Modlitba za získanie milosti do 24 hodín: Naliehavé, okamžité a iné!

  • Zdieľajte To
Jennifer Sherman

Čo je modlitba za milosť za 24 hodín?

V živote sa vyskytnú určité problémy, ktoré akoby vás vyviedli z miery. Vážna choroba, nečakaná výpoveď, nespravodlivé obvinenie. Často sa zdá, že všetko, čo sa snažíte urobiť na ich vyriešenie, je zbytočné.

Niektorí hovoria, že viera hory prenáša, takže ak máte veľký problém, mali by ste oň s dôverou požiadať a veriť, že vám nebo pomôže. Modlitby za dosiahnutie milosti za 24 hodín, môžu byť trochu bezprostredné. Nič vám však nebráni v tom, aby ste sa ich držali.

Uvedomte si však, že okrem modlitby je potrebné plniť aj svoju úlohu. Napríklad, ak ste chorí, musíte správne užívať lieky. Okrem toho pre tých, ktorí veria v Boha, platí učenie, že on vždy všetko vie, a preto robí veci vo svojom vlastnom čase.

Ak teda nedostanete milosť tak rýchlo, ako by ste chceli, buďte trpezliví a vedzte, že On pre vás pripravuje to najlepšie. Pozrite si niekoľko modlitieb nižšie, aby ste dostali milosť do 24 hodín.

Mocné modlitby na získanie milosti za 24 hodín

Brazília je považovaná za veľmi náboženskú krajinu. Od severu až po juh sú veriaci oddaní svojej zbožnosti, ktorí nerozmýšľajú, keď ide o to, aby sa obrátili na nebo s prosbou o milosť.

Od svätého Expedita, cez Pannu Máriu Milostivú až po svätého Jozefa, sledujte pri čítaní niektoré z najsilnejších modlitieb na získanie milosti za 24 hodín.

Modlitba k svätému Expeditovi za získanie milosti do 24 hodín

Svätý Expedito je považovaný za svätca naliehavých prípadov, a preto sa jeho modlitby považujú za mimoriadne mocné. Nech je váš problém akýkoľvek, s vierou sa pomodlite nasledujúcu modlitbu a požiadajte svätého Expedita, aby sa prihovoril u Otca za vašu milosť.

"Môj svätý Expedito spravodlivých a naliehavých príčin, pomôž mi v tejto hodine úzkosti a zúfalstva. Prihováraj sa za mňa u nášho Pána Ježiša Krista. Ty, ktorý si svätý bojovník, ty, ktorý si svätý trpiacich, ty, ktorý si svätý zúfalých, ty, ktorý si svätý naliehavých príčin.

Ochraňuj ma, pomôž mi, daj mi silu, odvahu a pokoj. Vyhoveň mojej prosbe (vypros mi vytúženú milosť). Pomôž mi prekonať tieto ťažké hodiny. Chráň ma pred všetkými, ktorí mi môžu ublížiť. Ochraňuj moju rodinu, naliehavo vyhov mojej prosbe.

Vráť mi pokoj a vyrovnanosť. Budem ti za to vďačný do konca života a tvoje meno budem niesť všetkým veriacim. Svätý Expedito, oroduj za nás! Amen".

Modlitba k Panne Márii milostí na prilákanie milosti

Panna Mária, známa ako Panna Zázračnej medaily, je Matka, ktorá sa vo všetkej nežnosti môže prihovárať svojmu Synovi za tú milosť, ktorá vás tak veľmi trápi. Dôverujte Matke a modlite sa s vierou.

"Pozdravujem ťa, Mária, plná milostí. Z tvojich rúk obrátených k svetu na nás pršia milosti. Panna Mária milostí, ty vieš, ktoré milosti najviac potrebujeme.

Osobitným spôsobom ťa však prosím, aby si mi udelila toto, o čo ťa prosím s celou horlivosťou svojej duše (vyslov svoju prosbu). Ježiš je všemohúci a ty si jeho Matka; preto, Panna Mária milosti, verím a dúfam, že dostanem to, o čo ťa prosím. Amen."

