Mercurius in het 4e huis: retrograde, transit, zonne-revolutie en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Betekenis van Mercurius in het 4e Huis

Het 4e huis is direct verbonden met de oorsprong van het individu. Het houdt zich dus bezig met zaken als familie en voorouders, waarbij het verband met de fundamenten van een bepaalde inwoner wordt benadrukt en wordt gesproken over zijn of haar referenties in de schepping.

Wanneer Mercurius in dit huis staat, zorgt de planeet ervoor dat mensen graag deelnemen aan het gezinsleven en ervaringen uitwisselen met hun geliefden. Op die manier slagen zij erin zich te onderscheiden wanneer zij zich welkom voelen in een omgeving.

Doorheen het artikel zullen meer details over de betekenis van Mercurius in het 4de huis becommentarieerd worden. Om er meer over te weten, lees het artikel verder.

Mercurius en de Astrologische Huizen in de Geboortekaart

Mercurius wordt in de astrologie gezien als een boodschapper, dus zijn functie in de astrologische kaart is te interpreteren wat er in de hoofden van mensen omgaat. Daarom zal zijn positie in de astrologische huizen bepalen hoe iemand zich uitdrukt over verschillende onderwerpen. Bovendien is Mercurius in de mythologie de god van de welsprekendheid.

Meer details over de planeet en de astrologische huizen worden hieronder toegelicht. Lees verder om meer te weten te komen.

Mercurius voor Astrologie

In de astrologie is Mercurius verantwoordelijk voor het onthullen van de manier van uitdrukken van de inwoner, of het nu gaat om schrijven, de manier van bewegen of de manier van schrijven. De planeet is dus een soort vertaler van wat er in de geest van de inwoner omgaat en onthult zijn manier van denken.

Daarom is het vanuit zijn positionering mogelijk om een reeks kwesties in het gedrag van mensen beter te begrijpen, en om de werking van hun mentale processen te onderscheiden.

Mercurius in Vedische Astrologie

In de Vedische astrologie is Mercurius Boeddha en wordt beschouwd als een gunstige planeet voor inboorlingen. Hij heeft een wat dubbelzinnige aard, nogal wispelturig en oppervlakkig. Hij is echter verantwoordelijk voor het besturen van zaken als intelligentie, communicatie en de opvoeding van mensen.

Als hij slecht geplaatst is, veroorzaakt hij een reeks gezondheidsproblemen, vooral in verband met de maag en de nieren. Maar door zijn band met de geest kan hij iemand uiteindelijk gek maken door nervositeit en onzekerheid.

De Astrologische Huizen

De astrologische huizen zijn ruimtes in de astrologische horoscoop die ons iets vertellen over verschillende gebieden in het leven van een bepaalde inwoner. In totaal zijn er 12 huizen waarin een planeet en een teken, die als hun heersers worden beschouwd, staan. Wanneer zij deze ruimtes bezetten, staan zij in domicilie en dat betekent dat hun beste eigenschappen in de inwoner worden geaccentueerd.

Het huis van een teken is echter niet noodzakelijkerwijs bezet op het moment van de geboorte. Elk teken kan in elk van deze ruimtes van de horoscoop staan. De invloed van de heersers blijft echter bestaan.

De Astrologische Huizen voor Vedische Astrologie

Net als de traditionele astrologie kent de Vedische astrologie 12 astrologische huizen, Bhavas genaamd. Ze dienen ook om de verschillende gebieden van iemands leven weer te geven en worden bezet door tekens. Net als in het traditionele model kan elk teken in elk huis staan op het moment van iemands geboorte.

Een interessant verschil is echter het feit dat de Bhavas ook in verband worden gebracht met de vier levensdoelen in de Vedische astrologie: dharma, artha, moshka en karma, wat respectievelijk doel, rijkdom, verlossing en verlangen betekent.

4e Huis, het Huis van de familie, voorouders en privéleven

Het 4e huis van de astrologische kaart is het domicilie van Kreeft en de Maan. Het gaat over familierelaties en over de afkomst van de inwoner en zijn privéleven. Bovendien gaat het over de referenties die iemand tijdens zijn opvoeding heeft meegekregen en hoe die bijdragen tot het verloop van zijn huidige leven.

Het 4e huis gaat dus ook over veiligheid. Het spreekt over de ruimtes waarin de inwoner zich het prettigst voelt en waarin zijn identiteit het duidelijkst naar voren komt.

