Gud Ganesha: hans historie, billede, karakteristika og meget mere!

  • Del Dette
Jennifer Sherman

Hvem er Ganesha?

Guden Ganesha er kendt som det guddommelige symbol på visdom og lykke og er en figur, der er til stede i den vediske kultur, og som er yderst vigtig og meget anvendt i hinduistisk religion. Han er karakteriseret ved en siddende person med elefanthoved og 4 arme. Han er også populært kendt som forhindringernes herre.

Denne gud har en beundringsværdig logisk samvittighed, men symbolikken af at være "hindringernes ødelægger" gør, at alle hengivenhed omkring ham bliver til denne tro. På grund af symbolikken bliver denne guddom også tilbedt i Thailand, Nepal, Sri Lanka og i flere andre lande. Han overskrider grænser med sin styrke og anerkendelse. Få mere at vide om ham nedenfor.

Ganesha's historie

Som alle andre guder, der har stor anerkendelse, er der forskellige historier og forklaringer på, at guden Ganesha har et elefanthoved. Mange skrifter siger, at han blev født med et sådant hoved, mens andre siger, at han fik det over tid.

Pointen er, at Ganesha er søn af Parvati og Shiva, som er to meget magtfulde hinduistiske guder. Da han er den første søn af Shiva, den højeste, ultimative og regenererende gud, og Parvati, modergudinden for frugtbarhed og kærlighed, er han derfor et vigtigt symbol på intelligens og anses for at være den, der åbner veje, bringer lykke og leder alle til det bedste.

Halshugget af Shiva

En af de mest kendte historier om guden Ganesha er, at gudinden Parvati, som er hinduernes gudinde for kærlighed og frugtbarhed, skabte ham af ler, så hun kunne få beskyttelse, og fordi hun følte sig meget alene i sit liv.

En skønne dag, mens Parvati tog et bad, bad hun sin søn om at holde øje med døren og ikke lukke nogen ind. Netop den dag kom Shiva tidligt og sloges med guden, fordi han stod ved døren. I et raserianfald huggede Shiva Ganesha hovedet af, og senere erstattede han gudens hoved med en elefants hoved for at redde sig selv.

Født af Shivas latter

Historien om, at Ganesha blev halshugget af Shiva, er ikke den eneste, der findes. Den næstmest kendte historie er, at guden blev skabt direkte af Shivas latter, men Shiva fandt ham for forførende og gav ham derfor et elefanthoved og en stor mave.

Uanset hvilken grund Shiva havde til at forvandle sin søns hoved til et elefanthoved og hans store mave, endte disse to træk med at blive et meget vigtigt symbol for historien og den virkelige betydning af denne gud, da hans elefanthoved ses som symbolet på visdom og viden, og hans store mave repræsenterer generøsitet og accept.

Hengivenhed til Ganesha

Ganesha anses for at være den gud, der fjerner alle forhindringer fra stierne, ikke kun materielt, men også åndeligt. Mange lærde siger endda, at han er forhindringernes gud, fordi han har evnen til at fjerne alt, der ikke længere tjener i livet for dem, der er hengivne til ham, men han lægger også sten på vejen for dem, der har brug for at blive testet.

Denne gud har mange roller for sine hengivne, f.eks. at afhjælpe alle problemer, at bringe godt til dem, der har brug for det, og selvfølgelig at bringe undervisning til dem, der har brug for at lære af deres egne fejl og udfordringer, for for Ganesha mener, at forhindringer er vigtige for karakterdannelsen, og det er netop med denne tanke, at han handler.

Ud over Indien

Det er ikke svært at finde Ganesha i hjem med andre religioner og kulturer end den vediske og hinduistiske. Denne gud og hans symbolik for lykke og fjernelse af forhindringer på vejen voksede op uden for Indien, som er hans fødested.

Guden har mange tilbedere og festivaler på grund af sin symbolik. Ikke kun på grund af hans iøjnefaldende og mindeværdige udseende, men fordi hans betydning er meget bred og passer ind i alle slags trosretninger og overbevisninger, uanset hvor den befinder sig.

Billedet af Ganesha

Alle gudernes billeder har en forskellig betydning, og det er netop det, der gør dem til forskellige trosretninger og gør dem endnu mere specielle og vigtige for troende mennesker.

