ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ!

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਸਾਡੇ 40 ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ?

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਹ ਮੂਲ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ।

ਮੂਲ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਦਿਨ, ਦਸਿਸਟਰ ਇਮੇਕੁਲੇਟ ਵਿਰਡਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਦੀਵਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ।

ਫਿਰ, ਭੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਾਦਰ ਰੋਮੋਲੋ ਗੈਸਬਾਰੀ ਨੇ 40 ਅਵਰ ਫਾਦਰਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।

ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮਾਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਰਨਾ।

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸੰਰਚਨਾ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਓ (ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਮੀਨ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਪੁੱਛੋ.

ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ;
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ;
 • ਹੇਲ ਮੈਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ;
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ।
 • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ

  ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ

  ਇੱਥੇ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ।

  ਪਹਿਲਾਂਪੇਸ਼ਕਸ਼:

  "ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।”

  ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਦੂਜੀ ਭੇਟ

  ਦੂਜੀ ਭੇਟ:

  "ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰੂਥਲ, ਪੇਟੂਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ।”

  ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

  ਤੀਜੀ ਭੇਟ

  ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼:

  “ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਆਮੀਨ।”

  ਤੀਜੀ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

  ਚੌਥੀ ਭੇਟ

  ਚੌਥੀ ਭੇਟ:

  " ਸਦੀਵੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ।”

  ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਦਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ।

  ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

  ਹੁਣ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ

  ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: “ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  3> ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ।”

  ਸਲੀਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ।

  40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ - ਆਮ ਸਵਾਲ

  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਸਾਡੇ 40 ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ. ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ।

  ਸਾਡੇ 40 ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

  ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

  40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

  ਲੋਕਾਂ ਲਈ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪਾਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

  ਅਸੀਂ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

  ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਟਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਇਸ ਸਮੇਂ।

  40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  <6

  ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  ਕੀ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

  40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈਇਸਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

  ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 40 ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।