Rad van Fortuin kaart betekenis in Tarot: in liefde, werk en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat betekent het Rad van Fortuin in de Tarot?

Het Rad van Fortuin is de kaart die verschijnt in lezingen wanneer zelfs de Tarot de vraag niet kan beantwoorden. Het is een herinnering dat we ergens deel van uitmaken en dat het leven niet alleen uit keuzes bestaat. Zo is het volhouden van verlangen heel moeilijk en sommige dingen zijn gewoon zo.

Zij verschilt bijvoorbeeld van de Hartenkoningin, die liever zwijgt en zich op afstand houdt, omdat zij wijst op het bestaan van onderdrukte zaken. Het Rad van Fortuin kan niet antwoorden, omdat zij als oorzaak iets zou aanwijzen dat u volkomen vreemd is en waarvan niets voor of tegen kan worden gedaan.

Met elke dag die voorbijgaat, worden fiches ingezet in de zoektocht naar de vervulling van het verlangen, maar er zijn geen beloften, alleen voorspellingen. Met dit in gedachten, bekijk meer details over de betekenissen van het Rad van Fortuin in het lezen van het artikel!

Grondbeginselen van het Rad van Fortuin in Tarot

Om het Rad van Fortuin goed te kunnen lezen, is het belangrijk te weten wat de kaart betekent binnen de context waarin hij wordt gelegd en de symbolen ervan. Deze eerste stap leert u hieronder!

Geschiedenis

In de eerste kaarten van het kaartspel waren er personages en contexten die wezen op manieren om de wil, de mogelijkheden en de groei uit te drukken, terwijl beslissingen werden uitgedacht en gepland. Er was dus weinig of geen actie in die arcana.

Het Rad van Fortuin verschijnt dus als er al beslissingen zijn genomen, je te maken hebt met de gevolgen van je daden en het leven niet meer bestaat uit individuele oorzaak en gevolg. Zo verschijnt deze kaart om je eraan te herinneren dat alles vergankelijk, cyclisch en onvermijdelijk is.

Iconografie

Het Rad van Fortuin heeft een groot wiel in het midden van de kaart, omgeven door mystieke symbolen. Op het wiel staan de naam van God en Thora, wat wet betekent, of Rota (wat wiel betekent, in het Latijn). Daarnaast zijn er de symbolen van kwik, zwavel, water en zout.

Rond het rad staan drie wezens: een slang die naar de onderkant van de kaart gaat, de god Anubis onderaan en, bovenaan het rad, een sfinx. De sfinx en Anubis brengen dit gevoel van oneindige cyclus van het Rad van Fortuin, wat aangeeft dat wat omhoog gaat, ook weer naar beneden komt, net als de cyclus van leven en dood.

Maar er staan meer symbolen op deze kaart. De vier hoeken hebben elk een element: een engel, een adelaar, een os en een leeuw. Zij staan voor vier evangelisten van het christendom of vier vaste tekens van de dierenriem (respectievelijk Waterman, Schorpioen, Stier en Leeuw).

Elk van deze wezens draagt een Thora bij zich, die wijsheid vertegenwoordigt, en hun vleugels betekenen stabiliteit tegenover beweging.

Betekenissen van het Rad van Fortuin in de Tarot

De betekenissen van het Rad van Fortuin zijn interpretaties over de ups en downs van het leven, maar ook hoe men moet reageren op wat uit de hand loopt. Bekijk hieronder meer over deze Tarotkaart!

Karma

Het Rad van Fortuin herinnert eraan dat alles wat rondgaat ook rondkomt, ten goede of ten kwade. In die zin krijgt een goed mens die goede daden verricht een vriendelijker en eerlijker behandeling van zijn omgeving.

Bovendien is er een gezonde en positieve omgeving gecreëerd, waarin het veel gebruikelijker zal zijn dat goede handelingen terugkomen bij de consulent.