Ganeshas billede er meget anderledes og detaljeret. Hver del af ham har en betydning. Denne gud er hverken menneske eller dyr, hvilket gjorde ham endnu mere nysgerrig, anderledes og mindeværdig. Hans menneskekrop og hans elefanthoved, ud over hans 4 arme og hans brede mave gør ham speciel.

Elefanthovedet

Det store elefanthoved på guden Ganesha symboliserer visdom og intelligens og siges at sætte folk i stand til at tænke mere over deres liv, lytte til andre med større opmærksomhed og omtanke og reflektere mere over tingene omkring dem, før de træffer beslutninger.

Maven

Hans store mave repræsenterer generøsitet og accept. For Ganesha er en af de vigtigste ting at fordøje forhindringer godt, i den forstand at han får mere forståelse for de ting, der sker omkring ham. Maven viser hans store evne til at sluge og bearbejde alt, hvad der er nødvendigt, så meget viden og overvindelse overføres.

Ørerne

Hans ører er til at lytte meget opmærksomt til hengivne. De symboliserer de to første skridt for en hengiven, som er "Sravanam", der betyder "at lytte til undervisningen", og "Mananam", der er refleksion. For Ganesha er disse to skridt nødvendige for udviklingen af dem, der tror på ham.

Øjne

Ganeshas øjne skal se ud over det, der kan ses og berøres. For denne gud er livet ikke kun det, der er i den materielle verden, men også alt det, der er i den åndelige verden. De forhindringer og sejre, som Ganesha gør i sine tilhængeres liv, er ikke kun på dette plan, men også i sjælen.

Øksen i hånden

Hans økse tjener til at afskære tilknytningen til alle materielle ejendele. Behovet for altid at være forbundet med det, man kan holde i hænderne, for denne gud betragtes som noget usundt. Derfor må man afskære enhver tilknytning og påskønnelse af dette plan, så det bliver muligt at observere, lære og overvinde tingene mere fuldt ud og uselvisk.

Blomsterne på fødderne

Ganesha har på sit billede blomster på fødderne, som symboliserer gaven til at dele alt, hvad man har. Generøsitet er en af de stærkeste ting for denne gud, og derfor er det nødvendigt at dele alle dine ejendele, visdom og viden med folk omkring dig. For Ganesha er det ekstremt vigtigt at udøve empati og medfølelse.

Laddus

For Ganesha er belønninger vigtige for at holde sine hengivne på vejen til udvikling, uanset om det er en vej med mange forhindringer eller uden forhindringer, for uanset hvad kræver det en stor beslutsomhed at overvinde dem.

Musen

Rotten er et dyr, der er i stand til at gnave alt, herunder uvidenhedens snore, alt, hvad der fjerner visdom og viden. Derfor er rotten et redskab, der kontrollerer tankerne og altid er opmærksom, så folk bliver oplyst i deres dybeste indre med visdom og gode ting og ikke omvendt.

Bikuben

Colmilho repræsenterer alle de ofre, der er nødvendige for at opnå lykke. Alt det, der skal opgives, heles, ofres og forvandles for at få et fuldt, lykkeligt og oplyst liv, der kredser om visdom, viden og generøsitet.

Ganesha's karakteristika

Alle egenskaberne ved guden Ganesha anses for at være særlige, fordi de har en unik betydning. Det mest slående træk ved denne gud er netop hans visdom og intellekt. For Ganesha sker alting præcis, som det skal ske, selv de forhindringer, der ikke fjernes fra vejen.

Hans måde at se lykken på er ikke kun i den materielle verden, men også i alt det, der er opnået gennem livets erfaringer, hvad enten det er åndeligt, mentalt eller materielt. Derfor er det grundlæggende for ham at håndtere det gode og det dårlige i livet, og at det ofte er nødvendigt at ofre sig for at opnå sand lykke.

Visdom

For Ganesha, visdommens gud, er al denne viden og uddybning af læring det, der gør udvikling og oplysning stadig tættere og mere mulig for mennesker, for for ham har ethvert forløb to sider, den gode og den dårlige, og begge har lærdom, der skal erhverves.

En person med visdom er en person, der ikke er knyttet til det verdslige livs materielle ejendele, men som finder en balance mellem det åndelige og det materielle, og som går gennem alle livets uoverensstemmelser med stort håb og tørst efter at lære, og det er præcis, hvad Ganesha forventer af sine hengivne.

