Egyptische Tarot Betekenis: Grote en Kleine Arcana en meer!

 • Deel Dit
Jennifer Sherman

Kent u de Egyptische Tarot?

Om meer te weten te komen over de Egyptische Tarot, is het nodig te weten dat het een esoterisch instrument is dat leidt tot een gemakkelijkere analyse van situaties en voorvallen waar mensen altijd naar op zoek zijn. Het is een mechanisme dat grote kennis brengt en alle gebieden van het leven bestrijkt.

Zijn brieven laten in detail de ontwikkelingscycli van de mens zien. Met zijn symbolische taal leidt het tot het begrijpen van de mysteries van het leven. Op deze manier is de mens in staat tot grotere zelfkennis.

In het artikel van vandaag leert u alle informatie over de Egyptische Tarot, zoals wat dit orakel is, het plan van de kaarten, de energieën die het draagt en de grote en kleine arcana. Bekijk het!

Wat is de Egyptische Tarot?

De Egyptische Tarot heeft zijn geschiedenis en tradities verbonden met het oude volk van Egypte, zoals de naam al aangeeft. Daarom worden de kaarten voorgesteld door beelden en voorwerpen die belangrijk zijn voor dit volk.

Hieronder vindt u iets over de geschiedenis en oorsprong van dit Orakel, de voordelen van het lezen ervan, de samenstelling van de kaarten, de Kleine Arcana en het verschil met andere Tarotspelen.

Oorsprong en geschiedenis

Over de oorsprong van de Tarot doen vele verhalen de ronde. Een ervan vertelt dat de oorsprong teruggaat tot de eerste Egyptenaren. Volgens het verhaal is de Tarot ontstaan in het "Boek van Thot", dat werd beschouwd als het boek dat alle wijsheid van het oude Egypte bevatte.

Thot stond bekend als de god van het schrift, de magie en de wijsheid, en zijn beeld werd voorgesteld door een wezen met het lichaam van een man en het hoofd van een Ibis (een vogel van de pelikaanfamilie, met een lange snavel en een gebogen lichaam).

De Tarot wordt ook beschouwd als de koninklijke weg. Hoewel velen het zien als een instrument met waarzeggende en speculatieve krachten, is het veel meer dan een methode om de toekomst te voorspellen. Dit Orakel brengt de mogelijkheid om de relatie tussen de mens en de wetten van het Universum te begrijpen.

Voordelen van de Tarotdeur

De Egyptische Tarot is ook bekend als Tarot Door. Het heeft een grote mate van magie, omdat het Egyptische volk zeer bijgelovig was. Dit feit werd waargenomen in de manier waarop zij al hun activiteiten deden, altijd op zoek naar een aanraking van de goden, in wie zij al hun geloof deponeerden.

De voordelen van deze Tarot komen voort uit de energetische lading van de kaarten, omdat het zeer spirituele elementen zijn. Zo bereiken de consulenten een zeer sterke en krachtige verbinding met hen. Zo ontvangen zij adviezen en waarschuwingen voor de situaties die hen treffen.

Samenstelling van de Egyptische Tarot

De samenstelling van de Egyptische Tarot telt 78 kaarten, ook wel bladen genoemd. De voorstellingen die ze bevatten worden Arcana genoemd, wat mysterie betekent. De afbeeldingen in de kaarten zijn zeer betekenisvol op het moment dat ze worden gelezen.

De kaarten van dit Orakel zijn verdeeld in twee groepen, waarbij 22 bladen betrekking hebben op de Grote Arcana, die de universele wetten voorstellen. De tweede groep kaarten wordt gevormd door 56 bladen, die worden voorgesteld door de Kleine Arcana, die wijzen op alledaagse situaties.

Grote Arcana x Kleine Arcana

De Grote Arcana zijn verbonden met de Wetten van het Universum, terwijl de Kleine Arcana betrekking hebben op alledaagse situaties. Dit betekent dat de Kleine Arcana verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van eenvoudigere vragen, terwijl de Grote Arcana gaan over de organisatie van het leven in relatie tot de wereld.