Mercurius in het 4e Huis van de Astrologische Kaart

De aanwezigheid van Mercurius in het 4e huis maakt dat inboorlingen graag bij familie of goede vrienden zijn, ze willen graag weten of alles in orde is met de mensen van wie ze houden en ze praten graag met de mensen bij wie ze zich op hun gemak voelen. Deze relaties zijn vol uitwisseling en leren.

Meer details over de aanwezigheid van Mercurius in het 4e huis van de astrologische horoscoop worden hieronder toegelicht. Om meer te weten te komen over de plaatsing, lees het artikel verder.

Mercurius in zijn eigen teken of teken van verheffing in het 4e huis

Mercurius is de heersende planeet van twee verschillende tekens: Tweelingen en Maagd, die elk verschillende kenmerken erven. In die zin bezit de eerste de communicatieve vaardigheden van zijn heerser en zijn gehechtheid aan mentale processen, nieuwsgierig en geïnteresseerd in het leren van een beetje van alles.

Het teken Maagd erft zijn redeneervermogen van Mercurius. Daarom zijn de inboorlingen uiterst nauwgezette mensen die belang hechten aan organisatie, vooral op het werk.

Mercurius in het teken van debilitatie in het 4e huis

Wanneer Mercurius zwak is, betekent dit dat het teken dat het 4e huis bezet op het moment van de geboorte van de inwoner Vissen is. In dit scenario verliest de persoon volledig de controle en begint geen grenzen te hebben. Dit komt duidelijker naar voren op het gevoelsgebied.

Over het algemeen worden inboorlingen bewogen door gevoelens die niet echt zijn, maar eerder een verzinsel van hun verbeelding. Dit alles maakt dat ze zich erg gefrustreerd voelen en de controle over hun affectieve leven verliezen. Ze hebben de neiging om in zelfmedelijden te vervallen wanneer dit gebeurt.

Mercurius in het 4e Huis in transit

De transit van Mercurius door het 4e huis is een gunstige tijd voor educatieve activiteiten en ook het huis maakt op dit moment een periode van positiviteit door, vooral als het gaat om de directe familie, bestaande uit eerstegraads verwanten.

Tijdens de passage van de planeet door het 4e huis hebben mensen die goed opgeleid zijn en die waarde hechten aan eigenschappen als hartelijkheid de neiging om zich op verschillende terreinen van hun leven te onderscheiden en zich in de kijker te spelen.

Positief gebruik van Mercurius in het 4e Huis

De uitwisseling van ervaringen, vooral in de familiesfeer, is een van de meest positieve toepassingen van Mercurius in het 4e huis. Die zijn echter niet beperkt tot deze ruimte. De planeet komt ook de communicatie op andere gebieden ten goede, maar daarvoor moet de inwoner zich in die ruimten op zijn gemak voelen.

Zo worden zij mensen die in staat zijn interessante en dynamische intellectuele debatten te voeren, waardoor zij zich gestimuleerd voelen. Dit wordt vooral positief als het wordt toegepast op het werk. Het is echter vermeldenswaard dat inboorlingen met Mercurius in het 4e huis de neiging hebben te kiezen voor modellen zoals het kantoor aan huis.

Negatief gebruik van Mercurius in het 4e Huis

Vanwege de sterke band die zij met hun familie voelen, kan de inwoner met Mercurius in het 4e huis het moeilijk vinden om een eigen mening te formuleren. Zo hebben deze mensen de neiging om in dialogen met anderen de mening van hun ouders te reproduceren vanwege de intense band die zij met hun familie hebben.

Het is ook vermeldenswaard dat zijn gehechtheid aan thuis ervoor kan zorgen dat hij zich te zeer hecht aan voorwerpen uit het verleden en desorganisatie in zijn ruimte veroorzaakt omdat hij ze niet kwijt kan.

Mercurius in het 4e Huis en carrière

De desorganisatie van Mercurius in het 4e huis kan een echt probleem zijn voor de inwoner in de werkomgeving. Zijn neiging om te veel dingen op te hopen leidt ertoe dat hij documenten kwijtraakt of zich niet kan herinneren waar hij iets belangrijks heeft bewaard. Door de opeenhoping wordt zoeken een ingewikkelde taak.

Afgezien van de organisatorische kwestie, als de autochtoon zich op zijn gemak voelt in zijn werkomgeving, heeft hij alles in zich om succesvol te zijn omdat hij zijn ideeën kan uiten. Dan valt hij op wanneer hij in een team werkt.