Levenscycli

De wielkunst die het Rad van Fortuin voorstelt, kan heel goed worden opgevat als het wiel van het jaar. In sommige kunstwerken zijn er zelfs directere aanwijzingen voor deze relatie.

Met het oog op de cyclische kwestie brengt het Rad van Fortuin de perceptie van het menselijk leven - over geboren worden, opgroeien, oud worden en sterven - in beeld, met reflecties over het gebrek aan controle over de tijd.

Een ander interessant punt van bestaan binnen de cyclus zijn de herhaalde handelingen die ups en downs in het leven brengen. Dit zijn situaties die vermeden zouden kunnen worden, maar die men gemakkelijk kan loslaten, wanneer men deelneemt aan het Rad. Daarom is het de moeite waard om met het Rad van Fortuin na te denken over de cycli en gewoonten die men kwijt wil.

Transitionaliteit

Niets is statisch, en het Rad van Fortuin maakt er een punt van ons eraan te herinneren dat het leven niet stopt. Dus, of het nu cycli zijn of geluk dat aankomt, niets is eeuwig.

Daarnaast herinnert de Tarotkaart u ook aan de noodzaak om u te ontwikkelen en het beste te doen met de hulpmiddelen die u ter beschikking staan. Succes moet te allen tijde worden nagestreefd en mislukking kan worden teruggedraaid.

Casualty

De bovenste en onderste tekening van het Rad van Fortuin is als de wijzer die het roulettewiel markeert. Je zet in op een getal, het wiel draait, en je getal kan aan de geluks- of ongelukskant terechtkomen. Het is dus een allegorie over hoe willekeurig het leven is - de ene dag is het heel gelukkig, de andere dag ongelukkig.

Een goed mens zijn garandeert dus niet dat alleen zal gebeuren wat wij als goed beschouwen. Karma zegt over het vermogen om met goede daden een gezonde omgeving te creëren, maar het is niet mogelijk om te voorkomen dat slechte dingen gebeuren.

De kaart geeft dus aan dat slechte dingen gebeuren, ongeacht de verdiensten. Het is iets waar iedereen geen invloed op heeft, want ongelukken gebeuren en niemand is op alles voorbereid. Het belangrijkste is echter om niet op te geven, want het leven is onvoorspelbaar en je kunt ooit de grote kans grijpen.

Flexibiliteit

De Tarotkaart Rad van Fortuin geeft aan dat, omdat het onverwachte gebeurt, je de flexibiliteit moet hebben om met ongeplande situaties om te gaan. Dus, om je niet te laten meeslepen en een kans om te zetten in iets slechts of een tegenslag uit te laten groeien tot iets ergers, moet je ruimdenkend zijn.

Het is dus een kaart die vooral gaat over uit je comfortzone stappen, dus openstaan voor wat het lot in petto heeft.

Veerkracht

Volgens het Rad van Fortuin is het heel gemakkelijk om te verdwalen als je te maken krijgt met het onverwachte. Mensen kunnen een andere persoonlijkheid creëren of kanten van zichzelf laten zien op basis van wanhoop als het leven verrassingen brengt. Als ze bijvoorbeeld door een crisis gaan, een ziekte ontdekken of een goede baan krijgen, verandert hun manier van kijken naar het leven.

Zo brengt het Rad van Fortuin het inzicht dat veranderingen vluchtig zijn en dat het belangrijkste is trouw te blijven aan je essentie. Blijf dus trouw aan wie je werkelijk bent.

Op die manier is het aangaan van verbindingen op basis van vrijgevigheid en genegenheid en het ontwikkelen van positief karma ook een manier om veerkracht te tonen door niet beïnvloed te worden door de ups en downs van het leven.

Rad van Fortuin in Tarot: verliefd

Liefde en routine zijn ingewikkeld, en het Rad van Fortuin laat je je keuzes uit het verleden onder ogen zien. Tegelijkertijd herinnert het je eraan hoeveel variabelen er zijn om een beslissing te laten beklijven, of het nu gaat om het hebben van een relatie of het single blijven. Krijg een beter begrip van wat het Rad van Fortuin nu in de liefde brengt!