Zo zijn de Grote Arcana de symboliek van uitgebreidere concepten van het menselijk leven. Het archetype van de Arcana is gebaseerd op de geregistreerde feiten uit het leven van mensen, wat door Jung het "grote collectieve onbewuste" werd genoemd.

Verschillen tussen de Egyptische Tarot en andere decks

Om de verschillen tussen de Egyptische Tarot en andere decks te begrijpen, is het noodzakelijk te weten dat dit Orakel gebaseerd is op de Egyptische mythologie. Het belangrijkste verschil tussen dit Orakel en andere Orakel is gelegen in de kleuren van de Kleine Arcana, omdat dit in de Egyptische Tarot niet expliciet is.

De Egyptische orakelkaarten volgen een hiërarchische symbologie van de oude Egyptische samenleving. Ze hebben veel details en worden gedefinieerd door drie vlakken, die de fysieke, emotionele en spirituele wereld van mensen vertegenwoordigen.

Egyptische Tarot Kaart Plan

De kaarten van de Egyptische Tarot zijn, in tegenstelling tot de andere Tarotdecks, verdeeld in 3 delen, die vlakken worden genoemd. Elke set kaarten behoort tot één vlak, maar sommige kunnen deel uitmaken van twee vlakken.

Hieronder leert u meer over elk van deze vlakken en hun invloeden op de Egyptische Tarotlezing, namelijk het Onderste Deel, het Centrale Deel en het Bovenste Deel.

Onderste deel

Het Onderste Deel van de Egyptische Tarot is gerelateerd aan het materiële vlak. Dit betekent dat het verbonden is met de verlangens en doelen die mensen in het leven willen veroveren. Het is het symbool van de reden voor de acties van individuen en de kracht om ergens voor te vechten.

Het is ook verbonden met de wil van elke persoon om te handelen ten gunste van zijn materiële verlangens. Deze houdingen worden in het kaartspel voorgesteld door mythische symbolen op de kaarten, die verband houden met de goden van het Oude Egypte.

Centraal deel

In de Egyptische Tarot gaat het Centrale Deel over het mentale vlak. Hier vinden we de essentiële betekenis van de kaart en de taferelen van het dagelijkse leven in het Oude Egypte. Dit deel heeft betrekking op het handelen van elke persoon en is verbonden met het wezen van de Mens.

Het spreekt ook over besluitvorming en over de storingen die zich in het leven van de mens kunnen voordoen. Het Centrale Deel vertegenwoordigt het Astrale of Emotionele Vlak.

Top

Het Bovenste Deel spreekt van het spirituele vlak en in de Egyptische Tarot worden de kaarten van de Kleine Arcana voorgesteld door symbolen die rond de centrale afbeelding zijn geplaatst. Deze afbeeldingen zijn:

 • De hiëroglief, hierboven geplaatst;

 • Een alchemistische symboliek, juist;

 • Een Hebreeuwse letter, links.

De afbeeldingen van de kaarten van de Grote Arcana zijn:

 • Een symbool uit het Magi alfabet, hierboven;

 • Een Hebreeuwse letter, rechts;

 • Een hiëroglief, links.

Energie van het Universum in de Egyptische Tarot

De energie van het Egyptische Tarot Universum stroomt in dezelfde richting als het Spirituele Vlak naar het Mentale, Astrale en Fysieke Vlak.

Hieronder wordt getoond hoe ze worden gevormd en wat de invloeden zijn van de Spirituele, Mentale, Astrale en Fysieke vlakken. Kijk maar!

Geestelijk vlak

Het Spirituele Vlak van het Universum van de Egyptische Tarot is de voorstelling van de synthese van het geheel. Het toont de inwijding in de mysteriën en de verwerving van de nodige kennis om ze te ontcijferen en de voordelen te verkrijgen die dit vlak met zich meebrengt.

