32 verse om die gesin te bou: ken die Bybelse gedeeltes!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

INHOUDSOPGAWE

Ken jy verse om die gesin op te bou?

Die Bybel, die grootste Christelike boek, is vol leringe, insluitend dié oor gesinne. Op hierdie manier gee die lees van die Bybel ook die opdrag aan jou gesin om verenig, beskerm en versterk te word. God het dit immers geskep om die fondament van ons waardes en van onsself te wees.

Met ander woorde, die gesin is die oudste menslike instelling en een wat ons regdeur ons lewens vergesel. Daarom is dit nodig om dit te vul met liefde en waardes wat in God en in die Bybel gevind word. So, in die bybel is daar verskeie verse om die gesin te bou.

Dus sal die lees van hierdie verse die hele gesin volwasse maak in hul geloof. Sowel as die bou van waardes om alle familielede te versterk. Op hierdie manier ontdek in ons artikel 32 verse om die gesin in God te bou. Om 'n veilige hawe vol liefde te maak en ons te help in oomblikke van geluk en moeilikhede.

Vers Prediker 4:12

Die boek Prediker is die derde van die Ou Testament van die Bybel. Dus word hierdie boek gekenmerk deur te praat oor die sin van die lewe en die kwesbaarhede van mense. Ken daarom die vers Prediker 4:12 wat help om jou gesin te bou.

Aanduidings en betekenis

Die vers Prediker 4:12 handel oor die eenheid en krag wat 'n egpaar hetfamilie. Sowel as vir jouself. Om niks te bou en ook niks te maai nie.

Gedeelte

'n Vers om die gesin op te bou is die vers van Spreuke 11:29. Hy toon immers die belangrikheid daarvan om die gesin lief te hê, te eer en te respekteer. Want as jy nie jou gesin eer nie, sal jy geen positiewe vrugte in jou lewe kan pluk nie. So lui die gedeelte:

“Hy wat in staat is om sy eie familie moeilikheid te veroorsaak, sal net die wind erf. Die dwaas sal altyd die dienaar van die wyse wees.”

Vers Spreuke 15:27

Al het die Israeliete die Boek Spreuke in die ou tyd geskryf, selfs vandag is die boodskappe daarvan. geldig. Dit wil sê, elke vers het 'n ware wysheid wat uit ervaring en getrouheid aan God kom.

Dus, om hierdie verse te ken, bring jou gesin nader aan God en sal hulle opbou. Leer so oor die vers Spreuke 15:27 en die toepassing daarvan.

Aanduidings en betekenis

In die wêreld waarin ons leef, is baie waardes omgekeer. Dit wil sê, geld, rykdom en wêreldse waardes word meer belangrik geag as familie en God. Dus, diegene wat buitensporig aan geld geheg is, plaas dit as 'n god en as die belangrikste ding in hul lewe.

Op hierdie manier is God en familie op die agtergrond of selfs vergeet. Daarom bring die begeerte na rykdom die wysheid en heiligheid vankinders van God. Dit wil sê, om die gesin en God daarin op te bou, is dit nodig om, benewens voorspoed, wêreldse versoekings te weerstaan.

Gedeelte

Die gedeelte wat die vers van Spreuke 15:27 kenmerk. wys hoe negatiewe optrede van familielede haar benadeel. Veral diegene wat futiele waardes, soos goedere en geld, voor die liefde van God en familie stel. Daarom is die vers Spreuke 15:27 in sy geheel:

“Die gierigaard is in staat om sy familie in die moeilikheid te bring, maar elkeen wat die gebruik van omkopery verwerp, sal lewe.”

Vers Efesiërs 4:32

Die boek Efesiërs is deel van die Nuwe Testament en word gekenmerk deur briewe van die apostel Paulus aan die burgers. Diegene wat van die stad Efesiërs is en inspirasie nodig gehad het om die woord van God te verstaan ​​en te volg.

Daarom is dit belangrik om die vers Efesiërs 4:32 te ken om die gesin te bou. Vind op hierdie manier uit oor hierdie vers met hierdie leesstuk.

Aanduidings en betekenis

Dit is algemeen in ons lewens om onreg te ly of te ly as gevolg van iemand se boosheid. Op hierdie manier, wanneer 'n situasie voorkom wat ons seermaak, kan ons reaksies anders wees. Met ander woorde, ons kan op 'n wraaksugtige, aggressiewe manier reageer of selfs met baie seer en hartseer.

Daarom word die wond erger wanneer die een wat ons seergemaak het deel van ons familie is. Ons moet egter Jesus se voorbeeld volg enmekaar vergewe. Dit wil sê, ons moet versigtig en wys wees oor hoe om met ons aggressors op te tree. Maar ons moet nooit wraak neem of daardie persoon skade toewens nie.

Gedrag

Selfs al kweek ons ​​negatiewe of selfs aggressiewe gevoelens teenoor iemand, moet ons vergifnis bely. God het immers al sy kinders lief en vergewe, so dit is nie aan ons om te oordeel of 'n teenoorgestelde houding te hê nie. Veral as die situasie ons gesin raak. Daarom is vers Efesiërs 4:32:

“Wees altyd vriendelik en medelydend teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God in staat was om julle te vergewe in Christus”

Vers Efesiërs 6: 1-3

Die boek Efesiërs het verskeie leringe wat gebaseer is op God se liefde vir ons. Hierdie brief bied dus baie kennis oor die gesin en hoe om dit te bou. Leer meer oor hierdie onderwerp in vers Efesiërs 6:1-3.

Aanduidings en betekenis

Vers Efesiërs 4:32 bied die vyfde gebod aan wat is om vader en moeder te eer. Die apostel Paulus stel dus hierdie gebod opvoedkundig en nadruklik aan die gelowiges voor. Hierdie vers wys dus hoe kinders teenoor hul ouers moet optree. Maar ook dat respek wedersyds moet wees.

Dit wil sê, ouers is priesters van die huis wat nie hul gesag kan ekstrapoleer nie. Net soos kinders in die rol vanvakleerlinge moet die geestelike hiërargie respekteer. Die plig van gehoorsaamheid en moraliteit is immers die plig van kinders.

