Leer 10 zegeningen voor ziekte, het boze oog en meer!

 • Deel Dit
Jennifer Sherman

Waarom zegenen?

In het woordenboek betekent zegenen "iets of een persoon heiligen of toewijden aan de aanbidding van God". In de praktijk is zegenen precies dat. Het is uiterst moeilijk iemand te vinden die voor het jaar 2000 is geboren en die als kind niet naar een toverdokter is geweest of deze heeft ontmoet.

Men kan bevestigen dat deze praktijk een cultureel erfgoed is van Brazilië. De grootste vaardigheid van de benzedeira is dan ook haar onwankelbare geloof, dat in combinatie met kennis over kruiden en gebeden een complete cyclus maakt om de hulpzoekende te helpen.

Zegenen is voor bijna alles, want het is een smeekbede aan God en een verzoek om tussenkomst namens die persoon. Als je meer wilt weten, ga dan verder in dit artikel en je vragen zullen beantwoord worden.

Hoe zegen je?

Om het zegeningsritueel uit te voeren heeft men veel geloof nodig en een oprecht verlangen om een ander te helpen. Om te beginnen volstaat het te bedenken dat het in elke buurt of kleine stad gebruikelijk was om een toverdokter te hebben, een vrouw die meestal bejaard was, in een eenvoudig huisje woonde en altijd klaarstond om iedereen te helpen die bij haar aanklopte.

Als kenner van oude gebruiken verzamelde ze een scala aan kennis over kruiden, gebeden, gebruiken, sympathieën en alles wat op dat moment kon helpen. Met een generatieovergang leerde ze van haar grootmoeder zegenen en kreeg ze de roeping om via haar geloof andere mensen te helpen.

Zegen behoort tot geen enkele religie en staat buiten de dogma's van kerken, waar het enige dat telt eenvoud en liefde voor de naaste is. Liefkozend oma of tante genoemd, zodra je binnenkwam kwam je die vriendelijke en gulle figuur tegen, het was alsof de oplossing er altijd was.

Hoe correct zegenen?

Met dit nieuwe moment van heropleving van de traditie van het zegenen, werden sommige cursussen beschikbaar op het internet of in persoon, en de twijfel of ze legitiem waren kwam natuurlijk op. Is het mogelijk om in een cursus te onderwijzen of te leren zegenen?

En het antwoord is ja en nee, het is niet voldoende om alleen een cursus te volgen om benedictus te worden. Je moet de oproep ontvangen en vooral een onwrikbaar geloof hebben, eenvoud, nederigheid en de legitieme wil om goed te doen. In de cursus leer je immers praktijken en tradities die vroeger van generatie op generatie werden doorgegeven en in de loop der tijd verloren zijn gegaan.

Dus, laat je trots en ijdelheid los, denk aan iemand voor wie je geen positieve gevoelens hebt, en als je de onthechting zou hebben om je energie te doneren om die persoon te genezen. Dat niveau van onthechting is wat nodig is om te zegenen. Het inzicht hebben dat jij het voertuig bent en wie oordeelt over de wenselijkheid van de genezing in die persoon is God.

De gave van zegen

Er zijn twee soorten mensen, zij die met de gave geboren worden en zij die deze gave ontwikkelen, de een is niet beter dan de ander. Het niveau van studie, toewijding en geloof moet voor beiden gelijk zijn. Er zijn mensen die deze geestelijke erfenis in het gezin brengen, waarbij zij van jongs af aan worden voorbereid om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, altijd op een lichte manier.

De grootmoeder leerde welke kruiden gebruikt werden voor bepaalde ziekten, welke theeën een kind kon nemen, welke kruiden niet geconsumeerd mochten worden, en had alles in de achtertuin van het huis, met gemakkelijke toegang. Vandaag de dag begint deze natuurlijke gave al uit te doven in de grote steden, aangezien het zelfs niet mogelijk is om een achtertuin met aarde te vinden in deze nieuwe gebouwen.

De gave van zegen ontwikkelen betekent dus je geloof in God versterken, je evolutie als persoon en als geest beoefenen, negatieve gevoelens loslaten en vooral je naaste meer liefhebben dan jezelf. Oefenen wanneer het kan, want deze ontwikkeling vergt tijd en vooral veel toewijding.

Gebruik van kruiden

De kruiden in de zegening hebben een uiterst belangrijke rol, zij helpen de genezer met hun magische eigenschappen, eigenschappen die elk kruid afzonderlijk bezit. Alle kruiden, planten, bloemen en dergelijke genereren hun eigen energie en hebben hun eigen moment en juiste manier van gebruik.

