Neptunus in het 9e huis: retrograde, transit, zonne-revolutie en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

De betekenis van Neptunus in het 9e huis

Als de planeet Neptunus aanwezig is in het negende huis van de geboortekaart, is het individu meestal erg geleerd en geïnteresseerd in onderwerpen als filosofie, reist het graag en is het erg religieus. Mensen met deze configuratie in de geboortekaart zijn gemakkelijk beïnvloedbaar.

Individuen met Neptunus in het 9e huis zijn meestal goed met kunst, dus waarschijnlijk volgen zij hun natuurlijke impulsen en bestuderen zij dit onderwerp om zichzelf te verbeteren of zelfs iemand anders te onderwijzen.

De aanwezigheid van Neptunus in het 9e huis is ook een aanwijzing dat het individu niet dicht bij sommige verre familieleden kan blijven. Wil je meer weten over de betekenis van Neptunus in het 9e huis? Bekijk dan dit artikel!

Betekenis van Neptunus

Neptunus is een van de verst van de zon verwijderde planeten in het zonnestelsel, waardoor het een zeer koude planeet is. Neptunus is echter niet alleen aanwezig in gebieden als Astronomie of Astrologie, maar maakt ook deel uit van de mythologie. Kijk maar!

Neptunus in de mythologie

Volgens de Griekse en Romeinse mythologie was Poseidon of Neptunus de god van de zeeën en een van de belangrijkste goden in het pantheon van deze volkeren. Hij is ook een van de drie goddelijke broers die het bezit van de aarde onder elkaar verdeelden. Poseidon was de heerser over de zeeën, maar hij was niet erg gelukkig met zijn deel. Dit zorgde ervoor dat hij meermaals oorlog voerde met zijn broer Zeus.

Volgens de Griekse en Romeinse mythologie was Neptunus geen godheid met edele karaktereigenschappen, integendeel, hij was impulsief en ook snel boos. Hij was verantwoordelijk voor het ontstaan van verschillende aardbevingen en zeestormen.

Neptunus in de astrologie

Volgens de Astrologie is Neptunus een planeet die het individu psychische, mentale en ook creatieve vermogens geeft. Hij is de planeet van verbeelding, intuïtie en artistiek talent. Bovendien is Neptunus ook de planeet van illusie en verwarring. Hij vertegenwoordigt de spiritualiteit van het individu en de effecten die hij op zijn leven heeft, hangen af van de aspecten die hij vormt.

Veel astrologen zijn het erover eens dat iedereen een beetje van de lage energie van deze planeet nodig heeft, omdat het een verkwikkend en helend effect kan hebben. De meeste energie van Neptunus is echter giftig. De effecten van deze planeet zijn altijd subtiel en moeilijk te begrijpen.

Neptunus in het 9e Huis

Er zijn een aantal dingen die moeten worden overwogen als we het hebben over Neptunus in het 9e huis. Bijvoorbeeld, hoe is het mogelijk om iemands Neptunus te ontdekken, wat is de betekenis van het 9e huis in het bijzonder, wat de planeet Neptunus onthult in de geboortehoroscoop, onder andere. Bekijk hieronder meer details!

Hoe ontdek ik mijn Neptunus

De geboortehoroscoop is een kaart in de vorm van een cirkel die verschillende astrologische huizen toont, die elk verwijzen naar een specifiek gebied van je leven. De horoscoop toont ook de twaalf tekens en de tien astrologische planeten, elementen die verdeeld zijn over de huizen van de horoscoop.

Elke planeet vertegenwoordigt een energie die werkt in het leven van het individu, en ze zijn verdeeld over de huizen volgens de volgorde van de sterren op het moment van de geboorte. Deze planeten zijn gepositioneerd volgens het sterrenbeeld van de dierenriem. Door de configuratie van de astrologische kaart te maken volgens uw geboortedatum en -tijd, is het mogelijk om te weten welke uw Neptunus is, echter, het is belangrijk om te zoeken naar eenspecialist.

Betekenis van het 9e Huis

Het negende huis in de astrologie is verbonden met filosofische kennis, moraal, wetten, ethiek, wijsheid, psychische vermogens en ook deugd. Dit gebied van de astrologische horoscoop is ook verbonden met onderwijs, vooral met betrekking tot hoger onderwijs, het vermogen om te onderzoeken, cognitie, overtuigingen en ook geloof met spiritualiteit en expansiviteit.

Het negende huis is ook nauw verbonden met verre landen, dat wil zeggen reizen, bezoeken aan vreemde en andere plaatsen. Dit is het huis dat alles te maken heeft met het verlangen om meer te weten te komen over het leven en ook om de eigen gezichtspunten uit te breiden.