Modlitba k Panne Márii z Aparecidy za získanie naliehavej milosti

Panna Mária, patrónka Brazílie, je tu veľmi obľúbenou a populárnou sväticou. S povesťou, že nikdy neopúšťa tých, ktorí sa k nej utiekajú, je Panna Mária Aparecida drahou matkou, ktorá sa vždy stará o svoje deti. S vierou nasledujte modlitbu.

"Pamätaj, ó, Panenská Matka Zjavenia, že nikto nikdy nepočul, že by niekto, kto sa dovolával tvojej ochrany, prosil ťa o pomoc a žiadal ťa o pomoc, bol od teba opustený. Preto sa s rovnakou dôverou utiekam k tebe, Matka Božieho Syna, ale ráč ma vypočuť.

Ó, moja milá a drahá Matka Aparecida, prosím ťa o túto milosť (pros o milosť, ktorú si želáš, s veľkou vierou a dôverou)." Hneď ako sa prebudíš, pomodli sa túto modlitbu a potom sa trikrát pomodli Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu."

Modlitba svätého Kozmu a Damiána za získanie milosti

Svätí Kozma a Damián boli za svojho života bratmi-dvojčatami, ktorí mali dar uzdravovania. Z tohto dôvodu sú dnes považovaní za ochrancov lekárov, zdravotných sestier a lekárnikov. Títo milí svätci, ktorí majú dar takýchto ušľachtilých cieľov, vám teda určite dokážu pomôcť s vaším problémom, nech je akýkoľvek.

"Svätý Kozma a Damián, praví priatelia priateľov, praví pomocníci tých, ktorí potrebujú pomoc, obraciam sa na vás s celou svojou silou, aby som vás požiadal o pomoc pri dosiahnutí pravej a ťažkej milosti.

Prosím ťa s celou svojou láskou, so všetkou svojou náklonnosťou a so všetkými svojimi pokornými silami, aby si mi pomohol svojimi večnými silami ako svätý. Prosím ťa len (aby si tu povedal, aká je to milosť).

Pomôž mi silou Božou, silou nášho Pána Ježiša Krista a silou Ducha Svätého, ktorý je dedičom. Pomôž mi v tejto ťažkej žiadosti, ktorá sa ťažko plní. Viem, že mi pomáhaš, viem, že si to zaslúžim, a viem, že to všetko zvládnem vďaka tvojej mocnej a zázračnej pomoci. Svätý Kozma a Damián, ďakujem vám."

Modlitba k svätému Cypriánovi za získanie naliehavej milosti

Svätý Cyprián bol pred konverziou ku katolicizmu mocným čarodejníkom, preto je mu dnes venovaných mnoho mocných modlitieb a sympatií. Modlite sa ich s dôverou.

"V mene Cypriána a jeho 7 lámp, v mene jeho čierneho psa a jeho 7 zlatých mincí, v mene Cypriána a jeho striebornej dýky, v mene Cypriána a jeho posvätnej hory, v mene stromu zefír a veľkého duba.

Prosím a budem vyslyšaný, za 7 kostolov Ríma, za 7 lámp Jeruzalema, za 7 zlatých lámp Egypta: (Tu vyslovte svoju prosbu o milosť.) Vyjdem z nej víťazne."

Modlitba k svätému Jozefovi za získanie milosti

Jozef bol v živote láskavý, skromný a pracovitý človek. Bol manželom Panny Márie a otcom Ježiša Krista. Pomáhal teda vychovávať a chrániť Dieťa Ježiša. Jozef bol skvelý tesár a pre svoju oddanosť svojmu remeslu sa stal známym ako svätec robotníkov. Okrem toho preto, že poskytol strechu nad hlavou Svätej rodine, aby mohla pokojne žiť, skromná a bezdomovecká,tiež používať na modlitbu k tomuto milovanému svätcovi. Nasledujte.

"Ó, slávny svätý Jozef, ktorému bola daná moc uskutočňovať veci ľudsky nemožné, príď nám na pomoc v ťažkostiach, v ktorých sa nachádzame. Vezmi pod svoju ochranu dôležitú vec, ktorú ti zverujeme, aby mala priaznivé riešenie.