Gedeelte

Ten spyte daarvan dat dit kort is, is die gedeelte van vers Efesiërs 6:1-3 baie sterk om die gesin op te bou . Sy is immers 'n lering vir kinders. Dit bestaan ​​dus uit:

“Kinders, probeer om julle ouers te gehoorsaam, want dit is wat reg is. Eer jou vader en eer jou hand. Dit is God se eerste gebod. Dat dit met jou goed mag gaan en dat jy lank mag lewe op hierdie aarde.”

Vers Efesiërs 6:4

Paulus het die brief van Efesiërs geskryf om die mense van daardie Stad. Hulle het dus die leerstellings en leringe van Jesus tersyde gestel. En daarsonder is die mensdom verlore, veral die instelling van die gesin. Weet dus van die vers om die gesin op te bou Efesiërs 6:4.

Aanduidings en betekenis

Die betekenis van die vers Efesiërs 6:4 toon dat leierskap binne 'n huis die verantwoordelikheid is van die ouers. Kinders is dus gehoorsaamheid en respek aan hul ouers verskuldig, net soos hulle God se gebooie moet gehoorsaam en volg.

Daarom moet ouers nie hul kinders tot woede uitlok nie. Maar dit beteken nie dat jy nie perke op jou kinders moet plaas nie. Dit is dat gesag nie gewelddadig of ongebalanseerd moet wees nie. Dit is wat konflikte sal veroorsaaktussen die gesin en die vervreemding daarvan van die leringe van Jesus Christus.

Gedeelte

Die gedeelte uit Efesiërs 6:4 toon 'n vers om die gesin op te bou. En dit is veral waar wanneer dit by kinders grootmaak kom. Daarom moet ouers ag slaan op hierdie woorde om 'n geseënde en verenigde gesin te bou:

“En julle, vaders, moet julle kinders nie terg nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.”

Vers 1 Korintiërs 7:3

In die boek 1 Korintiërs was die gemeente in daardie stad verdeeld oor onsedelikheid, valse afgode en verkeerde leringe. Onder hulle het hulle misgis oor die leringe van Jesus en hoe om dit te volg.

Op hierdie manier moet ons ook die gebooie en wet van Christus onderhou en volg om ons gesin op te bou. Net soos vers 1 Korintiërs 7:3 dit voorstel. So, vind uit oor hierdie vers met die volgende leeswerk.

Aanduidings en betekenis

Oor die hele boek 1 Korintiërs toon Paulus die belangrikheid van eenheid onder gelowiges, asook die bestaan ​​van seksuele immoraliteit. Op hierdie manier demonstreer vers 1 Korintiërs 7:3 dat elkeen wat hom van die pad van Christus distansieer, in versoekings val. En hierdie versoekings behoort nie binne enige familie te voorkom nie.

Immers, elkeen se liggaam is 'n heilige tempel van die Heilige Gees. Verder is die huwelik die verbintenis voor God wat niemand kan skei nie.Daarom kan 'n egpaar wat die goddelike pad deel, nie onderwerp aan wat aan die vyand behoort nie, soos ontrouheid.

Gedeelte

Die gedeelte uit vers 1 Korintiërs bied inligting oor huweliksontrou. Dit wil sê, hy wys die soeke na onsedelikheid op 'n manier wat die leringe van Jesus Christus totaal weerspreek. Daarom lui die gedeelte in sy geheel:

“Die man moet altyd sy huwelikspligte teenoor sy vrou nakom en op dieselfde wyse moet die vrou haar pligte teenoor haar man nakom.”

Vers 1 Petrus 4:8

Die apostel Petrus het twee sendbriewe in die heilige boek van die Bybel. Beide behoort dus tot die Nuwe Testament, maar het hul eie kenmerke.

Die eerste brief wys dus dat slegs met geloof die dissipels lyding kan verduur. Sien dus meer oor vers 1 Petrus 4:8 en hoe hierdie vers help om die gesin op te bou.

Aanduidings en betekenis

Deur die briewe van Petrus, spesifiek vers 1 Petrus 4 :8, ons sien dat ons almal vatbaar is vir vervolging. Insluitend die apostels en heiliges. Dus, om alle probleme te oorkom, moet ons die voorbeeld van Jesus Christus volg. Hoofsaaklik oor liefde.

Dit wil sê, ons moet nederig wees en die Here se liefdesleer bely. Wat ons dus die nodigste het, is om liefde onder mekaar te kweekgelyk, veral onder ons familie. Want dit is die enigste manier hoe ons vir mekaar sorg en ons sal probleme kan oorkom en nie swig voor sondes nie.

Gedeelte

Vers 1 Petrus 4:8 verkondig dat ons liefde moet aankweek vir ons medemense. Dit is immers meer as enigiets anders liefde wat ons van sonde kan red. Eerstens moet ons God liefhê en dan al ons medemens, insluitend onsself. Hierdie gedeelte word dus gekenmerk deur die feit dat dit:

"Kweek bo alles die wedersydse liefde, want die liefde kan 'n menigte van sondes bedek."

Vers 1 Korintiërs 10:13

In die Boek Korintiërs beklemtoon Paulus die belangrikheid daarvan om die leringe van Jesus Christus te volg en dit om verlossing te verkry. ’n Belangrike gesindheid is dus om eenheid en respek binne die gesin te hê, sodat dit geseën word. Leer meer oor hoe om die gesin te bou met die vers 1 Korintiërs 10:13.

Aanduidings en betekenis

Die aanduidings wat die vers 1 Korintiërs 10:13 aanbied, is dat ons altyd glo dat ons vas in ons doel. Die vyand loer egter altyd met sy versoekings om ons van God se weë af te lei. Daarom moet ons onsself altyd versterk in Christus en in sy leringe.

Op hierdie manier, wanneer ons verlore lyk of met baie probleme lyk, verlei die vyand ons met beloftes. Maar net God enkrag van ons gesin sal ons in staat stel om te verduur en deur moeilikhede te gaan. Daarom moet ons versoekings weerstaan ​​om ons gesin te bou.

Gedeelte

Om jou gesin te bou, ken die vers 1 Korintiërs 10:13:

“Die versoekings wat deur jy het die maat van mense gehad. God is altyd getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Maar deur die versoeking sal Hy julle die middele gee om daarvan te vlug en die nodige krag om dit te verduur.”

