คำอธิษฐานเพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมง: เร่งด่วน ทันทีและอื่น ๆ !

  • แบ่งปันสิ่งนี้
Jennifer Sherman

สารบัญ

อธิษฐานอย่างไรให้สำเร็จใน 24 ชม.?

มีปัญหาบางอย่างในชีวิตที่ดูเหมือนจะทำให้คุณแทบล้มทั้งยืน โรคร้ายแรง การเลิกจ้างโดยไม่คาดคิด การกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม บ่อยครั้งที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่คุณพยายามทำเพื่อแก้ปัญหานั้นไร้ประโยชน์

บางคนบอกว่าศรัทธาเคลื่อนภูเขาได้ ดังนั้นหากคุณมีปัญหาใหญ่ คุณควรถามด้วยความมั่นใจ และเชื่อว่าสวรรค์จะช่วยคุณ . คำอธิษฐานเพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมงอาจเป็นเรื่องสั้นไปหน่อย อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรขัดขวางคุณจากการยึดติดกับมัน

แต่โปรดทราบว่านอกเหนือจากการอธิษฐานแล้ว คุณต้องทำส่วนของคุณด้วย เช่น ไม่สบาย ต้องกินยาให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะได้รับการสอนว่าพระองค์รู้ทุกสิ่งเสมอ และนั่นคือสาเหตุที่เขาทำสิ่งต่าง ๆ ในเวลาของเขา

ดังนั้น หากคุณไม่บรรลุพระคุณอย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ จงอดทนและรู้ว่า ว่าพระองค์กำลังเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ตรวจสอบคำอธิษฐานด้านล่างเพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมง

คำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมง

บราซิลถือเป็นประเทศที่เคร่งศาสนามาก จากเหนือจรดใต้มีสัตบุรุษที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีของพวกเขา ผู้ซึ่งไม่เคยคิดซ้ำสองเมื่อต้องหันไปพึ่งสวรรค์เพื่อพระคุณ

จาก Santo Expedito ผ่าน Nossa Senhora das Graças ถึง São José ตามมาอ่านดูด้านล่างบ้างฉันไม่ต้องการแยกจากคุณไม่ว่าความปรารถนาทางวัตถุจะยิ่งใหญ่เพียงใด ฉันต้องการอยู่กับคุณและคนที่ฉันรักในรัศมีภาพนิรันดร์ของคุณ อาเมน” (สั่งซื้อ).

สดุดีเพื่อรับพระคุณอย่างเร่งด่วน

หนังสือสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล และแบ่งออกเป็น 150 บท หลายคนถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบทกวีที่แท้จริง ท้ายที่สุดแล้ว ถ้อยคำของพวกเขามีของประทานในการสงบสติอารมณ์และให้ความกระจ่างแก่ผู้ที่สวดอ้อนวอน

เพลงสดุดีประมาณ 70 บทมีสาเหตุมาจากกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียง ความหมายของคำอธิษฐานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป มีเพลงสดุดีที่พูดถึงความโศกเศร้า การปกป้องครอบครัว การแต่งงาน ความเจริญรุ่งเรือง เหนือสิ่งอื่นใด แน่นอนว่ายังมีเพลงสดุดีที่จะช่วยให้คุณได้รับพระคุณอีกด้วย ตรวจสอบด้านล่าง

สดุดี 17 เพื่อบรรลุพระคุณ

“ข้าแต่พระเจ้า ขอสดับฟัง เหตุอันชอบธรรม ตอบเสียงร้องของฉัน ขอทรงเงี่ยหูฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ซึ่งไม่ได้มาจากริมฝีปากที่หลอกลวง ขอให้ประโยคของฉันมาจากคุณ ให้ดวงตาของคุณมองความยุติธรรม คุณลองใจฉัน คุณมาเยี่ยมฉันตอนกลางคืน คุณตรวจสอบฉันและไม่พบความชั่วช้า ปากของข้าพระองค์ไม่ละเมิด

ส่วนการงานของมนุษย์ ข้าพระองค์ได้รักษาตัวให้พ้นจากวิถีของคนใจร้อนโดยพระโอษฐ์ของพระองค์ ย่างเท้าของข้าพระองค์ยึดวิถีของพระองค์ไว้ เท้าของข้าพระองค์มิได้ลื่นไถล ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงฟังข้าพระองค์ เอียงหูของเจ้ามาหาเราและสดับฟังคำของเรา

