ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ: ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਕੀ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜ਼ਬੂਰ" ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!

ਆਇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਬੂਰ 91

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!

ਜ਼ਬੂਰ 91, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ

ਯਕੀਨਨ, ਜ਼ਬੂਰ 91 ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੋ।

ਜ਼ਬੂਰ 121, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਈ

ਜ਼ਬੂਰ 121 ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬੂਰ 121 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।

ਜ਼ਬੂਰ 139, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਬੂਰ 139 ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ।

ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 139 ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਾੜ ਜਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਟਣਾ; ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ” (ਜ਼ਬੂ. 139:1,3)।

ਜ਼ਬੂਰ 140, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਬੂਰ 140 ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖੋ। ਜ਼ਬੂਰ 140 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼: “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ; ਧਰਮੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਗੇ” (Ps.140:12,13)। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਰਾਜਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਆਇਤ 1 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

"ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਵਿੱਚ” (ਜ਼ਬੂ. 91:1)। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ "ਮੈਂ" ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸਤਤ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ।

"ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਆਇਤ 2 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

“ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ; ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ” (ਜ਼ਬੂ. 91:2)। ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਉਸ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਤਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ।

ਆਇਤਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

"ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਗ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗੀ" (ਜ਼ਬੂ. 91: 3, 4)। ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਤਰੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਦਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਆਇਤਾਂ 5 ਅਤੇ 6

"ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ" (Ps.91: 5,6)।ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਇਤਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

“ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ" (ਜ਼ਬੂ. 91: 7, 8)। ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਹਮਲੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਇਤਾਂ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

"ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ" (Ps.91:9,10)। ਜਿਸ ਪਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਜ਼ਬੂਰ 91 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਆਇਤਾਂ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

"ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ” (ਜ਼ਬੂ. 91:11-13)। ਆਇਤਾਂ 11 ਅਤੇ 12 ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਤ 13 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋ।

ਆਇਤਾਂ 15 ਅਤੇ 16 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ; ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ” (Ps.91:15,16)। ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚਆਇਤ 16, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਬੂਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬੂਰ 91, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!

ਜ਼ਬੂਰ 5, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਬੂਰ 5, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:11, 12 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ; ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋਗੇ; ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਘੇਰੋਗੇ।” ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਉਮੀਦ, ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਸੀਸ।

ਜ਼ਬੂਰ 7, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਜ਼ਬੂਰ 7:1,2 ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ” (ਜ਼ਬੂਰ 7:17), ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਰ 27 ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਰੱਖਿਆ

“ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ: ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ" (ਜ਼ਬੂਰ 27:4)। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਰੁਕਾਵਟਾਂ।

ਜ਼ਬੂਰ 34, ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

“ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਂਗਾ; ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗੀ; ਨਿਮਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ; ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ” (ਜ਼ਬੂ. 34:1-4)।

ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੱਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 34:7,8)।

ਜ਼ਬੂਰ 35, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

ਜ਼ਬੂਰ 35 ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ।

"ਪਲੀਗ, ਪ੍ਰਭੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਢਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਠੋ. ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੋ; ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ: ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਂ"। (ਜ਼ਬੂ. 35:1-3)। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਸੁਣੇਗਾ।

ਜ਼ਬੂਰ 42, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ

"ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ”। (ਜ਼ਬੂ. 42:9-11)।

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ਼ਬੂਰ 59, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ

“ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜੋ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ” (ਜ਼ਬੂ. 59:1, 2)। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।

ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।