De Astrologische Huizen voor Vedische Astrologie

In de Vedische Astrologie wordt elk teken geregeerd door een planeet die het huis ervan wordt. Deze huizen regelen bepaalde aspecten van het leven van de inwoner. Na de plaats van de ascendant, het eerste huis, volgen de andere in volgorde. Het eerste huis is het huis dat de geboorte, het lichaam, het uiterlijk, de eigenwaarde, de gezondheid, de geest en de kracht regelt, naast andere aspecten van het leven van het individu.

Het tweede huis is verantwoordelijk voor onder meer voedsel, bezittingen, onderwijs, eten en drinken, het gezicht, voertuigen, kaarten en documenten, de stem, het gezinsleven, traditionele overtuigingen, nagels, de tong, de neus en het lenen van geld. Zo volgen de huizen een volgorde tot het twaalfde, waarbij elk een aspect regelt.

9e Huis in Vedische Astrologie

Het negende huis in de Vedische Astrologie is degene die verantwoordelijk is voor het brengen van geluk aan het individu. Het geluk zal je inhalen en je zult in staat zijn om met problemen om te gaan of niet, het hangt allemaal af van wat het negende huis zal beslissen. Bovendien is dit het huis van het hoger onderwijs. Het negende huis komt ook vaak voor in horoscopen van belangrijke schrijvers.

Het negende huis vertegenwoordigt ook een reis naar het onbekende, en de behoefte om op zoek te gaan naar wat buiten zichzelf ligt. In het algemeen gebeurt dit wanneer het individu hoger onderwijs zoekt, of wanneer het psychologie, filosofie en spiritualiteit bestudeert.

Wat Neptunus onthult in de geboortekaart

Neptunus in de geboortekaart is de planeet die te maken heeft met de kunsten, die kunstenaars, filmmakers, schrijvers, mystici en martelaren begunstigt. Deze planeten maken echter de consumptie van psychotrope stoffen vatbaar, waardoor het individu aan de werkelijkheid kan ontsnappen, een gevaar waardoor hij/zij verslaafd kan raken.

Net als de planeet Uranus beïnvloedt Neptunus zowel collectieve als individuele eigenschappen. De functie van deze planeet is om het idealisme van de helden in werkelijkheid te brengen. Hiermee moet het individu in staat zijn zijn eigen beperkingen en de werkelijkheid om hem heen te begrijpen.

Neptunus in het 9e Huis

Mensen met Neptunus in het 9e huis hebben een zeer sterke intuïtie. Sommigen van hen zijn zelfs in staat om paranormale gaven te ontwikkelen en hebben profetische dromen. Deze mensen hebben ook een filosofische en moralistische kijk op het leven.

Echter, als de planeet Neptunus niet in harmonieuze aspecten in de geboortekaart stond, geeft dit aan dat het individu fanatiek zal handelen met betrekking tot filosofie en religie. De sterke punten van mensen die Neptunus in het negende huis hebben zijn focus, hogere opleiding en een zorgzame houding. Deze individuen moeten echter enkele uitdagingen overwinnen die deze astrale configuratie met zich meebrengt, zoals besluiteloosheid enontwijking.

Neptunus in 9e Huis Nataal

Neptunus in het negende huis is een aanwijzing dat je graag veel leert. Mensen met deze plaatsing hebben meestal een gemakkelijk begrip van de verbanden en wetten van het universum. Dit kan een aanwijzing zijn voor een hogere opleiding op een gebied dat met religie te maken heeft. Alles wat te maken heeft met de planeet Neptunus in de geboortekaart is iets om te bestuderen.

Wanneer Neptunus in spanning staat in het negende huis, kan dit erop wijzen dat het individu zijn studie in het hoger onderwijs heeft verwaarloosd. Bovendien zit de persoonlijke filosofie van dit individu vol spirituele en religieuze elementen. Hij ziet het leven ook als een kans om zich met het goddelijke te verbinden en eenheid te zoeken.

Neptunus in het 9e Huis in de Jaarhoroscoop

Mensen geboren met Neptunus in het 9e huis hebben de neiging om al hun vertrouwen te stellen in een bepaald ding of persoon, en hebben zelfs een overdreven geloof in een religie, filosofie of zelfs een goeroe. Daarmee is het risico om in die zin bedrogen te worden zeer groot, wat het alarmsignaal zou moeten doen afgaan.

De boodschap voor Neptunus-natuurlingen in het negende huis is: de waarheid die je zoekt zit van binnen en niet van buiten. De persoon die besluit een spirituele reis te beginnen, moet dat alleen doen en als hij iemand nodig heeft, moet hij zeer op zijn hoede zijn voor bedriegers die te kwader trouw handelen.