Han renser, fjerner og fjerner forhindringer, når det er nødvendigt at handle på denne måde, men sand visdom kommer af at forstå, at det ikke altid er nødvendigt at rense, men ofte er det nødvendigt at gå igennem tingene præcis som de er og er.

Fortune

Ganeshas lykke kan komme i mange former, bl.a. i form af undervisning og viden. Intet af det, Ganesha gør, er tilfældigt. Selv om han er kendt for at fjerne forhindringer, mener han, at der er forhindringer, der skal overvindes, fordi de er af stor betydning for oplysning.

Åndelig udvikling er yderst vigtig for denne gud. For ham skal vi ikke kun søge efter de materielle goder, der omgiver os, men også efter megen indre visdom. Den person, der er klar over dette, er fuld af lykke i sit liv.

Fjernelse af forhindringer

Den mest kendte symbolik for denne gud er at fjerne forhindringer for at få et fuldt liv. Ganesha fjerner faktisk alt det, der skal fjernes, og som ikke tjener menneskers udvikling på vejen. Men han gør ikke kun dette.

Hvad mange mennesker ikke ved, er, at der er overbevisninger, der siger, at Ganesha også lægger forhindringer i vejen, fordi det er sådan, folk udvikler sig og finder vejen til lyset og til større spiritualitet, dvs. ved at have bevidstheden om at overvinde ved at gå igennem disse forhindringer og ikke bare bede om at få dem fjernet.

Typer af mandalamateriale

Der er mange måder at være en hengiven tilhænger af guden Ganesha på og have ham til stede i forskellige øjeblikke i hverdagen. Det er ikke nødvendigt at have hans billede et sted for at huske ham, kontakte ham og kalde ham.

Det er muligt at få en større kontakt med guden gennem mantraer og gennem selve menneskekroppen, da Ganesha virker på hjertechakraet, for at søge visdom, lykke, viden og intellektuel intelligens, ud over Ganeshas store generøsitet.

Ganesha Mantra

Ganeshas mantra er et af de mest kendte og anvendte i hindukulturen. Det er muligt at finde alle symboler og betydninger af denne gud gennem dette mantra. Mantraet er: Om Gam Ganapataye Namah, af hinduistisk oprindelse, som betyder "Jeg hilser dig, troppernes herre".

Den består af "OM", som er påkaldelsen og den oprindelige forbindelse med ham, samt "Gam", som betyder at bevæge sig, at nærme sig, dvs. at møde Ganesha, ordet "Ganapati", som symboliserer Herren selv, og Namah, som betyder tilbedelse.

Ganesha Chakra

Fordi Ganesha er visdommens, intelligensens og læringens gud, siges han at være i det første chakra, Muladhara, bedre kendt som Solar Plexus Chakra, som er placeret på toppen af hovedet af hvert eneste menneske.

Det er netop i dette chakra, at den guddommelige kraft manifesterer sig, og det er derfor, Ganesha har sin permanens, fordi det er sådan, han befaler de kræfter, der virker i menneskers liv, og giver dem nøjagtige anvisninger.

Hvordan manifesterer guden Ganesha sig i den vestlige kultur?

I Østen er guden Ganesha en af de vigtigste og mest tilbedte guder og har ekstremt vigtige festivaler og mindedatoer for sig. I Vesten er disse ritualer ikke så hyppige, men det betyder ikke, at guden ikke bliver tilbedt.

Hans symbolik og betydning i den vestlige kultur er den samme som i den østlige kultur, men i Vesten er det mere almindeligt, at Ganesha-tilhængere søger ham for at få held og lykke, og ikke altid åndelig lykke. Det er ikke overraskende at have billeder af denne gud i husene som et symbol på held og lykke, gode begivenheder og for at bringe penge.

Som ekspert inden for drømme, spiritualitet og esoterisme er jeg dedikeret til at hjælpe andre med at finde meningen i deres drømme. Drømme er et stærkt værktøj til at forstå vores underbevidste sind og kan tilbyde værdifuld indsigt i vores daglige liv. Min egen rejse ind i drømmenes og spiritualitetens verden begyndte for over 20 år siden, og siden da har jeg studeret meget inden for disse områder. Jeg brænder for at dele min viden med andre og hjælpe dem med at skabe forbindelse til deres spirituelle jeg.