Synastrie

Aangezien Mercurius in het 4e huis een huisgeoriënteerde plaatsing is, geldt deze eigenschap als we het over de synastrie hebben. Inboorlingen voelen zich dus op hun gemak bij partners die het idee hebben een gezin te stichten of in ieder geval een gezellige omgeving bij hun partner te hebben.

Bovendien geeft de astrologische plaatsing inboorlingen het vertrouwen om open te zijn over hun gevoelens, wat het voor partners veel gemakkelijker kan maken om te weten wat zij denken en hoe zij aan hun behoeften kunnen voldoen.

Het individu met Mercurius in het 4e Huis

Mensen die geboren zijn met Mercurius in het 4e huis hebben de neiging te genieten van solide familierelaties. Ze vormen ook zeer consistente banden met vrienden en collega's. Ze zijn aanhankelijk, toegewijd en raken graag betrokken bij de mensen om hen heen, zodat ze zich altijd bekommeren om hun welzijn.

Meer details over het individu met Mercurius in het 4e huis worden hieronder toegelicht. Als je hier meer over wilt weten, lees dan het artikel verder.

Algemene kenmerken

Over het algemeen waarderen mensen met Mercurius in het 4e huis hun wortels. Ze zijn gehecht aan hun huis, vooral aan hun eerstegraads familie. Ze leggen ook graag andere banden in hun leven omdat ze zich veilig voelen op plaatsen die hen een gevoel van veiligheid geven.

Zij zijn ongeorganiseerd en vinden het moeilijk om voorwerpen uit het verleden los te laten vanwege het belang dat zij aan hun herinneringen hechten. Daarom hebben zij de natuurlijke neiging om hamsteraars te worden, wat hun werkomgeving kan schaden.

Persoonlijkheid van mensen met Mercurius in het 4e Huis

Mensen met Mercurius in het 4e huis zijn aanhankelijk. Ze zijn graag samen met hun geliefden en doen er alles aan om het welzijn van degenen die belangrijk voor hen zijn te waarborgen. Daarom is het een veel voorkomende zorg te weten dat hun geliefden gelukkig zijn.

Inwoners met deze plaatsing zijn zeer altruïstisch en richten zich vaak meer op anderen dan op zichzelf. Ze zijn beschermend en hebben een kenmerkende focus op hun persoonlijke relaties.

Positieve aspecten

De toewijding van inboorlingen met Mercurius in het 4e huis aan de mensen van wie ze houden is een van hun meest positieve punten. Dit maakt hen gastvrij en toont genegenheid zonder veel moeite. Immers, hun vermogen tot expressie is gekoppeld aan de geborgenheid die zij voelen in de ruimte die zij innemen en de mensen die op deze plek naast hen staan.

Ze zorgen graag en doen er alles aan om anderen gelukkig te zien. Vermeldenswaard is ook dat ze erg gehecht zijn aan het geheugen en zich vaak dingen uit het verleden herinneren.

Negatieve aspecten

Mercurius in het 4e huis is een positie die zeer veeleisend is, vooral over wat je wel of niet voor anderen doet. Als ze merken dat de mensen van wie ze houden niet gelukkig zijn, zullen ze hard werken om dit te veranderen en kunnen ze ongebreideld en indringend optreden. Ze hebben een natuurlijke neiging tot bezitsdrang door gehechtheid.

Door deze problemen zijn het mensen die zich voortdurend zorgen maken en het moeilijk vinden zich te ontspannen. Ze moeten dus begrijpen dat het onmogelijk is mensen te beschermen tegen kwaad en leren dat wanneer mensen hulp nodig hebben, ze erom zullen vragen.

Aanpasbaar

Ondanks hun intense band met thuis, hebben inboorlingen met Mercurius in het 4e huis een zeer flexibele opvatting van dit idee. Dit komt omdat thuis voor hen meer is dan alleen een fysieke ruimte en wordt geassocieerd met een gevoel van welkom. Ze kunnen het dus vinden bij vrienden of zelfs op het werk.

Het hangt allemaal af van het gevoel van comfort dat een plaats de inwoner geeft. Als hij zich op zijn gemak voelt, zal hij zich vrijer voelen om zich te uiten of om met elkaar om te gaan, zodat de uitwisselingen blijven plaatsvinden.