Vers Hebreërs 13:4

Paulus het briewe aan die Hebreërs geskryf wat het een van die boeke van die Nuwe Testamentiese Bybel geword. So het die apostel hulle geskryf om Jesus Christus te verhef en mense se getrouheid aan Hom aan te moedig.

Dus moet God se getrouheid in gesinne verskyn. Jy moet dus die vers Hebreërs 13:4 ken om jou gesin op te bou.

Aanduidings en betekenis

Jesus Christus het vir ons en vir ons sondes aan die kruis gesterf. Dit wil sê, hy het sy bloed vergiet sodat ons verlossing en versoening vir ons sondes kon verkry. Op hierdie manier is dit deur geloof en die leringe van Jesus dat ons onsself veilig en rein hou.

Ons kan egter baie keer van die weë van Jesus afwyk. Sodat iemand in 'n verhouding die sonde van egbreuk kan pleeg.

En dit is absoluut teen alles wat Jesus verkondig het, want'n huwelik word gemaak met die seëninge en vereniging van die egpaar in een liggaam. Daarom, om die gesin op te bou, moet die huwelik eerbiedig sowel as gerespekteer word.

Passasie

Hebreërs 13:4 vers verduidelik dat deugde in 'n huwelik moet voorkom. As daar ontrouheid is, sal God immers alle ongelowiges oordeel, aangesien dit nie 'n leer van God is nie. In sy geheel lui die gedeelte:

: “Die huwelik moet deur almal geëer word; die huweliksbed, rein gehou; want God sal die hoereerders en egbrekers oordeel.”.

Vers Spreuke 3:5-6

Dit is bekend dat 'n spreekwoord 'n gewilde gesegde is wat gekenmerk word deur eenvoudig te wees, konkreet, maar ook metafories. ’n Spreekwoord is egter gebaseer op mense se ervarings en gesonde verstand. Die Boek Spreuke in die Bybel verwys na die ervarings van Salomo en die Israeliete.

Op hierdie manier het hierdie boek baie kort maar belangrike leringe vir diegene wat dit lees. Ontdek die vers Spreuke 3:5-6.

Aanduidings en betekenis

Die vers van Spreuke 3:5-6 is uiters belangrik vir jou lewe en vir jou gesin. Dit wil sê, in hierdie vers is ons seker dat ons God moet vertrou. Sowel as in sy liefde vir ons en wat hy vir ons lewens voorberei het. Dit wil sê, dit is deur die leringe van Jesus dat ons wysheid verkry.

Dit is dus goddelike wysheid wat ons lei deurmoeilike lewenspaaie. So in watter situasie ons onsself ook al bevind, goed of sleg, ons moet God eerste stel. En dit is met vertroue in God en die wysheid wat hy voorsien dat ons ons gesin sal bou.

Passasie

Om God en sy woorde te vertrou is die pad na redding en wysheid. Daarom is dit wat ons regdeur ons lewe en met ons gesinne moet volg. So wys die gedeelte van die vers Spreuke 3:5-6 dat:

“Vertrou altyd met jou hele hart op die Here en vertrou nooit op jou eie verstand nie, want in al jou weë moet jy God erken , en Hy sal die paaie gelyk maak.”

Vers Josua 1:9

Die boek Josua bied 24 hoofstukke aan wat die leringe toon wat krag en moed gee om teëspoed die hoof te bied. As sodanig is die vers Josua 1:9 noodsaaklik om die gelowiges te inspireer en die gesin op te bou. Leer meer oor hierdie vers deur hierdie te lees.

Aanwysings en Betekenis

Deur Josua die beloofde land in te lei, het God seker gemaak dat Hy die man op sy reis sou lei en saam met hom sou wees. So het God Josua beveel om sy leringe te volg, asook om sterk en moedig te wees. So moet ons ook te werk gaan, dit wil sê, vertrou op God en volg Hom.

Op hierdie manier sal ons krag en moed vind om al die moeilikhede van die lewe die hoof te bied. DIT ISom moeilikhede in die lewe te oorkom. Aan die einde van die vers praat dit egter van 'n drievoudige koord wat nooit gebreek sal word nie. Op hierdie manier wys die driedubbele koord dat nog een persoon by die egpaar gevoeg is.

Maar hierdie verwysing is nie na 'n nuwe lewe, soos 'n kind, wat gegenereer kan word nie. Die drievoudige akkoord bestaan ​​uit die egpaar plus God. Dit wil sê, die egpaar moet die teenwoordigheid van God in hul verhouding kweek, sodat dit 'n model en verwysing kan wees. Benewens ingryping en deel van die huwelik.

Passasie

“'n Man alleen kan verslaan word, maar twee kan saam weerstand bied omdat hulle hul krag byvoeg, die driedubbele tou sal nooit maklik breek nie.”

Vers Markus 10:9

Die tweede boek van die Nuwe Testament is die Evangelie van Markus. Sint Markus was een van die dissipels van Sint Petrus en in sy boek vertel hy die verhaal en bediening van Jesus Christus. Sy boek het dus baie leringe van Jesus. Sien meer oor die vers Markus 10:9.

Aanduidings en betekenis

Die vers Markus 10:9 is kort en saaklik. Alhoewel dit bondig is, dra dit egter 'n groot les en betekenis. Hierdie vers wys immers dat wanneer 'n huwelik plaasvind, God die egpaar vir die res van hul lewens seën en verenig.

Op hierdie manier kan hierdie verbintenis nie ongedaan gemaak word nie, om watter rede ook al. Dit wil sê, God veroordeel egskeiding, al is die persoonDit is deur hierdie gevoelens teenoor die Here dat ons ons gesin kan bou. Want ons het moed en krag nodig om in harmonie te lewe. En met die vertroue dat God ons sal help om die beste te bou.

Gedeelte

Die vers Josua wys dat vertroue en vrees vir God is wat ons moet hê. Na alles, maak nie saak wat gebeur nie, God sal met ons wees. Daarom is die gedeelte:

“Wees altyd standvastig en vol moed, moenie bevrees of verskrik wees nie, want God sal met jou wees waar jy ook al gaan.”