Mentaal vlak

Voor het Universum van de Egyptische Tarot spreekt het Mentale Vlak over de vrijwillige kracht van transmutatie en coördinatie die elk individu in zichzelf bezit. Het brengt mensen het vermogen om te suggereren, na te denken en oplossingen te vinden voor problemen. Het is ook verantwoordelijk voor het ontwaken en beheersen van de passies.

Astrale vlak

In het universum van de Egyptische Tarot is het astrale vlak de verbinding tussen de planeten en de tekens. Het spreekt over de emotionele kenmerken van elke persoon. Bovendien is dit vlak ook gerelateerd aan alle situaties in vorming, omdat de samenstand van planeten en tekens verschillende gebieden van het leven van mensen beïnvloedt.

Fysiek vlak

Het fysieke vlak, voor het Egyptische Tarot Universum, spreekt over de organisatie van de elementen van de natuur en het vermogen om de krachten in beweging te beheersen. Het spreekt ook over de energie om opnieuw op te bouwen, over relaties en verbintenissen en over de verwezenlijking van ideeën.

Het begrijpen van de Grote Arcana van de Egyptische Tarot

Ondanks enkele verschillen tussen de Egyptische Tarot en andere Orakel, kent deze ook de Grote en Kleine Arcana. In deze sessie wordt elk van de 22 Grote Arcana gepresenteerd, daarnaast wordt uitgelegd tot welk vlak elk behoort en welke gebieden van het leven van de mens het beïnvloedt. Volg mee!

1 - De Schepper Magiër

De Grote Arcane De Schepper Magiër heeft het in zijn voorspellingen over het vermogen om materiële obstakels te overwinnen, over nieuwe relaties, over geluk en over de steun die je krijgt van vrienden die je toegewijd zijn en je helpen bij je projecten. Het heeft het echter ook over valse vriendschappen.

Deze omgekeerde kaart spreekt over wijsheid, talent en genialiteit, maar ook over twijfels en het uitstellen van gebeurtenissen. Bovendien beheerst deze Arcane de actie van het creëren, zoals zijn naam zegt.

Bekijk hieronder de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: kennis voor het juiste gebruik van mysteries en spirituele kracht;

 • Mentaal vlak: vertegenwoordigt de kracht van transmutatie en coördinatie;

 • Fysiek vlak: gaat over krachten in beweging.

2 - De Priesteres

In zijn voorspellingen spreekt de Arcane De Priesteres over aantrekking en afstoting, over winst en verlies, en over hoogte- en dieptepunten. Hij draagt ook de boodschap uit over inspiraties die tot initiatief leiden, maar hij spreekt ook over mensen die heimelijk oppositie zullen voeren.

Een ander punt dat deze Arcane aansnijdt is de noodzaak om voorzichtig te zijn met overdreven vrijgevigheid zonder criteria. Het is ook nodig om vaardigheden te creëren om complexere zaken te organiseren. De kaart De Priesteres is de voorstelling van het goddelijke, het moederlijke wezen en de occulte wetenschap.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: brengt de realisatie tot stand van dat wat in het rijk der gedachten is;

 • Mentaal vlak: spreekt van het vermogen om een vergelijking te maken tussen positieve en negatieve situaties;

 • Physical Plane: het houdt verband met de kruising van verlangens en chemische affiniteit.

3 - De Keizerin

De Keizerin heeft het in haar voorspellingen over idealisering, productie, rijkdom en materiële overvloed. Zij wijst op het vermogen om obstakels te overwinnen en de voldoening na deze overwinning. Een ander punt dat deze kaart noemt is de noodzaak om twijfels weg te nemen en te genieten van het huidige moment.

Het doet ook voorspellingen over de liefde, en toont de mogelijkheid van een langdurige relatie, die tot een huwelijk kan leiden. De kaart De Keizerin in de omgekeerde positie spreekt van breuken, geschillen, onenigheid en scheidingen.

