ਸਾਓ ਬੈਂਟੋ: ਇਸਦਾ ਮੂਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਜਸ਼ਨ, ਨੋਵੇਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ!

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਮਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਖੋਜੋ।

“ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਸ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਪੀ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਬੈਨੇਡਿਕਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ।”

“ਕਰਕਸ ਸੈਕਰਾ ਸਿਟ ਮੀਹੀ ਲਕਸ। ਨਾਨ ਡਰਕੋ ਬੈਠ ਮੀਹਿ ਡਕਸ। ਵਡੇ ਪਿਛੇ ਸਤਨਾ। ਨਾਨਕਮੁ ਸੁਦੇ ਮਿਹਿ ਵਾਣਾ ॥ ਸੁੰਤ ਮੈਲਾ ਕਉ ਲਿਬਾਸ। Ipse venena bibas.”

ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ

ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ. ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਰਹੋਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। R. ਉਹ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਬੋਟ ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ. ਆਮੀਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਵੇਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

1 – ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਤੋਂ।

2 – ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

3 “ਜਦੋਂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ'। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ” (ਮਰਕੁਸ 1,16-18)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ. ਸਿਮਾਓ ਅਤੇ ਆਂਡਰੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5 –ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ (...)।

ਇਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ, ਝਿਜਕ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (…)।

ਜੇਕਰ ਚੇਲਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਚ. 5, ਆਗਿਆਕਾਰੀ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 2

1 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 – ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

"ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 'ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ” (ਮਰਕੁਸ 1,35-39)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਦਮਾਰੂਥਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਪੀਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਆਓ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੁਆਰਾ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਸ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ, ਉੱਤਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ (ch.20, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ)।

7 - ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 3

1 - ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 - ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

“ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਪੁਛਿਆ: 'ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ'। ਯਿਸੂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: 'ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ'। ਤੁਰੰਤ ਕੋੜ੍ਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਸੀਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ: 'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ! ਜਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ।'

ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ” (ਮਰਕੁਸ 1,40-45)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। , ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (Lv 13,45-46)। ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਠਾਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਭਿਕਸ਼ੂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉੱਠੋ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ।

ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ. ਬ੍ਰਹਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਗਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ (ch.22, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 4

1 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 – ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਾਖੰਡ।

"ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਫ਼ੀਅਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ'। ਲੇਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਸਨ; ਸੱਚਮੁੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਨ, ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਯਿਸੂ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ?' ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ” (ਮਰਕੁਸ 2,13-17)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਮਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਅਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਸਮਾਜ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਬੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਨਾ (ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ) ਗੋਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲਸ।

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ : ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਬੋਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਝ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਧਿਆਇ 33, ਜੇਕਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 5

1 - ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 - ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

"ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਯਿਸੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: 'ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?'।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨ? ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਯਾਥਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਜਕ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ” (Mk 2,23-28)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰੋਉਸ ਨੂੰ. ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸੀਹ ਹਨ (...)।

ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਬੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਲਈ, ਅਬੋਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਧਿਆਇ 36, ਬਿਮਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 6

1 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 – ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

“ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ; ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ'। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ” (Mc 3,31-35)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਾਹਰ" ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ "ਅੰਦਰ" ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਦਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਮਰਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ।ਉਹ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ (ਅਧਿਆਇ 37, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 7

1 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 – ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 – ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਦਾ ਰਹੱਸ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

"ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ; ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸਮਝੋ ਨਾ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ'” (ਮਰਕੁਸ 4,10-12)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ "ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ "ਬਾਹਰ" ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਲੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇੰਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ।

ਮੂਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦਾ ਜਨਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਮਬਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 480 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਉਥੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੈਂਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। . ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਓ ਬੈਂਟੋ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਂਟੋ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕੋਵਾਰੋ ਦਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਵਾਂਗ, ਬੈਂਟੋ ਨੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ।

ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਟੋ 12 ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ: ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਜਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਈਸਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਬੋਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਬੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਧਿਆਇ 49, ਲੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 8

1 - ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

2 - ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ

"ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਨਾਸਰਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 'ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਏਨੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ?ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼, ਜੋਸੇਟ, ਜੂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ?'' ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ” (ਮਰਕੁਸ 6,1-6)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਵਤਾਰ ਹੈ: ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ:

ਮੱਠ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਉਸਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਲੱਭ ਸਕਣ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ: 'ਦੇਓ ਧੰਨਵਾਦ' ਜਾਂ ' ਬੈਨੇਡਿਕਟਾਇਟ'। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਜੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਛੋਟਾ।

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ, ਚੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। (ch.66, ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ)।

7 – ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਦਿਨ 9

1 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।<4

2 - ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

3 - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ:

ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ

"ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ।

ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ: ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦਿਓ'। ਇਸ ਲਈ ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ” (ਮਰ.6,6b-13)।

4 – ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ:

ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ (ਪਰਿਵਰਤਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ (ਇਲਾਜ)। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5 – ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ।

6 – ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ:

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ch.72, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।<4

7 - ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਨੂੰ ਨੋਵੇਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸ਼ਾਂਤ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਹੋ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਵੇਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਵੇਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨੋਵੇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।" ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਇੱਕ ਨੋਵੇਨਾ ਦਾ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਹਵਾਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਵੇਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬੇਸ਼ਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਝਗੜੇ, ਹਿੰਸਾ, ਆਦਿ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।

ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਕਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਹੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਕਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਖ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੋ

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੋਵੇਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੀਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਵੇਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਦੇ ਨੋਵੇਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ!

