ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਣਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੰਮ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ

ਕਈ ਵਾਰਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ:

• ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿਰ ਦਰਦ;

• ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ;

• ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ;

• ਦੁੱਖ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;

• ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

• ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਮ ਲਈ

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਕੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ।

ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

• ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ;

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਅਸਹਿਮਤੀਸਿੱਧਾ;

• ਸਿਰਦਰਦ;

• ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ;

• ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ

ਮੈਕੰਬਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ:

• ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ;

• ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੜਾਈਆਂ;

• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ;

• ਇਨਸੌਮਨੀਆ;

• ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ;

• ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ।

ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਲਈ

ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ;

• ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨੀ;

• ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ;

• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਪੌਦੇ;

• ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰੀਖਣ;

• ਨਿਰਾਸ਼ਾ।

ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਕੁੰਬਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਸਿਰਦਰਦ;

• ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ;

• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ;

• ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ;

• ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ;

• ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ;

•ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਣਾ;

• ਚਿੰਤਾ;

• ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦੁਖ;

• ਬੇਕਾਬੂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ;

• ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ;

• ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ;

• ਤਣਾਅ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ

ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੰਧ ਜੋ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ;

• ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਝਾ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕਮੀ;

• ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ;

• ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣਾ;

• ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ।

ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਕੁੰਬਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ।

ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਕੱਪ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਰਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋ।<4

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਕਾ ਟੈਸਟ

ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ।

ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੁਬੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। . ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖੋ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ।

ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਕ ਘੜੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਪੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ।

ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਲਾਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ. ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟੋ।

ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕਮਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੋ।

ਫਿਰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਖੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ macumba ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।

ਮੈਕੁੰਬਾ, ਸਪੈੱਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ

ਸਪੈੱਲ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂ ਮਾਦਰੇ ਡੇ ਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਚੇਤ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮਾਫੀ ਛੱਡਣਾ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੁੰਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਕੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।