Venus in het 12e huis in de geboortehoroscoop: mythologie, trends en meer! Bekijk het!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Betekenis van Venus in Huis 12 in de Geboortekaart

In de astrologische horoscoop is het 12e huis een kwadrant dat verbonden is met het onbewuste, afzondering en angsten, en ook spreekt over je diepste gevoelens. De positie van Venus in het 12e huis toont je beste moment van presteren, wat positief kan zijn.

Met deze combinatie is er waarschijnlijk een soort blokkade in je gevoelens, en dit kan wat ongeluk in je interpersoonlijke relaties veroorzaken.

Als Jupiter deze conjunctie van Venus in het 12e huis verstoort, kan er een overdreven zoektocht naar zelfbevrediging ontstaan. Deze invloed brengt bij deze inboorling ook een zekere behoefte om iets onwerkelijks van zichzelf te laten zien, en zelfs ongepaste romances na te streven.

Deze relaties kunnen hartzeer veroorzaken, omdat ze in sommige gevallen verborgen moeten blijven. In dit artikel zul je begrijpen wat de grondbeginselen zijn van Venus in het 12e huis, de positieve en negatieve tendensen die deze configuratie in je leven met zich meebrengt en hoe ze romances beïnvloedt.

Venus in 12e huis

Om de invloed van Venus in het 12e huis in je geboortekaart beter te begrijpen, is het belangrijk de grondbeginselen rond deze planeet te kennen.

In dit deel van de tekst vind je informatie over Venus in Mythologie en Astrologie en ook de betekenis van deze planeet in het 12e huis in de astrologische horoscoop.

Venus in de Mythologie

Venus is de godin van de Romeinse Mythologie, en in de Griekse Mythologie het equivalent van Aphrodite, die staat voor liefde en schoonheid. De oorsprong van deze godin komt voort uit twee theorieën, de ene, de eerste bekende, zegt dat zij is ontstaan uit zeeschuim in een schelp. De andere theorie zegt dat Aphrodite de dochter is van Jupiter en Dione.

Volgens de Romeinse mythologie was Venus getrouwd met Vulcanus, maar kreeg uiteindelijk een relatie met Mars, de god van de oorlog. Ze stond bekend als een godin met een lege blik, die het ideaal van vrouwelijke schoonheid weerspiegelde, en reed in een strijdwagen getrokken door zwanen.

Een ander verhaal over Venus is dat de Romeinen zich als afstammelingen van haar beschouwden, omdat Aeneas, die volgens de mythische geschiedenis de stichter was van de Romeinse bevolkingsgroep, de zoon was van deze godin met de sterfelijke Anquises.

Venus in Astrologie

In de Astrologie staat de planeet Venus voor liefde, materiële waardering, de waardering van wat mooi is en genot. Deze ster heerst over de tekens Weegschaal en Stier en is verbonden met de godin van de liefde, schoonheid en kunst, die symbool staat voor vrouwelijke veelzijdigheid en instabiliteit, omdat zij wordt gedreven door passies en seksualiteit.

De planeet Venus is ook verbonden met de Huizen 2 en 7 van de Astrologische Kaart. In Huis 2 spreekt deze planeet over financiële middelen en het verlangen naar materiële goederen. In Huis 7 beïnvloedt zij relaties en partnerschappen. Het is in dit huis dat men ontdekt welke waarde mensen in zijn leven hebben en wat aantrekt in de liefde.

De positie van de planeet Venus in het 12e huis in de astrologische horoscoop laat zien hoe elk wezen zijn gevoelens en zijn verleidingskracht uitdrukt. Deze positie bepaalt ook wat hen aantrekt in anderen, en wat wordt gewaardeerd in relaties.

Deze positie van Venus bepaalt niet alleen de liefde in het leven van mensen, maar laat ook zien hoe iemand omgaat met zijn financiële middelen. Dit is heel belangrijk, omdat deze middelen toegang geven tot comfort en materiële genoegens, iets wat voor deze inboorlingen van grote waarde is.