Voor toegewijde mensen

Het Rad van Fortuin doet geen definitieve uitspraak en omdat het onzekerder is dan de andere kaarten, geeft het ook geen richting aan degenen die zich inzetten. Daarom kan het interessant zijn een nieuwe vraag te stellen of een andere kaart te trekken over je relatie, om de juiste kant te vinden.

Het belangrijkste hier is te begrijpen dat gevoelens veranderen en dat deze veranderingen niet slecht zijn. Het onderhouden van een relatie kan ingewikkeld worden, maar dit zijn fasen. De verandering waar je op hoopt kan dus jouw initiatief nodig hebben om negatieve cycli te doorbreken.

Het algemene advies blijft dus: eerlijkheid en dialoog om de ontstane problemen te begrijpen en ze samen op te lossen.

Voor alleenstaanden

Voor singles is de kaart Rad van Fortuin onzeker over de toekomst. De huidige situatie is niet definitief, maar hangt af van je eigen keuze. Waardeer dus je gevoel en je intuïtie en bepaal op basis daarvan je volgende stappen. Begrijp eerst wat je wilt en volg je verlangen.

Rad van Fortuin in Tarot: aan het werk

Op het werk brengt de Tarotkaart Rad van Fortuin verandering en dwingt je om wendbaar te zijn om de constante beweging bij te houden. Begrijp beter wat de kaart zegt voor de lezingen over werk hieronder!

Voor werknemers

Het Rad van Fortuin, voor werknemers, geeft aan dat er binnenkort grote veranderingen zullen plaatsvinden, dus blijf uitkijken naar kansen en verspil geen tijd door je af te vragen of ze zich voordoen. Het rad is beweeglijk en wacht niet op beslissingen, actie en wilskracht zijn nodig zodra het geluk zich aandient.

Daarnaast is het ook mogelijk dat alles zo snel gaat dat je je verloren voelt. Misschien verandert je routine voortdurend of gaan je projecten niet door. Probeer hier, in plaats van tegenaan te hikken, met de stroom mee te gaan en iets anders te proberen, want het is een goed moment om veerkracht en flexibiliteit te oefenen.

Zo komt het geluk dat het Rad van Fortuin brengt met uitdagingen, maar het zal een goede kans zijn om te leren.

Voor de werklozen

Als u werkloos bent, blijf dan zoeken naar een nieuwe baan. De kaart Rad van Fortuin brengt veranderingen die een herintreding in de markt of een nieuwe bron van inkomsten kunnen zijn.

Maar wees voorzichtig, want het Rad van Fortuin wijst niet op een kans die zich onmiddellijk zal voordoen. Het laat alleen zien dat je op elke situatie voorbereid moet zijn. Het kan nodig zijn sommige zaken af te ronden en je beter te ontwikkelen binnen de cycli die de kaart voorstelt, voordat er een kans op een baan verschijnt.

Andere interpretaties van het Rad van Fortuin in Tarot

Om alle implicaties van het Rad van Fortuin beter te begrijpen, zie je hieronder de interpretaties voor de kaart in gezondheidskwesties, omgekeerde kaart, voorgestelde uitdagingen en tips. Bekijk het!

In gezondheid

Voor de gezondheid wijst het arcane Rad van Fortuin op instabiliteit, dus als u onder medische behandeling bent, versterk dan uw zorg zodat terugvallen niet ernstig zijn. Er is nog geen belofte van volledig herstel, maar blijf erin geloven en voor uzelf zorgen. Zorg ook voor uw gezondheid in het algemeen, onderbreek de verdere behandeling niet en probeer uw routinecontroles te houden.

Omgekeerde kaart

Als je het Rad van Fortuin ondersteboven leest, is de kans groot dat er pijnlijk geachte veranderingen plaatsvinden of gaan plaatsvinden.