Vers Romeine 8:28

Apostel Paulus is verantwoordelik vir die skryf van die briewe aan die Romeine. Dit wil sê, die sesde boek van die Nuwe Testament van die Bybel het ten doel om die heerlikhede wat Jesus Christus voorsien, te verhef. Die vers Romeine 8:28 help dus om die gesin op te bou. En jy sal alles oor hierdie vers uitvind.

Aanduidings en betekenis

Een van die bekendste verse in die bybel, Romeine 8:28 sê dat ons net te midde van pyn en lyding kan leef met Jesus. Dit wil sê, in hierdie vers wys Paulus vir ons dat Christus wil hê dat ons soos Hy moet wees. En dit sodat hy in ons woon en ons kan help.

Op hierdie manier, wanneer ons Christus en sy leringe in ons lewens aanvaar, kry ons dit reg om ons gesin te bou. God vorm ons immers vir volheid en alles wat hy belowe het, sal hy vervul. Wees dus lief vir God en vertrou Hom,so sal jy op die regte pad wees om ons doelwitte te bereik.

Gedeelte

Leer ken die gedeelte van die vers Romeine 8:28 wat die goedheid van God aan sy getroues voorstel:

“Een ding weet ons: God werk in alles saam om goed te doen aan dié wat Hom werklik liefhet, aan dié wat volgens sy voorneme geroep is.”

Vers Jeremia, 29: 11

Die profeet Jeremia het sy profesieë, waarskuwings en leringe in sy boek geplaas. Sodoende sal die mense wat nie luister en God volg nie, nie deur Hom beskerm word nie. Daarom, om jou gesin op te bou, vertrou en volg altyd die Here. Leer dus vers Jeremia 29:11 ken en hoe dit jou gesin help.

Aanduidings en betekenis

Wanneer ons voor moeilikhede en teëspoed te staan ​​kom, lei vers Jeremia 29:11 ons na oorwinning . Hierdie vers demonstreer immers dat Jesus altyd ons toevlug sal wees. Hiervoor moet ons egter op God vertrou en nie valse profete en afgode aanbid nie. Want net die Here sal ons lyding verlig.

God se tyd is egter anders as ons s'n. So gebeur dinge nie wanneer ons wil en verwag nie, maar wanneer God wil en toelaat. Daarom is dit met hierdie sekerheid en vertroue in God dat ons sal weet hoe om ons gesin te bou.

Gedeelte

Die gedeelte wat die vertroue verteenwoordig wat ons in Jesus moet hê, is Jeremia 29:11. So hierdie versdit bou die familie op want daar staan:

“Ek ken een vir een die planne wat Ek vir julle beraam het, dit is die woord van die Here, dit is planne van vrede en nie van skande nie, sodat Ek kan vir jou 'n toekoms gee en ook 'n hoop.”

Vers 1 Konings 8:61

Die Deuteronomiese geskiedenisse van die bybel sluit 1 Konings en 2 Konings in. Op hierdie manier wys hierdie boek dat God dooie konings oordeel volgens hulle getrouheid. So word ongehoorsaamheid en afgodery van valse profete en gode veroordeel. So, ontdek vers 1 Konings 8:61 en hoe dit jou gesin sal bou.

Aanduidings en Betekenis

Om ewige verlossing te verkry moet ons gehoorsaam en volgens God se gebooie lewe. Dit wil sê, ons moet opreg wees met die Here se voornemens en dit ernstig en getrou volg. Op hierdie manier sal ons ons gesin kan bou deur lojaliteit en toewyding.

Dus, neem elke dag 'n oomblik om te bid. Benewens om te alle tye in ooreenstemming met die gebooie van Jesus Christus op te tree. Want dit is slegs op hierdie manier dat ons die beste vir onsself en diegene rondom ons sal bereik. En ons moet ook ons ​​gesin by hierdie leringe betrek.

Gedeelte

Die liefde en vrees van God lei ons tot volheid. Daarom is vers 1 Konings 8:61:

“dat julle harte altyd volmaak by God kan wees, sodat julle sy insettinge kan nakom engehoorsaam sy gebooie, soos dit vandag is”

Vers Spreuke 19:11

Die Boek Spreuke dek alle terreine en aspekte van die menslike lewe. Op hierdie manier word mense se gedrag en waardes gelei deur 'n verhouding tussen hulle en God. En, hoofsaaklik, sal jou leeswerk verse wys wat die gesin bou. Sien daarom meer oor die vers Spreuke 19:11.

Aanduidings en betekenis

Die vers Spreuke 19:11 bied die waardes van wysheid en geduld aan. Om 'n gesin te bou en te versterk in die liefde en leringe van Jesus, moet 'n mens immers hierdie waardes gebruik. Sodoende verkry 'n mens kennis en wysheid deur in Jesus se voetspore te volg.

Dus deur wysheid sal die mens geduld verkry. En dit is met geduld dat jy nie wraak sal neem wanneer jy iets ly, soos 'n fout of 'n belediging nie. Opgee van die gevoel van wraak is immers dieselfde as om die perversiteit van mense wat nie God volg teë te staan ​​nie.

Gedeelte

Die gedeelte wat die vers Spreuke 19:11 verteenwoordig en dien om bou die familie praatjies oor die deugde van wysheid en geduld. Lees dus hierdie vers in sy geheel:

“Die wysheid van 'n mens behoort hom geduldig te maak, want dit is sy heerlikheid om die oortredings wat teen hom gerig is te ignoreer.”

Vers 1 Petrus 1:15 ,16

Petrus was een van die eerste apostels wat Jesus gekies hetom aan jou sy te bly. Hierdie apostel is dus die skrywer van twee briewe wat in die Nuwe Testament aanwesig is, 1 Petrus en 2 Petrus.

Elkeen het sy besonderhede, die eerste is 'n brief van Petrus vol volharding aan die gelowiges. So, leer weet oor vers 1 Petrus 1:15,16 en hoe dit werk om jou gesin op te bou.

Aanduidings en betekenis

Vers 1 Petrus 1:15,16 sê dat ons in Petrus se voetspore moet volg. Dit wil sê, ons moet volhard in die hoop en leringe van Jesus Christus, maak nie saak hoe moeilik die pad is nie. Ons kan dus nie moedeloos raak in die aangesig van die lewe se probleme en moeilikhede nie.