Iedereen die ooit bij een toverdokter is geweest en het geluk heeft gehad wat stukjes babosa mee naar huis te nemen en op de wond te leggen, weet precies wat "snelle genezing" betekent.

Voor maagproblemen werd meestal Boldo-thee gedronken, wat zeker een unieke ervaring werd voor degenen die deze thee hebben geprobeerd. Eén ding staat immers buiten kijf: de doeltreffendheid ervan bij de behandeling van onder meer geïrriteerde maag, maagzuur, slechte spijsvertering en braken.

Kruiden maken deel uit van de maatschappelijke cultuur, dus genezen ermee gebeurt al honderdduizenden jaren, inclusief het gebruik ervan in de farmaceutische industrie. Een curiositeit die weinig mensen weten is dat Dipyrone en Novalgine twee planten zijn die je in je achtertuin kunt hebben en als thee kunt nemen als je die nodig hebt tegen pijn en koorts.

Meer weten over kruiden is een van de grote verplichtingen van iedereen die op enig moment genezer wil worden, want zonder hun hulp wordt het werk uiterst ingewikkeld, evenals de toepassing van andere instrumenten die veel gebruikt worden.

Zegen om hoofdpijn te stoppen

Wie heeft er nooit last gehad van die intermitterende hoofdpijn waar geen medicijn tegen te krijgen was? Het is een feit dat dit soort hoofdpijn verschillende oorzaken heeft en daarin ligt de gevoeligheid van de genezer, want als de hoofdpijn wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld kiespijn, is het juist om de tand te zegenen en te verzorgen en de hoofdpijn op de achtergrond weg te nemen.

Dit gebeurt als een vorm van intuïtie, als een vorm van gevoeligheid in de handen, of zelfs door met de persoon in kwestie te praten om de oorzaken en factoren die tot die ziekte hebben geleid te achterhalen, zodat de aandacht in de eerste plaats op hen wordt gericht, zodat een herhaling van het probleem wordt voorkomen.

Indicaties

 • Intermitterende hoofdpijn;
 • Migraine;
 • Hoofdpijn;
 • Veel voorkomende hoofdpijn.

Ingrediënten

 • Een takje peterselie;
 • Een glas water.

Blessing

Gebruik bij de zegening een takje zeer groene peterselie en zeg het volgende gebed, waarbij u het kruisteken in de lucht maakt, net boven het hoofd van de persoon, 3 keer aan de linkerkant, 3 keer aan de rechterkant en 1 keer in het midden:

"De aarde baarde heiligheid, Maria won Jezus, 'fluit' alleen het serene. Om 'riba' die hoogten, neem die hoofdpijn weg van dit arme schepsel." Vraag de persoon aan het eind om al het water in te nemen, zijn hoofd opheffend in God en vragend om zuivering, van zijn lichaam, ziel en geest.

Jezelf zegenen om ziekte te stoppen

Zegenen is een weinig belichte praktijk, maar zeer nuttig in een moment van nood. Het ideaal is dat ook de zegenaars iemand hebben die hen helpt in tijden van nood. God heeft ons gemaakt om in gemeenschap te leven, maar het is mogelijk om jezelf te zegenen. Als je ziek bent, kan deze praktijk je helpen.

Indicaties

 • Ziekten in het algemeen;
 • Griep of verkoudheid;
 • Keelpijn;
 • Allergieën.

Ingrediënten

Een glas water.

Blessing

Doe deze zegening drie dagen achtereen. Vul een glas met water, maak er het kruisteken overheen en zeg:

"Ik zegen u met de naam die zij in het doopvont hebben gezet, in de naam van God en van de Maagd Maria en van de drie personen van de Heilige Drie-eenheid. God, onze Heer die u geneest, God die u helpt in uw noden.

Als uw kwaad moeite, afgunst, boos oog, of een andere ziekte is, als zij u hebben gegeven in eten, in drinken, in lachen, in spotten, in uw schoonheid, in uw vetheid, in uw houding, in uw buik, in uw botten, in uw hoofd, in uw keel, in uw lendenen, in uw benen.

Moge God, onze Heer, die zal wegnemen, een engel uit de hemel komen en hem neerleggen op de bodem van de zee waar geen kip of haan hem kan horen kraaien".

Zegening om van een stijve nek of verstuikte spieren af te komen

Spierpijn en verstuikingen zijn meestal uiterst ongemakkelijk en pijnlijk, er zijn pijnen die het gevolg zijn van een trauma, maar er zijn ook reeds bestaande pijnen, waar mensen uiteindelijk hun hele leven mee te maken hebben. De daad van zegenen en bidden voor deze pijnen kan verlichting en genezing brengen voor mensen die aan deze kwaal lijden.