Deze positie geeft aan dat, ten goede of ten kwade, het leven verandert. Misschien bevindt u zich in een zeer comfortabele situatie of bent u gewend aan ongemak. Hoe dan ook, verandering kan beangstigend zijn, en het nieuwe brengt wantrouwen met zich mee, maar dit is een noodzakelijke stap om te nemen voor uw eigen bestwil.

Het is dus beter de beweging van het Rad van Fortuin te begrijpen en te handelen om het beste te maken van wat het onverwachte bracht, dan overweldigd te worden door wat niet kon worden voorzien of beheerst.

In de mythologische Tarot

In de kunst van de mythologische Tarot wordt de kwestie van het lot en het onvermijdelijke, zoals blijkt uit het Rad van Fortuin, sterker: de moiras of parcas zijn de godinnen van het lot zelf, die met spil en draad het leven van de stervelingen spinnen. Zij zijn de drie spinners in hun eeuwige werk, binnen in een grot. Eén spint, één meet het leven, en de oude vrouw knipt de draad door. Op de achtergrond ziet men het groene veld en de blauwe lucht dieer buiten is.

Daarom beheersen zij het lot op een manier die zelfs goden niet kunnen veranderen, laat staan gewone stervelingen. Proberen tegen het lot in te gaan is dus een ondenkbare daad van hoogmoed, zoals de brief al aangeeft.

De grot waarin de moiras zich verzamelen versterkt de allegorie van de cyclus. Het is de baarmoeder waaruit elke persoon voortkomt en de aarde waarnaar men terugkeert bij de dood. Evenzo zijn de godinnen de cyclus zelf, want zij worden voorgesteld als Moeder, Meisje en Oudere.

Uitdagingen

Het Rad van Fortuin in de Tarot brengt als uitdaging super moeilijke vragen, hoe om te gaan met de onzekerheden van het leven, zonder zich te laten schokken. Zo moet men accepteren dat het leven niet statisch is en dat we er geen controle over hebben.

Deze zoektocht naar een centrum, om niet eindeloos aan de uiteinden van het wiel te draaien, is dus niet eenvoudig. Maar het brengt innerlijke kracht en wijsheid, zowel om kansen te grijpen als om problemen te bestrijden.

Tips

Het leven heeft zijn ups en downs, en het belangrijkste is dat je trouw blijft aan je essentie en stabiliteit zoekt - dat wil zeggen, je handelingen en persoonlijkheid niet laat beïnvloeden door wat extern en buiten je controle is. Daarom moet je deze ideeën volgen.

Is het Rad van Fortuin in Tarot een kaart die decadentie aangeeft?

Het Rad van Fortuin in de Tarot wijst niet op decadentie. In feite is het een kaart die alleen maar aangeeft dat decadentie gebeurt, dat oud worden en achteruitgang deel uitmaken van de cycli van het leven, ook al gebeuren ze om iets nieuws te laten ontstaan.

Daarnaast geeft het ook aan dat als je eenmaal aan de top staat of veel successen op een rij hebt behaald, het mogelijk is dat er een val komt en dat er verlies wordt geleden. Het gaat dus niet om decadentie, want het gaat erover dat het niet mogelijk is om altijd te winnen. Ook al vecht je ertegen, de kans is er en moet niet worden geminacht.

Dus om het Rad van Fortuin te reduceren tot verval neemt de mogelijkheid weg dat het onverwachte positief is en verrassingen je voordelen brengen. Net zoals het rad naar beneden gaat, gaat het naar boven. Dus neemt het ook de betekenis weg van het Rad van Fortuin als cyclus.

Geluk is er voor iedereen en alles kan gebeuren!

Nu je meer weet over het Rad van Fortuin in tarot, moet je zeker de 10 beste tarotdecks van 2022 bekijken om het ideale deck te kopen en je leven te laten lezen!

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.