Hun voorstellingen in de vlakken van de Egyptische Tarot zijn:

 • Spiritual Plane: spreekt over de kennis van occulte zaken en de realisatie van vroegere en toekomstige wensen;

 • Mental Plane: het houdt verband met de manifestatie van het spirituele en met renovaties;

 • Fysiek Vlak: is de uitbreiding en verwezenlijking van verlangens en ideeën.

4 - De Keizer

De Arcane De Keizer spreekt over materiële veroveringen, de mogelijkheid om te investeren in een meer ambitieuze onderneming en doelstellingen te bereiken, ook al gaat dat met veel moeite. Deze Arcane spreekt over de dubbelzinnigheid van sommige vriendschappen, waarin ze zowel hulp als hinder kunnen zijn, en over geluk dat welkom is, terwijl het ook negatief kan zijn.

Een andere boodschap van deze Grote Arcana gaat over sterkere emotionele banden, grotere materiële controle en zelfbeheersing. Deze kaart is de weergave van eenheid, wil, gezag en werkelijkheid, zowel materieel als immaterieel.

Bekijk de voorstelling ervan in de Egyptische Tarotvlakken:

 • Spiritueel vlak: verwijst naar de uitdrukking van de goddelijke deugden in het bestaan van de mens;

 • Mental Plane: gaat over de inspanningen om dromen te realiseren met je werk;

 • Fysiek Vlak: het is verbonden met de voltooiing van materiële zaken en de verovering van macht.

5 - De Hiërarch

De Egyptische Tarotkaart, De Hiërarch, brengt beloften van vrijheid en ook beperkingen. Het gaat ook over nieuwe ervaringen, het opdoen van kennis, de komst van nieuwe liefdes, reizen, voorspoed en goede en slechte vrienden.

Een andere boodschap van deze Arcane geeft aan dat u samenwerking en hulp zult ontvangen van mensen die dicht bij u staan, of zelfs mensen die op een hoger niveau staan dan u en die evenwichtig advies zullen brengen. De omgekeerde positie spreekt van vertragingen, aanhoudende nostalgie en de mogelijkheid van isolatie.

Hun voorstellingen in de vlakken van de Egyptische Tarot zijn:

 • Spiritueel vlak: is de manifestatie van de Schepper, via de Universele wetten, voor de mens;

 • Mentaal vlak: spreekt over vrijheid, leringen en verworven kennis;

 • Fysiek Vlak: het is de aanduiding van de richting en de bevoegdheid om de natuurkrachten te beheersen.

6 - Besluiteloosheid

Besluiteloosheid is een Egyptische Tarotkaart die de belofte doet van privileges en plichten in uw seksuele relaties en in de vervulling van vurige verlangens, die zowel kunnen bevredigen als frustreren. Ze spreekt ook over scheiding, tegenstellingen van krachten en het veroveren van wat u zocht.

Deze kaart brengt de boodschap dat het noodzakelijk is om stevig in je schoenen te staan en je niet te laten verleiden. Het is belangrijk om je te laten leiden door de spirituele kant en voortdurende ruzies en zorgen te vermijden.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: verwijst naar de instinctieve kennis van handelingen en situaties die al dan niet gepast zijn;

 • Mentaal vlak: vertegenwoordigt de krachten die je handelen sturen, zoals plicht en recht, vrijheid en noodzaak;

 • Fysiek vlak: gaat over het vaststellen van het gedrag van handelingen.

7 - De Triomf

De kaart De Triomf komt met de boodschap van magnetische kracht, meer samenhangende gedachten, rechtvaardigheid en herstel, de verovering van doelen die met inspanning en voldoening worden nagestreefd.

Wanneer deze Arcane in de omgekeerde positie verschijnt, zijn zijn voorspellingen enigszins negatief. In dit geval spreekt het over verlies van iets waardevols, zoals het verspillen van tijd met nutteloze spijt, en over valkuilen die onderweg kunnen ontstaan.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Geestelijk vlak: het is de superpositie van de geest over wat materieel is;

 • Mentaal vlak: het is de voorstelling van de opheffing van twijfel door de verlichting die de intelligentie brengt;

 • Fysiek Vlak: spreekt over de bezieling van verlangens en impulsen om te overwinnen.