อย่าความเมตตาของพระองค์ช่างวิเศษยิ่ง โอ พระผู้ช่วยให้รอดของผู้ที่ลี้ภัยอยู่ทางขวามือของพระองค์จากบรรดาผู้ลุกขึ้นต่อต้านพวกเขา ให้ฉันเป็นเหมือนแก้วตาของเธอ ซ่อนฉันไว้ในร่มปีกของคุณจากคนชั่วร้ายที่ปล้นฉันจากศัตรูที่ล้อมรอบฉัน

พวกเขาปิดใจ ด้วยปากของพวกเขาพูดอย่างยอดเยี่ยม ตอนนี้พวกเขากำลังล้อมรอบขั้นตอนของฉัน พวกเขาจับจ้องมาที่ฉันเพื่อเหวี่ยงฉันลงกับพื้น พวกเขาเป็นเหมือนสิงโตที่ต้องการจะฉกเหยื่อของมัน และเหมือนสิงโตหนุ่มที่ซุ่มอยู่ในที่ซ่อน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น หยุดพวกเรา โค่นพวกเขาเสีย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่ว ด้วยดาบของพระองค์ จากมนุษย์ โดยพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า จากมนุษย์โลก ผู้มีส่วนในชีวิตนี้ เติมท้องของพวกเขาด้วยความโกรธอันมีค่าของคุณ ลูกๆ ของเธอพอใจในตัวเธอแล้ว และส่วนที่เหลือจะมอบให้ลูกเล็กๆ ของเธอเป็นมรดก

ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม ข้าพระองค์จะอิ่มเอมในรูปลักษณ์ของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น"

สดุดี 96 เพื่อบรรลุพระหรรษทาน

"ชาวเมืองทั้งปวงจงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า โลก. ร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระเจ้า ประกาศความรอดของพระองค์ทุกวัน ประกาศความรุ่งโรจน์ของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ความอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญ เขาน่าเกรงขามยิ่งกว่าพระทั้งปวง

เพราะพระทั้งปวงของชนชาตินั้นเป็นรูปเคารพ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ สง่าราศีและความโอ่อ่าตระหง่านอยู่ต่อหน้าพระองค์ กำลังและความงดงามในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ จงอ้างสิทธิ์แด่พระเจ้า โอ ครอบครัวของผู้คน จงอ้างสิทธิ์ต่อพระสิริและพละกำลังของพระเจ้า จงถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จงนำเครื่องบูชาและเข้าไปในราชสำนัก

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสื้อผ้าบริสุทธิ์ ชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นตัวสั่นสะท้านต่อพระพักตร์พระองค์ พูดท่ามกลางประชาชาติว่า พระเจ้าทรงครอบครอง พระองค์ทรงสถาปนาโลกไว้มิให้หวั่นไหว พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความชอบธรรม ให้สวรรค์ยินดีและให้โลกยินดี ให้ทะเลคำรามและความสมบูรณ์ของมัน

ให้ท้องทุ่งยินดีกับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น แล้วบรรดาต้นไม้ในป่าจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เสด็จมา เพราะพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลายด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์”

เพลงสดุดี 130

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ จงเงี่ยหูฟังเสียงวิงวอนของเรา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระองค์ทรงสังเกตความชั่วช้า ใครจะยืนหยัดอยู่ได้? แต่การอภัยโทษอยู่กับท่านเพื่อท่านจะเกรงกลัว ฉันรอคอยพระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้ารอคอยพระองค์ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าโหยหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่าคนยามยามเช้า ยิ่งกว่าคนยามยามเช้า จงหวังใจอิสราเอลในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเมตตาและการไถ่บาปมากมายอยู่ในพระองค์ และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอลจากความชั่วช้าทั้งหมด”

วิธีการทำ จุดประสงค์ และข้อห้ามในการสวดอ้อนวอนเพื่อรับพระคุณ

การเชื่อมต่อกับพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีสมาธิในส่วนของคุณและการดูแลเอาใจใส่ นอกจากนี้ ก่อนที่จะกล่าวคำอธิษฐาน สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไร

ตรวจสอบด้านล่างถึงวิธีการสวดมนต์ จุดประสงค์ และแม้กระทั่งดูว่ามีข้อห้ามในการกล่าวคำอธิษฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ฟรีใน 24 ชั่วโมง

อธิษฐานอย่างไรให้บรรลุพระคุณใน 24 ชม.?

