Wat is hoogtevrees? Symptomen, gevolgen, behandeling en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Algemene beschouwingen over hoogtevrees

Bang zijn voor sommige situaties is normaal en beschermt ons tegen gevaarlijke gebeurtenissen of handelingen. Sommige fobieën kunnen echter het leven van het individu belemmeren en hem/haar ervan weerhouden bepaalde activiteiten te ondernemen. Dit is het geval bij hoogtevrees.

De angst voor hoogtes is begrijpelijk, want op hoge plaatsen zijn kan voor ons mensen risico's inhouden. Tegenwoordig zijn er echter verschillende activiteiten waarbij we aan een bepaalde hoogte moeten worden blootgesteld, zoals in liften gaan, op hoge verdiepingen in gebouwen zijn en in vliegtuigen vliegen.

Daarom is het belangrijk om hoogtevrees te begrijpen, waar het vandaan komt, wat de symptomen ervan zijn en hoe je het hoofd kunt bieden. Als je aan deze fobie lijdt, blijf dan lezen en kom alles te weten!

Hoogtevrees, de gevolgen ervan en manieren om ermee om te gaan

De irrationele en overdreven hoogtevrees staat bekend als acrofobie. Aangenomen wordt dat 2 tot 5% van de mensen in de wereld aan dit type fobie lijdt, en in vergelijking met mannen hebben vrouwen de meeste kans op acrofobie. Begrijp de gevolgen en manieren om met deze angst om te gaan in de volgende lezing!

Hoogtevrees, acrofobie

Onder de verschillende fobieën die in de wereld bestaan, is acrofobie een van de meest voorkomende, en wordt ook beoordeeld als een vorm van angststoornis. Dit is een angst die aandacht verdient en in geen geval mag worden gedelibereerd.

De relatie tussen hoogtefobie en paniekaanvallen kan leiden tot onmacht en onrust die het leven van de lijder in gevaar kunnen brengen.

De gevolgen van hoogtevrees

De oorsprong van de naam acrofobie komt van de combinatie van twee Griekse namen, "Acro", dat hoog betekent, en "fobie", dat angst betekent. Hoge hoogten kunnen bij iedereen duizeligheid veroorzaken, maar de verergerde angst die ontstaat bij degenen die zich in deze situatie bevinden, kan extreme reacties oproepen.

Acrofobici kunnen reageren op manieren die schadelijk zijn voor hun leven, waarbij zowel de emotionele aspecten als hun levenskwaliteit in het gedrang komen. Dit leidt er zelfs toe dat zij bepaalde triggers hebben die paniekaanvallen uitlokken, zelfs op veilige plaatsen.

Wie aan deze fobie lijdt wanneer hij zich op plaatsen met grote hoogte bevindt, kan de volgende symptomen ervaren:

- Vertigo;

- Overmatig zweten;

- Hartritmestoornissen;

- Zweten;

- Hoofdpijn;

- Staat van lethargie;

Daarom kan inzicht in deze fobie, die uw leven kan schaden, een aantal positieve gevolgen hebben op sociaal en professioneel gebied.

Begrijp je angst

De persoon die geconditioneerd is om een irrationele angst te voelen voor omstandigheden die hem op grotere hoogte brengen, brengt een aantal risico's met zich mee. Op die momenten kunnen ze symptomen uitlokken zoals duizeligheid, hoofdpijn en zelfs een paniekaanval.

Deze angst voor hoogtes moet worden onderzocht, omdat ze verband kan houden met traumatische ervaringen die het individu in het verleden heeft meegemaakt. In deze gevallen zal therapie helpen betekenis te geven aan deze herinneringen. Daarom zal het nodig zijn een therapeut te zoeken om uw angst te begrijpen, u behandelingsmogelijkheden voor te stellen en dit proces van betekenisgeving op gang te brengen.

Als je de angst voor hoogtes onder ogen ziet, blijf dan rationeel...

Vanaf het moment dat we geconditioneerd zijn voor een of andere fobie, zoals bijvoorbeeld hoogtevrees, zijn emoties de belangrijkste reden waarom we de totale controle over de situatie verliezen.

