Uranus in het 7e huis: betekenis voor astrologie, in de geboortehoroscoop en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Betekenis van Uranus in het 7e Huis

Inwoners met Uranus in het 7e huis worden geregeerd door belangrijke veranderingen die te maken hebben met hun relaties. Ze zijn graag omringd door mensen en dit omvat zelfs degenen die excentriek zijn. Ze geven geen ruimte aan wat traditioneel is en dit kan een goede zaak zijn, zelfs voor een langeafstandsrelatie.

Bovendien zouden ze waarschijnlijk een open relatie accepteren. Ze voelen zich niet graag gebonden aan één persoon, omdat ze zich niet willen binden en een verplichting hebben. De zoektocht ligt in wat hen ruimte biedt, zonder hun individuele vrijheden weg te nemen.

Om de specifieke kenmerken van deze inboorlingen te begrijpen, lees het artikel!

Uranus en de Astrologische Huizen

Het doel van Uranus is gericht op het intellect en ongehoorzaamheid. Als het in een bepaald Huis staat, kan het vele betekenissen hebben. Daarom verschijnt het twee keer in een Astrologische Kaart, eerst in een Zon en dan in een Huis.

Uranus, in een van de Huizen, kan een aantal belangrijke veranderingen symboliseren en het duurt tot 7 jaar om een teken te doorkruisen. Zijn kracht werkt voor de generaties.

Maar wanneer een individu het als hoofdteken of zelfs in de ascendant heeft, wordt het belang uiteindelijk iets persoonlijks. Uranus geeft altijd vrijheid aan degenen die erdoor geregeerd worden en wil het leven van zijn inboorlingen transformeren en als dit niet gebeurt, kan het individu uiteindelijk zichzelf beperken op bepaalde gebieden. Leer nu meer over het belang van Uranus in het 7e huis door dit artikel te lezen!

Het 7e Huis in de Astrologische Kaart

De symboliek van Uranus in het 7e Huis spreekt over relaties en zelfs over de vereniging van een huwelijk. Als iemand deze planeet precies in dit Huis heeft, zoekt hij meer vrijheid in zijn relaties. Als de reden tegenovergesteld is, kan slijtage de overhand krijgen en zelfs het einde veroorzaken.

Als u iemand zoekt, moet deze persoon zijn eigen onafhankelijkheid, originaliteit en ruimdenkendheid hebben. Deze band kan iets open en ongebonden worden. Wat deze persoon waardeert is een relatie die zich ontwikkelt of ze zullen zich vervelen tot het punt dat ze het niet meer ondersteunen. Dus als ze zich niet comfortabel voelen, kan dit ertoe leiden dat ze veel relaties hebben en die zullen niet lang standhouden.tijd.

Invloed van Uranus op de astrologische kaart

De kracht van Uranus in de sterrenkaart betreft het lot dat wordt bepaald voor degenen die erdoor worden geregeerd. Bovendien spreekt het over hun nalatenschap, waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling. Deze planeet dient ook als een grote waarschuwing voor wat er om iemand heen is en hij of zij niet kan zien.

Intuïtie werkt doeltreffend en geeft de noodzakelijke oplossing voor alles wat geen positief doel heeft. Om de complexiteit van Uranus te begrijpen, is het noodzakelijk er rekening mee te houden dat hij veel historische gevolgen heeft. Daarom is het Huis waarin hij zich bevindt belangrijk en verdient hij de nodige aandacht.

In sommige situaties kan het suggereren dat uw inboorlingen obstakels moeten overwinnen en radicale veranderingen moeten worden opgelegd. Het kan angst opwekken, het moet laten zien wat er zou kunnen resulteren in een beëindiging, het voorbereiden van zijn geregeerd.

Effecten van de plaatsing van Uranus in het 7e Huis

Bijgevolg heeft Uranus de kracht om uw inwoner een scherp oog te geven voor een bepaalde situatie die vanuit alle mogelijke invalshoeken moet worden geanalyseerd, tot hij vaststelt wat voor iedereen perfect is. U genereert een zekere creativiteit en zoekt voortdurend naar gerechtigheid als u iets vindt dat u niet bevalt. Op zoek naar het evenwicht der dingen hebt u de behoefte om alles op zijn juiste plaats te zetten.plaats.