Najmilostivejší Otče, do teba vkladáme všetku svoju dôveru; nech nikto nikdy nepovie, že sme ťa vzývali nadarmo. Keďže ty spolu s Ježišom a Máriou môžeš všetko, ukáž nám, že tvoja dobrota sa rovná tvojej moci.

Svätý Jozef, ktorému Boh zveril starostlivosť o najsvätejšiu rodinu, aká kedy existovala, prosíme ťa, buď otcom a ochrancom tej našej a udeľ nám milosť žiť a zomierať v láske Ježiša a Márie. Svätý Jozef, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, amen."

Modlitba za okamžitú milosť

Nasledujúca modlitba je prosbou o príhovor k rôznym katolíckym svätým. Každý z nich vám z výšky svojej dobroty, súcitu a moci môže pomôcť vo vašej potrebe.

"Ó, Panna Mária z Aparecidy, drahá Matka; ó, svätá Rita z Cassie, nemožných prípadov; ó, svätý Júda Tadeáš, zúfalých prípadov; ó, svätý Edwiges, pomoc zadlženým; ó, svätý Expedito, trpiacich a poslednej hodiny; ty, ktorý poznáš moje utrápené srdce, prihováraj sa u Otca v tejto mojej veľkej núdzi: (vypros milosť).

Oslavujem ťa a chválim ťa. Vždy sa budem skláňať pred tebou. Dôverujem Bohu zo všetkých svojich síl a prosím ho, aby osvietil moju cestu a môj život! Amen".

Modlite sa Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu.

Pozor: Modli sa 3 dni za sebou a rozširuj túto modlitbu. Sleduj, čo sa stane po 4. dni.

Modlitba za núdzové situácie

Ak prechádzate mimoriadne naliehavou situáciou, ktorá vás pripravila o spánok, modlite sa s vierou a nádejou k Otcovi a dôverujte, že On urobí to, čo je pre vás najlepšie.

"Všemohúci Bože, pomôž mi v tejto hodine úzkosti a zúfalstva. Prihováraj sa za mňa v tejto hodine úplného zúfalstva. Milosrdenstvom ma, Pane, zbav týchto tupých myšlienok, ktoré zraňujú moju dušu a spôsobujú, že sa chcem dopustiť nezmyselnosti.

Vypočuj moju prosbu (vyslov ju teraz, s veľkou vierou). Pomôž mi prekonať tieto ťažké hodiny, ochraňuj ma pred všetkými, ktorí by mi mohli ublížiť. Chráň moju rodinu a všetkých mojich blízkych, aj tých, ktorých nepoznám, a najmä tých, s ktorými nesympatizujem.

Z lásky k tebe splň moju naliehavú prosbu. Vráť mi pokoj a mier.

Budem ti vďačný do konca svojho života a budem niesť tvoje meno a tvoje slovo všetkým, ktorí veria, amen."

Modlitba za dosiahnutie niečoho veľmi ťažkého

Aj keď je vaša potreba vo vašich očiach niečo veľmi ťažké, pochopte raz a navždy, že pre Boha nie je nič nemožné. Modlite sa s vierou.

"Pane, pred toľkými svedectvami, ktoré živia našu vieru, prichádzam sem, aby som sa pomodlil modlitbu za nemožné príčiny, pretože verím, že ty si Bohom nemožného. Preto ťa teraz prosím v mene Ježiša, urob v mojom živote nemožné.

Ó, Bože, ktorý si otvoril Červené more, prelomil hradby a priviedol späť k životu štyri dni mŕtveho človeka a ochrnutého, ktorý opäť chodil.

Mám nemožnú vec a vkladám ju do tvojich rúk a svojou vierou verím, že táto vec je vyhraná. V mene Ježiša Krista. Nech zlo, ktoré mi prekáža, vyjde von. A dobro, ktoré požehnáva, nech príde na mňa v mene Ježiša Krista! Amen."

Trojdňové modlitby k Duchu Svätému na získanie milosti

Získať Božiu pomoc nemusí byť vždy také jednoduché a chyba môže byť práve vo vás. Mnohí ľudia pri modlitbe nakoniec hovoria s otvorenými ústami, nevkladajú do modlitby celú svoju pravdu a pocity.