Op hierdie manier, deur gehoorsaam hierdie leringe uit te leef, sal ons soos die Here lewe, 'n behoorlike weerspieëling van Hom. En deur soos Jesus Christus te lewe, sal ons 'n vaste gesin kan bou wat gegrond is op liefde, eenheid, hoop en getrouheid. Ons moet net daagliks ons geloof voed en bely.

Gedeelte

Die hoop wat Petrus verkondig het, was destyds net so noodsaaklik vir gelowiges as vir vandag. Op hierdie manier moet ons altyd die teenwoordigheid soek en onsself in die leringe van Christus weerspieël. Selfs al gaan ons deur probleme en gevegte, hetsy in ons lewe, met onsself of in ons gesin. Daarom is die gedeelte uit vers 1 Petrus 1:15,16:

“Soos Hy wat julle geroep het heilig is, so weesU is heilig in alles wat u doen.”

Vers Handelinge 16:31

Die Handelinge van die Apostels, of net Handelinge, is die vyfde historiese boek van die Bybel. Hierdie boek is deel van die Nuwe Testament en bied al die handelinge van die Heilige Gees in die samelewing aan. Dit wil sê, dit wys hoe Jesus sy kerk saam met die Heilige Gees gelei het.

Op hierdie manier bou die vers Handelinge 16:13 die gesin deur te wys hoe belangrik dit is om Jesus Christus en sy leringe te versprei. Sien meer oor hierdie vers.

Aanduidings en betekenis

Die vers Handelinge 16:31 is eenvoudig, objektief en duidelik. Dit wil sê, hy verkondig dat deur in Jesus te glo, jy jou verlossing sal bereik. Selfs al is verlossing egter individueel, wanneer 'n persoon verlossing aanvaar, beïnvloed hy sy naastes om dit ook te aanvaar.

Op hierdie manier moet 'n man sy familie volg, veral wanneer hy die leringe van Jesus verkondig, en omgekeerd. So bied Jesus verlossing op 'n individuele manier, maar ook op 'n familie manier. En dit sodat elkeen eenheid in vrede en vreugde kan waarborg, benewens om hulleself te verlos voor goddelike barmhartigheid.

Gedeelte

In hierdie vers onderneem Paulus sy missies om die leerstellings van Jesus Christus. Op hierdie manier wys hy dat ons slegs deur geloof gered sal word en ons doelwitte sal bereik. Daarom is hierdie gedeelte:

“En hulle sê: Glo in die Here Jesus Christus enjy en jou huisgesin sal gered word.”

Vers 1 Korintiërs 1:10

Die boek Korintiërs is in twee dele verdeel, 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. As sodanig is albei briewe wat die apostel Paulus geskryf het om vrae oor die gelowiges van die Korinthiese kerk te rig en te beantwoord.

Sien daarom meer oor vers 1 Korintiërs 1:10 om die betekenis van hierdie vers te leer. En bou so jou gesin op.

Aanduidings en betekenis

Vers 1 Korintiërs 1:10 toon probleme van verdeling en verdeeldheid wat onder die kerk plaasgevind het. Dit wil sê, die gelowiges het verskillende predikers aanbid en aan hulle getrou verklaar. So, verdeeldheid het onder gemeentelede plaasgevind omdat hulle nie die een ware Jesus Christus gevolg het nie.

Dus, wie hierdie probleme aan die apostel Paulus aangekondig het, was Chloe se familie. Die een wat verenig gebly het binne die ideale en leringe van Christus. Daarom, net soos Chloe se familie, moet ons gesin verenig bly en God volg, en dit om verlossing te bereik en homself op te bou.

Gedeelte

In die gedeelte van 1 Korintiërs 1: 10 , waarsku die apostel Paulus Christene oor eenheid onder lidmate. Daar was immers geen eenheid onder die gelowiges van die kerk nie. Op dieselfde manier as wat eenheid tussen familielede nodig is om dit te bou. Kyk daarom na hierdie vers in sy geheel:

“Ek smeek jou egter,broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, dat julle almal dieselfde spreek en dat daar geen verdeeldheid onder julle sal wees nie; wees eerder verenig, in dieselfde sin en in dieselfde mening.”

Vers Spreuke 6:20

Die verse wat tot die Boek Spreuke in die bybel behoort, is kort . Dit is egter bevestigings wat groot leringe en wysheid bevat. Op hierdie manier wys alle verse hoe ons moet leef op grond van goddelike beginsels. Leer oor Spreuke 6:20 en die toepassing daarvan in die gesinslewe.

Aanduidings en betekenis

Spreuke is leringe wat in een boek saamgestel is. Op hierdie manier, sowel as nog 'n vers om die gesin op te bou, dien die vers Spreuke 6:20 as 'n vorm van hulp. Dit wil sê, hy bied aan hoe om wys te word en jou eie pad te loop.

Dit wil sê, deur wysheid te bekom, sal jy kennis en die sin van die lewe opdoen. Dit is dus deur wysheid dat 'n mens in gemeenskap met God en sy leringe tree. Daarom wys hierdie vers dat kinders hul ouers se reëls en leringe moet respekteer, volg en eerbiedig. En dit om wysheid en volheid in die weë van God te bereik.

Passasie

Vers Spreuke 6:20 praat oor die belangrikheid van familie, kommunikasie, oordrag van leringe en gehoorsaamheid. Op hierdie manier moet ouers hul kinders lei, maar hierdiehulle moet ag slaan en nie laat vaar wat hulle geleer is nie. Dus, die gedeelte van vers Spreuke 6:20 is:

“My seun, onderhou die bevel van jou vader en versaak die leer van jou moeder nie. ”

Vers 1 Johannes 4:20

Vers 1 Johannes 4:20 is deel van die boek van die Evangelie volgens Johannes. Hierdie boek is die laaste van die vier kanonieke evangelies wat tot die Nuwe Testament behoort. Op hierdie manier ontbloot al hierdie verse hoe diegene wat volgens die leringe van Jesus leef, baie seëninge bereik.

Dit is, om jou gesin op te bou, vind uit oor vers 1 Johannes 4:20. Benewens om te weet wat hy jou en jou geliefdes sal leer.