Tijdens deze momenten van hoogtevrees is er sprake van een emotionele ontvoering die de controle over je gedachten overneemt. Je moet proberen diep te ademen om de spanning te verlichten en te werken aan je rationele kant, zodat je kunt vaststellen of de situatie gevaarlijk voor je is of niet.

Bij hoogtevrees, blijf kalm...

Dit is geen gemakkelijke taak, maar voor degenen die de hoogtevrees onder ogen willen zien, is het van fundamenteel belang dat u leert kalm te blijven. Daartoe is het nodig uw ademhaling onder controle te houden, want daarmee kunt u de intensiteit van de door acrofobie veroorzaakte symptomen verminderen en een paniekaanval voorkomen.

Zo kunt u met uw ademhaling uw gedachten onder controle houden en rationeel met de situatie omgaan. Daardoor zult u merken dat uw hartslag vermindert en u meer kans hebt om rustig te blijven.

Respecteer de grenzen van je lichaam en neem je tijd.

Geen enkele fobie kan van de ene op de andere dag worden opgelost, u moet uw tijd respecteren en dag voor dag aan uw behandeling werken. Elke vorm van haast kan uw vooruitgang belemmeren en uw verwachtingen frustreren.

Begin dus met eenvoudige copingoefeningen, zoals uit het raam van een hogere verdieping kijken, of zelfs video's of foto's bekijken van hogere plaatsen die u wilt bezoeken. Observeer hoe uw lichaam reageert en concentreer u op uw ademhaling. Al snel zult u uw evolutie kunnen voelen en zult u zonder angst activiteiten op deze plaatsen kunnen uitvoeren.

De belangrijkste oorzaken van hoogtevrees

Acrofobie wordt toegeschreven aan conditionering of trauma die een hoogtevrees teweegbrengt. In feite moeten theorieën over de oorzaken van hoogtevrees worden onderzocht, zodat u begrijpt welke relaties aanleiding gaven tot uw eigen fobie.

Ontdek hieronder de belangrijkste oorzaken waardoor mensen acrofobie ontwikkelen!

Emotionele motieven

Psychologen zeggen dat acrofobie verband kan houden met een menselijke behoefte om een grotere mate van zelfvertrouwen te ontwikkelen om zijn grenzen te overwinnen. Door zichzelf individuele vrijheid te ontzeggen of te ontnemen, kan het individu gevoelens voeden die de hoogtevrees opwekken.

Bovendien kan acrofobie worden veroorzaakt door psychologische en emotionele trauma's, die in ons onbewuste verborgen zitten. Deze problemen kunnen alleen worden opgespoord door een soort therapie of behandeling, zoals hypnose.

Blootstelling aan hoge en onbeschermde plaatsen

Blootstelling aan hoge, onbeschermde plaatsen wekt bij mensen met acrofobie een voortdurend gevoel van onveiligheid op. Dat komt door de angst voor een dreigende val, die een vals gevoel van onbalans opwekt en fysieke en emotionele storingen veroorzaakt, die kunnen leiden tot een paniekaanval.

Trauma's uit het verleden

In het algemeen ontstaan fobieën aan het eind van de tweede kinderjaren, aan het begin van de adolescentie, en verergeren zij met het vorderen van de leeftijd. Hoogtevrees kan worden veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen of door een externe invloed, zoals wanneer een ouder angst toont voor bepaalde stressvolle ervaringen.

Deze gebeurtenissen genereren herinneringen in onze hersenen die geassocieerd worden met negatieve gevoelens, zoals angst, vrees en gevaar, waardoor mensen in een staat van alertheid raken wanneer ze in soortgelijke situaties verkeren. Deze ervaringen worden opnieuw opgewekt en als ze niet worden verwerkt, worden ze trauma's.

De oorzaken kunnen dus meervoudig zijn, want ze zijn afhankelijk van de ervaring van het individu. Daarom vereisen ze een behandeling onder professionele begeleiding, hetzij een psycholoog of een therapeut. Het is belangrijk te onthouden dat hoe eerder deze fobieën worden behandeld, hoe sneller en efficiënter uw stoornis zal worden opgelost.