Pri spojení s Božským je základom robiť veci správnym spôsobom a vedieť, že vám môžu pomôcť aj správne modlitby pre každú vec. Pozrite si nasledujúce silné modlitby k Božskému Duchu Svätému, ktoré vám môžu pomôcť.

Modlitba Božieho Ducha Svätého na získanie milosti za 24 hodín

"Mocný božský Duchu Svätý, Stvoriteľ všetkého a všetkých, Stvoriteľ neba a zeme, prosím ťa o tvoju obrovskú moc nado mnou, aby si mi pomohol dosiahnuť niečo, čo sa zdá byť jednoducho nemožné.

Problémy na zemi sa riešia veľmi ťažko a niekedy je na ich vyriešenie potrebná malá Tvoja božská pomoc. Práve preto Ťa prosím, aby si mi pomohol dosiahnuť nemožnú milosť. (Tu vyslov svoju prosbu). Túto prosbu Ti, Božský Duchu Svätý, prednášam len preto, že viem, že ju naozaj potrebujem, a preto, že sa trápim so všetkými týmito udalosťami.

Viem, že pomáhaš tým, ktorí to potrebujú, a v tejto chvíli naozaj potrebujem vidieť vyslyšanú svoju prosbu, aby som mohol byť šťastný. Modlím sa k tebe s veľkou láskou, s veľkým citom a predovšetkým s veľkou vierou. Zverujem svoj život do tvojich mocných rúk, lebo viem, že pre mňa a pre nás všetkých chceš len to najlepšie. Ďakujem ti, Otče Bože, ďakujem ti. Amen."

Modlitba Božieho Ducha Svätého na získanie milosti

"Duchu Svätý, Ty, ktorý mi dávaš všetko vidieť a ukázal si mi cestu k dosiahnutiu mojich ideálov, Ty, ktorý si mi dal božský dar odpustiť všetko zlo, ktoré mi bolo spôsobené, a Ty, ktorý si v každom prípade môjho života.

Chcem sa ti za všetko poďakovať a ešte raz ti potvrdiť, že sa s tebou nikdy nechcem rozlúčiť, nech by bola túžba po materiáli akokoľvek veľká. Chcem byť s tebou a so svojimi blízkymi v tvojej večnej sláve." (Vyslov svoju prosbu).

Modlite sa tri dni, aby ste získali naliehavú milosť

Nasledujúca modlitba k Božskému Duchu Svätému je veľmi silná a výnimočná a mala by sa modliť tri dni po sebe, takže ak hľadáte inú a silnú modlitbu, táto by mohla byť pre vás tá pravá.

"Duchu Svätý, Ty, ktorý mi dávaš všetko vidieť a ukázal si mi cestu k dosiahnutiu mojich ideálov, Ty, ktorý si mi dal božský dar odpustiť všetko zlo, ktoré mi bolo spôsobené, a Ty, ktorý si v každom prípade môjho života.

Chcem ti za všetko poďakovať a ešte raz ti potvrdiť, že sa nikdy nechcem od teba odlúčiť, nech by bola túžba po hmotnom akokoľvek veľká. Chcem byť s tebou a so svojimi blízkymi v tvojej večnej sláve. Amen." (Vyslovte prosbu)

Žalmy na získanie naliehavej milosti

Kniha žalmov je súčasťou Biblie a je rozdelená do 150 kapitol. Mnohí ich považujú za skutočnú poéziu, veď ich slová majú dar upokojovať a osvietiť tých, ktorí sa ich modlia.

Známemu a mocnému kráľovi Dávidovi sa pripisuje asi 70 žalmov. Význam týchto modlitieb môže byť rôzny. Sú žalmy, ktoré hovoria okrem iného o smútku, ochrane rodiny, manželstve, prosperite. Takže samozrejme existujú aj žalmy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť milosť. Pozrite si ich v nasledujúcom texte.

