbale taal

Als we het over communicatie hebben, mogen we de non-verbale taal niet vergeten. Vaak drukt ons lichaam veel meer uit dan we denken, dat wil zeggen, onze lichaamshouding zegt meestal veel, zelfs meer dan woorden.

Gezichtsuitdrukking, armpositie en de plaats waar we kijken zijn enkele voorbeelden van non-verbale communicatie, die uiteindelijk boodschappen overbrengen naar andere mensen. Daarom is het heel belangrijk dat je alert blijft en probeert kalm te blijven tijdens een gesprek, naast je best doen om in de ogen van de persoon te kijken, omdat deze houding uiteindelijk een groter gevoel van transparantie overbrengt.

Omarm de verschillen

Accepteren dat de wereld bestaat uit verschillen en dat er niemand is zoals jij, is proberen de opbouw van een meer diverse en creatieve wereld te waarderen. Dit alles begint met de houding van proberen de verschillen te accepteren die deel uitmaken van elk type relatie.

Als je moeite doet om om te gaan met mensen die anders denken dan jij, blijf je niet in een sociale bubbel hangen. Als je je openstelt voor wat anders is, word je een empathischer en creatiever mens.

Wat is het grootste voordeel van interpersoonlijke relaties?

Als je probeert te werken aan je interpersoonlijke relatie, begin je jezelf elke dag beter te begrijpen, waardoor je je relatie met de wereld en met mensen verbetert. Vanuit de visie dat de wereld uit mensen bestaat, wordt je leven voller als je erin slaagt meer gezonde relaties te hebben.

Dus als u begint aandacht te besteden aan de manier waarop u probeert uw relatie met mensen op te bouwen, draagt u bij aan uw ontwikkeling (zowel persoonlijk als professioneel) en genereert u een positief effect op uw relaties en vooral op uw geestelijke gezondheid.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.