8 - Justitie

In de Egyptische Tarot lijkt de kaart Gerechtigheid te spreken over vergelding en restitutie, dankbaarheid en ondankbaarheid, straffen en beloningen. Een ander punt dat zij naar voren brengt gaat over onjuiste compensatie en het ontbreken van compensatie voor bewezen diensten.

Een waarschuwing van deze Arcane is de noodzaak van matiging in je impulsen en verlangens. Bij het nemen van beslissingen is het belangrijk om veel na te denken. Wanneer deze kaart omgekeerd verschijnt, spreekt zij over verwarde besluiten en ook over herinneringen die pijnlijke gevoelens met zich meebrengen.

Bekijk de voorstelling ervan in de Egyptische Tarotvlakken:

 • Spiritueel vlak: is het verstand in zijn zuiverste vorm;

 • Mentaal vlak: vertegenwoordigt het recht en de verovering van geluk door juiste gedachten en handelingen;

 • Fysiek vlak: spreekt over dubbelzinnigheid, aantrekking en afstoting, dankbaarheid en ondankbaarheid.

9 - De Kluizenaar

De Kluizenaar is de Egyptische Tarotkaart die spreekt over wetenschap als bron van ontdekkingen, organisatie voor deze zoektocht en zorgvuldigheid bij het benutten ervan. Hij brengt ook tegenstrijdige boodschappen over vriendschappen en associaties, die positief of negatief kunnen zijn.

Deze Arcane vraagt je om discreet te zijn over je plannen en ze niet met anderen te bespreken. Een andere voorzichtigheid is de afwezigheid van innerlijke balans en klaagzangen. Wanneer het in een omgekeerde vorm verschijnt, spreekt het over geheimen die bewaakt moeten blijven.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: het is het goddelijke licht dat zich manifesteert in de werken van de mens, een absolute wijsheid;

 • Mentaal vlak: het is de voorstelling van zelfbeheersing, liefdadigheid en kennis;

 • Fysiek Vlak: spreekt over de realisatie van in het verleden geplande zaken en het succes van hogere ideeën.

10 - De vergelding

Voor de Egyptische Tarot kan De Vergelding een voorspelling brengen van goed en slecht geluk, van ups en downs, van legitieme en dubieuze winsten en van situaties die zich anders herhalen. Daarnaast spreekt deze Arcane over de vervreemding van goede vrienden en het opnieuw benaderen van oude partners.

Een andere boodschap die deze kaart brengt is de openbaring van iets waar je al zo lang op wacht. In omgekeerde zin spreekt De Vergelding over tijdelijk gemiste kansen, wat aangeeft dat het belangrijk is de waarheid te aanvaarden, hoe pijnlijk die ook is.

Zijn voorstelling in de vlakken van de Egyptische Tarot presenteert:

 • Spiritueel vlak: het is de opeenvolging van tijd en omstandigheden die leiden tot perfectie;

 • Mentaal vlak: gaat over denkprocessen en het opwekken van emoties;

 • Fysiek vlak: het is de aanduiding van actie en reactie.

11 - De overtuiging

De kaart Overtuiging komt met de belofte van een grotere controle over de richting van het te volgen pad, een grotere beheersing van het leven en een grotere vitaliteit. Andere voorspellingen die deze Egyptische Tarotboog teweegbrengt zijn het verlies van vrienden door familieaangelegenheden, jaloezie en verraad.

Deze kaart vraagt om meer berusting om de tegenslagen die zich in het leven voordoen het hoofd te kunnen bieden. In haar omgekeerde vorm spreekt zij van verlatenheid door vergetelheid, waarmee zij aangeeft dat onduidelijkheden het leven niet ten goede komen.