Aanduidings en betekenis

Dit was die apostel Johannes self wat sy evangelie geskryf het. Op hierdie manier wys Johannes vir ons die goddelikheid van Jesus Christus, asook dat net hy die redding van wesens voorsien. Daarom wys vers 1 Johannes 4:20 dat niemand God werklik kan liefhê as hy nie sy medemens liefhet nie.

Alle mense is immers portrette en skeppings van God. Dit wil sê, dit is onmoontlik om God lief te hê as jy nie jou broers liefhet en respekteer nie. Na alles, as ons nie kan liefhê vir wie ons weet bestaan ​​en sien nie, is dit nie moontlik om lief te hê wie ons nie sien nie. Wat in hierdie geval God is.

Gedeelte

Die gedeelte wat vers 1 Johannes 4:20 voorstel, wys dat dit onmoontlik is om God lief te hê sonder om jou familielede lief te hê.Dus, hierdie gedeelte in sy geheel is:

“As iemand sê: Ek het God lief en haat sy broer, hy is 'n leuenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?”

Vers Psalm 133:1

Die woord psalm beteken lofprysing . Dit wil sê, die Psalmboek is die grootste boek in die bybel en is deel van die Ou Testament. Net soos alle ander poëtiese en wysheidsboeke. Daarom is die psalms liedere van aanbidding, gebed en gesange gevul met leringe.

So, onder hierdie leringe is die verse om die gesin op te bou. En onder hulle is Psalm 133:1. Vind dus alles oor hierdie Psalm uit met hierdie leesstuk.

Aanwysings en betekenis

Elke vers het aanwysings en 'n betekenis, soos met Psalm 133:1. Hierdie psalm toon dus dat ware eenheid uit tevredenheid en liefde bestaan. Dit wil sê, 'n verbintenis word gekenmerk deur aangenaam en lonend te wees, om wyd geseën te word.

Op hierdie manier moet die gesin in eenheid en harmonie leef. Almal wat Jesus seën en wat sy leringe volg, leef immers so. Dit wil sê, vir die lewe om goed en glad te wees, is dit nodig dat die hele gesin verenig is. Benewens om altyd die leringe van Jesus Christus te volg.

Gedeelte

Psalm 133:1 is kort maar het 'n kragtige boodskap wat gebruik moet word omskei en weer trou.

Die leer van hierdie vers is dus dat mens seker moet wees voordat jy trou en die verhouding op God moet baseer. Dat dit floreer en nie in 'n egskeiding beland nie.

Stasie

Die gedeelte uit Markus 10:9 sê dit wys of daar aanvaarding in die koninkryk van die hemel onder die geskeides is:

“Wat God saamgevoeg het, kan niemand skei nie”

Vers Prediker 9:9

Die derde boek van die Ou Testament, Prediker, toon vrae en antwoorde oor die sin van die lewe en van jou doel. Onder hierdie vrae is dus dié wat oor liefdesverhoudings praat. So, vind inligting oor vers Prediker 9:9.

Aanduidings en betekenis

Die betekenis van vers Prediker 9:9 is dat ons almal deur slegte of goeie tye in ons lewens gaan. Dit is omdat, al word die werke van mense nie bewaar nie, dié van God ewig is. Dit wil sê alles in ons lewens is tydelik.

God voorsien ons egter van tevredenheid en 'n beloning vir die hardheid van ons lewe. En daardie beloning is die liefde van die geliefde vrou wat jou te alle tye sal versterk en ondersteun. Geniet daarom die gawes van God wat lewe en sy liefde is, dit is wat alles die moeite werd maak.

Gedeelte

In die gedeelte van Prediker 9:9 is daar 'n groot boodskap oor bydie gesin bou. Op hierdie manier word hy gekenmerk deur die vrede wat uit goeie naasbestaan ​​kom. Dit is immers in sy geheel

“Hoe goed en aangenaam is dit as broers in eenheid saamwoon!”.

Vers Jesaja 49:15-16

Die Die boek Jesaja is deel van die Ou Testament en het 'n profetiese karakter. Dit wil sê, Jesaja het in hierdie boek profesieë geskryf van die hede en die toekoms wat vervul moet word.

Dus, hy sou Jerusalem graag wou herbou, maar daar was baie sonde, gebrek aan geloof in God en ongehoorsaamheid . Sien dus meer oor die betekenis van vers 46:15-16 en hoe dit jou gesin kan opbou.

Aanduidings en betekenis

Deur vers 46:15-16 te skryf, wys Jesaja dat Jesus Christus die vader en lig van alle mense is. Op hierdie manier, al gee die moeder nie om vir haar kind nie, sal Jesus altyd die ware verlosser wees. Benewens die draer van 'n ewige, suiwer en vrye liefde wat hy met al sy kinders deel.

Dit wil sê net Jesus is die verlosser wat ons onvoorwaardelik liefhet. Sodat hy, met net sy teenwoordigheid en sy leringe, al die lyding van 'n gebroke gesin sal beëindig. Net soos hy eenheid sal bring en daardie gesin sal bou deur sy leringe.

Gedeelte

Die gedeelte van vers Jesaja 46:15-16 wys hoe ouerouers kan vergeet en nie vir jou kinders kan omgee nie. Jesus Christus egtersy sal altyd vir haar kinders sorg en sal hulle nooit vergeet nie.

“Kan 'n vrou die kind wat sy soog so vergeet dat sy haar nie oor hom, die seun van haar skoot, ontferm nie? Maar al het sy vergeet, sal ek jou steeds nie vergeet nie. Kyk, Ek het jou in die palm van my hande gegraveer. Want u mure is altyddeur voor my.”

Vers Spreuke 22:6

Al word die Boek Spreuke aan Salomo toegeskryf, is hierdie boek 'n samestelling van die wysheid van verskeie Israeli's. So tussen al die wysheid in hierdie boek is verse om die gesin op te bou. So, sien meer oor die vers Spreuke 22:6.

Aanduidings en Betekenis

Die betekenis van die vers om die gesin op te bou Spreuke 22:6 is bondige en praktiese raad vir die gesinslewe. Dit wil sê, 'n Israelitiese wyse wys dat ouers hulle kinders met God se waardes moet onderrig. Asook om hulle te begelei op die pad van die kerk en die liefde van Jesus Christus.

