ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕੁਝ ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੋ!

ਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਤੁਲਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ!

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ. ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ. ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨਾਕਾ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਆਕਸਾਲਾ ਕਾਰਪੇਟ, ​​ਮਾਵੇ-ਰੋਜ਼।

ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪੈਚੌਲੀ, ਗੰਧਰਸ, ਬੈਂਜੋਇਨ, ਬੇ ਪੱਤਾ, ਬਰਡਸੀਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ, ਲਵੈਂਡਰ, ਪੱਤਾ ਲੌਰੇਲ, ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ।

ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ 7 ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਥਕਾਵਟ, ਖਰਾਬ ਮੂਡ, ਭਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਰਚ, ਤੁਲਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਕੋਈ ਨਹੀਂ-ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂ, ਗਿੰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਰੋਸਮੇਰੀ. ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ. ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਉਬਾਲਣ ਲਈ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। . ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹੜੇ, ਪਾਰਕ, ​​ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੇਖ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਥੇ 1 ਗਲਾਸ ਮੋਟਾ ਲੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਵੈਂਡਰ, ਕੌੜਾ ਸੰਤਰਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈ. ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮਾਈ।

ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਫ਼ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਥਟਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਤਲੇਪਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਲੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ!

ਕੀ ਮੈਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਮੋਟੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਮੂਡ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਲੂਣ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਭਾਵ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ, ਯੋਗਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ.

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਡੁੱਬਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰੂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਲ, ਬੋਲਡੋ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

ਫਾਇਦੇਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਉਨਲੋਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ!

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ।

ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਇਹ ਫਲੂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨਿੱਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ

ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇ ਪੱਤੇ ਸਮੇਤ, ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ. ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਰੂ, ਮਸਤਕੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਜੀਵਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। . ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੇਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਹ ਸੰਕੇਤ 7 ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਰੂ, ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ, ਵਿਦ ਮੀ-ਕੋਈ-ਕੈਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੰਨੀ, ਤੁਲਸੀ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ 13 ਪੱਤਿਆਂ, ਰੂਏ, ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ-ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ - ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ , ਬੇਸਿਲ, ਗਿੰਨੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੁਰੀ ਅੱਖ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ.

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀਆਂ ਥਰਥਰਾਹਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਤਾਕਤ, ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੋ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਸ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੋਟੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 3 ਗਿਨੀ ਪੱਤੇ , 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਦਬਾਓ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ.

ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੱਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 7 ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਿੱਤੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ.

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ, ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੱਮਚ ਮੋਟਾ ਲੂਣ, 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 1 ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, 2 ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਪੱਤੇ, 1 ਮੁੱਠੀ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਬਲ ਬਾਥ ਨੂੰ 7 ਚਮਚ ਮੋਟੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜਸਰੀਰ, ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ. ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਖਿੱਚ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ, ਫਲੋਰਿਸਟ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਸਟਾਰ ਐਨੀਜ਼, ਯਲਾਂਗ-ਯਲਾਂਗ ਐਸੈਂਸ ਸਮੇਤ 7 ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਬਿਸਕਸ, ਸਟਾਰ ਐਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਗਇਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਲਾਂਗ-ਯਲਾਂਗ ਤੱਤ ਦੀਆਂ 21 ਤੁਪਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਕਾਉਣਾ.

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਬਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ।

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਾਦੂਈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ!

ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਗਿਨੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।