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਈਰਖਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਾਣੇਗਾ।

ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੱਠ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਨੇਡਿਕਟਾਈਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਭਰਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 547 ਵਿੱਚ, 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੈਨੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 1220 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਨੂਰਸੀਆ ਦੇ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। , ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਕੈਸੌਕ ਬੇਨੇਡਿਕਟਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਸਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਕੋਵਾਰੋ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। , ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ. ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 73 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਓਰਾ ਏਟ ਲੈਬੋਰਾ", ਜਿਸਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ"। ਉਹਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਬੈਨੇਡਿਕਟਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵੋ"। (1 ਪੀਟਰ 3,9), ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਨੇਡਿਕਟਾਈਨਸ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸਾਓ ਬੈਂਟੋ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਖਾ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ, ਇਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤਗਮਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ,ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਪਾਥ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਦੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਲੀਬ ਉਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ।

ਜਸ਼ਨ

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦਿਵਸ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟੋਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੇਲਾ ਨੋਸਾ ਸੇਨਹੋਰਾ ਡੋ ਡੇਸਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਸਾਂਬਾ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਡੋਸ ਡੌਸ ਮੋਰੋਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲੂਸ, ਮੁਬਾਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। , ਮੈਡਲ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਓ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੋ ਕੌਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਡੇ ਲਾਜੇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤ੍ਰਿਦੂਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਲਵਾਡੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਓ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਟੋ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. 73 ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਠ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਨੇਡਿਕਟਾਈਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ "ਓਰਾ ਏਟ ਲੈਬੋਰਾ" (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ), ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਯਾਦ, ਚੁੱਪ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਕਰਾਸ ਮੈਡਲ

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ "ਹਥਿਆਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਈਰਖਾ, ਸਰਾਪ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਡਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: “ਈਅਸ ਇਨ ਓਬਿਟੂ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟੀਆ ਮੁਨਿਆਮੁਰ”। (ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ)। ਕੁਝ ਮੈਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “Crux Sancti Patris Benedicti”, or “Sanctus Benedictus”।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। : "Ç. ਐਸ.ਪੀ.ਬੀ. ਕਰਕਸ ਸੈਂਕਟੀ ਪੈਟ੍ਰੀਸ ਬੇਨੇਡਿਕਟੀ। (ਸੈਂਟੋ ਪਾਈ ਬੇਨਟੋ ਦਾ ਕਰਾਸ)।

ਇਸਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ: “ਸੀ. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux" (ਹੋਲੀ ਕਰਾਸ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ)। ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: "ਐਨ. ਡੀ ਐਸ ਐਮ ਡੀ ਨਾਨ ਡਰਾਕੋ ਸਿਟ ਮੀਹੀ ਡਕਸ”। (ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ)।

ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ: “ਵੀ. R.S Vade Retro Satana”। (ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ)। N. S. M. V. Nunquam Suade Mihi Vana"। (ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ)। “ਸ. M.Q.L. ਸੁੰਤ ਮਾਲਾ ਕਵੇ ਲਿਬਾਸ”। (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ)। I. V. B. Ipse Venena Bibas”। (ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਪੀ ਲੈ)। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ: "PAX" (ਸ਼ਾਂਤੀ). ਕੁਝ ਮੈਡਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: “IESUS” (ਯਿਸੂ)।

Novena de São Bento

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਵੇਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਦੇ ਨੋਵੇਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। . ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈਜਾਣੂ, ਆਦਿ।

ਸੇਂਟ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਨੋਵੇਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

ਦਿਨ 1

ਸਾਓ ਬੇਨਟੋ ਨੋਵੇਨਾ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਹ ਹਨ:

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਹੋਲੀ ਕਰਾਸ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ! ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਦ ਪੀਓ!

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ: ਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਸੰਤ ਬੈਨੇਡਿਕਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। , ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੰਤ ਬੇਨੇਡਿਕਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ।

ਸੇਂਟ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਲਿਟਨੀ: ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ, ਦਇਆ ਮਸੀਹ, ਦਇਆ. ਸਰ,ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ। ਮਸੀਹ, ਦਇਆ ਮਸੀਹ, ਦਇਆ. ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ।

ਪੁੱਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ. ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਯਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਗ ਦੇ ਸਰਾਫੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਬਦਲਿਆ ਕਰੂਬ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਸੇਨੋਬਾਈਟਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਰੱਬ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।