Uranus in het 7e huis kan ervoor zorgen dat uw inwoner zich verwondert over bepaalde unieke methoden en voor wie ze kent, zelfs probeert hun waanzin te begrijpen. Zo handelen zal grote resultaten in uw leven brengen.

Uranus retrograde

Wanneer we spreken over een Retrograde Planeet, maken sommige mensen zich zorgen. In het geval van Uranus kan het ongeveer 84 jaar duren om de Dierenriem te doorkruisen, dus er is geen reden om gealarmeerd te zijn door deze positie van de Planeet. Zo'n indicatie spreekt over voorzichtig zijn en een recapitulatie van dingen doen.

Het is ook een goed moment om enkele hangende zaken af te ronden en bepaalde kwesties op te lossen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het feit dat Uranus in zijn geheel moet worden begrepen, rekening houdend met al zijn kenmerken en voorstellingen. Zijn beweging is langzaam en wordt generatiegebonden genoemd.

Het brengt intuïtie naar boven, is origineel en weet hoe zich te gedragen tegenover het onvoorspelbare. Ook praat het over de toekomst en hoe zijn geregeerd moet kijken voor veranderingen. Lees verder om meer te weten te komen over Uranus retrograde!

Uranus Retrograde in het 7e Huis

Uranus retrograde in het 7e huis spreekt over de niet aflatende zoektocht naar vrijheid, dus dit kan gekoppeld worden aan het feit dat iemand dit nodig heeft om sociaal of zelfs buiten een relatie te leven. Verder zegt deze positie veel over een mogelijke scheiding en dit kan de enige haalbare methode zijn om conflicten binnen een verbintenis te vermijden.

Dit hele proces wordt duidelijk omdat Uranus retrograde zijn heerser de behoefte doet voelen om zich niet aan iets of iemand te binden. Als iemand aan het begin van een romance staat, zal deze waarschijnlijk niet doorgaan. Daarom spreekt de Planeet in deze plaatsing over de aandacht die nodig is om bepaalde hoofdbrekens te vermijden.

De effecten van Uranus Retrograde in Huis 7

Hoezeer deze beweging ook negatief mag lijken, het effect van Uranus retrograde gaat over de noodzakelijke beweging om vrijheid en onafhankelijkheid te zoeken. Daarom moet iedereen die door deze planeet wordt geregeerd zijn vleugels uitslaan en zich niet vestigen in zijn vertrouwde comfort. De duw die deze planeet geeft is nodig om hen te bevrijden van deze aanhankelijkheid die vaak in de weg kan staan van het volwassen worden.

Het intellect en de creativiteit worden bij Uranus sterk versterkt, omdat de beweging maar één keer per jaar plaatsvindt. De duur is ongeveer 5 maanden, meestal van augustus tot januari. De verandering vindt plaats tussen de eerste dagen van binnenkomst en de laatste dagen van vertrek.

De betekenis van Uranus voor Astrologie

Uranus staat in de astrologie symbool voor ongehoorzaamheid en verandering. Het gaat dus ook om de bevrijding van datgene wat iemand bindt aan sociale, emotionele of intellectuele zaken. Het zet aan tot creativiteit en de zoektocht om iets te creëren. Als het individu een ontmoedigende ervaring heeft meegemaakt, geeft de planeet de nodige aanleg om zijn of haar werkelijkheid te veranderen.

Omdat hij van generatie op generatie is, is zijn beweging gewoonlijk 3 minuten per dag en doet hij er 84 jaar over om de Dierenriem te doorkruisen. Uranus blijft ongeveer 7 jaar in een teken, wat de fundamentele kracht geeft voor persoonlijke ontwikkeling en dat is in het doel van elk wezen.

Lees het artikel om de persoonlijkheid, de positieve en negatieve kanten van een persoon met Uranus in beweging te begrijpen!

Positieve aspecten

De positieve aspecten van Uranus zijn gericht op het aanjagen van veelzijdigheid, onafhankelijkheid, vrijheid, creativiteit en het potentieel om zichzelf opnieuw uit te vinden. Deze door Uranus beheerste persoon houdt er niet van zich te schikken en is altijd op zoek naar het niet-conforme van de dingen. Met een visionair oog heeft hij het intellect in zijn voordeel om de dingen zo praktisch mogelijk aan te pakken.