Žalm 17 na získanie milosti

"Vypočuj, Hospodine, spravodlivú príčinu, venuj pozornosť môjmu volaniu, vypočuj moju modlitbu, ktorá nepochádza z klamlivých rtov. Nech môj rozsudok pochádza od teba, tvoje oči nech sa starajú o spravodlivosť. Ty skúmaš moje srdce, navštevuješ ma v noci, skúmaš ma a nenachádzaš neprávosť, moje ústa neprestúpia.

Čo sa týka ľudských skutkov, slovom tvojich rtov som sa uchránil od ciest násilníka; moje kroky sa pridŕžali tvojich chodníkov, moje nohy sa nezošmykli. Bože, volám k tebe, lebo ma vypočuješ; naklon k sebe ucho a vypočuj moje slová.

Urob, Spasiteľ, svoje obdivuhodné dobrodenia tým, čo sa utiekajú k tvojej pravici pred tými, čo povstávajú proti nim. Chráň ma ako zrenicu svojho oka, ukry ma v tieni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí ma drancujú, pred mojimi smrteľnými nepriateľmi, ktorí ma obkľučujú.

Uzatvárajú si srdce, ústami hovoria pyšne. Teraz obkľučujú moje kroky, upierajú na mňa oči, aby ma mohli zraziť na zem. Sú ako lev, ktorý túži po koristi, a ako mladý lev, ktorý číha na tajných miestach.

Vstaň, Pane, zastav ich, rozvráť ich; vysloboď ma od bezbožníkov svojím mečom, od ľudí svojou rukou, Pane, od ľudí sveta, ktorých podiel je v tomto živote; naplň ich bruchá svojím prežiareným hnevom, nech sa ním nasýtia ich deti a nech ich deti zdedia prebytok.

Čo sa mňa týka, v spravodlivosti budem hľadieť na tvoju tvár; keď sa prebudím, budem sa tešiť z tvojej podoby."

Žalm 96 na získanie milosti

"Spievajte Pánovi novú pieseň, spievajte Pánovi, všetci obyvatelia zeme. Spievajte Pánovi, dobrorečte jeho menu, ohlasujte jeho spásu zo dňa na deň. Ohlasujte jeho slávu medzi národmi, jeho zázraky medzi všetkými ľuďmi. Lebo veľký je Pán a hoden chvály, treba sa ho báť nad všetkých bohov.

Lebo všetci bohovia národov sú modly, ale Hospodin stvoril nebesia: pred ním je sláva a majestát, sila a krása v jeho svätyni. Vzdajte Hospodinovi, rody národov, vzdajte Hospodinovi slávu a silu, vzdajte Hospodinovi slávu, ktorá prináleží jeho menu, prineste obetu a vojdite do jeho siení.

Klaňajte sa Hospodinovi v posvätnom šate, traste sa pred ním, všetci obyvatelia zeme. Hovorte medzi pohanmi: "Hospodin kraľuje, upevnil svet, aby sa nemohol pohnúť, bude súdiť ľudí v spravodlivosti, nech sa radujú nebesia a nech sa raduje zem, nech hučí more a jeho plnosť.

Nech plesá pole a všetko, čo je na ňom; vtedy budú všetky lesné stromy spievať od radosti pred Pánom, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem; bude súdiť svet v spravodlivosti a národy vo svojej vernosti."

Mocný Žalm 130

"Z hlbín volám k tebe, Pane. Pane, vypočuj môj hlas, nech sú tvoje uši pozorné na hlas mojich prosieb. Keby si, Pane, označil neprávosti, kto by obstál, Pane? Ale odpustenie je u teba, aby sa ťa báli. Čakám na Pána, moja duša ho očakáva a dúfam v tvoje slovo.

Moja duša túži po Pánovi, viac ako strážcovia ráno, viac ako tí, čo strážia ráno. Nech Izrael dúfa v Pána, lebo v Pánovi je milosrdenstvo a v ňom je hojné vykúpenie. A on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí."

Ako sa modliť, ciele a kontraindikácie modlitby na získanie milosti

Spojenie s Bohom je veľmi výnimočný okamih, a preto si z vašej strany vyžaduje sústredenie a určitú pozornosť. Okrem toho je dôležité, aby ste pred vyslovením modlitby do hĺbky pochopili, aký je jej účel.

