ਜਿਪਸੀ ਡੇਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ 30: ਓਸ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ!!

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕਾਰਡ 30 ਦਾ ਅਰਥ: ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ

ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ, ਜਾਂ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ 30, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ. ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। . ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰ 30 ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੰਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ।

ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼): ਜਿਪਸੀ ਡੇਕ

ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ 30 ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਪੱਤਰ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਸਿਗਾਨੋ ਡੇਕ ਵਿੱਚ: ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਪਿਆਰ ਲਈ, ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਸਿਗਨੋ ਡੇਕ ਵਿੱਚਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਵਿਆਹੇ ਲਈ: ਕਾਰਡ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ;
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ;
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਹਨ: ਕਾਰਡ 30 ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.
 • ਜਿਪਸੀ ਡੇਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼): ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

  ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।

  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਫੈਸਲੇ।

  ਸਿਗਾਨੋ ਡੇਕ ਵਿੱਚ, ਓਸ ਲਿਰੀਓਸ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

  ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼): ਸਿਹਤ

  ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਡ 30 ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।

  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ 30 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਜੋਗ

  ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਕ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ 30 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ. ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ।

  ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ 30, ਦ ਲਿਲੀਜ਼, ਦ ਨਾਈਟ, ਦ ਟ੍ਰੇਫੋਇਲ, ਦ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਚੱਲੋ!

  ਲੈਟਰ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਲੈਟਰ 1 (ਦ ਨਾਈਟ)

  ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਕਾਰਡ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਦ ਨਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੋ , ਦਿ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਿ ਨਾਈਟ: ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ;
 • ਦ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼: ਦ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 2 (ਦ ਕਲੋਵਰ)

  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ 2 ਦਿ ਕਲੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਅਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।

  <8

 • ਕਲੋਵਰ ਅਤੇ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼: ਕਲੋਵਰ ਅਤੇ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 4 (ਦ ਹਾਊਸ)

  ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਰਡ 30 ਅਤੇ ਕਾਰਡ 4, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਹਾਊਸ: ਕਦੋਂਕਾਰਡ 30 ਅਤੇ ਕਾਰਡ 4 ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ; |
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 6 (ਦ ਕਲਾਊਡਜ਼)

  ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਕਲਾਊਡਜ਼: ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ;
 • ਕਲਾਉਡਜ਼ ਐਂਡ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੁਮੇਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੜਬੜ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 7 (ਦ ਸੱਪ)

  ਆਉ ਕਾਰਡ 30 ਅਤੇ 7, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਸਰਪੈਂਟ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ।

  <8

 • ਸੱਪ ਅਤੇ ਲਿਲੀਜ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 16 (ਦਿ ਸਟਾਰ)

  ਡੇਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਹਨਸਿਗਾਨੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਸਟਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਸਟਾਰ: ਇਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ;
 • ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼: ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਪੱਤਰ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਅੱਖਰ 17 (ਦ ਸਟੌਰਕ)

  ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖੋਗੇ।

 • ਦਿ ਲੀਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਸਟੌਰਕ: ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਕਾਰਡ 17, ਦ ਸਟੌਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ;
 • ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼: ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੁਮੇਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 21 (ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ)

  ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ: ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;
 • ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਲਿਲੀਜ਼: ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 32 (ਦ ਮੂਨ)

  ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਮੇਲਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਮੂਨ: ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ;
 • ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਲਿਲੀਜ਼: ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਕਾਰਡ 30 (ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਡ 34 (ਦ ਫਿਸ਼)

  ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਫਿਸ਼ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 • ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦ ਫਿਸ਼: ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
 • The Fish and The Lilies: ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਕੀ ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ 30 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

  ਜਿਪਸੀ ਡੇਕ ਦਾ ਕਾਰਡ 30, ਦਿ ਲਿਲੀਜ਼, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ. ਜਿਪਸੀ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਉਪਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਗਨੋ ਡੈੱਕ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।