Betekenis van het 12e Huis

In de traditionele Astrologie wordt het 12e huis gezien als een negatieve positie, die ongeluk brengt, waar een onbekende vijand woont. Het 12e huis is ook gerelateerd aan isolatie, occultisme, en de meest intieme geheimen waarvan men niet wil dat iemand ze weet, die diep in de ziel worden bewaard.

Ondanks deze definities is het bredere begrip van het 12e huis nog steeds een mysterie. In de geboortehoroscoop is het 12e huis de plaats waar het teken Vissen, het 12e teken van de dierenriem, staat.

Het vertegenwoordigt het onderbewuste, alles wat in ieder mens verborgen is, het is de kennis die de mens bezit maar niet echt weet hoe hij die heeft verworven.

Positieve neigingen van Venus in het 12e Huis

Hoewel er enkele aanwijzingen zijn dat het 12e Huis niet erg gunstig is in het leven van mensen, brengt het ook enkele positieve eigenschappen met zich mee. Dit komt doordat de planeet Venus wat assertievere aspecten geeft aan deze inboorlingen.

In dit fragment uit het artikel vindt u de positieve tendensen van deze positionering met betrekking tot spiritualiteit, transcendentie, vriendelijkheid, altruïsme en eenzaamheid.

Spiritualiteit

De plaatsing van Venus in het 12e huis brengt bij inboorlingen met deze invloed een sterke verbinding met hun ziel, hun innerlijk, met dat wat gericht is op spiritualiteit en de mentaliteit van elke persoon.

Daarom is deze sector van de Astrologische Kaart gerelateerd aan studie, onderzoek, smaak voor lezen en constructieve discussies. Deze gewoonten worden een noodzakelijke taak, zonder dat ze worden opgelegd, omdat deze inboorlingen plezier beleven aan het zoeken naar nieuwe kennis, wat een plezierige en lonende activiteit is.

Transcendentie

Het 12e huis beïnvloedt mensen om de preoccupatie met het "ik" opzij te zetten om een grotere betrokkenheid met het "Al" te bereiken. Het is het ontwaken van het bewustzijn voor de noodzaak om het ego te overstijgen, om niet langer alleen aan de eigen behoeften te denken.

Het is in dit huis dat we collectieve kwesties, sociale en nationale bestemming, en hoe sociale druk op elk individu inwerkt, waarnemen.

Het is in deze positie van de sterrenkaart dat we de resultaten voelen van een bijna blinde gehechtheid van mensen aan de door de maatschappij opgelegde waarden.

Vriendelijkheid

Met Venus in het 12e huis in je geboortekaart komt de impuls en het verlangen tot samenwerking in je leven. Deze positie creëert bij mensen een bijna natuurlijke zelferkenning van de vrouwelijke kant die in elk individu aanwezig is.

Venus in het 12e huis maakt de mens meer geneigd tot liefdadigheid, empathie en het helpen van anderen.

Altruïsme

Een ander punt dat in de persoonlijkheid van mensen wordt versterkt door de plaatsing van Venus in het 12e huis is altruïsme. Individuen met deze invloed zijn van nature in staat om onvoorwaardelijke liefde voor anderen te voelen.

Zo zijn zij wezens die deze genegenheid voor de mensheid tonen door spontaan te werken in activiteiten van donatie en spiritualiteit om mensen in nood te helpen.

Eenzaamheid

Voor mensen geboren met Venus in het 12e huis is alleen zijn geenszins een toestand van eenzaamheid. Geen gezelschap hebben is een genoegen, want eenzaamheid brengt geluk, harmonie, isolement is een manier om zelfkennis te zoeken.

Zelfs wanneer afzondering geen keuze is, is dat voor deze autochtonen geen probleem, want zij weten van hun eigen gezelschap te genieten.

Negatieve neigingen van Venus in het 12e Huis

Omdat het leven niet alleen uit bloemen bestaat, heeft de invloed van Venus in het 12e huis ook negatieve gevolgen voor deze inboorlingen. Sommige aspecten kunnen worden verergerd en problemen veroorzaken in hun dagelijks leven.