เมื่อกล่าวคำอธิษฐานใดๆ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งสมาธิและความจริงใจอย่างยิ่งยวด และสิ่งนี้สามารถเพิ่มมากขึ้นไปอีก เมื่อคำอธิษฐานนั้นเกี่ยวกับการขอให้บรรลุพระคุณภายใน 24 ชั่วโมง

ดังนั้น เลือกสถานที่เงียบสงบ ที่ซึ่งคุณสามารถสงบสติอารมณ์ได้ และไม่เสี่ยงที่จะถูกขัดจังหวะ แสวงหาความรู้สึกที่ลึกที่สุดและแท้จริงที่สุดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในหัวใจและจิตวิญญาณของคุณ พูดอย่างจริงใจกับพระเจ้าหรือกับนักบุญที่คุณนับถือ ราวกับว่าคุณกำลังพูดกับเพื่อน ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เป็นเพื่อนของคุณ

จงวางความเชื่อและความหวังทั้งหมดของคุณไว้ในคำอธิษฐานของคุณ และเชื่อว่าฟ้าจะบันดาลให้ดีที่สุดและถูกเวลาเสมอ

จุดประสงค์ของคำอธิษฐานที่ทรงพลังเหล่านี้คืออะไร

คำอธิษฐานที่มีถ้อยคำแห่งความเมตตาและความรัก และกล่าวด้วยเจตนาดีจะไม่ทำร้ายคุณ ดังนั้นไม่ว่าจะสวดมากเพียงใดการบรรลุพระคุณนั้นแข็งแกร่ง ทรงพลัง และทันที พวกเขาไม่ได้นำสิ่งผิดที่อาจเป็นอันตรายมาด้วย

มีเพียงรายละเอียดเดียวที่สำคัญที่คุณต้องใส่ใจ เนื่องจากคำอธิษฐานนี้สัญญาว่าจะนำมาซึ่งพระคุณอย่างรวดเร็ว มันอาจสร้างความวิตกกังวลในตัวคุณ นอกจากนี้ หากคำขอของคุณไม่ได้รับอนุมัติ คุณอาจจบลงด้วยความเศร้าและสูญเสียศรัทธา

ดังนั้น ก่อนที่จะทำ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าแม้จะเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังมาก คำขอของคุณก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ถึง. ตัวอย่างเช่น ตามความเชื่อของคริสเตียน มีเหตุผลง่ายๆ สำหรับสิ่งนี้:

หากไม่เกิดขึ้น เป็นเพราะไม่สมควรเป็นเช่นนั้น ดังนั้นจงทำส่วนของคุณด้วยการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเสมอ แต่เชื่อเถอะว่าพระเจ้าหรือพลังที่สูงกว่าที่คุณเชื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอ

การอธิษฐานเพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมงได้ผลจริงหรือ?

ทุกคำอธิษฐานที่ทำขึ้นด้วยศรัทธาและวางใจในสวรรค์จะเป็นจริงได้ ดังนั้น ทราบว่าคำตอบสำหรับคำถามเริ่มต้นคือ ใช่ คำอธิษฐานขอพระคุณใน 24 ชั่วโมงได้ผลจริง อย่างไรก็ตามในเวลานี้สงบมาก การรู้ว่าใช้งานได้จริงไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ในทุกกรณีหรือกับทุกคน

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ พลังของการสวดอ้อนวอนขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของศรัทธาของคุณเป็นอย่างมาก คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่เป็นตอบ เพราะคุณอาจขาดศรัทธา นอกจากนี้ คุณอาจกำลังทำบางสิ่งในชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับเส้นทางแห่งศรัทธาและความรัก ดังนั้น ทบทวนทัศนคติและพฤติกรรมของคุณด้วย

สุดท้ายนี้ การปฏิบัติตามคำสอนของบางศาสนา คำขอของคุณอาจไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่ไม่ควรเป็น หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่เวลาที่จะเกิดขึ้น แม้ในกรณีที่เจ็บปวดที่สุด เช่น การเจ็บป่วยหรือการจากไปของคนที่คุณรัก

จงมีศรัทธาและเข้าใจว่าแต่ละคนมีภารกิจของตนเอง ในขณะนี้ มันอาจจะเข้าใจยาก แต่ในเวลาที่เหมาะสม คุณจะเข้าใจเหตุผลของทุกสิ่ง

คำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดเพื่อให้บรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมง

คำอธิษฐานถึง Saint Expedite เพื่อบรรลุพระคุณใน 24 ชั่วโมง

Saint Expedite ถือเป็นนักบุญแห่งเหตุเร่งด่วน และด้วยเหตุนี้คำอธิษฐานของเขาจึงถือว่าทรงพลังอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร ให้สวดอ้อนวอนต่อไปนี้ด้วยศรัทธา ขอให้ Saint Expedite วิงวอนพระบิดาด้วยพระคุณของพระองค์

“My Saint Expeditus of Just and Urgent Causes โปรดช่วยฉันในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและความสิ้นหวังนี้ วิงวอนเพื่อข้าพเจ้าด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คุณเป็นวิสุทธิชนนักรบ คุณเป็นวิสุทธิชนผู้ทุกข์ยาก คุณเป็นวิสุทธิชนผู้สิ้นหวัง คุณเป็นวิสุทธิชนแห่งเหตุเร่งด่วน

ปกป้องฉัน ช่วยฉัน ให้กำลังฉัน , ความกล้าหาญและความสงบ ตอบคำขอของฉัน (ขอพระคุณที่ต้องการ) ช่วยให้ฉันเอาชนะชั่วโมงที่ยากลำบากเหล่านี้ ปกป้องฉันจากทุกคนที่มาทำร้ายฉัน ปกป้องครอบครัวของฉัน ตอบรับคำขอของฉันโดยด่วน

คืนความสงบสุขและความเงียบสงบให้ฉัน ฉันจะขอบคุณตลอดชีวิตของฉันและฉันจะนำชื่อของคุณไปให้ทุกคนที่มีศรัทธา Holy Expedious อธิษฐานเพื่อเรา! อาเมน!"

อธิษฐานต่อพระแม่มารีย์เพื่อดึงดูดพระหรรษทาน

รู้จักกันในนามพระแม่มารีแห่งเหรียญปาฏิหาริย์ พระแม่มารีย์เป็นพระมารดาที่สามารถอ้อนวอนพระบุตรได้ด้วยความอ่อนหวาน สำหรับพระคุณที่ทรมานเขามาก เชื่อแม่และอธิษฐานด้วยความศรัทธา

"ข้าพเจ้าขอคารวะท่าน พระแม่มารีย์ ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ พระหรรษทานจากพระหัตถ์ของพระองค์โปรยปรายลงมายังเรา พระแม่แห่งพระหรรษทาน ท่านทราบดีว่าพระคุณใดที่จำเป็นที่สุดสำหรับเรา

แต่ฉันขอจากคุณด้วยวิธีพิเศษ เพื่อมอบสิ่งนี้ให้ฉัน ซึ่งฉันขอจากคุณด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมด (ทำตามคำขอของคุณ) พระเยซูทรงฤทธานุภาพและคุณคือมารดาของพระองค์ สำหรับสิ่งนี้ , ของเรา Lady of Graces ข้าพเจ้าวางใจและหวังว่าจะบรรลุสิ่งที่ขอจากท่าน อาเมน"

อธิษฐานต่อพระแม่แห่ง Aparecida เพื่อรับพระคุณอย่างเร่งด่วน

ผู้อุปถัมภ์ของบราซิล พระแม่มารีย์คือ ศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นที่นิยมแถวนี้ ด้วยชื่อเสียงที่ไม่เคยละทิ้งผู้ที่หันมาหาเธอ พระแม่แห่ง Aparecida เป็นแม่ที่รักซึ่งคอยดูลูกๆ ของเธออยู่เสมอ ประกอบคำอธิษฐานด้านล่างด้วยศรัทธา

“จำไว้ โอ้! แม่พระอปาเรซิดาผู้ใจดี ผู้ไม่เคยได้ยินใครพูดว่าใครก็ตามที่หันไปพึ่งการคุ้มครองของท่าน ขอความช่วยเหลือจากท่าน และขอความช่วยเหลือจากท่าน ผู้นั้นถูกท่านทอดทิ้งแล้ว ตื่นเต้นเพราะฉันหันไปหาเธอด้วยความมั่นใจเท่ากัน แม่ของบุตรแห่งพระเจ้า แต่จงใจที่จะตอบฉัน

โอ้ มารดาแห่งอปาเรซิดาที่รักและใจดีของฉัน ฉันขอพระคุณนี้จากเธอ (ขอพระคุณ ความปรารถนานั้นด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างยิ่ง)”. จงกล่าวคำอธิษฐานทันทีที่คุณตื่นขึ้น จากนั้นกล่าวคำว่าพระบิดาของเรา 3 ครั้ง ขออานิสงส์มารีย์และถวายเกียรติแด่บิดา"