Symptomen veroorzaakt door hoogtevrees

Angst en nervositeit begeleiden acrofobici dagelijks. Van het beklimmen van een eenvoudige ladder tot het nemen van een vlucht, ze genereren negatieve ervaringen die de mens zowel fysiek als psychisch kunnen beïnvloeden. Lees verder en begrijp de symptomen die door hoogtevrees worden veroorzaakt om te weten hoe u effectief met uw trauma kunt omgaan!

Agitatie en spierspanning

Hoogtevrees kan op verschillende manieren arbeidsongeschikt worden. Door een toestand van spanning in personen op te wekken, zullen zij een rusteloosheid en zelfs spierspanning voelen die tremoren kunnen veroorzaken.

Deze reactie is een gevolg van het gewone zoogdiergevoel van angst. Maar afhankelijk van de mate waarin en de manier waarop ze je lichaam beïnvloeden, kunnen ze een reactie van je zenuwstelsel oproepen die een staat van lethargie kan opwekken. Dit kan het individu in gevaar brengen, afhankelijk van de situatie.

Angst

De vrees voor een dreigende val in situaties waarin de persoon te maken heeft met grote hoogten, zoals vliegen in een vliegtuig, genereert een golf van adrenaline bij personen die aan acrofobie lijden.

Dit leidt ertoe dat ze anticiperen op ongelukken en zich voorstellen dat ze vallen, waardoor deze situatie een trigger wordt voor angst. Al snel stoppen mensen met rationeel denken en beginnen ze een irrationele angst te ontwikkelen, waarbij ze in een staat van dreigend gevaar leven.

Paniek

Paniek is een van de laatste door angst veroorzaakte toestanden. Wanneer we geconfronteerd worden met situaties waarin we ons in een staat van alertheid, gevaar of zelfs dood voelen, produceren we natuurlijk fysieke en psychische prikkels die ons tot een emotionele kaping kunnen brengen. Dit veroorzaakt de paniekaanval.

In het geval van hoogtevrees, acrofobie, is de belangrijkste aanleiding hoge plaatsen die trauma's uit de kindertijd oproepen. Al gauw wordt de persoon het slachtoffer van zorgen, angst en vooral angst.

Verlies van controle

Verlies van controle is een van de meest kritieke symptomen van acrofobie, omdat het cognitieve aspect ervan vaak moeilijk te keren is. Dit symptoom maakt het individu onbekwaam om te denken en te handelen, waardoor hij geen enkel initiatief kan nemen.

Hoofdpijn

De acrofoob die zich in een risicovolle situatie ziet, veroorzaakt door hoogtevrees, heeft een plotselinge verhoging van zijn hartslag. Vervolgens wordt het bloed dat naar zijn lichaam wordt gebombardeerd sterker, waardoor de bloedvaten onder druk komen te staan en de hoofdpijn ontstaat die zo kenmerkend is voor deze fobie.

Tachycardie

Tachycardie is een van de eerste symptomen die optreden wanneer mensen met hoogtefobie worden blootgesteld aan hoge plaatsen. Het wordt meestal veroorzaakt door een verhoging van de bloeddruk en een ongecontroleerde ademhaling, waardoor ze een hartritmestoornis ontwikkelen.

Behandelingen voor angst en hoogte

Fobieën zijn stoornissen die, als ze niet worden behandeld, een reeks problemen kunnen veroorzaken, van sociale terugtrekking tot het gevaar voor het eigen leven. Natuurlijk zijn er mensen die zonder behandeling normaal kunnen leven, maar niets verhindert dat hun trauma's zich verder ontwikkelen.

Dus, als u zich bewust bent van uw acrofobie, voorkom dan dat uw aandoening verergert door de behandelingen voor hoogtevrees in onderstaande lectuur te volgen!

Psychotherapie

Er zijn verschillende therapeutische benaderingen die u kunnen helpen met uw stoornis, en een daarvan is psychotherapie. Het is goed te bedenken dat deze verschillende modaliteiten kent, en de ideale keuze voor u zal afhangen van de psychische aspecten, de symptomen en uw klinische voorgeschiedenis. De vele mogelijkheden garanderen alleen dat er een oplossing is.

Over het algemeen proberen psychologen technieken en methoden toe te passen met het doel de trauma's te behandelen die zij in hun kindertijd hebben opgelopen. De oplossing van de problemen komt voort uit de herwaardering van hun vroegere ervaringen, waardoor hun gedrag en hun perceptie van zichzelf veranderen.