Hun voorstellingen in de vlakken van de Egyptische Tarot zijn:

 • Spiritual Plane: spreekt over de hiërarchische kracht van de krachten die het leven beïnvloeden en de superpositie van geest over materie;

 • Mentaal vlak: het is het vermogen om vastberadenheid te creëren en te domineren, met behulp van de kennis van de waarheid;

 • Fysiek vlak: spreekt over het vermogen de passies te beheersen, met behoud van de integriteit van de moraal.

12 - Het apostolaat

In de Egyptische Tarot draagt de kaart Het Apostelschap de boodschap in zich van tegenslagen, angst, valpartijen, materiële verliezen op sommige momenten en winsten op andere. Een ander punt dat deze kaart behandelt wijst op voorgevoelens die zullen komen om mensen op te vrolijken of om verdriet te veroorzaken.

Deze Arcane spreekt over het loslaten van oude bitterheid, over geluk dat voortkomt uit bijeenkomsten onder vrienden en de noodzaak om tegenslagen onder ogen te zien. In de omgekeerde positie draagt deze kaart een boodschap uit over vrienden die onrust veroorzaken bij evenementen.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: spreekt over offers die je brengt om een lager deel van je geest te laten evolueren;

 • Mentaal Plan: het is de weergave van de eigen vorm van onderdrukking en de analyse van de feiten voor de besluitvorming;

 • Fysiek Vlak: spreekt over de omkering van waarden en frustratie met materiële zaken, veroorzaakt door morele waarden.

13 - Onsterfelijkheid

Onsterfelijkheid spreekt over teleurstellingen, verlies van dierbaren, afgewezen verzoeken en teleurstellingen. Maar het wijst ook op positieve aspecten, zoals vreugden die de ziel ten deel vallen, steun van vrienden in bepaalde nood en vernieuwing van omstandigheden, die zich ten goede of ten kwade kunnen voordoen.

Andere punten die deze Arcane behandelt zijn de toename van rusteloosheid, versterkt door de afstand tot geliefden, en de noodzaak om zich niet in de steek te laten. In de tegenovergestelde richting spreekt deze kaart over ruzies over verschillen van belangstelling en moeilijkheden veroorzaakt door luiheid.

Hun voorstellingen in de vlakken van de Egyptische Tarot zijn:

 • Spiritueel vlak: verwijst naar een vernieuwing van het leven door de bevrijding van zijn essenties;

 • Mental Plane: het is de weergave van een deconstructie, om een andere formatie te beginnen;

 • Physical Plane: spreekt over de processen die bijdragen tot lusteloosheid en verlamming van acties.

14 - Matigheid

De Temperance kaart, voor de Egyptische Tarot, spreekt over de komst van vriendschappen, wederzijdse genegenheid en combinaties van interesses. Het duidt ook op afflictieve, toegewijde en verraderlijke liefdes, evenals de komst en het vertrek van nieuwe situaties in het leven.

Deze Arcane wijst op de noodzaak overdrijving te vermijden, want evenwicht is de essentie van gemoedsrust. In de omgekeerde positie spreekt het over het vermijden van excessen van eten en drinken en over het zoeken naar de waarheid die diep in je wezen ligt.

Zijn voorstelling in de vlakken van de Egyptische Tarot is:

 • Spiritueel vlak: wijst op de bestendigheid van de levensactiviteiten;

 • Mentaal vlak: het is de weergave van emoties en de associatie van ideeën;

 • Fysiek vlak: verwijst naar aanpassingen in de relaties tussen mannen en vrouwen en de harmonie van vitaliteit.

15 - De Passie

Voor de Egyptische Tarot brengt de kaart De Passie boodschappen over controverses, passies, noodlottigheden en voorspoed. Andere punten die erdoor worden behandeld zijn schadelijke affecties, brandende verlangens en gewelddadige situaties.