คำอธิษฐานของนักบุญคอสเมและดาเมียวเพื่อให้บรรลุพระคุณ

นักบุญ Cosimo และ Damião เป็นพี่น้องฝาแฝดที่มีพรสวรรค์ในการรักษา ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงถือว่าพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ดังนั้น เมื่อมีของประทานสำหรับเหตุอันสูงส่ง แน่นอนว่านักบุญที่รักเหล่านี้จะสามารถช่วยท่านในปัญหาของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม

“นักบุญโคซิโมและดาเมียว เพื่อนแท้ของเพื่อน ผู้ช่วยเหลือที่แท้จริงของบรรดา ที่ต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าหันไปหาท่านด้วยสุดกำลังเพื่อขอความช่วยเหลือให้ไปถึงพระคุณอันแท้จริงและยากเย็น

ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ด้วยสุดความรัก สุดเสน่หา และสุดกำลังอันอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะ ช่วยด้วยพลังแห่งวิสุทธิชนนิรันดร์ของคุณ ฉันขอให้คุณเท่านั้น (พูดที่นี่พระคุณของคุณ)

โปรดช่วยฉันด้วยกำลังของพระเจ้า พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นทายาท ช่วยฉันด้วยคำขอที่ยากลำบากที่ยากจะบรรลุผล ฉันรู้ว่าคุณช่วยฉัน ฉันรู้ว่าฉันสมควรได้รับมัน และฉันรู้ว่าฉันจะผ่านมันไปได้เพราะความช่วยเหลืออันทรงพลังและน่าอัศจรรย์ของคุณ Saint Cosimo และ Damião ขอบคุณ”

อธิษฐานถึง Saint Cyprian เพื่อรับพระคุณอย่างเร่งด่วน

ก่อนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก Saint Cyprian เป็นพ่อมดที่ทรงพลัง ด้วยเหตุนี้ ทุกวันนี้จึงมีคำอธิษฐานนับไม่ถ้วนและความเห็นอกเห็นใจอันทรงพลังที่มุ่งสู่เขา อธิษฐานด้วยความมั่นใจ

“ในนามของ Cyprian และตะเกียงทั้ง 7 ของเขา ในนามของหมาดำ และตะเกียงทั้ง 7 ของเขาเหรียญทองในนามของ Cyprian และกริชเงินของเขา ในนามของ Cyprian และภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขา ในนามของต้น Zephyr และต้นโอ๊กใหญ่

ฉันขอและจะมอบให้โดย 7 โบสถ์แห่งกรุงโรม, 7 ตะเกียงแห่งเยรูซาเล็ม, 7 ตะเกียงทองคำแห่งอียิปต์: (ขอได้ฟรีที่นี่) ฉันจะชนะ”

อธิษฐานถึงนักบุญโจเซฟเพื่อรับพระคุณ

ในชีวิต โจเซฟเป็นคนใจดี ถ่อมตน และทำงานหนัก เขาเป็นสามีของพระแม่มารีย์และเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงช่วยให้การศึกษาและปกป้องพระกุมารเยซู โจเซฟเป็นช่างไม้ฝีมือเยี่ยม และเนื่องจากความทุ่มเทให้กับงานฝีมือ เขาจึงเป็นที่รู้จักในฐานะนักบุญของคนงาน นอกจากนี้ สำหรับการได้รับหลังคาให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่อย่างสงบสุข ผู้ต่ำต้อยและไร้ที่อยู่อาศัยมักจะอธิษฐานถึงนักบุญที่รักท่านนี้ ติดตามไปด้วย

“โอ นักบุญยอแซฟผู้รุ่งโรจน์ ผู้ได้รับพลังให้ทำสิ่งที่มนุษย์เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ มาช่วยเราในความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของคุณในประเด็นสำคัญที่เรามอบความไว้วางใจให้กับคุณ เพื่อว่าอาจมีทางออกที่ดี

โอ พระบิดาที่รักยิ่ง เรามอบความไว้วางใจทั้งหมดของเราไว้ในพระองค์ ขออย่าให้ผู้ใดกล่าวว่าเราวิงวอนท่านโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากคุณสามารถทำทุกอย่างร่วมกับพระเยซูและมารีย์ แสดงให้เราเห็นว่าความดีของคุณเท่ากับพลังของคุณ

นักบุญโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแลครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เคยอาศัยอยู่ไม่เคยมีความกระหาย เราขอพระองค์ผู้เป็นบิดาและผู้พิทักษ์ของเรา และโปรดประทานพระคุณแก่เราที่จะมีชีวิตอยู่และตายในความรักของพระเยซูและมารีย์ นักบุญยอแซฟ โปรดอธิษฐานเผื่อพวกเราที่ขอความช่วยเหลือจากท่าน อาเมน”

อธิษฐานขอให้ได้รับพระคุณทันที

คำอธิษฐานต่อไปนี้เป็นการร้องขอการวิงวอนสำหรับนักบุญคาทอลิกหลายคน แต่ละคนสามารถช่วยเหลือความต้องการของคุณได้จากความกรุณา ความกรุณา และพลังของพวกเขา ดู

"โอ้แม่พระแห่งอปาเรซีดา แม่ผู้เป็นที่รัก โอ้ซานตา ริต้า เด แคสเซีย ในคดีที่เป็นไปไม่ได้ โอเซา ยูดาส ทาเดอู ในคดีที่สิ้นหวัง โอนักบุญเอ็ดวิกส์ ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีหนี้สิน และ ชั่วโมงที่แล้ว ท่านผู้รู้ใจอันปวดร้าวของข้าพเจ้า ขอวิงวอนพระบิดาในความต้องการอันยิ่งใหญ่นี้ (ทูลขอพระคุณ)

ข้าพเจ้าถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระองค์ ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าสุดกำลังและทูลขอ ที่พระองค์ทรงทำให้เส้นทางและชีวิตของข้าพระองค์สว่างขึ้น อาเมน"

อธิษฐานต่อพระบิดาของเรา สวัสดีมารีย์และสง่าราศีจงมีแด่พระบิดา

คำเตือน: อธิษฐานเป็นเวลา 03 วันติดต่อกันและแผ่สิ่งนี้ คำอธิษฐาน สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

อธิษฐานสำหรับสถานการณ์เร่งด่วน

หากคุณประสบกับสถานการณ์เร่งด่วนอย่างยิ่งที่ทำให้คุณตื่นกลางดึก ให้อธิษฐานด้วยศรัทธาและความหวัง พระบิดา และวางใจว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

“พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ โปรดช่วยข้าพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความสิ้นหวังนี้ ขอร้องให้ฉันในชั่วโมงแห่งความสิ้นหวังนี้ ด้วยจิตกุศล พระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความคิดโง่เขลาเหล่านี้ ซึ่งทำร้ายจิตใจของข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าอยากกระทำความโง่เขลา

ยอมรับคำขอของข้าพเจ้า (ขอเดี๋ยวนี้ ด้วยศรัทธาอย่างยิ่ง) ช่วยฉันให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ ปกป้องฉันจากทุกคนที่อาจทำร้ายฉันได้ ปกป้องครอบครัวของฉันและทุกคนที่รักของฉัน รวมถึงคนที่ฉันไม่รู้จักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฉันไม่เห็นอกเห็นใจด้วย

คุณตอบคำขอของฉันอย่างเร่งด่วนด้วยการกุศล ขอความสงบและความร่มเย็นกลับคืนแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะสำนึกคุณตลอดชีวิตที่เหลือ และข้าพเจ้าจะนำชื่อและคำพูดของท่านไปบอกทุกคนที่มีศรัทธา อาเมน”

อธิษฐานเพื่อบรรลุบางสิ่งที่ยากมาก

แม้ว่าความต้องการของคุณจะดูเป็นเรื่องยากมากในสายตาของคุณ จงเข้าใจทันทีว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา

“พระองค์เจ้าข้า ท่ามกลางประจักษ์พยานมากมายที่หล่อเลี้ยงศรัทธาของเรา ข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อสวดอ้อนวอนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นฉันจึงขอให้คุณในนามของพระเยซูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของฉัน

โอพระเจ้าผู้เปิดทะเลแดง ทุบกำแพงและทำให้คนตายอายุสี่วันฟื้นคืนชีพนอกเหนือจาก คนเป็นอัมพาตที่กลับมาเดินได้