Op hierdie manier sal al die ervaring en wysheid van die ouers oorgedra word aan die kinders wat uit hierdie ervarings geleer het. Die kinders het dus nooit van God se weë en leringe afgedwaal nie al gebeur daar baie dinge en word hulle oud. Hulle is immers in wysheid opgevoed.

Skrifgedeelte

Die vers Spreuke 22:6 word gekenmerk deur leringe wat jy aan jou kinders moet oordra. Op hierdie manier, leeshierdie vers volledig:

“Leer 'n kind volgens die voornemens wat jy vir hom het, en selfs al gaan die jare verby, hy sal nie daarvan afwyk nie.”

Vers 1 Timoteus 5 : 8

Onder die karakters en boeke van die Nuwe Testament is Timoteus een wat mense die beste ken. Hy het immers twee sendbriewe binne die bybel. Op hierdie manier leer mens by Timóteo respek, getrouheid en goeie karakter. Sien dus meer oor vers 1 Timoteus 5:8.

Aanduidings en betekenis

Terwyl jy vers 1 Timoteus 5:8 lees, is daar 'n goeie wenk vir ons gesin. Die vers praat immers van die sorg wat ons vir ons geliefdes moet hê. Dit is dus noodsaaklik dat Christene vir hul gesinslede sorg, aangesien dit algemeen is vir God se dienaars om te doen.

Dit wil sê, God vereis nie of verplig jou om vir jou gesinslede te sorg nie. Dit gebeur omdat almal wat geloof het mense is wat omgee.

En deur nie vir hul medemens te sorg nie, ontken die Christen sy geloof, om erger as 'n ongelowige te wees. Daarom, om jou gesin te bou en te verenig, sorg daarvoor, en sonder oordeel.

Gedeelte

Vers 1 Timoteus 5:8 is een van die verse om die gesin op te bou. So sê hierdie gedeelte dat:

“Maar as iemand nie sorg vir sy eie, en veral vir dié van sy familie nie, het hy die geloof verloën en is erger as 'n ongelowige. ”

Hoe om te ontmoetverse om die gesin te bou in jou lewe kan help?

Die Heilige Bybel is 'n boek wat Christene as verwysing vir hul lewens gebruik. Hierdie boek is dus 'n samestelling van verskeie ander boeke wat in Ou en Nuwe Testament verdeel is. Elke boek het dus hoofstukke en verse.

Elke hoofstuk is verdeel in verse, wat uittreksels van reëls of net kort sinne is. Sodoende het elke vers 'n interpretasie, aangesien dit bondig is, maar met betekenisse en leringe toegerus is.

Dit wil sê, net soos die bybel God se leringe soos liefde en deernis oordra, so ook die verse. Daarom is dit noodsaaklik om elke vers te ken en te interpreteer, aangesien elkeen 'n unieke les vir verskillende lewensareas is.

Op hierdie manier is daar ontelbare verse wat bedoel is vir die gesin en hoe om dit te bou op. En om hierdie verse te ken, sal help in die gesinslewe, aangesien dit waardelesse bied om die gesin op te baseer. Die grootste waarde is egter liefde en vertroue in God en sy doelwitte.

probleme in die lewe, maar ook oor hoe om dit te oorkom. En die antwoord sal altyd die liefde van God en 'n vrou wees wat jou sterker sal maak. Kyk na die gedeelte volledig:

“Geniet jou lewe saam met jou geliefde vrou en in al die dae wat God jou gee onder die son. Al jou sinnelose dae! Want dit is jou loon in die lewe vir jou harde werk onder die son.”

Vers Deuteronomium 6:6,7

Die boek Deuteronomium is die vyfde en laaste van die Ou Testament. Hierdie boek handel dus oor Moses en sy uittog uit Egipte na die beloofde land. Daarom, om seëninge te verkry, is dit nodig om gehoorsaamheid en liefde vir God te hê, sowel as vir jou medemens. Ontdek vers Deuteronomium 6:6,7.

Aanduidings en betekenis

Die aanduiding en betekenis van vers Deuteronomium 6:6,7 toon die verhouding tussen ouers en kinders en die woord van God . Dit wil sê, alle geslagte moet God vrees en gehoorsaam. Die verantwoordelikheid om die goddelike leringe te onderrig en aan die kinders oor te dra, lê egter by die ouers self.

Op hierdie manier moet ouers hulle gesin bou op grond van wat God sê. Maar meer as dit, hulle is verantwoordelik om God se liefde en leer aan hulle kinders oor te dra. Want diegene sal nie self leer as die saad van goddelike liefde nie deur hul families geplant word nie.

Gedeelte

Die gedeelte wat verantwoordelik is vir die wys van dieOuers se verantwoordelikheid om goddelike leringe aan hulle kinders oor te dra, is Deuteronomium 6:6,7. Ken hierdie verse:

“En die woorde wat ek jou beveel, sal altyd in jou hart wees. En jy moet dit vir jou kinders leer en oor hulle spreek in jou huis as jy op pad loop en as jy gaan lê of as jy opstaan.”

Vers Genesis 2:24

Die bybel begin met die boek Genesis, wat die eerste boek van die Ou Testament is. Op hierdie manier is die boek Genesis verantwoordelik om te vertel van die oorsprong van die wêreld en die mensdom.

Dit is egter nie hoekom hierdie boek nie verse het om die gesin op te bou nie. So, ontdek vers Genesis 2:24.

Aanduidings en betekenis

Adam, deur die woorde van vers Genesis 2:24 te sê, toon die belangrikheid en eenheid wat uit die huwelik kom. Dit wil sê, God het hom opdrag gegee om te sê dat daar niks is wat die huwelik nader nie. Dit is immers die huwelik wat twee mense in een verander.

Op hierdie manier is die verbintenisse tussen man en vrou meer intiem as dié tussen pa en seun. Nie een sal egter ooit die ander vervang nie, aangesien beide verbande die individu se familie sal vorm. Maar met die huwelik word die egpaar een vlees deur een liggaam te vorm.

Gedeelte

Die gedeelte wat Genesis 2:24 verteenwoordig, toon dat die huwelik die vorming van 'n nuwe gesin is. Ofdit wil sê, geen gesin vervang 'n ander nie, maar dit is slegs om hierdie rede dat 'n man sy vader en moeder kan verlaat. Kyk daarom na hierdie gedeelte volledig:

“En daarom sal elke man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word.”.

