ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ!

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਹੁਣੇ ਜਾਣੋ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲਈ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ!

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਪ੍ਰੋਬੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ।

"ਅੱਜ ਮੈਂ (ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ) ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

<3 3>ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ (ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹੋ) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ).

ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ!

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋ,

ਆਮੀਨ।”

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ , ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਯੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

“ਸੈਂਟ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ (ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂਗਾ) ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੋਵੇਗਾ,

ਆਮੀਨ।”

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਬਾਰੇ

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਜਾਣੋ!

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਕੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ. ਤਿਉਹਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ.

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2001 ਨੂੰ, ਲੂਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ: ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਪੈਰਿਸ਼। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਉਸ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ!

ਅਸਧਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੂਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਉਸ ਪਲ, ਰੀਪ੍ਰੋਬਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ: ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।

ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ (ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ) ਨਾਮ ਲਿਆ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਸੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤਾ ਅਨੂਬਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਊਨਿਕ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਮਸੀਹ।

ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਪਰਨ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਗਲੋਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੋ?

ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। , ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਓ ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

"ਹੇ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਰਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।"

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਵਾਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

"ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਲ ਯਿਸੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ।

ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।

ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰ ਬਣੋ , ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਪਰ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ), ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਗੈਰੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੱਥ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ।

3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋ। ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ।"

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ।

ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਿਓ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਬਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਏ, ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਘਾਤਕ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ।ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਮੀਨ!"

ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ

ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਅੰਤ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਮੀਨ।”

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।

"ਮੈਨੂੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰਕੁਦਰਤ ਵਿਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।

ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਕਿ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਆਮੀਨ!"

ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ (ਟਰੱਕ, ਬੱਸ, ਆਟੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ); ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਓ, ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰ, ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ।

ਆਮੀਨ!"

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।