ฉันมีสาเหตุที่เป็นไปไม่ได้และวางไว้ในมือของคุณ และด้วยความเชื่อของฉัน ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะชนะ ในนามของพระเยซูคริสต์ ว่าความชั่วร้ายนั้นเข้าทางออกไป และขอให้ความดีที่ได้รับพรมาถึงฉันในนามของพระเยซูคริสต์! อาเมน”

อธิษฐานสามวันถึงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับพระคุณ

การขอความช่วยเหลือจากสวรรค์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และข้อผิดพลาดอาจอยู่ในตัวคุณ หลายคนในเวลาที่สวดอ้อนวอน พวกเขาจบลงด้วยการเอ่ยปากพูดออกไป โดยไม่ได้ใส่ความจริงและความรู้สึกทั้งหมดไปในการสวดอ้อนวอน

เมื่อเชื่อมต่อกับพระเจ้า สิ่งสำคัญคือต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง และรู้ว่าคำอธิษฐานที่ถูกต้องสำหรับแต่ละสาเหตุสามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ตรวจสอบคำอธิษฐานอันทรงพลังด้านล่างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถช่วยคุณได้

อธิษฐานขอพระจิตเจ้าให้ได้รับพระคุณภายใน 24 ชั่วโมง

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ ผู้สร้างทุกสิ่งและทุกคน ผู้สร้างสวรรค์และโลก ฉันขอพลังมหาศาลจากคุณเหนือฉัน เพื่อช่วยให้ฉันบรรลุสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

ปัญหาของโลกยากที่จะแก้ไข และบางครั้งก็ต้องใช้ความช่วยเหลือจากสวรรค์เล็กน้อยในการแก้ปัญหา ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ที่ฉันขอให้คุณช่วยฉันให้ได้รับพระคุณที่เป็นไปไม่ได้ (แจ้งรายการสั่งซื้อที่นี่). ฉันขอสิ่งนี้จากคุณเท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะฉันรู้ว่าฉันต้องการมันจริงๆ และเพราะฉันทนทุกข์กับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้

ฉันรู้ว่าคุณช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมัน และในขณะนี้ ฉัน ต้องดูจริงๆคำขอของฉันตอบให้มีความสุข ข้าพเจ้าอธิษฐานถึงท่านด้วยความรัก ความเสน่หา และเหนือสิ่งอื่นใดด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ข้าพเจ้าฝากชีวิตไว้ในพระหัตถ์อันทรงอำนาจของพระองค์ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้าและพวกเราทุกคน ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า อาเมน”

อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อบรรลุพระคุณ

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์เห็นทุกสิ่งและทรงแสดงหนทางที่จะบรรลุอุดมคติของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ทรงประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าพระองค์ ของขวัญที่จะให้อภัยความชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้ทำกับฉันและคุณที่อยู่ในทุก ๆ ตัวอย่างของชีวิตของฉัน

ฉันอยากจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งและยืนยันกับคุณอีกครั้งว่าฉันไม่ต้องการแยกจากคุณ ไม่ว่าความปรารถนาทางวัตถุจะยิ่งใหญ่เพียงใด ฉันต้องการอยู่กับคุณและคนที่ฉันรักในรัศมีภาพนิรันดร์ของคุณ (สั่งซื้อของคุณ)”

อธิษฐานเป็นเวลาสามวันเพื่อรับพระคุณอย่างเร่งด่วน

คำอธิษฐานที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพลังและพิเศษมาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องสวดติดต่อกัน 3 วัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาคำอธิษฐานที่แตกต่างและหนักแน่น นี่อาจเป็นคำอธิษฐานสำหรับคุณ ดู

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์เห็นทุกสิ่งและทรงแสดงหนทางที่จะบรรลุอุดมคติของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ทรงประทานของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าพระองค์เพื่อให้อภัยความชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้ทำต่อข้าพระองค์ และพระองค์ที่อยู่ใน ทุกกรณีในชีวิตของฉัน

ฉันอยากจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งและยืนยันกับคุณอีกครั้งว่า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความฝัน จิตวิญญาณ และความลี้ลับ ฉันอุทิศตนเพื่อช่วยผู้อื่นค้นหาความหมายในความฝันของพวกเขา ความฝันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการทำความเข้าใจจิตใต้สำนึกของเราและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในชีวิตประจำวันของเรา การเดินทางของฉันเองสู่โลกแห่งความฝันและจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ศึกษาอย่างกว้างขวางในด้านเหล่านี้ ฉันหลงใหลในการแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นและช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับตัวตนทางจิตวิญญาณของพวกเขา