Neptunus in Doorgang 9

De transit van Neptunus door de huizen brengt een zekere verwarring in het persoonlijke leven van het individu, naast het romantiseren van beelden, waardoor het individu besluiteloos wordt of zeer grote ambities heeft, waardoor hij/zij fantastische dromen heeft en met veel intensiteit op zoek gaat naar sensaties die hij/zij nog nooit heeft ervaren.

Psychische kwetsbaarheid is ook een veel voorkomend kenmerk. Deze mentale verwarring wordt gekenmerkt door episodes van ontgoocheling, onzekerheid over de eigen geestelijke gezondheid, emotionele afhankelijkheid, gebrek aan zelfzorg, irrationele angsten, onder andere die uiteindelijk het welzijn van het individu aantasten.

Persoonlijkheidstrekken van mensen met Neptunus in het 9e huis

De persoonlijkheidskenmerken van mensen verschillen per configuratie van hun astrologische horoscoop. Dat is niet anders bij mensen die de planeet Neptunus in het 9e huis hebben. Zij hebben zeer unieke persoonlijkheidskenmerken. Lees meer in de volgende onderwerpen!

Positieve kenmerken

De aanwezigheid van de planeet Neptunus in het 9e huis brengt vriendelijkheid, mededogen, inspiratie voor de kunst, goede smaak of acteren in film, poëzie, muziek, dans, een zekere aantrekkingskracht voor mystiek en een intuïtieve en contemplatieve gevoeligheid die verschillende deuren opent zodat deze persoon het wonderbaarlijke, het sublieme kan ontvangen.

Neptunus heeft te maken met de zoektocht van het individu naar verlossing en transcendentie, en met het vermogen om zich op te offeren en in te zetten voor een doel. Verder houdt de positie van deze planeet verband met de aanpassing en het samenleven van het individu met de omgeving, en met het vermogen om de werkelijkheid te idealiseren.

Negatieve kenmerken

De negatieve kant van Neptunus in het 9e huis brengt kenmerken met zich mee als apathie, passiviteit, naïviteit, narcisme en een verlangen om als een kind behandeld te worden. Er is ook een tendens voor dit individu om zeer destructieve relaties te hebben, waar ze zich met één persoon bevinden die elkaar tegenhoudt, wat het heel moeilijk maakt om de banden te verbreken.

De negatieve kant van Neptunus in het 9e huis kan ertoe leiden dat iemand verdwaalt in kunstmatige paradijzen, zoals drugsgebruik, dromen ver van de werkelijkheid, illusies en onwerkelijke fantasieën, die alleen mogelijk zijn in de geest van het individu.

De invloed van Neptunus in het 9e huis

Zoals u in dit artikel kunt zien, beïnvloedt de aanwezigheid van Neptunus in het 9e huis verschillende aspecten van iemands leven. De manier waarop hij zal handelen wanneer hij met bepaalde omstandigheden wordt geconfronteerd, volgt het patroon dat in zijn geboortehoroscoop is achtergelaten. Lees meer in de volgende onderwerpen!

Liefde en seks

Als het onderwerp liefde en seks is, kunnen Neptunus-inboorlingen het meeste halen uit de creatieve invloed van deze planeet, en de inspiratie die een handelsmerk van Neptunus is. Deze inboorlingen houden van zeer intense gesprekken, met inhoud, die niet alleen dienen om het lichaam, maar ook de ziel te oefenen.

Deze houding maakt de liefdeskant nog beter voor degenen die Neptunus in hun astrologische horoscoop hebben. Een andere grote invloed die deze planeet met zich meebrengt betreft de opening voor communicatie en verbeelding, die overigens zeer vruchtbaar is, waardoor deze mensen de wil voelen om hun eigen wensen en verborgen verlangens te verwezenlijken.

Gezondheid

Wat de gezondheid betreft, hebben het zenuwstelsel en het immuunsysteem van Neptunus-inwoners speciale aandacht nodig. Het is van fundamenteel belang dat deze mensen proberen hun geest te versterken. Alternatieve geneeskunde is een goede optie om mogelijke ziekten te voorkomen. Het individu is ook zeer gevoelig voor allergieën voor bepaalde voedingsmiddelen, dus het is zeer belangrijk om voorzichtig te zijn met voedsel.

Om gezondheidsproblemen te voorkomen zou de Neptunus-geborene zich idealiter moeten kunnen vastklampen aan iets minder materieels, en dat kan een grote uitdaging worden, zich vastklampen aan iets wat hij niet kan zien, aan een spirituele of mentale sfeer, want het lichaam is slechts een instrument van de geest.

Familie

De invloed van Neptunus in het 9e huis in relatie tot de familie is zeer negatief, omdat de teleurstellingen die dit individu in het leven heeft meegemaakt hem/haar tot een zeer verbitterd persoon hebben gemaakt, en het kanaal dat gevonden wordt om al deze frustratie te ventileren is de familie.