Intuïtie floreert voor deze planeet, omdat het de behoefte heeft om te zoeken naar nieuwe methoden, altijd gericht op creativiteit. Het heeft een grote betekenis voor persoonlijke relaties, altijd solidair met degenen die het beschouwt. Onthecht, blijft niet lang in één situatie en is altijd op zoek naar iets beters.

Negatieve aspecten

Als het gaat om negatieve aspecten, kan Uranus transiteren met veel desorganisatie, koppigheid, fanatisme en onverantwoordelijkheid. Hier wordt deze persoon iemand die niet graag wordt tegengesproken en altijd een individualistische en egoïstische kijk heeft.

Hij is niet bereid zijn naaste te helpen en is niet bereid tot samenwerking voor het welzijn van allen. Bovendien leiden al deze zaken alleen maar tot vervreemding van de mensen om hem heen.

Men moet weten hoe het evenwicht te bewaren en al die negatieve acties om te zetten in positieve. Als Uranus een grote prestatie levert, mentaal gezien, geeft dat iemand de kracht om zijn creativiteit en vermogen te verkennen. Liefde die hier wordt ontwikkeld, maakt de verandering voor de groei daarvan mogelijk.

Persoonlijkheidstrekken van mensen met Uranus in het 7e Huis

De persoonlijkheid van iemand die beheerst wordt door Uranus spreekt over de sterke vestiging van dit aspect, waardoor hij voor elke generatie een plotselinge verandering ondergaat. Omdat hij de vrijheid koestert, vermijdt hij zoveel mogelijk gehechtheden die hem zijn conditionering en levensontwikkeling ontnemen.

Hier is je doel om een hoog niveau van collectiviteit te bereiken. De transformatie gebeurt via je gids, waardoor Uranus sterk aanwezig is in een Astrologische Kaart. Revolutie en vernietiging worden erin afgewisseld, totdat ze het noodzakelijke evenwicht vinden. Teleurstelling komt pas als een bepaalde fantasievolle idealisering ontstaat.

Positieve kenmerken

De positieve punten voor Uranus spreken over de angst van mensen die goed nadenken voordat ze zich uiten en ze moeten zich niet zo gedragen. Ongeacht de positie moet iedereen in de omgeving respecteren en vertrouwen tonen in wat ze zei. Geloven in jezelf is de eerste stap om je vrij te voelen en te laten zien wat je werkelijk bent.

Het intellect van deze persoon laat duidelijk haar persoonlijkheid zien en benadrukt haar potentieel tegenover de obstakels van het leven. Charme is ook een sterk punt en dit kan haar verder brengen. Soms kan haar enthousiasme bij anderen de verkeerde indruk wekken, maar ze zorgt er altijd voor dat ze haar sociale leven onder controle heeft.

Negatieve kenmerken

Als Uranus zijn negatieve punten laat zien, gaat het over de moeilijkheden die de inboorlingen ondervinden als ze met belangrijke zaken worden geconfronteerd. Besluiteloosheid is iets dat hen belemmert, waardoor alle mensen om hen heen tot het uiterste gaan. Het is niet eerlijk om mensen tegen de muur te zetten in een situatie die hun eigen beslissing vereist.

Een gebrek aan mening kan er zelfs voor zorgen dat een relatie uitsluitend gebaseerd is op de belangen van de ander. Je mening uitspreken is een belangrijke en noodzakelijke stap in de ontwikkeling van elke betrokkenheid. Uranus zegt veel over creativiteit en het kan helpen in lastige situaties.

Geeft Uranus in het 7e huis aan dat ik problemen zal krijgen in mijn liefdesrelaties?

Nee. Maar zulke ongemakken zullen alleen terzijde worden geschoven als beiden communicatie gebruiken als een manier om de relatie te verheffen. Dus, de twijfels die voorheen bestonden zullen geen zin meer hebben. Omdat zij waarde hechten aan vrijheid, zoeken mensen die geregeerd worden door deze Planeet alleen het comfort dat hun onafhankelijkheid kan brengen.

Als er iemand is die bereid is zo iemand te aanvaarden en te verwelkomen, is dat omdat hij waarschijnlijk in staat is zijn eigenaardigheden te delen. Dat is dus de reden waarom je moest begrijpen dat er iemand in de wereld is die geduldig is en je ook vraagt hem te aanvaarden zoals hij is.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.