Indicaties

 • Torticollis;
 • Spierpijn;
 • Ontwrichtingen;
 • Spierverrekking;
 • Rugpijn.

Ingrediënten

 • Een naald;
 • Een witte lijn;
 • Een glas water.

Blessing

Bij de zegening moet de genezer een witte draad door de naald halen en doen alsof hij het deel dat de patiënt dwarszit naait, maar zonder het aan te raken. Ondertussen moet hij de volgende zinnen zeggen:

"Wat kook ik? Gebroken vlees of een verdraaide zenuw? Als het gebroken vlees is, herlas het. Als het een verdraaide zenuw is, laat het terug op zijn plaats gaan. In de naam van God en Sint Alfons. Amen."

Aan het eind moet men de persoon vragen al het water op te drinken, het hoofd opheffend in God, verlangend naar zuivering van zijn lichaam, ziel en geest.

Zegen om de weg te openen

De zegen om een nieuw pad te openen is zeer krachtig en als het met geloof, liefde en naastenliefde wordt gedaan, en als de persoon het verdient, geeft het veel resultaat. Het zorgt voor goede energieën en verscherpt de visie van de persoon op nieuwe mogelijkheden, en helpt ook met spirituele bescherming en het verwijderen van alle negatieve energie die het pad kan belemmeren.

Indicaties

 • Trek veel geluk aan;
 • Opening van de paden;
 • Eliminatie van negatieve energieën;
 • Openheid van visie voor nieuwe mogelijkheden;
 • Opening van de liefde;
 • Openings welvaart;
 • Het openstellen van spiritualiteit.

Ingrediënten

 • 3 blaadjes korenbloem;
 • Een glas water.

Blessing

Op het moment van de zegen om de paden te openen, moet je drie blaadjes van de padvinder in je handen hebben en het onderstaande gebed opzeggen. Om te beginnen maak je het kruisteken in de lucht, vlak boven het hoofd van de persoon, 3 keer aan de linkerkant, 3 keer aan de rechterkant en 1 keer in het midden.

Als u klaar bent, zegt u drie Weesgegroetjes en drie keer het Onze Vader. Aan het eind vraagt u de persoon om al het water op te drinken, zijn hoofd op te heffen tot God en te vragen om zuivering van zijn lichaam, ziel en geest. Controleer:

"Ik (zeg je naam) verkondig dat God degene is die mij gemaakt heeft, God is degene die mij genezen heeft, God is degene die mij geneest, van water, van vuur en van hitte. Met twee hebben ze je geschopt, met drie ben ik genezen, met de kracht van God en de Maagd Maria.

Als het voor het uiterlijk was, als het hekserij was, als het witte afgunst, zwarte afgunst of rode afgunst was. Als het voor schoonheid was, als het voor intelligentie was, moge het weg zijn, moge het weggenomen worden en in de golven van de heilige zee geworpen worden.

In de naam van God en de Maagd Maria, mogen mijn wegen geopend worden naar (liefde, beroep, financieel terrein, studie). Geprezen zij onze Heer Jezus Christus en voor altijd geprezen."

Zegen om koliek te stoppen

De zegen om krampen te stoppen wordt gedaan voor acute pijnen die leiden tot extreem ongemak, het is een oplossing vooral als de traditionele geneeskunde in dat geval niet werkt. Want vaak kunnen deze pijnen uitgroeien tot iets ernstigers en arbeidsongeschikten, dus is het goed om op deze zegen te rekenen.

Indicaties

 • Darmkoliek;
 • Menstruatiekrampen;
 • Acute maagpijn;
 • Acute pijn.

Ingrediënten

 • 3 takjes lavendel;
 • 1 glas water.

Blessing

Voor de zegen die krampen stopt, moet je 3 lavendeltakjes gebruiken en het kruisteken maken op de buik, net boven het hoofd van de persoon, 3 keer aan de linkerkant, 3 keer aan de rechterkant en 1 keer in het midden, waarbij je het volgende gebed zegt:

"Land, zee en zon. Land dat God verborg. Waar is die buikpijn? Dat mijn Jezus Christus wegnam. Zoals het zegt, ren wind. Ren, genees, met Jezus Christus hier in de kuur. Met die wind, ren, genees. Ren in de ader om in dit schepsel te blijven (zeg de naam van de persoon).

In de naam van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, zal dit kwaad worden verwijderd, Amen."