In dit deel van de tekst vindt u de negatieve tendensen van Venus in het 12e huis en hoe die het leven van mensen beïnvloeden op gebieden als zelfgenoegzaamheid, escapisme, melancholie en de behoefte aan afzondering.

Overdreven zoektocht naar zelfbevrediging

Wanneer Venus in het 12e huis contact maakt met Jupiter, kan deze conjunctie ertoe leiden dat het individu het zoeken naar zelfbevrediging overdrijft. Zoals we weten is niets dat op een overdreven manier wordt gedaan goed voor iemand.

Deze buitensporige zoektocht naar persoonlijke voldoening kan een persoon leiden tot houdingen die hem/haar in gevaar kunnen brengen. Meestal worden op deze momenten acties ondernomen zonder de gevolgen te analyseren, iets wat zeer gevaarlijk is.

Escapisme

De conjunctie tussen Jupiter en Venus in het 12e huis maakt dat mensen, wanneer ze geen zelfaanvaarding of oplossing van moeilijkere problemen bereiken, hulpmiddelen zoeken om het gewicht van de werkelijkheid te verlichten.

Een van deze middelen is escapisme, waarbij mensen proberen hun gedachten volledig bezig te houden met activiteiten die niet altijd productief en constructief zijn voor hun innerlijke groei.

Melancholie

Met de invloed van Venus in het 12e huis hebben mensen geen probleem met eenzaamheid. Maar overdreven eenzaamheid uit vrije wil kan een zekere melancholie met zich meebrengen. Hoewel gezelschap geweldig is voor zelfkennis, moet men oppassen dat dit niet leidt tot depressie.

Alles wat te veel wordt gedaan, kan het individu schade berokkenen. Geen mens is immers geboren om in afzondering te leven.

Buitensporige recidive

Het is mogelijk dat mensen met de invloed van Venus in het 12e huis een verlangen hebben om alleen te zijn en in afzondering te werken, ondanks het conflict dat sociale prikkels met deze gevoelens veroorzaken.

Daarom is het belangrijk deze behoefte aan afzondering te compenseren met momenten van socialisatie. Socialisatie met vrienden en familie is belangrijk voor de persoonlijke groei.

Alcoholisme en drugsgebruik

Een andere negatieve invloed van de positie van Venus in het 12e huis van de astrologische kaart is dat haar inboorlingen een zekere neiging tot drugsgebruik hebben, dus is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en weg te blijven van bepaalde medicijnen, hallucinogenen in het algemeen en ook alcoholische dranken.

Chemische afhankelijkheid is iets dat leidt tot de vernietiging van het leven van individuen en de mensen om hen heen. Als je tekenen van afhankelijkheid opmerkt, is het belangrijk om hulp en ondersteuning te zoeken.

Is Venus in het 12e huis een goede configuratie voor de liefde?

De positie van Venus in het 12e huis heeft wel invloed op de liefdesrelaties van mensen, maar het is niet bepaald een goede configuratie voor deze sector van het leven van de moeder. Het is mogelijk dat deze invloed kan leiden tot een neiging om hun emotionele aard te verbergen.

Deze inboorlingen kunnen een behoefte hebben om anderen iets te laten zien dat niet overeenkomt met hun werkelijke persoonlijkheid. Het kan mensen ook beïnvloeden om ongepaste romantische relaties te zoeken die verborgen moeten blijven, zoals betrokkenheid bij compromissen.

Daarom kan deze configuratie in je sterrenkaart moeilijkheden opleveren op het gebied van relaties. Deze aanwijzing is echter niet geheel negatief, want als je deze kenmerken kent, is het mogelijk te zoeken naar manieren om het probleem te verlichten.

Wij hopen dat deze tekst u zal helpen de invloed van de planeet Venus in het 12e huis in uw geboortekaart te begrijpen.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.