Deze Grote Arcane geeft ook aan dat de wil van een individu van het grootste belang is voor zijn prestaties. Passie in de omgekeerde richting betreft schadelijke affecties, gewelddadige situaties en onenigheid en kattenkwaad.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: spreekt over de individuele wil en de principes die leiden tot het begrijpen van de mysteries van het leven;

 • Mentaal vlak: is de weergave van de stromingen en krachten veroorzaakt door passies, verlangens en controverses;

16 - De kwetsbaarheid

De boodschappen van de kaart De Breekbaarheid onthullen mogelijke onvoorziene ongelukken, stormen, commoties, behoeften en voordelen door positieve en negatieve situaties. Deze kaart spreekt over wederkerigheid, zowel in liefde als in haat, en over onverschilligheid en jaloezie.

Een andere boodschap van deze Arcane in de Egyptische Tarot geeft aan dat vergankelijke situaties heel belangrijk zijn voor het bestaan van dingen. Deze kaart brengt, wanneer ze omgekeerd verschijnt, een boodschap over mogelijke ongelukken, sterfgevallen en onvervulde behoeften.

Bekijk de voorstelling ervan in de Egyptische Tarotvlakken:

 • Spiritueel vlak: spreekt over het begin van begrip bereikt door doorleefde aandoeningen;

 • Mentaal vlak: laat zien dat materiële waarden geminimaliseerd moeten worden;

 • Physical Plane: spreekt over processen die krachten die werden bewaakt aantasten en wekken.

17 - Hoop

De kaart Hope spreekt over intuïtie, levensonderhoud, verlichting, geboorten, kwellingen en tijdelijke bevredigingen. Andere punten die deze Arcane brengt, spreken over verzoening, ontberingen en winsten.

Hoop zegt ook dat men vertrouwen moet hebben in een betere toekomst, want geloven heeft grote kracht om werkelijkheid te scheppen. In de tegenovergestelde richting noemt deze brief kwellingen, ergernissen, ontberingen en verlatingen.

Bekijk de voorstelling ervan op elk vlak van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: wijst op het overwinnen van het ego als levensbron, met geloof als basis van handelen;

 • Mentaal vlak: het is de weergave van de verovering van kennis, door middel van doorleefde ervaringen;

 • Fysiek vlak: gaat over alles wat kracht geeft aan optimisme en wat de stemming verhoogt.

18 - De Schemering

De Schemering is de kaart van de Egyptische Tarot die spreekt over neigingen tot instabiliteit, onduidelijkheden, verwarring, veranderingen en onzekere situaties. Deze Arcane verwijst ook naar valkuilen, onverwachte belemmeringen en schijnbare mislukkingen.

Deze kaart draagt boodschappen over tegendraadsheid en bedrog die op het punt staan te gebeuren, zodat het nog belangrijker is op te passen voor verraderlijke vleierij. In de omgekeerde positie spreekt zij over moeilijke beslissingen en uitgestelde resultaten.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: wijst op de mysteries van het leven;

 • Mental Plane: spreekt over het gebruik van negatie als een vorm van bevestiging;

 • Physical Plane: wijst op processen die verband houden met de manifestatie van occulte krachten.

19 - Inspiratie

Voor de Egyptische Tarot spreekt de kaart De Inspiratie over de tendens van een toename in macht, successen in zaken, geluk in acties en het behalen van voordelen door je inspanningen. Het draagt ook de boodschap van een duidelijke visie op je verlangens.

Andere punten van deze Arcane wijzen op de vreugde die voortkomt uit gematigdheid en de liefde die een individu beschermt. Wanneer het omgekeerd verschijnt, spreekt deze Arcane over moeilijkheden in werkgelegenheid en discussies om tot resultaten te komen.

Bekijk de voorstelling ervan in de Egyptische Tarotvlakken:

 • Spiritueel vlak: spreekt over het verkrijgen van kennis door het goddelijke licht;

 • Mental Plane: is de voorstelling van intelligentie, die helpt om kennis te formuleren;

 • Fysiek vlak: wijst op een proces dat helpt het vrouwelijke en het mannelijke te verenigen en op de verwezenlijking van ideeën.