Zegen om ziekte te stoppen

Zegenen tegen ziekte is iets magisch, mensen met veel ziekte kunnen genezen, dit hangt af van het geloof van elke persoon. Het belangrijkste is om te begrijpen dat als de persoon erg ziek is, het ideaal is om behandeling te zoeken, een zegen toe te passen en deze elke 3, 5 of 7 dagen te herhalen. Lees hieronder hoe je dit doet.

Indicaties

 • Aandoeningen van de luchtwegen;
 • Huidziekten;
 • Interne ziekten in het algemeen;
 • Externe ziekten in het algemeen.

Ingrediënten

 • 7 grote oranje bladeren of een takje;
 • 1 glas water.

Blessing

Om een zegening te doen om een ziekte te beëindigen, moet je 7 grote oranje boombladeren of een takje gebruiken, het kruisteken maken op de buik, net boven het hoofd van de persoon, 3 keer aan de linkerkant, 3 keer aan de rechterkant en 1 keer in het midden. Daarna moet je een Onze Vader zeggen, een Weesgegroet en het volgende gebed:

"Eeuwige Vader, barmhartige en rechtvaardige Heer. Door de incarnatie, geboorte, leven, passie, dood, verrijzenis en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Door al deze allerheiligste mysteries bid ik met klem dat (spreek de naam van de persoon uit) wordt genezen van (zeg wat de ziekte is).

Sint Sebastiaan, Sint Roque, Sint Lazarus, Sint Lucia, alle heilige beschermers tegen lichamelijke kwalen, ik smeek u voor (herhaal de naam van de persoon). Genees hem, Heer. Verlos hem, Heer, van de ziekte die hem kwelt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen." Vraag de persoon aan het einde om al het water te drinken, het hoofd opheffend in God en vragend om zuivering, van zijn lichaam, van zijn ziel en van zijngeest.

Zegening om het boze oog te beëindigen

In de zegening om een einde te maken aan het boze oog, wordt gebruik gemaakt van een ander belangrijk hulpmiddel voor genezers, namelijk een gewijd en gebeden amulet. Blijf bij dit amulet in uw religieuze ritueel, tijdens de mis of een ander, steek een zevendaagse kaars aan en laat het uitstralen en een goddelijk hulpmiddel worden. Begrijp hieronder meer.

Indicaties

 • Verwijder het boze oog;
 • Om quebranto te verwijderen;
 • Verwijder afgunst;
 • Verwijder de goro.

Ingrediënten

Een amulet verankerd in het geloof van de Heer.

Blessing

Allereerst is het belangrijk te weten dat dit ritueel moet worden uitgevoerd in de vroege ochtenduren, bij voorkeur aan het einde van de maand. Om te beginnen houd je je amulet vast en maak je het kruisteken als uitnodiging voor de zegen. Spreek vervolgens het gebed uit:

"O zuivere en heilige Maagd, kom tot ons om onze zo lijdende geest te kalmeren. Zegen over ons hoofd de zachtheid van elke handeling die ons treft.

Wees ons en de onzen genadig en wees altijd majesteitelijk in ons midden. In deze zegening moge onze ziel zich ver van de spotters verheugen, mogen wij de vrede hebben die wij zozeer zoeken.

O boze geesten, ik beveel door de liefde in God, dat alles wat niet goddelijk is, alles wat waardeloos is en alles wat niet opbouwt, nu uit mijn leven wordt geworpen! God zal voor ons zorgen, voor eeuwig.

God zal voor ons zorgen, voor eeuwig. God zal voor ons zorgen, voor eeuwig. Wek in onze harten de vlam van rustige golven en serene zachtmoedigheid. Verhef ons wezen, zodat we kunnen genieten van de wonderen van het leven. Wees met ons, Jezus. Zegen ons, O Maagd. God, zuiver ons. Amen".

Zegen om constipatie te stoppen

Een veel voorkomend probleem dat mensen pijn en leed bezorgt is constipatie, die vaker voorkomt bij vrouwen en kinderen. Deze ziekte veroorzaakt veel pijn en buikpijn, waardoor vaak ziekenhuisopname nodig is, maar dit is iets dat met geloof en toewijding kan worden behandeld.

Indicaties

 • Constipatie;
 • Buikpijn;
 • Buikpijn;
 • Zwelling.

Ingrediënten

5 Sene bladeren;

Een glas water.

Blessing

De zegening om van het boze oog af te komen bestaat uit het gebruik van 5 senebladeren, het maken van het kruisteken op de buikstreek van de persoon, 3 maal aan de linkerzijde, 3 maal aan de rechterzijde en eenmaal in het midden. Spreek dan het volgende gebed uit:

"Land, zee en zon. Land dat God verborg. Waar is die buikpijn? Dat mijn Jezus Christus wegnam. Zoals het zegt, ren wind. Ren, genees, met Jezus Christus hier in de kuur. Met die wind, ren, genees. Ren in de ader om in dit schepsel (zeg de naam van de persoon) te blijven.