Behandeling van acrofobie door blootstelling

De behandeling van acrofobie door blootstelling vereist dat de persoon rechtstreeks in contact komt met zijn angst, op een manier die sterk lijkt op een shockbehandeling. De behandeling wordt gewoonlijk in fasen uitgevoerd, waarbij de niveaus van vooruitgang uiteenlopen van de gemakkelijkste tot de moeilijkste.

Als voorbeeld hebben wij de treden van een trap. Terwijl de persoon de trap opgaat, moet bij elke trede de intensiteit van de gevoelde angst worden geobserveerd tot het niveau van emotionele en psychologische controle van de patiënt. Zo zal hij/zij zich bewust zijn van zijn/haar grenzen en hoe hij/zij met de symptomen moet omgaan.

Elk niveau dat de intiem contact met zijn fobie ervaart, moet door een gezondheidswerker worden geëvalueerd en gecoördineerd. Op die manier wordt de patiënt niet blootgesteld aan uitdagingen die zijn fysieke en psychische integriteit in gevaar brengen.

Implosieve of overstromingstherapie

De inclusieve of flood-therapie bestaat erin de patiënt bloot te stellen aan zijn angst, zonder hem de mogelijkheid te geven deze te vermijden of eraan te ontsnappen. Hij zal dus rechtstreeks met zijn trauma moeten omgaan in een poging zijn symptomen onder controle te krijgen.

Deze techniek levert uitstekende resultaten op, omdat het desensibilisatieproces zodanig verloopt dat de patiënt beseft dat zijn fobie irrationeel van aard is. Het resultaat van deze behandeling is echter alleen effectief als de patiënt het zelf accepteert.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een therapeutische modaliteit die bekend staat om het gebruik van hypnosetechnieken op haar patiënten en is in staat de eerste herinneringen te activeren die het trauma van hoogtevrees hebben veroorzaakt.

Op deze manier zult u de oorsprong van uw probleem beter kunnen begrijpen, om te weten hoe u efficiënter kunt reageren op uw stoornis. Bij elke hypnosesessie zult u deze herinneringen opnieuw beleven en ook in een confronterende positie worden gebracht.

Daarom is de hele behandeling gebaseerd op een directe confrontatie met het trauma, in een poging het te boven te komen, om zo zijn welzijn ten opzichte van de stoornis te verbeteren.

Geneesmiddelen

De irrationele hoogtevrees leidt vaak tot beperkende gedachten die een belemmering kunnen vormen in ons dagelijks leven. Dit gebeurt door de verergering van de symptomen, het opwekken van paniekaanvallen en zelfs het veroorzaken van sociaal isolement, waardoor de sociale en professionele sfeer van deze personen wordt aangetast.

Wanneer dit ziektebeeld is bereikt, zal het gebruik van medicatie nodig zijn om de patiënt geleidelijk zijn psychische kracht terug te geven, waardoor verergering van de symptomen wordt voorkomen en hij het sociale leven weer kan oppakken.

Het is echter belangrijk te onthouden dat het gebruik van gecontroleerde medicatie slechts als lapmiddel dient, en dat professioneel toezicht noodzakelijk is om de behandeling doeltreffender te maken.

Hebben hoogtevrees en vliegangst met elkaar te maken?

Acrofobie komt vaker voor dan het lijkt; omdat het deel uitmaakt van een basisoverlevingsinstinct van zoogdieren, manifesteert het zich vaak in de kindertijd. De manier waarop we deze prikkels waarnemen en hoe het individu ermee omgaat, is echter een indicatie van zijn evolutie.

Niets weerhoudt iemand ervan om in de loop van zijn leven verschillende soorten fobieën te ontwikkelen. Als zijn klinische toestand verergert, kan hoogtevrees leiden tot vliegangst, bekend als aerofobie.

Maar alles hangt af van de ervaringen die aan de basis liggen van de trauma's en de manier waarop we erop reageren. Het is vermeldenswaard dat de psychische en fysieke tekenen die hoogtevrees veroorzaken erg lijken op de vliegangst. Daarom kan de associatie tussen deze fobieën zelfs heel natuurlijk zijn.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.