Vers Eksodus 20:12

Deur studies is dit bekend dat die woord “exodus” vertrek of vertrek beteken. Op hierdie manier is die boek Exodus, in die bybel, die tweede boek van die Ou Testament, sowel as, word dit gekenmerk deur die bevryding van die Israelitiese volk, wat Egipte verlaat het en van hul slawerny ontslae geraak het.

Nee Hierdie boek het egter ook 'n vers om die gesin op te bou. Vind meer uit oor die vers Eksodus 20:12.

Aanduidings en betekenis

In hoofstuk 20 van die boek Eksodus word die Tien Gebooie wat God aan die volk Israel gegee het, aangebied. Op hierdie manier wys vers Eksodus 20:12 die vyfde gebod wat oor familie en oor ouers gaan. Dit wil sê, die aanduidings van hierdie vers is om jou ouers te eer om in enige behoefte te voorsien.

Daarom was God se voorwaardes vir Israel dat hulle sy gebooie volg. En die Israelitiese volk het belowe om dit na te kom, so die familie en die liefde en respek daarvoor moet van krag wees. Dus, 'n gesin wat deur God geseën is, het sy kinders nodig om hul vader en moeder te eer om 'n lang en voorspoedige lewe te hê.

Gedeelte

Die VersEksodus 20:12 bied aan hoe kinders saam met hul ouers moet optree om 'n vol en geseënde lewe te verkry. So word die gedeelte gekenmerk deur:

“Eer jou vader en jou moeder, dat jy lank mag lewe in die land wat die Here jou God jou gee.”

Vers Josua 24: 14

Deel van die Ou Testament, die boek Josua wys hoe die Israeliete die lande van Kanaän verower het. Dit was dus Josua wat vrygelaat het wat hierdie poging gelei het. Op hierdie manier bied hierdie boek aan hoe die Israelitiese volk geslaag het deur hulle gehoorsaamheid aan God en misluk het deur ongehoorsaamheid.

So, leer ken die vers Josua 24:14 en hoe hierdie vers jou gesin sal bou deur sy betekenis en aanduidings.

Aanduidings en betekenis

Deur sy volk te vra om die Here te vrees, vra Josua hulle nie om God te vrees nie. Maar eerder om hom te aanbid, te respekteer, hom te eer en lojaal aan die Here en getrou te wees. Dit wil sê, vrees en getrouheid is slegs vir God en nie vir ander nie.

Op hierdie manier word ons opdrag gegee om mense, voorwerpe of wesens anders as God te laat vaar en nie te verafgod nie. Dit wil sê, deur die antieke gode te aanbid, was die Israelitiese volk nie getrou of bang vir God nie. Op dieselfde manier as wat ons net God moet vrees en getrou moet wees om ons gesin te bou en te verenig.

Gedeelte

Kenmerk die gedeelte van vers Josua 24:14, deurhy het voor sy dood die mense geïnspireer om die leringe van God te volg. Op hierdie manier kies beide om die Here te dien en lief te hê. Daarom lees die gedeelte in sy geheel:

“Vrees nou die Here en dien Hom met integriteit en getrouheid. Gooi die gode weg wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte aanbid het, en dien die Here.”

Vers Psalm 103:17,18

Die psalms is lofsange en aanbiddingsliedere en roep tot die Here. Op hierdie manier het hulle uiteenlopende boodskappe en leringe van verskillende skrywers en uit verskillende tye binne die Ou Testament. So, een van die leringe van sy verse gaan oor hoe om die gesin op te bou.

So, kyk meer na die vers Psalm 103:17,18 en vind uit wat dit kan wys om jou gesin te versterk.

Aanduidings en betekenis

Die vers Psalm 103:17,18 wys dat die goedheid van Jesus ewig is. Die Here se leringe, sowel as die liefde en vrees vir Hom, moet immers van geslag tot geslag oorgedra word.

Dus sal God ons altyd genadig wees, maar daarvoor moet ons kinders leer oor . En hierdie leer word van vader na seun oorgedra. Met ander woorde, wie ook al die boodskappe van Jesus Christus leer en oordra, sal altyd geseën word.

Dit is egter nie net om die leringe oor te dra nie, maar ook om dit te bely en te vervul. Daarom, om 'n gesin te bou met die liefde van God,daar moet geleer word. Maar ook om hulle weer te gee en oor te dra.

Gedeelte

Die gedeelte, volledig, wat die vers Psalm 103:17,18 wys, wys dat God altyd genadig, liefdevol en goedhartig is. Veral vir diegene wat hom volg en vrees. So lui die gedeelte:

“Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid oor kinderkinders; op die wat sy verbond hou en op die wat sy gebooie onthou om dit te doen.”

Vers Spreuke 11:29

Die Boek Spreuke, of Boek van Salomo, behoort na die Ou Testament. In hierdie boek is daar dus verskeie vrae oor waardes, sedes, gedrag en die sin van die lewe. Daarom bou sy verse die familie. Ken die vers uit Spreuke 11:29.

Aanduidings en betekenis

Liefde en respek vir familie en God is die basis van 'n voorspoedige en gelukkige lewe. Daar is dus gesinsverhoudings wat gebaseer is op dwaasheid, onvolwassenheid, aggressiwiteit en disrespek. Met ander woorde, hierdie verhoudings het nie God binne hulle nie.

Daarom, as 'n gesin God nie soos altyd plaas en hul lewens rig nie, is dit gedoem tot mislukking. Dit wil sê, wanneer 'n familielid nie 'n fondament bou wat gebaseer is op die leringe van Jesus nie, doen hy skade aan sy gesin.

As 'n kenner op die gebied van drome, spiritualiteit en esoterisme, is ek toegewyd daaraan om ander te help om die betekenis in hul drome te vind. Drome is 'n kragtige hulpmiddel om ons onderbewussyn te verstaan ​​en kan waardevolle insigte in ons daaglikse lewens bied. My eie reis na die wêreld van drome en spiritualiteit het meer as 20 jaar gelede begin, en sedertdien het ek baie in hierdie gebiede gestudeer. Ek is passievol daaroor om my kennis met ander te deel en hulle te help om met hul geestelike self te skakel.