In de naam van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, zal dit kwaad worden weggenomen. Amen." Vraag de persoon aan het eind om al het water op te drinken, zijn hoofd opheffend in God en vragend om zuivering, van zijn lichaam, zijn ziel en zijn geest.

Zegening om kiespijn te stoppen

De zegening om kiespijn te stoppen is een geval waarin het belangrijk is om de werkelijke oorzaak van de pijn te kennen, maar de hele mond zal worden gezegend. Het is heel goed, naast de zegening, de persoon ook een beetje granaatappelschil te zetten om ontsteking te helpen en zwelling te verminderen. Leer hieronder hoe het te doen.

Indicaties

 • Pijn in de mond;
 • Tandpijn;
 • Pijn in het tandvlees;
 • Keelpijn.

Ingrediënten

 • Een groene tak;
 • Een glas water.

Blessing

Een Onze Vader tot Sint Apollonia en drie Onze Vaders tot de Heilige Drie-eenheid moeten worden gebeden alvorens met de zegening te beginnen. Daarna moet de genezer met een groene tak kruisvormige bewegingen maken bij de mond en wangen van de zieke, zonder deze te benaderen, waarbij hij het onderstaande gebed zegt.

Aan het eind moet de genezer de persoon vragen al het water op te drinken, het hoofd op te heffen tot God en te vragen om zuivering van zijn lichaam, ziel en geest.

"Gezegende heilige Apollonia, die door uw maagdelijkheid en martelaarschap van de Heer verdiende om te worden ingesteld als pleitbezorger tegen pijn aan tandvlees en tanden, wij smeken u, bemiddel bij de God der barmhartigheden dat dit schepsel (zeg de naam van de zieke) volledig mag genezen.Amen."

Zegen om indigestie te stoppen

Boldo is een bekend kruid tegen indigestie kwalen, de thee ervan is een heilig middel, het lijkt met de hand weg te nemen, en deze zelfde effectiviteit van de thee wordt ook overgedragen op de zegen.

Indicaties

 • Overmatig braken;
 • Buikpijn;
 • Buikpijn;
 • Indigestie.

Ingrediënten

 • 5 Boldo bladeren;
 • Een glas water.

Blessing

Neem bij de zegening 5 Boldobladeren en bid het onderstaande gebed, waarbij u het kruisteken maakt op de buikstreek van de persoon, 3 maal aan de linkerzijde, 3 maal aan de rechterzijde en eenmaal in het midden. Voer deze zegening 9 maal uit.

Bid een Onze Vader en een Weesgegroet om te eindigen en vraag de persoon om al het water op te drinken waarbij hij zijn hoofd naar God opheft en vraagt om zuivering van zijn lichaam, ziel en geest.

Jezus, dat is de heilige naam van Jezus! Waar de heilige naam van Jezus is, kan geen kwaad binnenkomen.

Ik zegen deze plank van de milt, deze plank van de aphiet en deze plank van instructie, moge het achterwaarts komen ja, niet voorwaarts, moge het het hart niet bereiken.

Ter lof van de heilige zondag, ter lof van de heilige maandag, ter lof van de heilige dinsdag, ter lof van de heilige woensdag, ter lof van de heilige donderdag, ter lof van de heilige vrijdag, ter lof van de heilige zaterdag, ter lof van de heilige Eufemia, de heilige Amaro en het Allerheiligste Sacrament van het altaar, hier moet gedroogd worden, hier moet mirre zijn, en vanaf hier mag er niet meer voorbijgegaan worden."

Kan iedereen een zegen uitvoeren?

Zegenen komt van het Latijnse woord "bene dicere", dat goed zeggen betekent, en in ons Portugese woordenboek betekent het (een ding of persoon) heiligen of toewijden aan Gods verering. Daarom kan iedereen die geloof, wijsheid en kennis heeft van de instrumenten die gebruikt kunnen worden bij de daad van zegenen, dit goed doen aan zijn naaste.

Het is belangrijk om intuïtie, spiritualiteit en vriendelijkheid te gebruiken om een benzedeira persoon te worden, en dit is voor ieder mens beschikbaar om te verwerven als een vaardigheid en gave. Met de vooruitgang van het internet is het mogelijk om veel over dit onderwerp te leren en zich te ontwikkelen met kennis en assertiviteit.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.