Nižšie sa dozviete, ako to urobiť, aké sú účely a či existujú nejaké kontraindikácie pre modlitbu, aby ste dosiahli milosť za 24 hodín.

Ako sa modliť o milosť za 24 hodín?

Pri akejkoľvek modlitbe je dôležité, aby ste si uvedomili, že ide o chvíľu veľkého sústredenia a úprimnosti. A tá sa môže ešte zvýšiť, ak je modlitba prosbou o dosiahnutie milosti do 24 hodín.

Preto si vyberte pokojné miesto, kde môžete byť v pokoji a nehrozí, že vás niekto vyruší. Hľadajte svoj najhlbší a najpravdivejší pocit, ktorý je hlboko vo vašom srdci a duši. Rozprávajte sa s Bohom alebo so svätcom, ktorému sa venujete, úprimne, akoby ste sa rozprávali s priateľom, veď sú to vaši priatelia.

Celú svoju vieru a nádej vložte do modlitby. A verte, že nebo vždy urobí to, čo je pre vás najlepšie, a to v správnom čase.

Aký je účel týchto mocných modlitieb

Modlitba, ktorá obsahuje slová láskavosti a lásky a je konaná s dobrým úmyslom, vám nikdy neublíži. Takže akokoľvek môžu byť modlitby na dosiahnutie milosti silné, mocné a bezprostredné, neprinášajú so sebou nič zlé, čo by mohlo byť škodlivé.

Je tu len jeden detail, ktorý je dôležité, aby ste si uvedomili. Keďže táto modlitba sľubuje, že prinesie milosť veľmi rýchlo, môže to vo vás vyvolať určitú úzkosť. Takisto, ak vaša prosba nebude vypočutá, môžete nakoniec zosmutnieť a stratiť vieru.

Pred jej vykonaním je teda dôležité uvedomiť si, že hoci ide o veľmi silné modlitby, vaše prosby nemusia byť vypočuté. Napríklad podľa kresťanskej viery na to existuje veľmi jednoduchý dôvod:

Ak sa to nestalo, tak sa to nemalo stať. Takže urobte svoju časť tým, že sa vždy budete modliť s vierou. Ale skutočne verte, že Boh alebo väčšia sila, v ktorú veríte, vždy urobí to, čo je pre vás najlepšie.

Funguje modlitba za milosť za 24 hodín?

Každá modlitba vyslovená s vierou a dôverou v nebo sa môže splniť, preto by ste mali vedieť, že odpoveď na vašu úvodnú otázku znie: Áno, modlitba za získanie milosti do 24 hodín naozaj funguje. V tejto chvíli však buďte veľmi pokojní. To, že viete, že naozaj funguje, neznamená, že bude fungovať vo všetkých prípadoch alebo pre všetkých ľudí.

Sila modlitby veľmi závisí od sily vašej viery. Vaše prosby nemusia byť vyslyšané, pretože vám možno chýba viera, alebo vo svojom živote robíte niečo, čo nie je v súlade s cestou viery a lásky. Preto prehodnoťte svoje postoje a správanie.

A napokon, podľa učenia niektorých náboženstiev sa môže stať, že vaša prosba jednoducho nebude vyslyšaná, pretože sa tak nemalo stať. Alebo prinajmenšom nenastal ten správny okamih, aby sa tak stalo. A to aj v tých najbolestivejších prípadoch, ako je napríklad choroba alebo odchod milovanej osoby.

Verte a pochopte, že každý človek má svoje vlastné poslanie. Momentálne to môže byť ťažké pochopiť, ale keď príde správny čas, pochopíte dôvod všetkého.

Ako odborník v oblasti snov, spirituality a ezoteriky sa venujem tomu, aby som pomáhal druhým nájsť zmysel ich snov. Sny sú mocným nástrojom na pochopenie nášho podvedomia a môžu ponúknuť cenné pohľady na náš každodenný život. Moja cesta do sveta snov a spirituality sa začala pred viac ako 20 rokmi a odvtedy som v týchto oblastiach intenzívne študoval. Som nadšený zdieľaním svojich vedomostí s ostatnými a pomáham im spojiť sa s ich duchovným ja.