20 - Wederopstanding

De Arcane Resurrection brengt boodschappen over harmonieuze keuzes, gegronde initiatieven, steun van vrienden die goede daden compenseren en verraad van ontrouwe metgezellen. Een ander punt dat deze Arcane naar voren brengt, spreekt over oude aspiraties die zullen uitkomen.

De Opstandingskaart wijst op de noodzaak om wakker te worden in de realiteit en te voorkomen dat men zich laat meeslepen door de ontmoediging die alleen maar verliezen zal opleveren. Wanneer zij in de tegenovergestelde richting verschijnt, spreekt zij over uitstel van verwachte winsten.

Zie de voorstelling van dit Arcane in elk vlak van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: spreekt over het ontwaken van latente innerlijke krachten en de inspiratie voor acties;

 • Mental Plane: het is de onthulling van een genie die het bereiken van hogere gedachten stimuleert;

 • Fysiek vlak: het is het proces dat een harmonieuze overeenstemming tot stand brengt tussen het bewuste en het onderbewuste.

21 - Transmutatie

De Transmutatie kaart in de Egyptische Tarot vertelt van een lang leven, met erfenissen en overwinningen, en van het voordeel dat men heeft van positieve vormen van plezier. Het wijst ook op ruzie over vriendschappen en het vermogen om obstakels te overwinnen.

Een andere voorspelling van deze kaart spreekt over het bereiken van succes, het rekenen op de steun van vrienden en het gebruik van fantasie. In de tegenovergestelde richting brengt deze Arcane een waarschuwing voor onzekere situaties en het confronteren van dominante mensen.

Zie de voorstelling ervan in de vlakken van de Egyptische Tarot:

 • Spiritueel vlak: spreekt over een onsterfelijke ziel, evolutie van ideeën en het vermogen om een volledig leven te hebben;

 • Mentaal vlak: het is het proces van het verwerven van een grotere kennis, die voortkomt uit alle andere;

 • Fysiek vlak: spreekt over assertieve prikkels en inspiraties, royale beloningen en werk met goede verdiensten.

22 - De terugkeer

De voorspellingen van de kaart De Terugkeer spreken over het gemis van iets dat voldoening brengt en ook over de moeilijkheid om doelen en verlangens te bereiken. Andere punten die deze kaart brengt zijn het gevaar van isolatie en bedrieglijke beloften.

Deze Arcane wijst op discretie over uw plannen, zodat er geen verliezen worden geleden. Heb meer vertrouwen en beperk uzelf niet. Als deze kaart omgekeerd komt, spreekt zij over verraderlijke geschenken en desillusies.

Bekijk de voorstelling ervan in de Egyptische Tarotvlakken:

 • Spiritueel vlak: is de weergave van de onverklaarbare vormen van de goddelijke wetten en het rationele mysterie van alle dingen;

 • Mental Plane: spreekt over een naïviteit die onwetendheid veroorzaakt;

 • Fysiek Vlak: wijst op processen die leiden tot onvoorzichtigheid, zoals extravagantie, hoogmoed en overweldigende passies waardoor men onmiddellijke bevrediging zoekt.

De Egyptische Tarot is een mechanisme van verlichting!

De Egyptische Tarotlezing is een mechanisme dat een grotere verbondenheid met de spiritualiteit mogelijk maakt en op die manier meer duidelijkheid verschaft over de gebeurtenissen in het leven. De Arcana helpen om de te volgen paden beter te oriënteren.

De voorspellingen van de Egyptische Tarotkaarten leiden tot meer harmonie en zelfkennis. Zo is het mogelijk een leven vol geluk en vervulling te leiden, zonder zoveel eisen en angsten.

In dit artikel hebben we geprobeerd zoveel mogelijk informatie te geven over de Egyptische Tarot en de voorspellingen die de Arcana doen voor de raadplegers. We hopen dat deze tekst u heeft geholpen om dit Orakel beter te begrijpen!

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.