Jonge

De positie van Mercurius in het 4e huis, indien goed geaspecteerd, suggereert individuen die een goede levensduur hebben. Dit gebeurt omdat ze tijdens hun leven de neiging hebben gezonde gewoonten op te bouwen, waardoor hun lichaam en geest actief zijn. Om voor anderen te zorgen, moeten ze immers gezond zijn.

Juist vanwege dit verlangen om gezond te blijven en voor mensen te zorgen, slagen de inboorlingen erin hun jeugdigheid tot in de tweede helft van hun leven te behouden. Het is dan ook niet ongewoon dat mensen met deze astrologische plaatsing er jonger uitzien dan ze zijn.

Goede studies.

De aanwezigheid van Mercurius in het 4e huis is zeer gunstig voor studies. Wanneer de planeet in dit huis aanwezig is, hebben inboorlingen de gewoonte om van kinds af aan te lezen aangemoedigd. Bovendien worden zij mensen die graag en met enige regelmaat deelnemen aan educatieve activiteiten en debatten.

Een andere factor die zeer bevorderlijk is voor studies is het uitstekende geheugen dat inboorlingen met Mercurius in het 4e huis meestal hebben. In het algemeen houdt dit verband met herinneringen uit het verleden, maar het kan ook worden toegepast op het onderwijs. Zij zijn doorgaans goed in geschiedenis.

Mercurius Retrograde in 4e Huis

De retrograde beweging van Mercurius in het 4e huis heeft directe gevolgen voor familiezaken, dus sommige conflicten in verband met uitdrukkingsvormen kunnen zich voordoen tijdens deze astrologische transit, die een van de meest gevreesde is voor mensen vanwege zijn ingrijpen in de werking van elektronische apparaten - die ook communicatiemiddelen zijn.

Meer details over de retrograde beweging van Mercurius in het 4e huis zullen hieronder worden becommentarieerd, dus als je er meer over wilt weten, lees dan het artikel verder.

Retrograde planeten

Wanneer retrograde planeten verschijnen in de geboortehoroscoop van een bepaalde inwoner, betekent dit dat hij manieren moet vinden om af en toe af te wijken van de norm. De exacte betekenis van deze zin hangt echter af van welke planeet deze beweging maakt en in welk huis hij dat doet.

De meeste mensen hebben tussen twee en drie retrograde planeten in hun geboortekaart en Mercurius hoort daarbij, maar het is ook mogelijk dat Venus en Mars dit soort bewegingen maken.

Wat het betekent om Mercurius Retrograde te hebben

Wanneer Mercurius in retrograde beweging verschijnt, nodigt het de inwoner uit om herzieningsbewegingen te maken in verschillende aspecten van het leven. Echter, door de uitdagingen van de periode, vooral met betrekking tot communicatie, wordt deze fase vrij intens gevoeld door mensen, ongeacht het teken.

Alles in hun leven lijkt "achteruit te gaan" door de beweging van de planeet.

Manifestaties en gevolgen van Mercurius Retrograde in het 4e Huis

De retrograde beweging van Mercurius in het 4e huis beïnvloedt familiezaken, dus alle omgevingen waarin de ingewijde zich prettig voelt zullen worden belemmerd. Tijdens deze fase zal hij het gevoel hebben dat zijn communicatiekanalen met de mensen van wie hij houdt geblokkeerd zijn en hij kan zijn ideeën niet op dezelfde manier overbrengen als voorheen.

Dit genereert een gevoel van isolatie en ontkoppeling, waardoor de inboorling de neiging heeft de weg kwijt te raken door het belang dat hij hecht aan zijn verschillende vormen van thuis. Men moet echter bedenken dat dit een voorbijgaand moment is en dat het gebruikt moet worden voor bezinning en herziening van gewoonten.

Gaan mensen met Mercurius in het 4e huis goed om met hun familie?

Mensen met Mercurius in het 4e huis kunnen het heel goed vinden met hun familie. Hun leven met hun directe, eerstegraads familieleden verloopt meestal niet met veel hindernissen, omdat zij zich op hun gemak voelen bij het uiten van hun gevoelens en bereid zijn alles te doen om hun familie gelukkig te zien.

Zo zijn inboorlingen met Mercurius in het 4e huis mensen die veel van zichzelf geven aan hun huis en het graag harmonieus zien. Ze hechten veel waarde aan hun wortels en zijn zo gehecht aan traditie dat ze moeite hebben zich te ontdoen van voorwerpen uit het verleden, zelfs als ze geen nut meer hebben voor hun huidige leven.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.