ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਲਾਭ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ!

ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਦੁੱਧ

ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਔਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹਨ? ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ!

ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ

ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਬਾਇਓਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ

ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ।

ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਖਪਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1 ਤੋਂ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਧੂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟੂਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਚਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੋਮੇਲੇਨ ਜਾਂ ਪੈਪੈਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।

ਓLactobacillus Casei ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੈਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੈਸੀ ਕੀ ਹੈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜੀਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ. ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲਸ ਕੈਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਤਕਨੀਕ, ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਵਿਕਾਰ

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੇਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੋਜਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏLactobacillus Casei ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੈਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ. ਇਸਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੈਸੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਕੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ।

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਹਨਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਠਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਖਪਤ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ. ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਨਾਮਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕੀ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤੜੀ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਨਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕੀ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਮੋਡਿਊਲਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ , ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ: ਦਹੀਂ, ਕੇਫਿਰ ਅਤੇ ਮਿਸੋ. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ।

ਫਰਮੈਂਟਡ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬਾਸੀਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ,ਜੀਵਾਣੂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਫਿਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਮੈਂਟਡ ਦੁੱਧ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜੀਵਤ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਕਈ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ: ਮੂੰਹ, ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਯੋਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜੈਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਕੀ ਹਨ

ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਰਾਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਰਾਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ।

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਦੇ ਆਮ ਫਾਇਦੇ

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਸੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅੰਤੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਕਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੈਕਟੋਬੈਕੀਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਰਮੈਂਟਡ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। , ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਕੀ ਹੈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕੋਸਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਵਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਲੈਕਟੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਜੀਨਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿcandidiasis.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟਜ਼ ਬਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ. ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। <4

Lactobacillus acidophilus ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜੀਨਸ ਖੂਨ ਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 7% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਲਡੀਐਲਮਾੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ: ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ (ਸੀਵੀਏ), ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਦਸਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗ ਕਾਰਨ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ।

ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। , ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਟੱਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਸਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। . ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਰੀਟੇਬਲ ਬੋਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।