Inwoners met Neptunus in het 9e huis hebben vaak zeer verstoorde familierelaties, vooral die tussen ouders en kinderen. Dit is een probleem waarmee de Neptunus-moedertaalspreker binnen zijn familieverband te maken krijgt.

Carrière

Inwoners met Neptunus in het 9e huis zullen eerder een loopbaan volgen die verband houdt met kunst, waarin zij zich zeer op hun gemak voelen. Dit soort werk geeft hen de mogelijkheid om al hun creativiteit en fantasie te uiten, dus het is niet ongewoon om mensen te vinden die dit gebied willen volgen.

Er zijn echter andere gebieden waar creativiteit een vereiste is voor succes, zoals ontwerp, of het nu grafisch, interieur of een ander gebied is, decoratie en architectuur zijn ook gebieden waar de Neptunus-geborene het goed kan doen. Op deze gebieden kan deze persoon zijn unieke visie en gevoeligheid gebruiken om te presteren.

Iets meer over Neptunus in het 9e huis

Tot dusver kun je in dit artikel al verschillende elementen begrijpen die verband houden met de aanwezigheid van Neptunus in het 9e huis. Deze configuratie van de astrologische horoscoop beïnvloedt verschillende aspecten van het leven, maar er zijn nog andere dingen te begrijpen. Bekijk ze hieronder!

Neptunus retrograde in het 9e huis

Dit huis van Neptunus is direct verbonden met religie of een spirituele zoektocht van het individu. Hoogstwaarschijnlijk heeft de persoon een zekere verwarring en ook een gebrek aan tolerantie getoond in zijn vroegere bestaan. Hierdoor mist hij een beetje mededogen.

In dit leven zal het individu zijn geest moeten openen om de muren te begrijpen die hem scheiden van andere geloven. Hij moet begrijpen dat ondanks overtuigingen en doctrines iedereen moet worden liefgehad, want de mens heeft allemaal dezelfde last. Dit individu moet de dogma's ontvluchten en een groter begrip krijgen van zijn eigen spiritualiteit.

Neptunus in Zonnerevolutie in het 9e Huis

De zonnerevolutie van Neptunus zorgt ervoor dat het individu naar verre oorden reist, de oceaan oversteekt. Over het algemeen zal dit een jaar zijn dat gekenmerkt wordt door een sterke aantrekkingskracht op alles wat met het buitenleven, het vreemde en verre te maken heeft. Het is echter belangrijk om alert te zijn op mogelijke ontmoetingen die slechte herinneringen kunnen oproepen.

U kunt andere Neptuniaanse personen ontmoeten, die geen goede, vriendelijke of ongeïnteresseerde bedoelingen met u hebben. Ook zou uw bewustzijn zich moeten verruimen dankzij het lezen van boeken uit het Oosten, filosofie, yoga en andere praktijken.

Neptunus in 9e Huis Sinastry

Neptunus kan in synastrie komen met verschillende hemellichamen. Met betrekking tot het 9e huis, kan het ertoe leiden dat het individu een sterke emotionele band met een andere persoon creëert. Neptunus inboorlingen kunnen in zulke gevallen enigszins doelloos blijken te leven. Ze kunnen ook niet erg betrouwbaar overkomen.

In deze toestand kunnen Neptunus-geborenen ook een zekere afhankelijkheid van andere mensen vertonen, zelfs om beslissingen te nemen en te weten wat het beste is om te doen. Deze afhankelijkheid kan een zware tol eisen, want de Neptunus-geborene legt belangrijke beslissingen in handen van anderen.

Beroemde mensen met Neptunus in het 9e Huis

Bekijk hieronder een lijst van beroemde mensen die Neptunus in het 9e huis hebben:

- Angelica Houston;

- Drew Barrymore;

- Morgan Freeman;

- Barack Obama;

- Lady Gaga;

- Paul McCartney;

- Sylvester Stallone;

- onder andere.

Welk advies voor degenen met Neptunus in het 9e huis?

Personen met Neptunus in het 9e huis hebben een grote bereidheid om verschillende ideeën te bespreken en erover te gissen, maar dit kan hun prestaties op verschillende gebieden in gevaar brengen, waardoor ze streven naar iets dat niet de verwachte vruchten zal dragen. Dit is iets waaraan gewerkt moet worden. Bovendien hebben ze ook een zekere moeite om een meervan de werkelijkheid, omdat ze geregeerd worden door dromen en idealisme.

Als dit niet correct wordt gekanaliseerd, kan het een zekere disharmonie veroorzaken in het leven van dit individu, waardoor in hem de illusie van een utopie ontstaat. Nu je de positieve eigenschappen en uitdagingen van Neptunus in het 9e huis kent, gebruik dan deze tips om het beste uit deze positie in je leven te halen!

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.