ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬੁਨਿਆਦ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ

ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ, ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਸਰੀਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਕੀ ਵਾਂਗ, ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਧੂੰਏਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਗੀਤ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੈਨਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਆਓ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ, ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਉਪਯੋਗ, ਸੰਕੇਤ, ਲਾਭ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਸ਼ਾਮਨਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤਕਨੀਕ, ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਫਾਇਦੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਹੇਠਾਂ!

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ

ਦਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਕੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਰੇਕੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੇਕੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰੇਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਰੇਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Mikao Usui ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਕੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨਊਰਜਾਵਾਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ!

ਚੋ-ਕੁ-ਰੀ

ਚੋ-ਕੂ-ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ"। ਇਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਰੇਕੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Sei-Hei-Ki

Sei-Hei-Ki ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen, ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, "ਨਾ ਅਤੀਤ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ" ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਨਰੇਟਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੀਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Dai-Koo-Myo

Dai-Koo-Myo ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ "ਦੈਵੀ ਚੇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ"।

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੌਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੇਕੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੇਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਰੀਕੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ na ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ.

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਪੂਰਵਜ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਪੈਨਿਕ ਹਮਲੇ - ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਗਰੇਨ, ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਜੀਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ

3> ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੇਕੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂਰਵਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਕੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਟਲਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਡਰੱਮ, ਸਿੰਬਲ ਹੀਲਿੰਗ। , ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਸ਼ਮਨਵਾਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸ਼ਾਮਨਵਾਦਇਹ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੂਰਵਜ ਇਲਾਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ।

ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ, ਸ਼ਮਨਵਾਦ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸ, ਮੈਕਰੋਕੋਸਮੌਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ

ਰੇਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਕਾਓ ਉਸੂਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰੇਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ"। ਗੋਕਾਈ ਨਾਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ:

- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;

- ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;

- ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ;

- ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ;

- ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਾਮਨਿਕ ਰੇਕੀ ਹੈਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। , ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੈਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਟਲ ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਆਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਭਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਰੇਕੀ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਹਤ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ, ਹਿੰਮਤ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਸਵੈ-ਗਿਆਨ, ਚੰਗਾ ਹਾਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕੀਕਰਨ, ਗਿਆਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਭਵੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲਾਭ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ;

- ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਅੰਤਹਕਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ;

- ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ;

- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ;

- ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ;

- ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਜਮ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਸਰਸ;

- ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਨੰਦ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ;

- ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਹਿੰਮਤ, ਧੀਰਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ;

- ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ;

- ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ;

- ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ।

ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ

ਸ਼ਾਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਮਾ'ਹੀਓ ਰੇਕੀ, ਸਟੈਲਰ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਅਮੇਡੇਅਸ ਰੇਕੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹਨ।

ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਊਰਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ!

Ma'Heo'o Reiki

ਮਾ'ਹੀਓ' ਸ਼ਬਦ, ਮੂਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੇਏਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਟੋਟੇਮਜ਼, ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾ'ਹੀਓ ਰੇਕੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਰੇਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਏਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। . ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਲਰ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ

ਸਟੈਲਰ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੀਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਟੈਲਰ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਸ਼ਮਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।

ਅਮੇਡੇਅਸ ਰੇਕੀ

ਅਮੇਡੇਅਸ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਟੂਪੀ-ਗੁਆਰਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਬੰਧ ਤੁਪਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਚੈਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਰਸਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਟੂਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। , ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ।

ਰੇਕੀ, ਲਾਭ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸ਼ਾਮੈਨਿਕ ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰੇਕੀ ਬਾਰੇ, ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ!

ਰੇਕੀ ਕੀ ਹੈ

ਰੇਕੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। : ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ। ਇਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। , ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ. ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਜਾਂ ਰੀਕੀਅਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਊਰਜਾ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

- ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ -ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ;

- ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੇ, ਅਨੰਦ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ;

- ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ;

- ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ;

- ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ

ਰੇਕੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। .

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰੇਕੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।